การทำให้มองไม่เห็นรูปร่างในกราฟิก SmartArt

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บทความนี้อธิบายวิธีการทำให้รูปร่างที่มองไม่เห็นในกราฟิก SmartArt ถ้าคุณไม่ต้องการวาดรูปร่างที่มองไม่เห็นในกราฟิก SmartArt คุณอาจพบลิงก์ต่อไปนี้มีประโยชน์

เมื่อต้องการวาดรูปร่างที่มองไม่เห็นในกราฟิก SmartArt:

 1. คลิกรูปร่างที่คุณต้องการซ่อน

 2. ภายใต้ เครื่องมือ SmartArt บนแท็บ จัดรูปแบบ ในกลุ่ม ลักษณะรูปร่าง ให้คลิกลูกศรถัดจาก เติมสีรูปร่าง แล้วคลิกไม่เติม

  กลุ่มลักษณะรูปร่าง

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

 3. ภายใต้เครื่องมือ SmartArt บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มสไตล์รูปร่าง คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเส้นกรอบรูปร่าง แล้ว คลิ กไม่มีเส้นกรอบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการให้รูปร่างของคุณเมื่อต้องการรักษาเค้าร่าง ไม่ทำตามขั้นตอนนี้

  ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องมือ SmartArt หรือแท็บรูปแบบ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือกกราฟิก SmartArt

  หมายเหตุ: 

  • ข้อความของคุณจะมองเห็นได้ นอกจากว่าคุณทำให้ข้อความเป็นสีเดียวกับกราฟิก SmartArt หรือพื้นหลังเอกสาร

  • เมื่อต้องการสิทธิส่วนหนึ่งของรูปร่างในกราฟิก SmartArt สร้างวัตถุรูปวาด ด้วยสีเติมและเส้นสีเดียวกันเป็นพื้นหลังของกราฟิก SmartArt ของคุณ (เช่นสีขาว), และจัดตำแหน่งวัตถุรูปวาดของคุณไว้เหนือส่วนของกราฟิก SmartArt ของคุณที่คุณต้องการซ่อนแล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×