การทำให้ผู้ใช้สามารถจัดอันดับเนื้อหา

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

การแสดงเนื้อหาโดยยึดตามการจัดอันดับจะช่วยให้ผู้อ่านเนื้อหาสามารถค้นหาเนื้อหาที่มีคุณภาพได้อย่างง่ายดาย ถ้าคุณเป็นผู้จัดการหรือผู้เขียนเนื้อหา การจัดอันดับจะช่วยให้คุณเห็นได้ว่าหัวข้อใดที่เป็นที่นิยมของผู้อ่านมากกว่า

ในบทความนี้

ภาพรวม

การเพิ่มคอลัมน์การจัดอันดับลงในในรายการหรือไลบรารี

การเพิ่มคอลัมน์การจัดอันดับลงในชนิดเนื้อหา

การเพิ่มการจัดอันดับลงในเค้าโครงเพจของเพจการประกาศ

การทำให้ผู้ใช้สามารถจัดอันดับและดูการจัดอันดับข้อความติดประกาศบล็อก

ภาพโดยรวม

เมื่อการจัดอันดับถูกเปิดใช้งาน จะมีชุดของรูปดาวให้ผู้ใช้เลือกเพื่อนำไปใช้จัดอันดับ

การจัดอันดับเนื้อหา

หลังจากที่ผู้ใช้เลือกการจัดอันดับ การจัดอันดับนั้นจะถูกส่งและนำมาเฉลี่ยกับการจัดอันดับอื่นๆ หลังจากการจัดอันดับถูกประมวลผล ซึ่งโดยทั่วไปจะใช้เวลาหลายนาที การจัดอันดับที่ได้รับการปรับปรุงจะถูกแสดง

การจัดอันดับ

ถ้าคุณลักษณะการจัดอันดับถูกเปิดใช้งานสำหรับองค์กรของคุณ ตัวเลือก การตั้งค่าการจัดอันดับ จะปรากฏในการตั้งค่าไซต์สำหรับรายการหรือไลบรารี ถ้าคุณได้รับสิทธิ์สำหรับปรับเปลี่ยนรายการ คุณจะสามารถตั้งค่าการจัดอันดับสำหรับรายการ ไลบรารี และชนิดของเนื้อหาได้

คุณยังสามารถทำให้ตัวควบคุมการจัดอันดับพร้อมใช้งานในเค้าร่างที่ผู้ออกแบบเพจสามารถนำไปใช้กับเพจการประกาศ SharePoint ถ้าคุณมีสิทธิ์แก้ไขชนิดของเนื้อหาและเค้าร่างเพจ เค้าร่างเพจทำให้แน่ใจว่าจะมีความสอดคล้องของบางองค์ประกอบเพจในเว็บเพจที่คล้ายคลึงกัน คุณยังสามารถให้บุคคลสามารถจัดอันดับการติดประกาศและดูการจัดอันดับบนบล็อก SharePoint โดยใช้ Web Part

แม่แบบไซต์ศูนย์กลางเอกสารจะได้รับการตั้งค่าเพื่อใช้การจัดอันดับ ถ้าการจัดอันดับมีพร้อมใช้งาน ไลบรารี เอกสาร จะมีคอลัมน์การจัดอันดับอยู่แล้ว และเนื้อหาจะถูกเรียงลำดับตามค่าการจัดอันดับเนื้อหานั้นใน Web Part เอกสารที่ได้รับการจัดอันดับสูงสุด แม่แบบ Wiki สำหรับองค์กรก็ถูกตั้งค่าให้มีตัวควบคุมการจัดอันดับบนแต่ละเพจอยู่แล้ว

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มคอลัมน์การจัดอันดับลงในในรายการหรือไลบรารี

เมื่อคุณเปิดใช้งานการจัดอันดับสำหรับรายการหรือไลบรารี คอลัมน์ การจัดอันดับ (0-5) จะเพิ่มขึ้นมา ในรายการบางชนิด เช่น ปฏิทิน ตามค่าเริ่มต้นคอลัมน์นี้จะไม่แสดง แต่ผู้ใช้ยังสามารถเข้าถึงการจัดอันดับได้โดยผ่านคุณสมบัติสำหรับข้อมูลในรายการหรือเอกสาร

 1. ถ้าเพจรายการหรือไลบรารีนั้นไม่ได้เปิดอยู่แล้ว ให้คลิกชื่อของไลบรารีบน เปิดใช้ด่วน หรือ คลิก การกระทำของไซต์ คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ จากนั้นภายใต้ส่วนที่เหมาะสม ให้คลิกที่ชื่อของรายการหรือไลบรารี

 2. ใน Ribbon ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  • สำหรับรายการ ภายใต้ เครื่องมือรายการ ให้คลิก รายการ แล้วคลิก การตั้งค่ารายการ ในกลุ่ม การตั้งค่า

  • สำหรับไลบรารี ภายใต้ เครื่องมือไลบรารี ให้คลิก ไลบรารี แล้วคลิก การตั้งค่าไลบรารี ในกลุ่ม การตั้งค่า

 3. ภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าการจัดอันดับ

 4. ภายใต้ อนุญาตให้จัดอันดับรายการในรายการนี้ได้ ให้คลิก ใช่

  หมายเหตุ: 

  • นอกเหนือจากคอลัมน์ การจัดอันดับ (0-5) คอลัมน์ จำนวนการจัดอันดับ จะถูกเพิ่มลงในรายการ แม้ว่าคอลัมน์นี้จะไม่แสดงตามค่าเริ่มต้น คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ จำนวนการจัดอันดับ ในมุมมองเริ่มต้นหรือมุมมองอื่น หรือใช้สำหรับการเรียงลำดับหรือการกรอง

  • ถ้าคุณใช้ชนิดของเนื้อหาที่ได้รับการจัดการ คอลัมน์ การจัดลำดับ (0-5) และจำนวนของ การจัดอันดับ จะถูกเพิ่มลงในชนิดของเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในรายการหรือไลบรารีในปัจจุบัน และคอลัมน์ การจัดอันดับ จะถูกเพิ่มในมุมมองเริ่มต้น ถ้าหากคุณเพิ่มชนิดของเนื้อหาอื่นภายหลัง คุณต้องเพิ่มคอลัมน์การจัดอันดับและจำนวนการจัดอันดับในชนิดของเนื้อหาเหล่านั้นเอง หรือกลับไปที่เพจ การตั้งค่าการจัดอันดับ ใหม่แล้วเลือก ใช่ และคลิก ตกลง อีกครั้ง

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มคอลัมน์การจัดอันดับลงในชนิดเนื้อหา

ถ้ารายการหรือไลบรารีของคุณสนับสนุนชนิดของเนื้อหาที่ได้รับการจัดการ และการจัดอันดับมีให้ใช้บนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์ การจัดอันดับ (0-5) และคอลัมน์จำนวนการจัดอันดับลงในชนิดของเนื้อหาที่ระบุที่ใช้โดยรายการและไลบรารีของคุณ

การเพิ่มการจัดอันดับในชนิดของเนื้อหาที่ระบุในไลบรารีของคุณ ช่วยให้คุณสามารถควบคุมว่าผู้ใช้สามารถจัดอันดับรายการชนิดใดได้ โดยยึดตามชนิดเนื้อหาของรายการนั้น ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการอนุญาตให้ผู้ใช้จัดอันดับบทความได้ แต่จัดอันดับเอกสารงบประมาณไม่ได้ เมื่อต้องการเพิ่มการจัดอันดับในชนิดของเนื้อหาทั้งหมดที่ถูกเพิ่มในรายการหรือไลบรารีของคุณ ให้ใช้ขั้นตอนสำหรับการเพิ่มคอลัมน์การจัดอันดับในรายการหรือไลบรารีแทน เพื่อคุณจะได้ไม่ต้องมาแก้ไขแต่ละชนิดเนื้อหา

เมื่อต้องการเพิ่มการจัดอันดับให้กับชนิดของเนื้อหาในรายการหรือไลบรารีที่ระบุ คุณต้องเพิ่มชนิดเนื้อหานั้นลงในรายการหรือไลบรารีก่อน ขั้นตอนนี้จะเปลี่ยนแปลงเฉพาะชนิดเนื้อหาในรายการและไลบรารีปัจจุบันเท่านั้น ชนิดเนื้อหาของไซต์แม่ของชนิดเนื้อหารายการนั้นจะไม่ได้รับการปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำแต่อย่างใด

 1. ไปที่รายการหรือไลบรารีที่คุณต้องการเพิ่มการจัดอันดับในชนิดของเนื้อหารายการ ถ้าเพจรายการหรือไลบรารีนั้นไม่ได้เปิดอยู่แล้ว ให้คลิกชื่อของไลบรารีบน เปิดใช้ด่วน หรือ คลิก การกระทำของไซต์ คลิก ดูเนื้อหาทั้งหมดของไซต์ จากนั้นภายใต้ส่วนที่เหมาะสม ให้คลิกที่ชื่อของรายการหรือไลบรารี

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

 3. ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ในรายการ ให้คลิกแท็บ รายการ แล้วคลิก การตั้งค่ารายการ

 4. ถ้าคุณกำลังทำงานอยู่ในไลบรารี ให้คลิกแท็บ ไลบรารี แล้วคลิก การตั้งค่าไลบรารี

 5. ภายใต้ ชนิดเนื้อหา ให้คลิกชื่อของชนิดเนื้อหาที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  หมายเหตุ: ถ้ารายการหรือไลบรารีไม่ได้ถูกตั้งค่าให้อนุญาตให้มีชนิดเนื้อหาได้หลายชนิดในการตั้งค่าไลบรารีขั้นสูง ส่วน ชนิดเนื้อหา จะไม่ปรากฏขึ้นในเพจ กำหนดเอง สำหรับรายการหรือไลบรารีนั้น

 6. ภายใต้ คอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มจากคอลัมน์รายการหรือไซต์ที่มีอยู่ ถ้าหากคุณเปิดใช้งานการจัดอันดับสำหรับรายการหรือไลบรารีแล้ว คอลัมน์การจัดอันดับจะไม่แสดงเป็นตัวเลือกสำหรับการเพิ่มในชนิดเนื้อหา

 7. ในส่วน เลือกคอลัมน์ ภายใต้ เลือกคอลัมน์จาก ให้คลิกลูกศรเพื่อเลือกกลุ่มที่คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์จาก

 8. ภายใต้ คอลัมน์ที่มีอยู่ ให้คลิกที่คอลัมน์ การจัดอันดับ (0-5) แล้วคลิก เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มคอลัมน์ จำนวนของการจัดอันดับ ได้ ถ้าคุณต้องการให้ผู้อื่นเห็นจำนวนของการจัดอันดับที่นำไปใช้กับรายการ

 9. ให้คลิก ตกลง

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเพิ่มการจัดอันดับในชนิดของเนื้อหาไซต์ได้ เพื่อที่การจัดอันดับนั้นจะพร้อมใช้งานกับชนิดของเนื้อหาที่ใช้ในรายการหรือไลบรารีอื่นๆ ถ้าคุณมีสิทธิ์ให้แก้ไขชนิดของเนื้อหาไซต์ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการชนิดเนื้อหาไซต์ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

การเพิ่มการจัดอันดับลงในเค้าโครงเพจของเพจการประกาศ

เมื่อต้องการเพิ่มตัวควบคุมการจัดอันดับลงในเค้าโครงหน้า คุณต้องการเพิ่มคอลัมน์จากการจัดอันดับลงในชนิดเนื้อหาหน้าแรก จากนั้น แก้ไขเค้าโครงหน้ากระดาษในMicrosoft SharePoint Designer 2010 เมื่อต้องการเพิ่มเขตข้อมูล page จัดอันดับ

การจัดอันดับบนเพจ SharePoint

กระบวนงานนี้นำไปใช้กับการประกาศหน้าเท่านั้น และเข้ากันได้กับ SharePoint โปรแกรมดีไซน์ เช่น Microsoft SharePoint Designer คุณต้องมีสิทธิ์ในการแก้ไขชนิดเนื้อหา การใช้SharePoint Designer 2010 เพื่อกำหนดหน้าเอง

ตอนนี้ ตัวควบคุมการจัดอันดับจะพร้อมใช้งานบนเพจที่ยึดตามเค้าโครงนั้น การใช้เค้าโครงเพจทำให้แน่ใจว่าเพจที่คล้ายคลึงกันจะมีบางองค์ประกอบและการออกแบบที่สอดคล้องกัน

ถ้าคุณต้องการให้ตัวควบคุมการจัดอันดับพร้อมใช้งานกับเพจทุกชนิด ให้คุณเพิ่มคอลัมน์การจัดลำดับในชนิดเนื้อหาเพจแม่ เมื่อต้องการให้ตัวควบคุมการจัดอันดับพร้อมใช้งานกับเฉพาะชนิดของเค้าโครงที่ระบุ เช่น บทความ เท่านั้น ให้เพิ่มคอลัมน์ลงในชนิดเนื้อหาสำหรับเค้าโครงเพจที่ระบุ

 1. ที่ระดับบนสุดในไซต์คอลเลกชันของคุณ คลิก การกระทำในไซต์ จากนั้นคลิก การตั้งค่าไซต์

 2. ภายใต้ แกลเลอรี ให้คลิก ชนิดเนื้อหาของไซต์

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการให้การจัดอันดับพร้อมใช้งานสำหรับชนิดเนื้อหาของเพจทั้งหมด ภายใต้ ชนิดเนื้อหาการประกาศ ให้คลิก เพจ

  • เมื่อต้องการให้การจัดอันดับพร้อมใช้งานสำหรับชนิดของเค้าโครงเพจที่ระบุ ภายใต้ ชนิดเนื้อหาเค้าโครงเพจ ให้คลิกเค้าโครงเพจที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการให้การจัดอันดับพร้อมใช้งานสำหรับบทความ ให้คลิก บทความ

 4. คลิกชื่อของชนิดเนื้อหา เช่น เพจ เพื่อเปิดชนิดเนื้อหานั้น

 5. ภายใต้ส่วน คอลัมน์ ให้คลิก เพิ่มจากคอลัมน์ของไซต์ที่มีอยู่

 6. ใน เลือกคอลัมน์จากรายการ ให้คลิก การจัดอันดับ คุณยังสามารถเลื่อนไปยังคอลัมน์ที่คุณต้องการได้โดยตรง

 7. เลือก การจัดอันดับ 0-5 และคลิก เพิ่ม คุณยังสามารถเพิ่มคอลัมน์ จำนวนของการจัดอันดับ ได้ถ้าคุณต้องการให้ผู้ใช้เห็นจำนวนของคนที่จัดอันดับเพจ

 8. ภายใต้ ปรับปรุงชนิดเนื้อหาทั้งหมดที่สืบทอดจากชนิดนี้ ให้ระบุว่าคุณต้องการปรับปรุงชนิดเนื้อหาลูกทั้งหมดหรือไม่ แล้วคลิก ตกลง

 9. บนเมนู การกระทำในไซต์ ให้คลิก การตั้งค่าไซต์

 10. ในส่วน แกลเลอรี ให้คลิก เพจต้นแบบและเค้าโครงเพจ

 11. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากเค้าโครงเพจที่คุณต้องการเพิ่มการจัดอันดับ เช่น บทความทางด้านซ้าย

 12. คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากชื่อเค้าโครง และคลิก แก้ไขใน Microsoft SharePoint Designer

 13. คลิกบนเพจตรงตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตัวควบคุมการจัดอันดับ ใน Ribbon ให้คลิก แทรก คลิก SharePoint ในกลุ่ม ตัวควบคุม แล้วคลิก แสดงกล่องเครื่องมือ

 14. เปิดส่วน sเขตข้อมูลหน้า เลือกเขตข้อมูลจัดอันดับ (0-5) แล้ว ลากไปยังสถานที่ที่คุณต้องการบนหน้า เขตข้อมูลเพจ

 15. ทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ บนเพจตามที่คุณต้องการ บันทึกการเปลี่ยนแปลง แล้วเช็คอินเพจนั้น เมื่อมีคนสร้างเพจใหม่ตามเค้าโครงนี้ หรือเพิ่มเค้าโครงนี้ในเพจที่มีอยู่ ตัวควบคุมการจัดอันดับจะอยู่บนเพจนั้น

ด้านบนของหน้า

การทำให้ผู้ใช้สามารถจัดอันดับและดูการจัดอันดับข้อความติดประกาศบล็อก

คุณสามารถเพิ่ม Web Part ลงในบล็อกของคุณเพื่อแสดงมุมมองที่บุคคลสามารถจัดอันดับการประกาศของคุณและดูการจัดอันดับของผู้อื่นได้

การจัดอันดับบล็อก

เมื่อต้องการใช้ขั้นตอนนี้ คุณต้องมีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนไซต์บล็อกและรายการของการประกาศบล็อกของคุณ รวมถึงการสร้างมุมมองสาธารณะด้วย และการจัดอันดับต้องพร้อมใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ติดต่อบุคคลที่รับผิดชอบไซต์ของคุณ

 1. บนไซต์บล็อก ภายใต้ เครื่องมือบล็อก ให้คลิก จัดการการประกาศ

 2. ภายใต้ เครื่องมือรายการ ให้คลิก รายการ แล้วคลิก การตั้งค่ารายการ ในกลุ่ม การตั้งค่า

 3. ภายใต้ ทั่วไป ให้คลิก การตั้งค่าการจัดอันดับ

 4. ภายใต้ อนุญาตให้มีการจัดอันดับข้อมูลในรายการนี้ได้หรือไม่ ให้คลิก ใช่ แล้วคลิก ตกลง

 5. ในตัวบอกตำแหน่งการใช้งานที่ระดับบนสุดหรือการนำทางด้านซ้าย ให้คลิก การประกาศ เพื่อกลับไปยังรายการการประกาศของคุณ

 6. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ หรือ ไลบรารี แล้วคลิก สร้างมุมมอง

 7. คลิก มุมมองมาตรฐาน ถ้า สร้างมุมมอง ถูกปิดใช้งาน คุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการสร้างมุมมองส่วนบุคคลหรือมุมมองสาธารณะ

 8. คลิก มุมมองมาตรฐาน

 9. ในกล่องชื่อมุมมอง พิมพ์ชื่อสำหรับมุมมองของคุณ เช่นการจัดอันดับ ปล่อยให้ทำให้มุมมองเริ่มต้น ล้างกล่องกาเครื่องหมาย

 10. ในส่วน ผู้ชม ภายใต้ แสดงผู้ชม ให้เลือก สร้างมุมมองส่วนบุคคล หรือ สร้างมุมมองสาธารณะ ถ้า สร้างมุมมองสาธารณะ ถูกปิดใช้งานอยู่ คุณอาจไม่มีสิทธิ์ที่จำเป็นในการสร้างมุมมองสาธารณะสำหรับรายการหรือไลบรารีนี้

 11. ในส่วน คอลัมน์ ให้เลือกเฉพาะคอลัมน์ที่คุณต้องการในในมุมมอง และยกเลิกการเลือกคอลัมน์ที่คุณไม่ต้องการ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการแสดงเฉพาะชื่อการประกาศและการจัดอันดับ ให้เลือกคอลัมน์ ชื่อเรื่อง และ การจัดอันดับ (0-5) คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์อื่นที่คุณต้องการ เช่น # ของความคิดเห็น

 12. ถัดจากคอลัมน์ที่เลือก ให้เลือกลำดับของคอลัมน์ในมุมมองจากรายการแบบหล่นลง

 13. ในส่วน การเรียงลำดับ เลือก สร้าง และคลิก แสดงรายการจากมากไปหาน้อย การตั้งค่านี้จะแสดงการประกาศครั้งล่าสุดเป็นอันดับแรกในรายการ แต่คุณสามารถกำหนดการตั้งค่านี้เอง เช่น การเรียงลำดับตามการประกาศที่มีการจัดอันดับสูงสุด

 14. ภายใต้ มุมมองแบบตาราง ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละรายการ

 15. ภายใต้ จำนวนรายการสูงสุด ให้พิมพ์จำนวนของการประกาศที่คุณต้องการแสดง ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการแสดงเพียง 5-10 ประกาศ ถ้าคุณยังมีรายการอื่นๆ ที่จะแสดงบนเพจบล็อกของคุณอีกมาก

 16. ถ้าหากคุณไม่ต้องการให้คนเรียกดูเพจของการประกาศเก่าๆ ภายใน Web Part นี้ ให้คลิก จำกัดจำนวนรายการที่ถูกส่งกลับไว้ที่ การตั้งค่านี้ป้องกันไม่ให้มีการแสดงลูกศรการเรียกดูที่ด้านล่างการประกาศที่ถูกจัดอันดับ

 17. คลิก ตกลง เพื่อสร้างมุมมอง แล้วคลิกชื่อบล็อกของคุณในการนำทางเพื่อกลับไปยังโฮมเพจของบล็อก

 18. คลิก การกระทำในไซต์ แล้วคลิก แก้ไขเพจ

 19. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิก เพิ่ม Web Part ในโซนที่คุณต้องการวาง

  • คลิกบนเพจที่คุณต้องการแทรก Web Part การจัดอันดับ ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการวางไว้ที่ด้านขวาของประกาศของคุณ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก Web Part

 20. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก รายการและไลบรารี ภายใต้ Web Part คลิก การประกาศ แล้วคลิก เพิ่ม Web Part ใหม่จะแสดงขึ้นบนเพจ

 21. เมื่อต้องการสลับไปยังมุมมองการจัดอันดับที่คุณสร้าง คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แก้ไข Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือการกำหนดค่าจะแสดงขึ้น

 22. ภายใต้ มุมมองที่เลือก คลิกมุมมองการจัดอันดับที่คุณเพิ่งสร้าง

 23. ภายใต้ ลักษณะที่ปรากฏ ให้พิมพ์ชื่อสำหรับ Web Part เช่น จัดอันดับการประกาศล่าสุด

 24. ทำการเปลี่ยนแปลงอื่นใดๆ ที่คุณต้องการ แล้วคลิก ตกลง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×