ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเสียง

การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

การทำให้ข้อความหรือวัตถุเคลื่อนไหว

คุณสามารถทำข้อความ รูปภาพ รูปร่าง ตาราง, กราฟิก SmartArt และวัตถุอื่นๆ ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอ PowerPoint ของคุณได้

เอฟเฟ็กต์สามารถทำให้วัตถุปรากฏขึ้น หายไป หรือเคลื่อนย้ายได้ ทั้งยังสามารถเปลี่ยนขนาดหรือสีของวัตถุได้

PowerPoint 2013

1:54

นอกจากนี้ยังมีวิดีโอเกี่ยวกับข้อความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับ: Check out these YouTube videos from PowerPoint community experts for more help with animation!

เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในข้อความ รูปภาพ รูปร่าง และอื่นๆ ในงานนำเสนอของคุณ

 1. เลือกวัตถุหรือข้อความที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. เลือกภาพเคลื่อนไหวแล้วเลือกภาพเคลื่อนไหว

 3. เลือกตัวเลือกเอฟเฟ็กต์แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์

จัดการภาพเคลื่อนไหวและเอฟเฟ็กต์

การเริ่มต้นใช้ภาพเคลื่อนไหวในงานนำเสนอของคุณมีด้วยกันหลายวิธี:

 • เมื่อคลิก: เริ่มภาพเคลื่อนไหวเมื่อคุณคลิกที่สไลด์

 • พร้อมกับก่อนหน้า: เล่นภาพเคลื่อนไหวในเวลาเดียวกันกับภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าในลำดับของคุณ

 • หลังจากก่อนหน้า: เริ่มภาพเคลื่อนไหวทันทีหลังจากเกิดภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้

 • ระยะเวลา: ขยายหรือย่นเวลาเล่นเอฟเฟ็กต์

 • หน่วงเวลา: เพิ่มเวลาก่อนที่เอฟเฟ็กต์จะทำงาน

เพิ่มเอฟเฟ็กต์เพิ่มเติมให้กับภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือกวัตถุหรือข้อความที่มีภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกมาแบบหนึ่ง

เปลี่ยนลำดับของภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือกตัวทำเครื่องหมายภาพเคลื่อนไหว

 2. เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ:

  • ย้ายไปก่อนหน้านี้: ทำให้ภาพเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นก่อนในลำดับ

  • ย้ายไปหลังจากนี้: ทำให้ภาพเคลื่อนไหวปรากฏขึ้นภายหลังในลำดับ

เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในวัตถุที่ถูกจัดกลุ่ม

คุณสามารถเพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในวัตถุที่ถูกจัดกลุ่ม ข้อความ และอื่นๆ ได้

 1. กด Ctrl แล้วเลือกวัตถุที่คุณต้องการ

 2. เลือก รูปแบบ > กลุ่ม > กลุ่ม เพื่อจัดกลุ่มวัตถุเข้าด้วยกัน

 3. เลือก ภาพเคลื่อนไหว แล้วเลือกภาพเคลื่อนไหว

เพิ่มภาพเคลื่อนไหวลงในวัตถุ

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกปุ่ม เพิ่มเติม ปุ่ม เพิ่มเติม แล้วเลือกลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  กลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

  เอฟเฟ็กต์ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดจะแสดงขึ้น ถ้าคุณต้องการตัวเลือกเพิ่มเติม ให้คลิกตัวเลือก เพิ่มเติม ที่ด้านล่างของแกลเลอรี

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

ความเร็วของเอฟเฟ็กต์จะถูกกำหนดโดยการตั้งค่า ระยะเวลา

 1. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือก กำหนดเวลา ในกล่อง ระยะเวลา ให้ใส่จำนวนวินาทีที่คุณต้องการให้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวทำงาน

  ตัวเลือกระยะเวลาสำหรับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

  (สูงสุด: 59 วินาที ต่ำสุด: .01 วินาที คุณสามารถพิมพ์ระยะเวลาหรือใช้ลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อเลือกค่าที่เพิ่มขึ้นตามมาตรฐาน)

 1. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือก กำหนดเวลา ให้เปิดรายการ เริ่มต้น แล้วเลือกหนึ่งในสามตัวเลือกที่อธิบายไว้ด้านล่าง:

  ตัวเลือกการเริ่มต้นสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

  เลือก

  เมื่อต้องการเริ่มต้นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

  เมื่อคลิก

  เมื่อคุณคลิกสไลด์

  พร้อมกับเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้า

  พร้อมกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าในรายการ (การคลิกหนึ่งครั้งเริ่มต้นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวอย่างน้อยสองเอฟเฟ็กต์พร้อมกัน)

  หลังเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้า

  เริ่มต้นทันทีหลังจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าในรายการเล่นเสร็จแล้ว (ไม่จำเป็นต้องคลิกเพื่อให้เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวนี้เริ่มต้น)

ตัวเลือก หน่วงเวลา จะกำหนดระยะเวลาที่ผ่านไปก่อนที่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ระบุจะเริ่มต้น ไม่ว่าจะหลังจากที่คุณคลิกหรือหลังจากเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวก่อนหน้าเล่นเสร็จ

 1. บนสไลด์ ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ภายใต้ตัวเลือก การกำหนดเวลา ในกล่อง หน่วงเวลา ให้ระบุระยะเวลาเป็นวินาที

ตัวเลือกหน่วงเวลาสำหรับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint

เมื่อต้องการจัดลำดับชุดภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ใหม่:

 1. เปิดบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว: บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้เลือก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

 2. ในบานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจัดลำดับใหม่

 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ในกลุ่ม กำหนดเวลา ภายใต้ จัดลำดับภาพเคลื่อนไหวใหม่ ให้เลือกหนึ่งในตัวเลือกเหล่านี้:

  ตัวเลือกการกำหนดเวลาสำหรับภาพเคลื่อนไหวใน PowerPoint
  • เลือก ย้ายไปลำดับก่อนหน้า เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ขึ้นหนึ่งตำแหน่งในลำดับภาพเคลื่อนไหว

  • เลือก ย้ายไปลำดับถัดไป เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ลงหนึ่งตำแหน่งในลำดับภาพเคลื่อนไหว

  คุณสามารถเลือกตัวเลือกได้หลายครั้ง ถ้าจำเป็น เพื่อย้ายเอฟเฟ็กต์ที่เลือกของคุณไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมในลำดับภาพเคลื่อนไหว

เมื่อคุณทำวัตถุให้เป็นภาพเคลื่อนไหว เครื่องหมายตัวเลขขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของวัตถุนั้นเพื่อระบุสถานะของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวและตำแหน่งในลำดับของภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ปัจจุบัน

 1. เลือกตัวเลขของภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการนำออก

 2. กดแป้น Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

สำหรับการอภิปรายที่สมบูรณ์มากขึ้น ให้ดู เปลี่ยนแปลง เอาออก หรือปิดเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการเพิ่มภาพเคลื่อนไหวหลายลักษณะ

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง ให้คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว

  กลุ่ม ภาพเคลื่อนไหวขั้นสูง บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

หลังจากที่คุณเพิ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหนึ่งลักษณะหรือมากกว่าแล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่ ให้ทำดังต่อไปนี้

 • บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม แสดงตัวอย่าง ให้คลิก แสดงตัวอย่าง

  กลุ่ม แสดงตัวอย่าง บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว

หลีกเลี่ยงการเคลื่อนไหวหลายวัตถุด้วยตนเองในแบบเดียวกัน: ใช้ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว เพื่อคัดลอกภาพเคลื่อนไหวจากวัตถุหนึ่งไปยังอีกวัตถุหนึ่ง สำหรับรายละเอียดทั้งหมดและการสาธิตแบบวิดีโอสั้นๆ ให้ดู ทำซ้ำภาพเคลื่อนไหวด้วย ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว

ตัวคัดวางภาพเคลื่อนไหว จะอยู่บน Ribbon แถบเครื่องมือ ภาพเคลื่อนไหว เมื่อมีการเลือกสิ่งที่เคลื่อนไหวบนสไลด์

นำเอฟเฟกต์ภาพเคลื่อนไหวไปใช้

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

  “วัตถุ” ในบริบทนี้คือทุกอย่างที่อยู่บนสไลด์ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ หรือกล่องข้อความ จุดจับปรับขนาดจะปรากฏรอบๆ วัตถุเมื่อคุณเลือกบนสไลด์

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว บน Ribbon ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้เลือกเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการจากนสบกสน ทำให้เคลื่อนไหว

  ภาพเคลื่อนไหวที่มีอยู่แล้วภายใน

  ถ้าวัตถุที่เลือกไว้ของคุณเป็นกล่องข้อความ คุณจะมีสองตัวเลือกสำหรับแต่ละชนิดของภาพเคลื่อนไหวในรายการ ทำให้เคลื่อนไหว:

  • ทั้งหมดพร้อมกัน: ภาพเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นกับข้อความทั้งหมดในเวลาเดียวกัน

  • โดยย่อหน้าระดับ 1 ภาพเคลื่อนไหวจะเกิดขึ้นตามลำดับสำหรับแต่ละย่อหน้าของกล่องข้อความ

เลือกหัวเรื่องด้านล่างเพื่อเปิดและดูคำแนะนำโดยละเอียด

 • เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการนำภาพเคลื่อนไหวออก

 • บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้เลือก ไม่มีภาพเคลื่อนไหว จากรายการ ทำให้เคลื่อนไหว

สำหรับการอภิปรายที่สมบูรณ์มากขึ้น ให้ดู เปลี่ยนแปลง เอาออก หรือปิดเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เมื่อต้องการควบคุมวิธีการและเวลาที่จะนำเอฟเฟ็กต์ไปใช้ คุณสามารถสร้างและนำภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองไปใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถทำให้ข้อความใหญ่ขึ้นหรือเล็กลง หมุนหรือส่องประกาย และคุณสามารถตั้งค่าภาพเคลื่อนไหวเพื่อให้คุณได้ยินเสียงปรบมือเมื่อรูปภาพเปิดขึ้น คุณสามารถนำภาพเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งรายการไปใช้ เพื่อให้คุณสามารถทำให้ข้อความลอยเข้าหรือไม่มีเสียง แล้วทำให้ข้อความลอยออก คุณสามารถใช้ตัวเลือกการเน้น การเข้ามา หรือการออก นอกเหนือจากเส้นทางการเคลื่อนไหวที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือแบบกำหนดเอง

คุณสร้างภาพเคลื่อนไหวที่กำหนดเองใน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง บานหน้าต่างงาน ซึ่งแสดงข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว รวมถึงชนิดของเอฟเฟ็กต์ ลำดับของเอฟเฟ็กต์ที่สัมพันธ์กับแต่ละเอฟเฟ็กต์อื่นๆ และสัดส่วนข้อความของเอฟเฟ็กต์

บานหน้าต่างงานการเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

1. ไอคอนจะระบุเวลาของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่สัมพันธ์กับกิจกรรมอื่นๆ บนสไลด์ ตัวเลือกมีดังต่อไปนี้:

 • เริ่มต้นเมื่อคลิก (ไอคอนเมาส์ แสดงที่นี่): เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นเมื่อคุณคลิกสไลด์

 • เริ่มพร้อมรายการก่อนหน้า (ไม่มีไอคอน): เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นพร้อมกับที่เอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าในรายการเริ่มเล่น (ซึ่งก็คือ การคลิกหนึ่งครั้งจะเล่นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวสองเอฟเฟ็กต์หรือมากกว่า)

 • เริ่มหลังจากรายการก่อนหน้า (ไอคอนนาฬิกา): เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวจะเริ่มต้นทันทีหลังจากเอฟเฟ็กต์ก่อนหน้าในรายการสิ้นสุดการเล่น (ซึ่งก็คือ ไม่จำเป็นต้องคลิกเพิ่มเติมเพื่อเริ่มต้นเอฟเฟ็กภาพเคลื่อนไหวถัดไป)

2. เลือกข้อมูลในรายการเพื่อดูไอคอนเมนู (ลูกศรลง) แล้วคลิกไอคอนเพื่อแสดงเมนู

3. ตัวเลขระบุลำดับของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่จะเล่น ตัวเลขจะสอดคล้องกับป้ายชื่อที่เชื่อมโยงกับรายการที่เคลื่อนไหวในมุมมองปกติที่แสดงบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

4. ไอคอนแสดงชนิดของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว ในตัวอย่างนี้ จะใช้เอฟเฟ็กต์ การเน้น

รายการแบบเคลื่อนไหวจะอยู่บนสไลด์ตามแท็กลำดับเลขที่ไม่พิมพ์ แท็กนี้จะสอดคล้องกับเอฟเฟ็กต์ในรายการ ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง และแท็กจะแสดงอยู่ทางด้านข้างของข้อความหรือวัตถุ แท็กจะปรากฎเมื่ออยู่ในมุมมองปกติที่มีบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แสดงอยู่เท่านั้น

เมื่อต้องการนำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองไปใช้ใน Office PowerPoint 2007 ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. เลือกข้อความหรือวัตถุที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ในกลุ่ม ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง

 3. ในบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้คลิก เพิ่มเอฟเฟ็กต์ แล้วทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำให้ข้อความหรือวัตถุปรากฎด้วยเอฟเฟ็กต์ ให้ชี้ไปที่ การเข้ามา แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ เช่น เอฟเฟ็กต์หมุน ให้กับข้อความหรือวัตถุที่มองเห็นบนสไลด์ ให้ชี้ การเน้น แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่ทำให้ข้อความหรือวัตถุออกจากสไลด์ ให้ชี้ การออก แล้วคลิกเอฟเฟ็กต์

  • เมื่อต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์ที่ทำให้ข้อความหรือวัตถุในเข้ามาตามรูปแบบที่ระบุ ให้ชี้ เส้นทางการเคลื่อนไหว แล้วคลิกเส้นทาง

 4. เมื่อต้องการระบุวิธีการนำเอฟเฟ็กต์ไปใช้กับข้อความหรือวัตถุของคุณ ให้คลิกขวาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองในรายการ ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง แล้วคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ บนเมนูทางลัด

 5. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าสำหรับข้อความ บนแท็บ เอฟเฟ็กต์การกำหนดเวลา และ ข้อความเคลื่อนไหว ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อทำให้ข้อความเคลื่อนไหว

  • เมื่อต้องการระบุการตั้งค่าสำหรับวัตถุ บนแท็บ เอฟเฟ็กต์ และ การกำหนดเวลา ให้คลิกตัวเลือกที่คุณต้องการใช้เพื่อทำให้วัตถุเคลื่อนไหว

เอฟเฟ็กต์จะปรากฏในรายการ ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ตามลำดับที่คุณเพิ่มลักษณะพิเศษเหล่านั้น

ใช้ขั้นตอนด้านล่างเพื่อนำเอฟเฟ็กต์เสียงไปใช้กับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของข้อความที่คุณเพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว เมื่อต้องการเริ่ม สไลด์ของคุณจะมีลักษณะดังนี้

สไลด์มีเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว “เข้า” และ “ออก”

และบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง จะมีลักษณะดังนี้

บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเองที่แสดงเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว “เข้า” และ “ออก”

ทำดังต่อไปนี้:

 1. ในบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ในรายการ ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้คลิกลูกศรทางด้านขวาของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่นำไปใช้กับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยสัญลักษณ์แรกของข้อความ แล้วคลิก ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

  ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์

 2. บนแท็บ เอฟเฟ็กต์ ภายใต้ การปรับปรุง ในรายการ เสียง ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เลือกเสียง

  • เมื่อต้องการเพิ่มเสียงจากไฟล์ ให้เลือก เสียงอื่น แล้วระบุตำแหน่งไฟล์เสียงที่คุณต้องการใช้

 3. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 และ 2 สำหรับแต่ละสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยของข้อความที่คุณต้องการเพิ่มเอฟเฟ็กต์เสียง

หลังจากที่คุณเพิ่มลักษณะพิเศษภาพเคลื่อนไหวหนึ่งลักษณะหรือมากกว่าแล้ว เมื่อต้องการตรวจสอบว่าใช้ได้หรือไม่ ให้ทำดังต่อไปนี้:

 • ที่ด้านล่างของการบานหน้าต่างงาน ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ให้คลิก เล่น

การทดสอบลักษณะพิเศษของการเคลื่อนไหวของคุณ

นำภาพเคลื่อนไหวไปใช้

 1. เลือกวัตถุหรือข้อความบนสไลด์ที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว

  “วัตถุ” ในบริบทนี้คือทุกอย่างที่อยู่บนสไลด์ เช่น รูปภาพ แผนภูมิ หรือกล่องข้อความ จุดจับปรับขนาดจะปรากฏรอบๆ วัตถุเมื่อคุณเลือกบนสไลด์ (สำหรับวัตถุประสงค์การทำภาพเคลื่อนไหว ย่อหน้าภายในกล่องข้อความจะถือว่าเป็นวัตถุเช่นกัน แต่จะไม่มีจุดจับการปรับขนาดเมื่อคุณเลือก และกล่องข้อความทั้งหมดจะมีจุดจับการปรับขนาดแทน)

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ให้เปิดแกลเลอรรีของภาพเคลื่อนไหว และเลือกภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการ

  แกลเลอรีภาพเคลื่อนไหวของตัวเลือกใน PowerPoint Online
 3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ให้เปิดรายการ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์ เพื่อเลือกจากตัวเลือกที่พร้อมใช้งานได้ ตัวเลือกเอฟเฟ็กต์จะพร้อมใช้งานสำหรับข้อความ หรือสำหรับการเลือกทิศทางหรือความเข้มของภาพเคลื่อนไหว (ภาพเคลื่อนไหวบางภาพจะไม่มีตัวเลือกเอฟเฟ็กต์)

 4. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ ของ Ribbon ให้เลือก เล่นตั้งแต่เริ่มต้น

  เมื่อต้องการเริ่มการนำเสนอสไลด์ บนแท็บมุมมองของ Ribbon ให้เลือกเล่นตั้งแต่เริ่มต้น

  (ถ้าคุณปิดใช้งาน Ribbon แบบง่าย คุณจะไม่มีแท็บ การนำเสนอสไลด์ ให้ใช้แท็บ มุมมอง เพื่อเริ่มการนำเสนอสไลด์แทน)

 5. ในมุมมองการนำเสนอสไลด์ คลิกสไลด์เพื่อเล่นเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เอาเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวออก

 1. เลือกวัตถุเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon เปิดแกลเลอรีของภาพเคลื่อนไหวและเลือก ไม่มี

เปลี่ยนลำดับของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหว

เมื่อคุณทำให้วัตถุเคลื่อนไหว เครื่องหมายตัวเลขขนาดเล็กจะปรากฏขึ้นทางด้านซ้ายของวัตถุนั้นๆ เพื่อบ่งบอกสถานะของเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวและตำแหน่งในลำดับของภาพเคลื่อนไหวบนสไลด์ เครื่องหมายเหล่านี้จะปรากฏขึ้นเมื่อเลือกแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon

 1. บนสไลด์ ให้เลือกวัตถุเคลื่อนไหว

 2. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ของ Ribbon ในกลุ่ม การกำหนดเวลา ให้คลิก ย้ายไปก่อนหน้านี้ หรือ ย้ายไปหลังจากนี้

  การคลิกแต่ละครั้งจะเปลี่ยนตำแหน่งของวัตถุในลำดับโดยเพิ่มขึ้นครั้งละหนึ่ง ลำดับเลขในเครื่องหมายภาพเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงลำดับของเอฟเฟ็กต์

ดูเพิ่มเติม

ทำให้ข้อความปรากฏขึ้นทีละหนึ่งบรรทัด ทีละหนึ่งคำ หรือทีละหนึ่งตัวอักษร

เพิ่ม GIF แบบเคลื่อนไหวลงในสไลด์

นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวหลายอย่างไปใช้กับวัตถุเดียว

เพิ่มเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบมีเส้นทางการเคลื่อนไหว

เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติใน PowerPoint

การเปลี่ยนระหว่างสไลด์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×