การทำและจัดรูปแบบบันทึกย่อ

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

การจดบันทึกย่อใน OneNote นั้นง่ายพอๆ กับการเขียนลงในสมุดบันทึกที่เป็นกระดาษ แต่ใน OneNote คุณสามารถสร้างพื้นที่และเพิ่มหน้าในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย ย้ายและจัดรูปแบบข้อความที่ใดก็ได้ในหน้าบันทึกย่อ ค้นหาและค้นเจอข้อมูลที่ต้องการได้ในทันที และยังติดแท็กบันทึกย่อที่สำคัญเพื่อติดตามผลได้อีกด้วย

ใน OneNote บันทึกย่อของคุณสามารถมีการผสมกันของข้อความที่พิมพ์ รูปภาพ และกราฟิก  ซึ่งรวมถึงข้อความและรูปใดๆ ที่จับภาพมาจากหน้าเว็บและโปรแกรมอื่นๆ  ตลอดจนลายมือเขียนแบบดิจิทัล คลิปเสียงและวิดีโอ รายการ และลิงก์ต่างๆ
 

คุณต้องการทำสิ่งใด

พิมพ์ หรือเขียนบันทึกย่อบนหน้า

ย้ายข้อความบนหน้า

เพิ่มพื้นที่ลงในหน้า

สร้างหน้าใหม่

เปลี่ยนลำดับของหน้า

แทรกวันและเวลา

สร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

สร้างรายการหัวข้อย่อย

สร้างรายการลำดับเลข

เพิ่ม หรือแก้ไขลิงก์

เพิ่มลิงก์

แก้ไขลิงก์

เอาลิงก์ออก

เพิ่มแท็กบันทึกย่อที่สำคัญ

ติดแท็กให้บันทึกย่อ

ค้นหาแท็ก

บันทึกบันทึกย่อ

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อลงในหน้า

ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการพิมพ์บันทึกย่อ ให้คลิกที่ใดก็ได้บนหน้าที่คุณต้องการให้บันทึกย่อปรากฏขึ้น แล้วพิมพ์ข้อความของคุณ คุณสามารถพิมพ์ลงในที่เก็บบันทึกย่อปัจจุบันที่ปรากฏรอบๆ ข้อความของคุณต่อไปได้ หรือคลิกที่ใดก็ได้บนหน้าเพื่อสร้างบันทึกย่อใหม่

 • ถ้าคุณใช้อุปกรณ์อินพุตแบบปากกาหรือใช้ OneNote บนคอมพิวเตอร์หน้าจอสัมผัส ให้คลิกหรือแตะแท็บ วาด บน Ribbon จากนั้นในกลุ่ม เครื่องมือ ให้คลิกหรือแตะสีของปากกาที่ต้องการใช้เขียนบันทึกย่อด้วยลายมือที่ใดก็ได้บนหน้า เมื่อต้องการสลับกลับไปยังการพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม พิมพ์ บนแท็บ วาด บน Ribbon
   

ด้านบนของหน้า

ย้ายข้อความในหน้า

ให้เลือกทำดังนี้

 • ถ้าต้องการย้ายข้อความในหน้าเดียวกัน ให้วางตัวชี้เมาส์ไว้บนข้อความที่ต้องการย้าย เมื่อที่เก็บบันทึกย่อปรากฏขึ้นมา ให้คลิกที่ขอบบนของที่เก็บบันทึกย่อ จากนั้นคลิกแล้วลากที่เก็บไปยังตำแหน่งใหม่บนหน้า

 • เมื่อต้องการคัดลอกหรือย้ายข้อความจากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง ให้คลิกขวาที่ขอบบนของที่เก็บบันทึกย่อ จากนั้นคลิก คัดลอก หรือ ตัด บนเมนูทางลัด แล้ววางบันทึกย่อลงในหน้าที่คุณต้องการ
   

ด้านบนของหน้า

เพิ่มพื้นที่ลงในหน้า

ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแท็บ แทรก

 2. ในกลุ่ม แทรก ให้คลิก แทรกช่องว่าง

 3. ในหน้านั้น ให้คลิกตำแหน่งที่ต้องการแทรกพื้นที่เพิ่มเติม แล้วลากตัวชี้ไปตามทิศทางที่ลูกศรชี้เพื่อแทรกพื้นที่การเขียนเพิ่มเติมได้มากเท่าที่คุณต้องการ
   

ด้านบนของหน้า

สร้างหน้าใหม่

ใน OneNote เพียงหน้าเดียวสามารถเลื่อนลงไปได้เรื่อยๆ ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ก็เป็นความคิดที่ดีจะใช้หน้าและส่วนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพเพื่อความเป็นระเบียบของสมุดบันทึก เมื่อต้องการเพิ่มหน้าเปล่าหน้าใหม่ ให้ทำดังนี้

 1. ทางด้านขวาของหน้าต่างโปรแกรม OneNote ให้คลิกปุ่ม เพิ่มหน้า เหนือคอลัมน์แท็บหน้า

 2. ที่ด้านบนของหน้าใหม่ ให้พิมพ์ชื่อเรื่องลงในพื้นที่ส่วนหัว ชื่อเรื่องของหน้าที่คุณพิมพ์จะปรากฏบนป้ายชื่อแท็บของหน้าใหม่ที่คุณสร้างขึ้นมาด้วย
   

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของหน้า

ให้ทำดังต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการย้ายหน้าในส่วนของสมุดบันทึกให้อยู่สูงขึ้นหรือต่ำลงมาในรายการแท็บหน้า ให้คลิกแท็บหน้าของหน้านั้นค้างไว้แล้วลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งใหม่
   

ด้านบนของหน้า

แทรกเวลาและวันที่

ทุกครั้งที่คุณสร้างหน้าใหม่ใน OneNote วันที่และเวลาปัจจุบันจะถูกประทับลงในหน้านั้นโดยอัตโนมัติเพื่อบอกเวลาที่หน้าถูกสร้างขึ้น เมื่อต้องการทำเครื่องหมายหรือติดตามเหตุการณ์ตามลำดับเวลา คุณสามารถใช้วันที่และเวลาปัจจุบันของคอมพิวเตอร์ในบันทึกย่อได้ โดยขึ้นอยู่กับวิธีการใช้ OneNote ของคุณ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเก็บประวัติสายที่ได้รับในช่วงเวลาที่กำหนดในหนึ่งวัน โดยใส่วันที่และเวลาของการรับสายนำหน้ารายละเอียดการโทร

ให้ทำดังนี้

 1. วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่ต้องการประทับวันที่และเวลาลงในบันทึกย่อ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม การประทับเวลา ให้คลิกปุ่ม วันที่, เวลา หรือ วันที่และเวลา

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่ปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ให้กดแป้น ALT+SHIFT+D บนคีย์บอร์ด

  • เมื่อต้องการแทรกเวลาปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ให้กดแป้น ALT+SHIFT+T บนคีย์บอร์ด

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่และเวลาปัจจุบันอย่างรวดเร็ว ให้กดแป้น ALT+SHIFT+F บนคีย์บอร์ด
    

OneNote ใช้รูปแบบวันและเวลาที่ระบุในแผงควบคุมของ Windows ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของวันและเวลาใน OneNote ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับเวอร์ชัน Windows ของคุณ

 • Windows 10
  OneNote ปิดและเปิดแผงควบคุมใน Windows 10 (จากตัวแถบค้นหาในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ พิมพ์แผงควบคุม) คลิกนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้ว คลิ กภูมิภาค ในกล่องโต้ตอบภูมิภาค บนแท็บรูปแบบ เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้เมื่อต้องการประทับเวลาที่คุณแทรก และวันในอนาคต บันทึกย่อที่มีอยู่จะไม่ได้โดยอัตโนมัติใหม่ ด้วยการตั้งค่าใหม่

 • Windows 8
  OneNote ปิดและเปิดแผงควบคุมใน Windows 8 (ปัดนิ้วจากด้านขวานั่นคือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปที่มุมขวาบน — และเลือกไอคอนค้นหา พิมพ์แผงควบคุม) คลิกนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้ว คลิ กภูมิภาค ในกล่องโต้ตอบภูมิภาค บนแท็บรูปแบบ เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้เมื่อต้องการประทับเวลาที่คุณแทรก และวันในอนาคต บันทึกย่อที่มีอยู่จะไม่ได้โดยอัตโนมัติใหม่ ด้วยการตั้งค่าใหม่

 • Windows 7
  OneNote ปิดและเปิดแผงควบคุมใน Windows 7 คลิกนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้ว คลิ กภูมิภาคและภาษา ในภูมิภาคและภาษาของ กล่องโต้ตอบ บนแท็บรูปแบบ เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้เมื่อต้องการประทับเวลาที่คุณแทรก และวันในอนาคต บันทึกย่อที่มีอยู่จะไม่ได้โดยอัตโนมัติใหม่ ด้วยการตั้งค่าใหม่

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

รายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเหมาะสำหรับใช้จัดเรียงข้อมูลที่ไม่เป็นลำดับ เช่น รายการซื้อของ

โดยทำได้ดังนี้

 1. ในบันทึกย่อของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่ต้องการเริ่มต้นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ข้อความพื้นฐาน ให้คลิก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 3. พิมพ์ข้อความสำหรับสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแรก แล้วกดแป้น ENTER เพื่อสร้างสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยถัดไป

 4. กด ENTER สองครั้งติดกันเมื่อต้องการเลิกใช้งานรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย
   

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเริ่มต้นรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ พิมพ์* (เครื่องหมายดอกจัน) ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ของข้อความ นั้นแล้ว กด Spacebar

สร้างรายการลำดับเลข

รายการลำดับเลขเหมาะสำหรับใช้จัดเรียงข้อมูลที่จำเป็นต้องเรียงตามลำดับ เช่น การอธิบายวิธีใช้ทีละขั้นตอน

โดยทำได้ดังนี้

 • ในบันทึกย่อของคุณ ให้วางเคอร์เซอร์บนตำแหน่งที่ต้องการเริ่มต้นรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 • บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ข้อความพื้นฐาน ให้คลิก ลำดับเลข

 • พิมพ์ข้อความสำหรับรายการลำดับเลขรายการแรก แล้วกด ENTER เพื่อสร้างรายการลำดับเลขรายการถัดไป

 • กด ENTER สองครั้งติดกันเมื่อต้องการเลิกใช้งานรายการลำดับเลข
   

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเริ่มต้นรายการลำดับเลขอัตโนมัติ พิมพ์1ที่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ของข้อความ แล้วกด Spacebar

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือแก้ไขลิงก์

OneNote จะสร้างลิงก์ (ซึ่งเดิมเรียกว่าไฮเปอร์ลิงก์) โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณพิมพ์หรือวางที่อยู่อินเทอร์เน็ตหรือ URL World Wide Web ลงในบันทึกย่อ หรืออีกวิธีหนึ่ง คุณสามารถใช้คำสั่ง แทรก > ลิงก์ เพื่อสร้างลิงก์จากข้อความในบันทึกย่อของคุณ
 

เพิ่มลิงก์

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในบันทึกย่อของคุณ พิมพ์ หรือวางอยู่อินเทอร์เน็ตที่ลิงก์ควรชี้ไปที่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft พิมพ์ http://www.microsoft.com (หรือแค่ www.microsoft.com) และ OneNote จะดำเนินการลิงก์คลิกได้

 • บน Ribbon ให้คลิก แทรก > ลิงก์ ในกล่อง ที่อยู่ ให้พิมพ์ที่อยู่อินเทอร์เน็ตที่ลิงก์จะนำทางไป แล้วคลิก ตกลง
   

หมายเหตุ: เมื่อต้องการสร้างลิงก์ไปยังหน้าอื่นๆ ในสมุดบันทึก ให้คลิกส่วนของสมุดบันทึกที่มีหน้าที่ต้องการลิงก์ไปถึง คลิกขวาที่แท็บหน้าของหน้านั้น จากนั้นคลิก คัดลอกลิงก์ไปยังหน้า แล้ววางลิงก์ลงในบันทึกย่อที่ต้องการให้ลิงก์ปรากฏขึ้น
 

แก้ไขลิงก์

เมื่อต้องการเปลี่ยนที่อยู่อินเทอร์เน็ตของลิงก์ที่มีอยู่แล้วในบันทึกย่อของคุณ ให้ทำดังนี้

 1. คลิกขวาที่ลิงก์ที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง แล้วคลิก แก้ไขลิงก์

 2. ในกล่องโต้ตอบ ลิงก์ ที่เปิดอยู่ ให้แทนที่ URL ในกล่อง ที่อยู่ ด้วยที่อยู่ใหม่ที่ต้องการ ถ้าจำเป็น คุณสามารถเปลี่ยนข้อความอธิบายที่ปรากฏในกล่อง ข้อความที่จะแสดง ให้ตรงกับปลายทางของลิงก์ใหม่ได้

 3. คลิก ตกลง
   

เอาลิงก์ออก

เมื่อต้องการลบลิงก์ออกโดยไม่ลบข้อความของลิงก์ไปด้วย ให้ทำดังนี้

 • คลิกขวาที่ลิงก์ที่จะลบ แล้วคลิก เอาลิงก์ออก บนเมนูทางลัด
   

ด้านบนของหน้า

ติดแท็กให้บันทึกย่อที่สำคัญ

ใน OneNote มีแท็กจำนวนมากให้เลือกใช้ เช่น สิ่งสำคัญ และ สิ่งที่ต้องทำ ที่คุณสามารถนำไปใช้กับบันทึกย่อได้ แท็กช่วยให้คุณจัดลำดับความสำคัญหรือแยกประเภทของบันทึกย่อให้เห็นได้อย่างชัดเจน และสามารถใช้จัดกลุ่มบันทึกย่อได้ตามประเภทหรือตามความสำคัญเมื่อค้นหาสมุดบันทึกของคุณ
 

ติดแท็กให้บันทึกย่อ

ให้ทำดังนี้

 1. คลิกที่ข้อความที่ต้องการติดแท็กในบันทึกย่อของคุณ

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม แท็ก ให้คลิกไอคอนของแท็กที่คุณต้องการใช้ ใช้ลูกศรเพื่อเลื่อนดูรายการแท็ก หรือคลิกลูกศร เพิ่มเติม ที่มุมขวาล่างของรายการเพื่อดูแท็กที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมด
   

ค้นหาแท็ก

เมื่อต้องการค้นหาบันทึกย่อที่มีแท็กทั้งหมดอย่างรวดเร็ว (ตัวอย่างเช่น ต้องการดูรายการทั้งหมดที่ติดแท็กสิ่งสำคัญ) ให้ทำดังนี้

 • คลิก หน้าแรก > ค้นหาแท็ก ในบานหน้าต่างงาน สรุปแท็ก ที่เปิดอยู่ ให้คลิกแท็กใดก็ได้ในรายการเพื่อค้นหาและเปิดหน้าที่มีบันทึกย่อที่เกี่ยวข้อง
   

ด้านบนของหน้า

บันทึกบันทึกย่อ

Microsoft OneNote ต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ เพราะ OneNote จะบันทึกงานของคุณอย่างต่อเนื่องและโดยอัตโนมัติขณะที่คุณใช้งานอยู่ ซึ่งหมายความว่าคุณไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อด้วยตัวเองเลย

ดังนั้นคุณสามารถปิด OneNote เมื่อไหร่ก็ได้ และปิดได้ทันทีที่จดบันทึกย่อเสร็จ เมื่อคุณเปิด OneNote ครั้งต่อไป โปรแกรมจะเปิดหน้าสุดท้ายที่คุณเคยดูและเรียกคืนการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดให้โดยอัตโนมัติ
 

ด้านบนของหน้า

คุณต้องการทำสิ่งใด

พิมพ์ หรือเขียนบันทึกย่อบนหน้า

ย้ายข้อความบนหน้า

เพิ่มพื้นที่ลงในหน้า

สร้างหน้าใหม่

เปลี่ยนลำดับของหน้า

บันทึกบันทึกย่อ

แทรกวันและเวลา

สร้างรายการหัวข้อย่อย หรือลำดับเลข

เพิ่ม หรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

สร้างตาราง

แทรกรูปภาพ

แทรกการคลิปหน้าจอ

เพิ่มแท็กบันทึกย่อลงในบันทึกย่อที่สำคัญ

พิมพ์หรือเขียนบันทึกย่อบนหน้า

 • เมื่อต้องการทำให้บันทึกย่อ คลิที่ใดก็ได้บนหน้า คุณต้องการ ให้ปรากฏ แล้ว พิมพ์บันทึกย่อ OneNote สร้างคอนเทนเนอร์บันทึกย่อสำหรับแต่ละกลุ่มของข้อความที่คุณพิมพ์ หรือเขียน

 • ถ้าคุณกำลังใช้อุปกรณ์ป้อนข้อมูลด้วยปากกา คลิกปากกา รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือการเขียน และการจดบันทึกย่อของคุณที่ใดก็ได้บนหน้าด้วยลายมือแล้ว เมื่อต้องการสลับกลับไปยังพิมพ์ตลอดเวลา บนแถบเครื่องมือเขียน คลิกเครื่องมือชนิด/ส่วนที่เลือก รูปปุ่ม

ด้านบนของหน้า

ย้ายข้อความในหน้า

ให้เลือกทำดังนี้

 • เมื่อต้องการย้ายข้อความภายในหน้าเดียวกัน ย้ายตัวชี้ไว้เหนือข้อความ เมื่อคอนเทนเนอร์บันทึกย่อปรากฏขึ้น คลิกขอบด้านบนของคอนเทนเนอร์บันทึกย่อ จากนั้น ลากคอนเทนเนอร์ไปยังตำแหน่งใหม่บนหน้า

 • เมื่อต้องการคัดลอก หรือย้ายข้อความจากหน้าหนึ่งไปยังหน้าอื่น คลิกขวาที่ขอบบนของคอนเทนเนอร์บันทึกย่อ คลิกคัดลอก หรือตัด บนเมนูทางลัด นั้นแล้ว วางบันทึกย่อลงในหน้าคุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มพื้นที่ลงในหน้า

 1. คลิกแทรกพื้นที่สำหรับเขียนเพิ่มเติม รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือเขียน

 2. บนหน้า คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกช่องว่างเพิ่มเติม นั้นแล้ว ลากตัวชี้ในทิศทางที่ระบุ โดยลูกศรเพื่อเพิ่มช่องว่างมากพอ ตามที่คุณต้องการ

  คลิกแล้วลากเพื่อเพิ่มพื้นที่เพิ่มเติมบนหน้า

  รูปปุ่ม เมื่อต้องการเพิ่มช่องว่างที่ขอบ ของหน้า หรือ ระหว่างบรรทัดของข้อความลาก

เมื่อต้องการเพิ่มระยะห่างเพิ่มเติมด้านล่างของหน้าได้อย่างรวดเร็ว คลิกเลื่อนลงมาตามหน้าครึ่ง รายการย่อ/ขยาย บนแถบเลื่อนแนวตั้ง

ด้านบนของหน้า

สร้างหน้าใหม่

 1. คลิกปุ่มหน้าใหม่ ด้านบนแท็บหน้าเพื่อสร้างหน้าใหม่ได้อย่างรวดเร็ว (คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มหน้าใหม่ ให้เลือกหน้าเปล่า เมื่อต้อง การสร้างหน้าย่อยในกลุ่มหน้า หรือเมื่อต้อง การสร้างหน้าจากเทมเพลต)

 2. ในกล่องชื่อเรื่อง ที่ด้านบนของหน้า พิมพ์ชื่อเรื่องของหน้า คุณพิมพ์ชื่อเรื่องปรากฏอยู่ในแท็บหน้าอยู่ด้านข้างของหน้าต่างของ OneNote

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนลำดับของหน้า

 • เมื่อต้องการย้ายหน้าภายในส่วน คลิ กและลากแท็บหน้าเล็กน้อยไปทางขวาจนกว่าปรากฏเป็นลูกศรขนาดเล็ก และ แล้ว ลากแท็บหน้าขึ้น หรือลงไป ยังตำแหน่งที่ตั้งใหม่ในส่วนปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

บันทึกบันทึกย่อ

OneNote โดยอัตโนมัติ และต่อเนื่องจะบันทึกงานของคุณใน ขณะที่คุณจดบันทึกย่อ เมื่อใดก็ ตามที่คุณสลับไปยังหน้าหรือส่วนอื่น และเมื่อใดก็ ตามที่คุณต้องปิดส่วนและสมุดบันทึก ไม่จำเป็นต้องบันทึกบันทึกย่อของคุณด้วยตนเอง แม้แต่เมื่อคุณเสร็จสิ้นได้

เมื่อต้องการบันทึกสำเนาของส่วนบันทึกย่อของคุณไปยังตำแหน่งต่าง ๆ ใช้คำสั่งบันทึกเป็น บนเมนูไฟล์ โดยอัตโนมัติ OneNote จะบันทึกการเปลี่ยนแปลงลงในส่วนนั้นของบันทึกย่อกับตำแหน่งที่ตั้งใหม่...

ด้านบนของหน้า

แทรกเวลาและวันที่

ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณใช้ OneNote คุณสามารถใช้วันปัจจุบันและเวลาของคอมพิวเตอร์ของคุณในบันทึกย่อของคุณเพื่อทำเครื่องหมาย หรือติดตามเหตุการณ์ตามลำดับเวลา ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเก็บบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ได้รับในเวลาที่ระบุในระหว่างวัน หรือทำเครื่องหมายรายการใน OneNote weblog หรือ diary กับวันปัจจุบันของคุณ

 1. วางเคอร์เซอร์ที่คุณต้องการเพิ่มการประทับวันและเวลา

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • บนเมนูแทรก คลิกวันและเวลา

  • เมื่อต้องการแทรกวันที่ปัจจุบันและเวลา กด ALT + SHIFT + F

  • เมื่อต้องการแทรกเฉพาะวัน กด ALT + SHIFT + D

  • เมื่อต้องการแทรกเฉพาะเวลา กด ALT + SHIFT + T ได้อีกด้วย

เคล็ดลับ: OneNote เพิ่มการประทับวันและเวลาภายใต้ชื่อเรื่องของหน้าโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ ตามที่มีสร้างหน้าใหม่ เมื่อต้องการเปลี่ยนตราประทับวันหรือเวลาของหน้า คลิกวันหรือเวลา นั้นแล้ว คลิกที่ไอคอนนาฬิกาหรือปฏิทินที่ปรากฏขึ้น OneNote จะใช้ประทับวันและเวลาใหม่เมื่อการค้นหาหน้าของบันทึกย่อ

OneNote ใช้รูปแบบวันและเวลาที่ระบุในแผงควบคุมของ Windows ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของวันและเวลาใน OneNote ทำตามขั้นตอนด้านล่างสำหรับเวอร์ชัน Windows ของคุณ

 • Windows 10
  OneNote ปิดและเปิดแผงควบคุมใน Windows 10 (จากตัวแถบค้นหาในมุมล่างซ้ายของหน้าจอ พิมพ์แผงควบคุม) คลิกนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้ว คลิ กภูมิภาค ในกล่องโต้ตอบภูมิภาค บนแท็บรูปแบบ เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้เมื่อต้องการประทับเวลาที่คุณแทรก และวันในอนาคต บันทึกย่อที่มีอยู่จะไม่ได้โดยอัตโนมัติใหม่ ด้วยการตั้งค่าใหม่

 • Windows 8
  OneNote ปิดและเปิดแผงควบคุมใน Windows 8 (ปัดนิ้วจากด้านขวานั่นคือถ้าคุณกำลังใช้เมาส์ ชี้ไปที่มุมขวาบน — และเลือกไอคอนค้นหา พิมพ์แผงควบคุม) คลิกนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้ว คลิ กภูมิภาค ในกล่องโต้ตอบภูมิภาค บนแท็บรูปแบบ เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้เมื่อต้องการประทับเวลาที่คุณแทรก และวันในอนาคต บันทึกย่อที่มีอยู่จะไม่ได้โดยอัตโนมัติใหม่ ด้วยการตั้งค่าใหม่

 • Windows 7
  OneNote ปิดและเปิดแผงควบคุมใน Windows 7 คลิกนาฬิกา ภาษา และภูมิภาค แล้ว คลิ กภูมิภาคและภาษา ในภูมิภาคและภาษาของ กล่องโต้ตอบ บนแท็บรูปแบบ เลือกรูปแบบวันที่และเวลาที่คุณต้อง แล้ว คลิกตกลง คุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงจะถูกนำไปใช้เมื่อต้องการประทับเวลาที่คุณแทรก และวันในอนาคต บันทึกย่อที่มีอยู่จะไม่ได้โดยอัตโนมัติใหม่ ด้วยการตั้งค่าใหม่

ด้านบนของหน้า

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือรายการลำดับเลข

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 1. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกสัญลักษณ์ รูปปุ่มสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

 2. พิมพ์ข้อความคุณต้องการสำหรับรายการแรกในรายการ นั้นแล้ว กด ENTER

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อใหม่สำหรับข้อมูลในรายการถัดไปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการหัวข้อย่อย และพิมพ์ย่อหน้าทั่วไปต่อ กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบสัญลักษณ์แสดงหัวข้อสุดท้ายในรายการนั้น

เมื่อต้องการเริ่มต้นรายการหัวข้อย่อยโดยอัตโนมัติ พิมพ์* (เครื่องหมายดอกจัน), จากนั้น กด SPACEBAR หรือ TAB

สร้างรายการลำดับเลข

 1. บนแถบเครื่องมือการจัดรูปแบบ คลิกลำดับเลข รูปปุ่ม

 2. พิมพ์ข้อความคุณต้องการสำหรับรายการแรกในรายการ นั้นแล้ว กด ENTER

  หมายเลขใหม่สำหรับข้อมูลในรายการถัดไปจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติ

 3. เมื่อต้องการสิ้นสุดรายการลำดับเลข และพิมพ์ย่อหน้าทั่วไปต่อ กด ENTER สองครั้ง หรือกด BACKSPACE เพื่อลบหมายเลขสุดท้ายในรายการ

เมื่อต้องการเริ่มต้นรายการลำดับเลขอัตโนมัติ พิมพ์1แล้ว กด SPACEBAR หรือแท็บ

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

OneNote สร้างไฮเปอร์ลิงก์โดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ ตามที่คุณพิมพ์ หรือวางอินเทอร์เน็ตหรือ World Wide Web URL ลงในบันทึกย่อของคุณ

เพิ่มไฮเปอร์ลิงก์

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • ในบันทึกย่อของคุณ พิมพ์ หรือวางอยู่อินเทอร์เน็ตที่ไฮเปอร์ลิงก์ควรชี้ไปที่ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มไฮเปอร์ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของ Microsoft พิมพ์http://www.microsoft.com

 • บนเมนูแทรก คลิกไฮเปอร์ลิงก์ และในกล่องโต้ตอบแทรกไฮเปอร์ลิงก์ ระบุอยู่อินเทอร์เน็ตที่ไฮเปอร์ลิงก์ควรชี้ไปที่ แล้วระบุข้อความจะแสดง ตำแหน่งที่ไฮเปอร์ลิงก์ปรากฏในบันทึกย่อของคุณ

เมื่อต้องการสร้างไฮเปอร์ลิงก์ไปยังตำแหน่งอื่นในสมุดบันทึกของคุณเพื่อให้คุณสามารถนำทางเพิ่มเติมได้อย่างรวดเร็ว คลิกส่วนของสมุดบันทึกที่ประกอบด้วย หน้าที่คุณต้องการลิงก์ไปยัง คลิกขวาที่แท็บหน้าในระยะขอบ คลิกคัดลอกไฮเปอร์ลิงก์ไปยังหน้านี้ แล้ว วาง ไฮเปอร์ลิงก์ที่ใดก็ตามคุณต้องการให้ปรากฏ

แก้ไขไฮเปอร์ลิงก์

 • คลิกขวาไฮเปอร์ลิงก์ แล้ว คลิ กแก้ไขไฮเปอร์ลิงก์ บนเมนูทางลัด

ด้านบนของหน้า

สร้างตาราง

 1. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกตาราง

 2. บนเมนูตาราง คลิกแทรกตาราง

 3. ในกล่องโต้ตอบแทรกตาราง ใส่จำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการ

คุณสามารถสร้างตารางรวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยการวาดนั้น บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกที่ปุ่มแทรกตาราง นั้นแล้ว ลากตัวชี้ลง และ ไปทางด้านขวาเพื่อระบุจำนวนแถวและคอลัมน์ที่คุณต้องการ คุณยังสามารถใช้แป้น TAB เพื่อสร้างตาราง และเมื่อต้อง การเพิ่มคอลัมน์ใหม่ลงในตาราง และคุณสามารถใช้แป้น ENTER เพื่อเพิ่มแถวใหม่ลงในตาราง

ด้านบนของหน้า

การแทรกรูปภาพ

คุณสามารถแทรกรูปภาพ กราฟิก และภาพตัดปะลงในบันทึกย่อของคุณ

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจากไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนูแทรก ชี้ไปที่รูปภาพ แล้ว คลิกจากแฟ้ม

 2. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ นำทางไปยังตำแหน่งที่ตั้งที่มีไฟล์นั้นอยู่ คลิกเพื่อเลือกไฟล์ จากนั้น คลิกแทรก

เมื่อต้องการแทรกรูปภาพจาก World Wide Web ทำต่อไปนี้:

 1. บนเมนูแทรก ชี้ไปที่รูปภาพ แล้ว คลิกจากแฟ้ม

 2. ในกล่องโต้ตอบแทรกรูปภาพ ในกล่องชื่อไฟล์ พิมพ์ หรือวาง URL แบบเต็มของไฟล์รูปภาพ แล้ว คลิ กแทรก

คุณสามารถใส่คำอธิบายประกอบรูปภาพที่คุณได้แทรกลงในบันทึกย่อของคุณ ด้วยการพิมพ์ข้อความเหนือเหล่านั้น ดังนั้น ไม่เหมือนกับโปรแกรม Microsoft Office อื่น ๆ สุด คลิกรูปภาพแทรกไว้ใน OneNote ไม่ได้เลือกรูปภาพ แทน จะวางจุดแทรกสำหรับการพิมพ์ข้อความ ถ้าคุณต้องการเลือกรูปภาพที่คุณได้แทรก ย้ายตัวชี้เหนือ เส้นขอบสีฟ้าเป็นเส้นประปรากฏรอบ ๆ รูปภาพ และจับเส้นกากบาทสีน้ำเงินปรากฏถัดจากรูปภาพ คลิกเส้นขอบหรือจุดจับเพื่อเลือกรูปภาพ เมื่อมีเลือกรูปภาพ คลิก แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่บนหน้า

ด้านบนของหน้า

แทรกการคลิปหน้าจอ

คุณสามารถใช้ OneNote เพื่อถ่ายภาพของทั้งหมดหรือบางส่วนของหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณ และแทรกลงในบันทึกย่อของคุณ รูปภาพเหล่านี้ ซึ่งเรียกว่าการคลิปหน้าจอ ช่วยให้คุณได้อย่างรวดเร็วจับภาพข้อมูลที่คุณไม่จำเป็นต้องแก้ไข ตัวอย่าง คุณอาจใช้รูปภาพของกำหนดการของคุณเดินทางทางธุรกิจบนเว็บไซต์ของตัวแทนท่องเที่ยว แล้ว วางลงในบันทึกย่อของคุณเพื่อให้คุณสามารถดูเวิร์กบุ๊กเมื่อคุณไม่สามารถเข้าถึงเว็บ

คุณสามารถสร้างการคลิปหน้าจอได้ โดยการลากตัวชี้เพื่อเลือกพื้นที่สี่เหลี่ยม ซึ่งสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่สี่เหลี่ยมจัตุรัสพิกเซล 25 ทั้งความสูงและความกว้างของหน้าจอของคุณ สิ่งต่าง ๆ ภายในพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่รวมอยู่ในรูปแบบ และจะถูกเพิ่มโดยอัตโนมัติทั้ง ลงในบันทึกย่อ และ ไปยังคลิปบอร์ด คุณสามารถวางสำเนาเพิ่มเติมของรูปลงในหน้าอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ในสมุดบันทึก OneNote ของคุณ หรือลง ในโปรแกรมอื่น

 1. ใน OneNote บนเมนูแทรก คลิกคลิปหน้าจอ

  OneNote จะย่อเล็กสุด และหน้าต่างที่ใช้งานล่าสุดจะมองเห็นได้

 2. ถ้าจำเป็น สลับไปยังโปรแกรมที่แสดงข้อมูลที่คุณต้องการจับภาพ (ตัวอย่างเช่น เว็บเพจใน Internet Explorer)

 3. คลิกปุ่มเมาส์ค้างไว้ แล้ว ลากตัวชี้ไปในทิศทางใดก็ได้เพื่อทำการเลือก ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเริ่มต้นจากมุมบนซ้ายของพื้นที่ที่คุณต้องการจับภาพ นั้นแล้ว ลากตัวชี้ไปด้านขวาล่าง

 4. ปล่อยปุ่มเมาส์เพื่อสร้างการคลิปหน้าจอ และแทรกลงในบันทึกย่อของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อใดก็ ตามที่คุณสร้างการคลิปหน้าจอ จะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ดโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการแทรกรูปภาพลงในโปรแกรมอื่น ๆ คลิกวาง หรือกด CTRL + V ตำแหน่งที่คุณต้องการแทรกรูปภาพ

หมายเหตุ: คลิปหน้าจอเป็นรูปแบบคง เมื่อคุณทำการคลิปหน้าจอของบางสิ่งบางอย่าง (ตัวอย่างเช่น เว็บเพจ), และเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่แหล่ง คลิปหน้าจอจะไม่อัปเดต

ด้านบนของหน้า

เพิ่มแท็กบันทึกย่อลงในบันทึกย่อที่สำคัญ

OneNote มีแท็กบันทึกย่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหลาย เช่นสำคัญและเมื่อต้องการทำ ที่คุณสามารถเชื่อมโยงกับบันทึกย่อของคุณ คุณยังสามารถสร้างแท็กบันทึกย่อแบบกำหนดเองของคุณเองและค้นหารายการที่มีแท็ก

เพิ่มแท็กบันทึกย่อ

 1. วางเคอร์เซอร์ในย่อหน้าที่คุณต้องการแท็ก

 2. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มแท็ก แล้ว คลิ กแท็กบันทึกย่อที่คุณต้องการ ตัวอย่าง การแนบกล่องกาเครื่องหมายสีที่คุณต้องการติดตามได้ใน คลิกเมื่อต้องการทำ รูปปุ่ม

หลังจากที่คุณติดแท็กให้บันทึกย่อของคุณ คุณสามารถค้นหาบันทึกย่อของคุณสำหรับรายการที่มีแท็ก และคุณสามารถจัดกลุ่มรายการที่มีแท็กตามชื่อแท็กร่วมกัน

ค้นหาบันทึกย่อที่มีแท็ก

 1. บนแถบเครื่องมือมาตรฐาน คลิกลูกศรอยู่ถัดจากปุ่มแท็ก แล้ว คลิ กแสดงบันทึกย่อที่มีแท็กทั้งหมด

 2. ในบานหน้าต่างสรุปแท็กบันทึกย่อ จำกัดขอบเขตการค้นหา ถ้าจำเป็นต้องใช้ แล้ว คลิ กรีเฟรชผลลัพธ์

คุณสามารถใช้แท็กบันทึกย่อที่ต้องทำเป็นกล่องกาเครื่องหมายเพื่อระบุว่า คุณได้ตามค่าในรายการการกระทำ เลือก หรือยกเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ในบานหน้าต่างงานสรุปแท็กบันทึกย่อ หรือ บนหน้าที่ประกอบด้วยแท็กบันทึกย่อ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×