การทำแบบสอบถามหรือรีเฟรชข้อมูลใหม่อีกครั้ง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณแชร์ฐานข้อมูลบนเครือข่าย Microsoft Access ปรับปรุงข้อมูลในช่วงเวลาที่กำหนด เมื่อต้องการดูข้อมูลล่าสุด รีเฟรชข้อมูลจากมุมมองแผ่นข้อมูลหรือฟอร์ม บนด้านแท็บหน้าแรก คลิกรีเฟรชทั้งหมด >รีเฟรช กระบวนการรีเฟรชข้อมูลที่มีอยู่ในแผ่นข้อมูลหรือฟอร์ม อัปเด และไม่จัดลำดับใหม่ระเบียน แสดงระเบียนใหม่ หรือเอาระเบียนที่ถูกลบหรือระเบียนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่ระบุใด ๆ สำหรับการเพิ่มเติมหรืออัปเดตของตัวอย่างละเอียด ใช้แมโคสอบข้อมูล

หมายเหตุ: การเรียกใช้กระบวนการทำแบบสอบถามอีกครั้งอาจจะใช้เวลามากทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของชุดระเบียน

คุณต้องการทำสิ่งใด

ตั้งค่าช่วงเวลาการรีเฟรช

ทำแบบสอบถามข้อมูลอีกครั้งด้วยตนเอง

ทำแบบสอบถามข้อมูลในฐานข้อมูลไคลเอ็นต์อีกครั้ง

ทำแบบสอบถามข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ Access อีกครั้ง

ตั้งค่าช่วงเวลาการรีเฟรช

ตามค่าเริ่มต้นแล้ว Access จะรีเฟรชข้อมูลทุก 60 วินาที ต่อไปนี้เป็นวิธีการที่คุณสามารถตั้งค่าช่วงเวลารีเฟรชได้

 1. ใต้ไฟล์ คลิกตัวเลือก >การตั้งค่าไคลเอ็นต์ การ

 2. ภายใต้ ขั้นสูง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ ช่วงเวลาฟื้นฟู (วินาที)

ด้านบนของหน้า

ทำแบบสอบถามข้อมูลอีกครั้งด้วยตนเอง

 • กด SHIFT+F9

ด้านบนของหน้า

ทำแบบสอบถามข้อมูลในฐานข้อมูลไคลเอ็นต์อีกครั้ง

คุณสามารถสร้างแมโครและแนบแมโครกับเหตุการณ์เพื่อทำแบบสอบถามข้อมูลอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกครั้งที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น เช่น ให้ทำแบบสอบถามข้อมูลในฟอร์มอีกครั้งเมื่อใดก็ตามที่ฟอร์มได้รับโฟกัส คุณสามารถสร้างแมโครและแนบแมโครกับเหตุการณ์ เมื่อได้รับโฟกัส ของฟอร์มได้ โดยใช้กระบวนการต่อไปนี้

 1. บนด้านสร้าง กแท็บ คลิกแมโคร ถ้าคำสั่งนี้ไม่พร้อมใช้งาน ให้คลิกดังมอดูล หรือคลาสมอดูลของ จากนั้นคลิกแมโคร.

 2. คลิกลูกศรในกล่องด้านข้างเครื่องหมายบวกสีเขียว (+) แล้วเลือก ทำแบบสอบถามอีกครั้ง

 3. บันทึกแมโครแล้วปิดตัวสร้างแมโคร

 4. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการใน มุมมองออกแบบ ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่แสดงขึ้นมา ให้กด F4

 5. ด้วยฟอร์มที่เลือก บนแผ่นคุณสมบัติ ให้คลิกแท็บ เหตุการณ์

 6. บนแท็บ เหตุการณ์ ให้คลิกลูกศรในคุณสมบัติ เมื่อได้รับโฟกัส แล้วคลิกชื่อของแมโคร นั่นคือ ทำแบบสอบถามอีกครั้ง

 7. บันทึกฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ทำแบบสอบถามข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ Access อีกครั้ง

แบบสอบถามโปรแกรมประยุกต์ Access ทำงานบนเซิร์ฟเวอร์ คุณควรใช้แมโคร RequeryRecords เพื่อทำแบบสอบถามข้อมูลในโปรแกรมประยุกต์ Access อีกครั้ง แมโครนี้ต้องใช้ชุดระเบียนปัจจุบัน

 1. เปิดฟอร์มที่คุณต้องการ แล้วคลิก การกระทำ จากนั้นคลิก เมื่อเรียกใช้งานในปัจจุบัน

 2. จากแค็ตตาล็อกแอคชัน คลิกRequeryRecords ถ้าคุณเลือกที่จะปล่อยว่างที่ = ไม่กรองเพิ่มเติมจะดำเนินการ กับผลลัพธ์ และปล่อยลำดับตาม = เป็นว่างเปล่า ไม่มีเฉพาะเจาะจงทำการเรียงลำดับ

 3. บันทึกฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×