การทำเส้นประหรือเส้นขอบรอบวัตถุรูปวาด

  1. เลือกเส้นหรือเส้นขอบที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

  2. บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ให้คลิก ลักษณะเส้นประ รูปปุ่ม แล้วคลิกลักษณะที่คุณต้องการ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×