การทำเค้าร่างข้อมูลใน Excel Services

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณมีรายการของข้อมูลที่คุณต้องการจัดกลุ่มและสรุป คุณสามารถจัดเค้าร่างข้อมูลได้ถึงแปดระดับ หนึ่งระดับสำหรับแต่ละกลุ่ม โดยแต่ละระดับภายในที่ถูกแสดงด้วยตัวเลขที่สูงกว่าในสัญลักษณ์เค้าร่าง แสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับระดับภายนอกก่อนหน้าที่ถูกแสดงด้วยตัวเลขที่ต่ำกว่าในสัญลักษณ์เค้าร่าง ให้ใช้เค้าร่างเพื่อแสดงแถวหรือคอลัมน์สรุปอย่างรวดเร็ว หรือเพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดสำหรับแต่ละกลุ่ม คุณสามารถทำเค้าร่างแถว (ตามที่แสดงในตัวอย่างด้านซ้าย) เค้าร่างคอลัมน์ หรือทั้งแถวและคอลัมน์ได้

รายการที่จัดเค้าร่าง
แถวของข้อมูลยอดขายที่จัดเค้าร่างถูกจัดกลุ่มตามภูมิภาคทางภูมิศาสตร์และเดือนพร้อมกับมีแถวสรุปและแถวรายละเอียดแสดงหลายแถว

1. เมื่อต้องการแสดงแถวของระดับ ให้คลิกสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม ที่เหมาะสม

2.  ระดับที่ 1 มียอดขายรวมสำหรับแถวรายละเอียดทั้งหมด

3.  ระดับที่ 2 มียอดขายรวมของแต่ละเดือนในแต่ละภูมิภาค

4.  ระดับที่ 3 มีแถวรายละเอียด (ปัจจุบันเห็นเฉพาะแถวรายละเอียดแถวที่ 11 ถึง 13)

5. เมื่อต้องการขยายหรือยุบข้อมูลในเค้าร่างของคุณ ให้คลิกสัญลักษณ์เค้าร่าง บวก และ ลบ

การแสดงหรือซ่อนข้อมูลที่จัดเค้าร่าง

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม , บวก และ ลบ เค้าร่างถูกสร้างขึ้นในสมุดงานก่อนที่จะถูกบันทึกไปยังExcel Services หรือคุณสมบัติแบบกำหนดเองของตัวกรอง ถูกปิดใช้งาน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคุณสมบัติแบบกำหนดเองของ Excel Web Access Web Part

 • ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

  แสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียดสำหรับกลุ่ม   

  • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลรายละเอียดภายในกลุ่ม ให้คลิก บวก ของกลุ่มนั้น

  • เมื่อต้องการซ่อนข้อมูลรายละเอียดสำหรับกลุ่ม ให้คลิก ลบ ของกลุ่มนั้น

   ขยายหรือยุบเค้าร่างทั้งหมดไปที่ระดับใดระดับหนึ่ง   

  • ในสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม ให้คลิกหมายเลขระดับที่คุณต้องการ ข้อมูลรายละเอียดที่ระดับต่ำกว่าจะถูกซ่อนไว้

   ตัวอย่างเช่น ถ้าเค้าร่างมีสี่ระดับ คุณสามารถซ่อนระดับสี่ และแสดงระดับเหลือ ด้วยการคลิก สาม

   แสดงหรือซ่อนข้อมูลรายละเอียดที่จัดเค้าร่างทั้งหมด   

  • เมื่อต้องการแสดงข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด ให้คลิกระดับต่ำที่สุดในสัญลักษณ์เค้าร่าง หนึ่ง สอง สาม ตัวอย่างเช่น ถ้ามีสามระดับ ให้คลิก สาม

  • เมื่อต้องการซ่อนข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด ให้คลิก หนึ่ง

หมายเหตุ: ถ้าคุณคัดลอกข้อมูลในเค้าร่างด้วยการใช้คำสั่ง คัดลอก ในเบราว์เซอร์ หรือด้วยการสร้าง snapshot สำหรับสมุดงาน คุณจะคัดลอกได้เพียงแถวและคอลัมน์ที่คุณมองเห็นได้ใน Excel Services เท่านั้น ไม่ว่าจะมีการขยายเค้าร่างแบบสมบูรณ์ บางส่วน หรือยุบเค้าร่างแบบสมบูรณ์ก็ตาม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×