การทำเครื่องหมายเนื้อหาพื้นที่ทำงานว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เครื่องหมายยังไม่ได้อ่านแสดงถึงเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่ปรับปรุงในพื้นที่ทำงาน คุณอาจเห็นเครื่องหมายยังไม่ได้อ่านบนรายการที่เลือกในเครื่องมือพื้นที่ทำงาน บนชื่อเครื่องมือในบานหน้าต่างเนื้อหาของพื้นที่ทำงาน หรือบนชื่อพื้นที่ทำงานในแถบเปิดใช้

ในพื้นที่ทำงาน SharePoint รายการทั้งหมดจะถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว เมื่อคุณสร้างพื้นที่ทำงานและดาวน์โหลดเนื้อหาเป็นครั้งแรก รายการจะถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านเฉพาะเมื่อรายการเหล่านั้นถูกปรับปรุงบนไซต์ SharePoint ในภายหลังเท่านั้น

ในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ที่คุณได้รับผ่านการเชิญ ในเบื้องต้นรายการทั้งหมดจะถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน คุณอาจต้องการทำเครื่องหมายรายการทั้งหมดว่าอ่านแล้วหลังจากได้รับพื้นที่ทำงานในครั้งแรก

คุณต้องการทำอะไร

ทำเครื่องหมายรายการที่เลือกว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

ทำเครื่องหมายเครื่องมือว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

ทำเครื่องหมายทั้งพื้นที่ทำงานว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

การทำเครื่องหมายรายการที่เลือกว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

ทำเครื่องหมายรายการอ่านเอาเครื่องหมายที่ยังไม่ได้อ่าน ทำเครื่องหมายรายการข้อความที่ยังไม่ได้อ่านมีเครื่องหมายยังไม่ได้อ่านผนวกไปยังรายการ

  1. เลือกรายการที่คุณต้องการทำเครื่องหมายอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

  2. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการว่าอ่านแล้ว บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว แล้วคลิก รายการที่เลือก

  3. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการว่ายังไม่ได้อ่าน บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน แล้วคลิก รายการที่เลือก

ด้านบนของหน้า

การทำเครื่องหมายเครื่องมือว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

การทำเครื่องหมายเครื่องมือว่าอ่านแล้วจะเอาเครื่องหมายยังไม่ได้อ่านทั้งหมดออกจากรายการทั้งหมดในเครื่องมือ การทำเครื่องหมายเครื่องมือว่ายังไม่ได้อ่านจะผนวกเครื่องหมายยังไม่ได้อ่านเข้ากับรายการทั้งหมดในเครื่องมือ

  1. เลือกเครื่องมือที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

  2. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายเครื่องมือว่าอ่านแล้ว บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว แล้วคลิก เครื่องมือ

  3. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายเครื่องมือว่ายังไม่ได้อ่าน บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน แล้วคลิก เครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

การทำเครื่องหมายทั้งพื้นที่ทำงานว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

คุณสามารถทำเครื่องหมายทั้งพื้นที่ทำงานว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านได้จากแถบเปิดใช้หรือในขณะดูพื้นที่ทำงาน ในแถบเปิดใช้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายพื้นที่ทำงานทั้งหมดว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านพร้อมกันได้

การทำเครื่องหมายพื้นที่ทำงานว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านจากแถบเปิดใช้

คลิกขวาที่พื้นที่ทำงานที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือ ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

ถ้าคุณต้องการทำเครื่องหมายพื้นที่ทำงานทั้งหมดว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรแบบหล่นลง ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว แล้วคลิก ทำเครื่องหมายทั้งหมดว่าอ่านแล้ว หรือ ทำเครื่องหมายทั้งหมดว่ายังไม่ได้อ่าน

การทำเครื่องหมายพื้นที่ทำงานที่คุณกำลังดูอยู่ว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

  1. คลิกแท็บ หน้าแรก

  2. คลิกลูกศรแบบหล่นลง ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือ ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน แล้วคลิก พื้นที่ทำงาน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×