การทำเครื่องหมายเนื้อหาพื้นที่ทำงานว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เครื่องหมายยังไม่ได้อ่านแสดงถึงเนื้อหาใหม่หรือเนื้อหาที่ปรับปรุงในพื้นที่ทำงาน คุณอาจเห็นเครื่องหมายยังไม่ได้อ่านบนรายการที่เลือกในเครื่องมือพื้นที่ทำงาน บนชื่อเครื่องมือในบานหน้าต่างเนื้อหาของพื้นที่ทำงาน หรือบนชื่อพื้นที่ทำงานในแถบเปิดใช้

ในพื้นที่ทำงาน SharePoint รายการทั้งหมดจะถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว เมื่อคุณสร้างพื้นที่ทำงานและดาวน์โหลดเนื้อหาเป็นครั้งแรก รายการจะถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่านเฉพาะเมื่อรายการเหล่านั้นถูกปรับปรุงบนไซต์ SharePoint ในภายหลังเท่านั้น

ในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace ที่คุณได้รับผ่านการเชิญ ในเบื้องต้นรายการทั้งหมดจะถูกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน คุณอาจต้องการทำเครื่องหมายรายการทั้งหมดว่าอ่านแล้วหลังจากได้รับพื้นที่ทำงานในครั้งแรก

คุณต้องการทำสิ่งใด

ทำเครื่องหมายรายการที่เลือกว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

ทำเครื่องหมายเครื่องมือว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

ทำเครื่องหมายทั้งพื้นที่ทำงานว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

การทำเครื่องหมายรายการที่เลือกว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

ทำเครื่องหมายรายการอ่านเอาเครื่องหมายที่ยังไม่ได้อ่าน ทำเครื่องหมายรายการข้อความที่ยังไม่ได้อ่านมีเครื่องหมายยังไม่ได้อ่านผนวกไปยังรายการ

  1. เลือกรายการที่คุณต้องการทำเครื่องหมายอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

  2. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการว่าอ่านแล้ว บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว แล้วคลิก รายการที่เลือก

  3. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายรายการว่ายังไม่ได้อ่าน บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน แล้วคลิก รายการที่เลือก

ด้านบนของหน้า

การทำเครื่องหมายเครื่องมือว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

การทำเครื่องหมายเครื่องมือว่าอ่านแล้วจะเอาเครื่องหมายยังไม่ได้อ่านทั้งหมดออกจากรายการทั้งหมดในเครื่องมือ การทำเครื่องหมายเครื่องมือว่ายังไม่ได้อ่านจะผนวกเครื่องหมายยังไม่ได้อ่านเข้ากับรายการทั้งหมดในเครื่องมือ

  1. เลือกเครื่องมือที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

  2. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายเครื่องมือว่าอ่านแล้ว บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว แล้วคลิก เครื่องมือ

  3. เมื่อต้องการทำเครื่องหมายเครื่องมือว่ายังไม่ได้อ่าน บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน แล้วคลิก เครื่องมือ

ด้านบนของหน้า

การทำเครื่องหมายทั้งพื้นที่ทำงานว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

คุณสามารถทำเครื่องหมายทั้งพื้นที่ทำงานว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านได้จากแถบเปิดใช้หรือในขณะดูพื้นที่ทำงาน ในแถบเปิดใช้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายพื้นที่ทำงานทั้งหมดว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านพร้อมกันได้

การทำเครื่องหมายพื้นที่ทำงานว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านจากแถบเปิดใช้

คลิกขวาที่พื้นที่ทำงานที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วคลิก ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือ ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

ถ้าคุณต้องการทำเครื่องหมายพื้นที่ทำงานทั้งหมดว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิกลูกศรแบบหล่นลง ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว แล้วคลิก ทำเครื่องหมายทั้งหมดว่าอ่านแล้ว หรือ ทำเครื่องหมายทั้งหมดว่ายังไม่ได้อ่าน

การทำเครื่องหมายพื้นที่ทำงานที่คุณกำลังดูอยู่ว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

  1. คลิกแท็บ หน้าแรก

  2. คลิกลูกศรแบบหล่นลง ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือ ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน แล้วคลิก พื้นที่ทำงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×