การทำเครื่องหมายรายการดัชนีให้ข้อความที่ยาวหลายหน้ากระดาษ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การสร้างดัชนี เป็นกระบวนการที่แบ่งเป็นสองส่วน คุณต้องทำเครื่องหมายรายการก่อน แล้วจึงสร้างดัชนี

แต่บางครั้งคุณอาจต้องการทำดัชนีกลุ่มข้อความใหญ่ๆ ที่ยาวหลายหน้ากระดาษ วิธีทำมีดังนี้ คือ

 1. เลือกช่วงของข้อความที่คุณต้องการทำดัชนี

 2. คลิก แทรก > ที่คั่นหน้า
  แทรกบุ๊กมาร์ก

 3. ในกล่อง ชื่อบุ๊กมาร์ก ให้พิมพ์ชื่อ จากนั้นคลิก เพิ่ม

 4. คลิก การอ้างอิง > ทำเครื่องหมายรายการ
  ทำเครื่องหมายรายการ

 5. ในกล่อง รายการหลัก ให้พิมพ์รายการดัชนีสำหรับข้อความที่ทำเครื่องหมายไว้
  ทำเครื่องหมายกล่องโต้ตอบรายการดัชนี

 6. ภายใต้ ตัวเลือก ให้คลิก ช่วงของหน้า

 7. ในกล่อง บุ๊กมาร์ก พิมพ์หรือเลือกชื่อบุ๊กมาร์กที่คุณพิมพ์ในขั้นตอนที่ 3 แล้วคลิก ทำเครื่องหมาย

เมื่อทำเครื่องหมายรายการเสร็จแล้ว คุณก็พร้อมที่จะ สร้างดัชนีแล้วแทรกมันเข้าไปในเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×