การทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

การทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงชื่อเรื่องเป็นตัวหนา หลังจากที่คุณคลิกข้อความ แล้วคลิกที่สิ่งอื่น ชื่อเรื่องข้อความจะไม่เป็นตัวหนาอีกต่อไป ซึ่งบ่งบอกว่าข้อความนั้นถูกอ่านแล้ว

แต่มีบางครั้งที่คุณอาจต้องการทำให้เป็นข้อความตัวหนาอีกครั้งเพื่อให้คุณสามารถค้นหาและดูอีกครั้งในภายหลังได้อย่างง่ายดาย นอกจากนี้ คุณยังสามารถทำเครื่องหมายข้อความเป็นอ่านแล้วโดยไม่ต้องเปิดได้อีกด้วย

 • คลิกขวาที่ข้อความ แล้วคลิก ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือ ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน หรือกด Ctrl+Q เพื่อทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือ Ctrl+U เพื่อทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการทำเครื่องหมายหลายข้อความเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านในครั้งเดียว ให้คลิกที่ข้อความแรก กด Ctrl ค้างไว้ คลิกข้อความอื่น แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกโฟลเดอร์นั้น

  หมายเหตุ:  คุณไม่สามารถเลือกหลายโฟลเดอร์ได้

 2. คลิกอีเมลใดๆ ในรายการข้อความ แล้วกด Ctrl+A เพื่อเลือกทุกสิ่งในโฟลเดอร์

 3. คลิก หน้าแรก > อ่านแล้ว/ยังไม่ได้อ่าน

  บนแท็บหน้าแรก คลิกอ่านแล้ว/ยังไม่ได้อ่าน

ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณต้องการให้ข้อความของคุณถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วหลังจากที่คุณเปิดข้อความในบานหน้าต่างการอ่านเท่านั้น คุณสามารถดำเนินการดังกล่าวได้เช่นกัน

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

  คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้ บานหน้าต่าง Outlook ให้คลิก บานหน้าต่างการอ่าน

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายรายการว่าอ่านแล้วเมื่อแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน

เปลี่ยนวิธีการทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำให้วิธีการทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วอย่างรวดเร็วช้าลงได้ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณคลิกข้อความ คุณสามารถให้ Outlook รอ 30 วินาทีก่อนทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วได้

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

  คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้ บานหน้าต่าง Outlook ให้คลิก บานหน้าต่างการอ่าน

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายรายการว่าอ่านแล้วเมื่อแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน

 4. ในกล่อง รอ n วินาทีก่อนทำเครื่องหมายรายการว่าอ่านแล้ว ให้พิมพ์จำนวนวินาทีที่คุณต้องการระหว่างเมื่อคุณคลิกข้อความในบานหน้าต่างการอ่านและข้อความปรากฏขึ้นเป็นทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

การทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

 1. เลือกอย่าง น้อยหนึ่งข้อความที่คุณต้องการทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือยังไม่ได้อ่าน

  ฉันจะเลือกข้อความมากกว่าหนึ่งหรือไม่

  • เมื่อต้องการเลือกหลายรายการที่อยู่ติดกัน คลิแรกรายการ และกด SHIFT ค้างไว้แล้ว จากนั้น คลิรายการสุดท้าย

  • เมื่อต้องการเลือกรายการที่ไม่ติดกัน คลิกรายการแรก และกด CTRL ค้างไว้แล้ว จากนั้น คลิรายการเพิ่มเติม

 2. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแท็ก คลิกอ่านแล้ว/ยังไม่ได้อ่าน

  คำสั่ง ยังไม่ได้อ่าน/อ่านแล้ว บน Ribbon

  ถ้าคุณทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่านหลังตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความ สัญลักษณ์ข้อความจะยังคงปรากฏเป็นซองเปิด อย่างไรก็ตาม จะถือว่ายังไม่ได้อ่านสำหรับการเรียงลำดับ จัดกลุ่ม หรือกรอง

การทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

คุณสามารถได้อย่างรวดเร็วทำเครื่องหมายทั้งหมดของข้อความในโฟลเดอร์ว่าอ่านแล้ว หรือยังไม่ได้อ่าน ไม่สามารถเลือกหลายโฟลเดอร์

ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกโฟลเดอร์

 2. บนแท็บโฟลเดอร์ ในกลุ่มล้าง คลิกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งหมด

คำสั่ง ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งหมด บน Ribbon

ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

 1. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกโฟลเดอร์

 2. คลิกข้อความใด ๆ ในรายการข้อความ นั้นแล้ว กด CTRL + A

 3. บนแท็บหน้าแรก ในกลุ่มแท็ก คลิกอ่านแล้ว/ยังไม่ได้อ่าน

คำสั่ง ยังไม่ได้อ่าน/อ่านแล้ว บน Ribbon

ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วในบานหน้าต่างการอ่านโดยอัตโนมัติ

 1. คลิกแท็บ ไฟล์

 2. คลิก ตัวเลือก

 3. คลิกขั้นสูง และภายใต้บานหน้าต่าง Outlook คลิกบานหน้าต่างการอ่าน

 4. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการเป็นอ่านเมื่อแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน และพิมพ์ตัวเลขในกล่องวินาที n รอก่อนที่จะทำเครื่องหมายรายการว่าอ่าน แล้ว

ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว หรือยังไม่ได้อ่านด้วยตนเอง

 1. เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. วิธีการมีดังนี้

  • เมื่อต้องการเลือกรายการที่อยู่ติดกัน คลิกรายการแรก แล้วกด shift ค้างไว้ และคลิกรายการสุดท้าย

  • เมื่อต้องการเลือกรายการที่ไม่ติดกัน คลิกรายการแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ และคลิกรายการเพิ่มเติม

  • เมื่อต้องการเลือกรายการทั้งหมด บนเมนูแก้ไข คลิกเลือกทั้งหมด

   หมายเหตุ: เปลี่ยนมุมมอง สำหรับรายการที่สามารถทำให้เลือกรายการที่เฉพาะเจาะจงได้ง่ายขึ้น เช่น ถ้าคุณต้องการเลือกข้อความทั้งหมดที่มีชื่อเรื่องกัน ในโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยข้อความ คลิกมุมมอง ชี้ไปที่จัดเรียงตาม แล้ว คลิ กการสนทนา เลือกข้อความคุณต้องการจากมุมมอง

  บนเมนูแก้ไข เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว คลิกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน คลิกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

  • ทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ คลิกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งหมด

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำเครื่องหมายการตอบกลับไป หรือส่งต่อข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน สัญลักษณ์ข้อความจะยังคงแสดงเป็นเปิดซอง อย่างไรก็ตาม จะยังคงถือว่ายังไม่ได้อ่านสำหรับการเรียงลำดับ จัดกลุ่ม หรือกรอง

ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วในบานหน้าต่างการอ่านโดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บอื่น ๆ

 2. คลิกบานหน้าต่างการอ่าน

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการเป็นอ่านเมื่อแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน และพิมพ์ตัวเลขในกล่องวินาที n รอก่อนที่จะทำเครื่องหมายรายการว่าอ่าน แล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×