การทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

การทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ข้อความที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงชื่อเรื่องเป็นตัวหนา หลังจากที่คุณคลิกข้อความ แล้วคลิกที่สิ่งอื่น ชื่อเรื่องข้อความจะไม่เป็นตัวหนาอีกต่อไป ซึ่งบ่งบอกว่าข้อความนั้นถูกอ่านแล้ว

คุณสามารถสลับสถานะเป็นข้อความจากอ่านไปยังไม่ได้อ่านและกลับมาใช้อีกครั้ง

 • คลิกขวาที่ข้อความ แล้วคลิก ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือ ทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน หรือกด Ctrl+Q เพื่อทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว หรือ Ctrl+U เพื่อทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

  เคล็ดลับ:  เมื่อต้องการทำเครื่องหมายหลายข้อความเป็นอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านในครั้งเดียว ให้คลิกที่ข้อความแรก กด Ctrl ค้างไว้ คลิกข้อความอื่น แล้วเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ

การทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่าน

คุณสามารถทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ว่าอ่านแล้วหรือยังไม่ได้อ่านได้อย่างรวดเร็ว

 1. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกโฟลเดอร์นั้น

  หมายเหตุ: คุณสามารถเลือกโฟลเดอร์เดียวเท่านั้นในแต่ละครั้งเท่านั้น

 2. คลิกอีเมลใดๆ ในรายการข้อความ แล้วกด Ctrl+A เพื่อเลือกทุกสิ่งในโฟลเดอร์

 3. คลิกขวาที่ข้อความที่เลือกแล้ว คลิ กทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วหรือทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน หรือกด Ctrl + Q เพื่อทำเครื่องหมายข้อความเป็นอ่านแล้ว หรือ Ctrl + คุณเมื่อต้องการทำเครื่องหมายเป็นไม่ได้อ่าน

เปลี่ยนวิธี และเมื่อข้อความที่ถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

ตามค่าเริ่มต้น Outlook ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วเมื่อคุณเลือกข้อความ และแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน ถ้าคุณต้องการปิดใช้งานที่ลักษณะการทำงาน ใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

  คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้บานหน้าต่าง Outlook คลิกบานหน้าต่างการอ่าน

  คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกบานหน้าต่างการอ่าน

 3. ยกเลิกเลือกกล่องสำหรับการทำเครื่องหมายรายการเป็นอ่านเมื่อแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน และทำเครื่องหมายรายการเป็นอ่านแล้วเมื่อเปลี่ยนแปลงส่วนที่เลือก

 4. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อกลับไปยัง Outlook

ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วเมื่อถูกลบโดยอัตโนมัติ

ถ้าคุณทำผิดสัญญา Officeและโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ของคุณแสดงว่า คุณมีรายการที่ยังไม่ได้อ่าน มีอยู่ในขณะนี้การแก้ไขปัญหาในการใช้งานด่วนทำแน่ใจว่าทั้งหมดที่ถูกลบข้อความถูกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

 1. เลือกไฟล์ >ตัวเลือก >จดหมาย  ในส่วนอื่น ๆตรวจสอบข้อความทำเครื่องหมายเป็นอ่านแล้วเมื่อถูกลบ

  จดหมายตัวเลือก ด้วยเครื่องหมายเป็นอ่านแล้วเมื่อถูกลบที่ถูกเน้น

เปลี่ยนวิธีการทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถทำให้วิธีการทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วอย่างรวดเร็วช้าลงได้ ตัวอย่างเช่น หลังจากที่คุณคลิกข้อความ คุณสามารถให้ Outlook รอ 30 วินาทีก่อนทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วได้

 1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

  คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก > ขั้นสูง

 2. ภายใต้บานหน้าต่าง Outlook คลิกบานหน้าต่างการอ่าน

  คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกบานหน้าต่างการอ่าน

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมายรายการว่าอ่านแล้วเมื่อแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน

 4. ในกล่องรอวินาที n ก่อนที่จะทำเครื่องหมายรายการว่าอ่านแล้ว พิมพ์จำนวนวินาทีที่คุณต้องการรอระหว่างเมื่อคุณคลิกข้อความในบานหน้าต่างการอ่าน และแสดงถูกทำเป็นอ่านแล้ว

ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว หรือยังไม่ได้อ่านด้วยตนเอง

 1. เลือกข้อความคุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. วิธีการมีดังนี้

  • เมื่อต้องการเลือกรายการที่อยู่ติดกัน คลิกรายการแรก แล้วกด shift ค้างไว้ และคลิกรายการสุดท้าย

  • เมื่อต้องการเลือกรายการที่ไม่ติดกัน คลิกรายการแรก แล้วกด CTRL ค้างไว้ และคลิกรายการเพิ่มเติม

  • เมื่อต้องการเลือกรายการทั้งหมด บนเมนูแก้ไข คลิกเลือกทั้งหมด

   หมายเหตุ: เปลี่ยนมุมมอง สำหรับรายการที่สามารถทำให้เลือกรายการที่เฉพาะเจาะจงได้ง่ายขึ้น เช่น ถ้าคุณต้องการเลือกข้อความทั้งหมดที่มีชื่อเรื่องกัน ในโฟลเดอร์ที่ประกอบด้วยข้อความ คลิกมุมมอง ชี้ไปที่จัดเรียงตาม แล้ว คลิ กการสนทนา เลือกข้อความคุณต้องการจากมุมมอง

  บนเมนูแก้ไข เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้ว คลิกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้ว

  • เมื่อต้องการทำเครื่องหมายข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน คลิกทำเครื่องหมายว่ายังไม่ได้อ่าน

  • ทำเครื่องหมายข้อความทั้งหมดในโฟลเดอร์ คลิกทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งหมด

หมายเหตุ: ถ้าคุณทำเครื่องหมายการตอบกลับไป หรือส่งต่อข้อความว่ายังไม่ได้อ่าน สัญลักษณ์ข้อความจะยังคงแสดงเป็นเปิดซอง อย่างไรก็ตาม จะยังคงถือว่ายังไม่ได้อ่านสำหรับการเรียงลำดับ จัดกลุ่ม หรือกรอง

ทำเครื่องหมายข้อความว่าอ่านแล้วในบานหน้าต่างการอ่านโดยอัตโนมัติ

 1. บนเมนูเครื่องมือ คลิกตัวเลือก นั้นแล้ว คลิกที่แท็บอื่น ๆ

 2. คลิกบานหน้าต่างการอ่าน

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการเป็นอ่านเมื่อแสดงในบานหน้าต่างการอ่าน และพิมพ์ตัวเลขในกล่องวินาที n รอก่อนที่จะทำเครื่องหมายรายการว่าอ่าน แล้ว

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×