การทำรายการ SharePoint ให้ตรงกันกับโปรแกรมกระดาษคำนวณ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถทำข้อมูลระหว่างรายการ SharePoint และโปรแกรมกระดาษคำนวณให้ตรงกัน และทำให้ชุดข้อมูลทั้งสองเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการดูแลรักษาสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ในรายการ SharePoint เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานร่วมกันและการปรับปรุงข้อมูล แต่คุณยังคงต้องทำการวิเคราะห์สินค้าคงคลังเป็นระยะๆ โดยใช้โปรแกรมกระดาษคำนวณอย่าง Microsoft Excel 2010 อีกด้วย

ในบทความนี้

บทนำสู่การทำรายการ SharePoint ให้ตรงกันกับโปรแกรมกระดาษคำนวณ

การทำข้อมูลรายการให้ตรงกันโดยใช้คำสั่ง ส่งออกไปยังกระดาษคำนวณ

การทำข้อมูลรายการให้ตรงกันโดยใช้คำสั่ง ทำแบบสอบถามรายการด้วย Excel ในมุมมอง แผ่นข้อมูล

การทำข้อมูลรายการให้ตรงกันโดยใช้คำสั่ง ส่งออกตาราง ใน Excel

การทำรายการ SharePoint ให้ตรงกันกับโปรแกรมกระดาษคำนวณ

บทนำสู่การทำรายการ SharePoint ให้ตรงกันกับโปรแกรมกระดาษคำนวณ

คุณสามารถทำข้อมูลระหว่างรายการ SharePoint และโปรแกรมกระดาษคำนวณที่เข้ากันได้ให้ตรงกัน และทำให้ชุดข้อมูลทั้งสองเป็นข้อมูลล่าสุดอยู่เสมอได้ ยกตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการดูแลรักษาสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์ในรายการ SharePoint เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานร่วมกันและการปรับปรุงข้อมูล แต่คุณยังคงต้องทำการวิเคราะห์สินค้าคงคลังเป็นระยะๆ โดยใช้โปรแกรมกระดาษคำนวณอย่าง Microsoft Excel 2010 อีกด้วย

สำหรับวิธีในการทำข้อมูลให้ตรงกันระหว่างรายการ SharePoint และโปรแกรมกระดาษคำนวณนั้นมีอยู่สามวิธีด้วยกัน ซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกใช้วิธีใดก็ตาม การทำข้อมูลให้ตรงกันนี้เป็นแบบทางเดียวหรือเป็นไปในทิศทางเดียว โดยการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำกับรายการ SharePoint สามารถถูกปรับปรุงในโปรแกรมกระดาษคำนวณได้ แต่การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำในโปรแกรมกระดาษคำนวณจะไม่ถูกเขียนไปยังรายการ SharePoint

เมื่อต้องการทำรายการ SharePoint ให้ตรงกัน คุณต้องมีโปรแกรมกระดาษคำนวณที่เข้ากันได้ เช่น Excel 2010 ติดตั้งในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของคุณ และคุณต้องมีสิทธิ์ อ่าน ในรายการดังกล่าวด้วย

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ SharePoint 2010 ด้วย Excel 2010 ได้ในส่วน ดูเพิ่มเติม และในระบบวิธีใช้ Excel 2010

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถซิงโครไนซ์รายการภายนอก SharePoint กับโปรแกรมสเปรดชีต

ด้านบนของหน้า

การทำข้อมูลรายการให้ตรงกันโดยใช้คำสั่ง ส่งออกไปยังกระดาษคำนวณ

คุณสามารถทำข้อมูลในรายการ SharePoint ให้ตรงกันกับโปรแกรมกระดาษคำนวณที่เข้ากันได้โดยใช้คำสั่ง ส่งออกไปยังกระดาษคำนวณ ใน Ribbon ของรายการ ขณะที่รายการ SharePoint ยังคงได้รับการปรับปรุงอยู่ คุณยังสามารถใช้คำสั่งในโปรแกรมกระดาษคำนวณของคุณเพื่อปรับปรุงข้อมูลในกระดาษคำนวณให้เป็นข้อมูลล่าสุดด้วยตนเองได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับโปรแกรมกระดาษคำนวณของคุณ

ยกตัวอย่างเช่นใน Excel 2010 คุณสามารถฟื้นฟูการเชื่อมต่อข้อมูลได้ ซึ่งจะแทนที่และเขียนทับข้อมูลใน Excel ด้วยข้อมูลรายการปัจจุบัน ถ้ารายการ SharePoint ของคุณมีโฟลเดอร์ โครงสร้างโฟลเดอร์นั้นๆ จะไม่ปรากฏในตาราง Excel ที่เป็นผลลัพธ์ อย่างไรก็ตาม คอลัมน์ ชนิดของรายการ และ เส้นทาง จะถูกเพิ่มในตาราง Excel เพื่อให้คุณสามารถกรองและเรียงลำดับข้อมูลตามชนิดและตำแหน่งที่ตั้ง หรือโฟลเดอร์ย่อยของรายการได้

ด้านบนของหน้า

การทำข้อมูลรายการให้ตรงกันโดยใช้คำสั่ง ทำแบบสอบถามรายการด้วย Excel ในมุมมอง แผ่นข้อมูล

ถ้าคุณมี Excel 2010 ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ไคลเอ็นต์ของคุณ คุณจะสามารถทำรายการ SharePoint ให้ตรงกันจากมุมมองแผ่นข้อมูลได้อีกด้วย โดยใช้คำสั่ง ทำแบบสอบถามรายการด้วย Excel ที่พร้อมใช้งานในบานหน้าต่างงานมุมมองแผ่นข้อมูล การใช้คำสั่งเพิ่มเติมในบานหน้าต่างงานทำให้คุณสามารถทำข้อมูลรายการให้ตรงกันและทำสิ่งต่อไปนี้ได้อีกด้วย

 • สร้างแผนภูมิ Excel

 • สร้าง Excel PivotTable

 • พิมพ์รายการจาก Excel

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ระบบวิธีใช้ของมุมมองแผ่นข้อมูล (ที่ด้านล่างของมุมมองแผ่นข้อมูล ให้คลิกการเชื่อมโยง วิธีใช้)

ด้านบนของหน้า

การทำข้อมูลรายการให้ตรงกันโดยใช้คำสั่ง ส่งออกตาราง ใน Excel

คุณยังสามารถส่งออกตาราง Excel ที่มีอยู่ไปยังรายการ SharePoint ใหม่ได้จาก Excel 2010 ได้อีกด้วย โดยใช้ตัวช่วยสร้าง ส่งออกตารางไปยังรายการ SharePoint วิธีการนี้จะมีประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อคุณมีข้อมูลในตาราง Excel อยู่แล้ว และต้องการสร้างรายการ SharePoint ในระหว่างกระบวนการทำข้อมูลให้ตรงกัน

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการส่งออกตาราง Excel ในระบบวิธีใช้ของ Excel 2010

ด้านบนของหน้า

การทำรายการ SharePoint ให้ตรงกันกับโปรแกรมกระดาษคำนวณ

หมายเหตุ: คำแนะนำต่อไปนี้ใช้ Excel 2010 เป็นตัวอย่าง ถ้าคุณกำลังใช้โปรแกรมสเปรดชีตอื่น ดูข้อมูลวิธีใช้สำหรับโปรแกรมนั้น

 1. นำทางไปยังไซต์ SharePoint ที่มีรายการที่คุณต้องการทำให้ตรงกับโปรแกรมกระดาษคำนวณ

 2. คลิกที่ชื่อของรายการ SharePoint บน เปิดใช้ด่วน หรือคลิก การกระทำในไซต์ คลิก แสดงเนื้อหาไซต์ทั้งหมด จากนั้นในส่วนของรายการที่เหมาะสม ให้คลิกชื่อของรายการ

  หมายเหตุ: ลักษณะที่ปรากฏและการนำทางของไซต์ SharePoint สามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างมาก ถ้าคุณไม่พบตำแหน่งที่ตั้งของตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง เช่น คำสั่ง ปุ่ม หรือการเชื่อมโยง ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 3. ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ รายการ และจากนั้นในกลุ่ม เชื่อมต่อและส่งออก ให้คลิก ส่งออกไปยังกระดาษคำนวณ

 4. ถ้าคุณถูกพร้อมท์ให้ยืนยันการดำเนินการดังกล่าว ให้คลิก ตกลง

 5. ในกล่องโต้ตอบ ดาวน์โหลดแฟ้ม ให้คลิก เปิด

 6. ถ้าคุณถูกพร้อมท์ว่าจะเปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของคุณหรือไม่ ให้คลิก เปิดใช้งาน ถ้าคุณเชื่อว่าการเชื่อมต่อกับข้อมูลนั้นบนไซต์ SharePoint ปลอดภัยที่จะเปิดใช้งาน

Excel จะสร้างตาราง Excel ที่มีการเชื่อมต่อข้อมูล โดยยึดตามแฟ้มแบบสอบถามเว็บ

เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำกับรายการ SharePoint ในโปรแกรมกระดาษคำนวณเพิ่มเติม คุณต้องทำการปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเอง สำหรับตัวอย่างใน Excel 2010 นั้น ในตาราง Excel ที่เชื่อมต่อกับรายการ SharePoint list บนแท็บ ออกแบบ ในกลุ่ม ข้อมูลตารางภายนอก ให้คลิก ฟื้นฟู

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×