การทำรายการตรวจสอบใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใช้Word คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสองชนิด:

 • รายการที่ มีกล่องกาเครื่องหมายหรือเครื่องหมายถูกแทนที่จะแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ใช้กล่องถ้าคุณวางแผนที่จะพิมพ์รายการ เช่น และทำเครื่องหมายถูกแต่ละรายการที่คุณทำให้เสร็จสมบูรณ์

 • รายการที่คุณสามารถตรวจสอบปิดในWord ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาจากแท็บนักพัฒนา แต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนาเมื่อต้องการทำสิ่งนั้น

รายการตรวจสอบตัวอย่างนี้ทำหน้าที่จุดประสงค์ในทั้งสองแบบได้แก่จะสามารถพิมพ์ หรือใช้แบบออนไลน์ได้

คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบที่คุณสามารถพิมพ์ หรือใช้แบบออนไลน์ โดยใช้ปุ่มตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมายบนแท็บนักพัฒนาใน Word

แทนแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข มีเครื่องหมายถูกหรือกล่องกาเครื่องหมาย

 1. เลือกทั้งรายการ แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขจะมีลักษณะที่เลือก

 2. เลือกหน้าแรก จากนั้น เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในย่อหน้า

 3. ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณเห็นเครื่องหมายถูกหรือกล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้องการในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ เลือก

  • ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องหมายถูกหรือกล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้อง ไปยังขั้นตอนถัดไป

 4. เลือกกำหนดหัวข้อย่อยใหม่ และเปิดกล่องโต้ตอบกำหนดหัวข้อย่อยใหม่

 5. เลือกสัญลักษณ์ นั้นแล้ว เลือกสัญลักษณ์จากตารางสัญลักษณ์

  เคล็ดลับ: สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ในกล่องฟอนต์ เลือกฟอนต์สัญลักษณ์ เช่น Wingdings

 6. เลื่อนไปตามรายการของสัญลักษณ์ และเลือกสัญลักษณ์นั่นคือเช่นกล่องเปิดอยู่ ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องคำสามมิติ ( กล่องสามมิติ ) ซึ่งคุณต้องการใช้

 7. เลือกตกลง นั้นแล้ว เลือกตกลง อีกครั้งในกล่องโต้ตอบกำหนดหัวข้อย่อยใหม่

สัญลักษณ์คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ดังนั้นจะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการใช้อีกครั้ง

ทำรายการตรวจสอบที่คุณสามารถทำเครื่องหมายถูกในWord

มีสี่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการสร้างรายการที่มีกล่องกาเครื่องหมายที่คุณสามารถตรวจสอบปิดในWord ชนิดของรายการนี้จำเป็นต้องใช้ตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องกาเครื่องหมาย พบในแท็บนักพัฒนา

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก >กำหนด Ribbon เอง

 2. ในรายการกำหนด Ribbon เอง เลือกแท็บหลัก

 3. ในรายการแท็บหลัก เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา นั้นแล้ว เลือกตกลง

  กล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 1. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เลือกปุ่มตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย เพื่อแทรกกล่องกาเครื่องหมาย ( กล่อง เปิด ) ด้านหน้าของรายการ ในรายการที่มีอยู่ หรือเมื่อต้อง การสร้างรายการใหม่

 2. กดแป้นลูกศรขวาสอง พิมพ์รายการแรกในรายการของคุณ นั้นแล้ว กด Enter

 3. เลือกตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายที่คุณเพิ่งสร้าง และกด Ctrl + C เพื่อคัดลอกตัวควบคุม

 4. บนบรรทัดใหม่ กด Ctrl + V เพื่อวางข้อมูล นั้นแล้ว เปลี่ยนชื่อรายการ

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7 ตามที่จำเป็นต้องใช้จนกระทั่งรายการของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 6. ถ้าคุณต้องการวาง X ในกล่องกาเครื่องหมาย คลิกภายในกล่อง

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องกาเครื่องหมาย

คุณสามารถใช้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้นกล่องกาเครื่องหมายและ X

 1. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องกาเครื่องหมาย และในกลุ่มตัวควบคุม เลือกคุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้คุณสมบัติกล่องกาเครื่องหมาย เลือกเปลี่ยน ที่อยู่ถัดจากสัญลักษณ์การตรวจสอบ และ/หรือยกเลิกการเลือกสัญลักษณ์

 3. ในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์ เลือกสัญลักษณ์ใหม่ นั้นแล้ว เลือกตกลง เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

ถ้าบางรายการในรายการของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัด คุณสามารถใช้การเยื้องกั้นหน้าเพื่อจัดแนว

 1. เลือกรายการ

  หมายเหตุ: แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขจะมีลักษณะที่เลือก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 3. ภายใต้การเยื้อง ในกล่องซ้าย พิมพ์0.25

 4. ภายใต้พิเศษ เลือกกั้นหน้าลอย

 5. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

เมื่อคุณพอใจกับรายการ กลุ่มเมื่อต้องการล็อกตัวควบคุมและรายการที่แสดงในสถานที่ วิธีนี้ บุคคลที่สามารถตรวจสอบปิดในรายการโดยไม่เปลี่ยนแปลงรายการเอง

 1. เลือกรายการ (ตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายและรายการที่แสดง)

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เลือกกลุ่ม >กลุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในภายหลัง เลือกรายการอีกครั้ง แล้วเลือกกลุ่ม >แยกกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม

ทำการเปลี่ยนแปลงไปกล่องกาเครื่องหมาย
สร้างฟอร์มที่สามารถเติม
คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 สำหรับ Windows

ทำรายการตรวจสอบที่จะพิมพ์

ถ้าคุณเพียงแค่รายการตรวจสอบที่คุณสามารถพิมพ์ คุณสามารถทำรายการที่มีกล่องกาเครื่องหมายที่คุณสามารถตรวจสอบปิดบนกระดาษของแต่ละรายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างรายการของกล่องกาเครื่องหมาย และทำเครื่องหมายถูกรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเปิดเอกสารในWord

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถทำเครื่องหมายถูกรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้นอาจถูกจัดรูปแบบสำหรับการพิมพ์เฉพาะ หรือเอกสารอาจถูกล็อก

วิธีที่คุณสร้างรายการขึ้นอยู่กับว่าเอกสารของคุณประกอบด้วยรายการหัวข้อย่อยที่ มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อต่าง ๆ

สร้างรายการหัวข้อย่อยที่ มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่กำหนดเอง

 1. พิมพ์รายการของคุณ

 2. เลือกรายการ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  รูป Ribbon ของ Word

 4. คลิก กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่

 5. คลิก สัญลักษณ์

 6. ในกล่อง ฟอนต์ ให้คลิกฟอนต์สัญลักษณ์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Wingdings

 7. เลื่อนไปตามรายการของสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งาน แล้ว ดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์กล่องที่คุณต้องการใช้ เช่นกล่องเปิดอยู่ ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องคำสามมิติ ( กล่องสามมิติ )

สร้างตารางเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ที่มีอยู่

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกแทรกตาราง

 3. ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่2

 4. ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการ คุณจำเป็นหนึ่งแถวสำหรับแต่ละรายการในรายการของคุณ

 5. คลิก ตกลง

 1. คลิกเซลล์ซ้ายบน

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์ แล้วคลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิกแท็บสัญลักษณ์

 4. ในกล่อง ฟอนต์ ให้คลิกฟอนต์สัญลักษณ์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Wingdings

 5. เลื่อนไปตามรายการของสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งาน แล้ว ดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์กล่องที่คุณต้องการใช้ เช่นกล่องเปิดอยู่ ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องคำสามมิติ ( กล่องสามมิติ )

 6. คลิก ปิด

 7. คลิกเซลล์ถัดไปที่คุณต้องการแทรกกล่อง นั้นแล้ว กด CTRL + Y เมื่อต้องการแทรกกล่องอื่น

 8. หลังจากที่คุณแทรกกล่องแต่ละรายการที่คุณต้อง คลิกเซลล์ด้านบนขวา แล้วพิมพ์ข้อความสำหรับรายการแรก ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละรายการในรายการ

แม้ว่าคุณกำลังใช้ตารางเพื่อจัดเค้าโครงรายการ คุณอาจต้องการปรับระยะห่างเพื่อที่ไม่เกินกว่าความกว้างคอลัมน์ที่ประกอบด้วยกล่องกาเครื่องหมาย และข้อความมีเส้นขึ้นใกล้กับกล่องกาเครื่องหมาย นอกจากนี้คุณอาจไม่ต้องเส้นขอบที่ Word โดยปกติกับตาราง เมื่อต้องการทำการปรับปรุงเหล่านี้ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาตาราง ชี้ไปที่พอดีอัตโนมัติ แล้ว คลิ กปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา

 2. คลิกขวาตาราง คลิกคุณสมบัติตาราง นั้นแล้ว คลิกแท็บตาราง

 3. คลิกตัวเลือก และในกล่องซ้าย และขวา ใส่ตัวเลข ที่จะมีช่องว่างระหว่างกล่องกาเครื่องหมายและข้อความ เช่นนิ้ว.02เล็กแล้ว คลิกตกลง

 4. บนแท็บตาราง คลิกเส้นขอบและแรเงา นั้นแล้ว คลิกแท็บเส้นขอบ

 5. ภายใต้การตั้งค่า คลิกไม่มี แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเอาเส้นขอบ คุณอาจยังคงเห็นเส้นขอบสีเทา ต่อไปนี้เป็นเส้นตารางของตาราง และจะแสดงเมื่อมีพิมพ์เอกสาร ถ้าคุณไม่ต้องการดูเลย คุณสามารถซ่อนได้ ด้วยการคลิกเส้นตารางในมุมมอง ในกลุ่มตาราง บนแท็บเค้าโครง ภายใต้เครื่องมือตาราง

  รูป Ribbon

ทำรายการตรวจสอบที่คุณสามารถทำเครื่องหมายถูกใน Word

เมื่อต้องการใช้กล่องกาเครื่องหมายที่คุณสามารถตรวจสอบปิดใน Word คุณแทรกเขตข้อมูลฟอร์มกล่องกาเครื่องหมายลงในเอกสารของคุณ ซึ่งมีลักษณะดีที่สุดถ้าคุณใช้ตารางเพื่อจัดตำแหน่งกล่องกาเครื่องหมาย ด้วยข้อความ จึงมีขั้นตอนแรกของคุณเพื่อ สร้างตาราง หลังจากที่คุณสร้างตาราง คุณสามารถแทรกกล่องกาเครื่องหมายในหนึ่งคอลัมน์และข้อความในคอลัมน์อื่น ๆ แล้ว คุณสามารถปรับปรุงเค้าโครง เมื่อต้องการทำเครื่องหมายถูกรายการ คุณล็อกฟอร์ม

ผลลัพธ์จะมีลักษณะเหมือนภาพประกอบต่อไปนี้

ตัวอย่างของรายการที่มีกล่องกาเครื่องหมาย

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่2

 3. ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการ คุณจำเป็นหนึ่งแถวสำหรับแต่ละรายการในรายการของคุณ

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขนาดของคอลัมน์หรือเส้นขอบในตาราง คุณจะแก้ปัญหาเหล่านั้นในภายหลัง

เมื่อต้องการเพิ่มกล่องที่คุณจะสามารถตรวจสอบ คุณจำเป็นต้องใช้แท็บนักพัฒนา

แสดงแท็บนักพัฒนา

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon

  หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

เพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิกเซลล์ซ้ายบนในตารางที่คุณแทรกไว้

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกเครื่องมือดั้งเดิม รูปปุ่ม

 3. ภายใต้ฟอร์มดั้งเดิม คลิกเขตข้อมูลฟอร์มกล่องกาเครื่องหมาย รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายมีพื้นหลังสีเทา คลิกเครื่องมือดั้งเดิม ในกลุ่มตัวควบคุม แล้ว คลิ กการแรเงาเขตข้อมูลฟอร์ม รูปปุ่ม เมื่อต้องการเอาการแรเงาสีเทา

 4. คลิกเซลล์ถัดไปที่คุณต้องการแทรกกล่องกาเครื่องหมาย นั้นแล้ว กด Ctrl + Y เมื่อต้องการแทรกกล่องกาเครื่องหมายอื่น

 5. หลังจากที่คุณแทรกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละรายการที่คุณต้อง คลิกเซลล์ด้านบนขวา แล้วพิมพ์ข้อความสำหรับรายการแรก ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละรายการในรายการ

แม้ว่าคุณกำลังใช้ตารางในการจัดเค้าโครงรายการ คุณอาจต้องการปรับระยะห่างเพื่อที่ไม่เกินกว่าความกว้างคอลัมน์ที่ประกอบด้วยกล่องกาเครื่องหมาย และข้อความมีเส้นขึ้นใกล้กับกล่องกาเครื่องหมาย นอกจากนี้คุณอาจไม่ต้องเส้นขอบที่ Word โดยปกติกับตาราง เมื่อต้องการทำการปรับปรุงเหล่านี้ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาตาราง ชี้ไปที่พอดีอัตโนมัติ แล้ว คลิ กปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา

 2. คลิกขวาตาราง คลิกคุณสมบัติตาราง นั้นแล้ว คลิกแท็บตาราง

 3. คลิกตัวเลือก และในกล่องซ้าย และขวา ใส่ตัวเลข ที่จะมีช่องว่างระหว่างกล่องกาเครื่องหมายและข้อความ เช่นนิ้ว.02เล็กแล้ว คลิกตกลง

 4. บนแท็บตาราง คลิกเส้นขอบและแรเงา นั้นแล้ว คลิกแท็บเส้นขอบ

 5. ภายใต้การตั้งค่า คลิกไม่มี แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเอาเส้นขอบ คุณอาจยังคงเห็นเส้นสีเทา ต่อไปนี้เป็นเส้นตารางของตาราง และจะแสดงเมื่อมีพิมพ์เอกสาร เมื่อต้องการซ่อนเส้นตารางบนหน้าจอ คลิกที่แท็บเค้าโครง ภายใต้เครื่องมือตาราง และ ในกลุ่มตาราง คลิกเส้นตารางในมุมมอง

เมื่อต้องการล็อกฟอร์มเลือกออกจากรายการ โดยการคลิกในกล่องกาเครื่องหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อฟอร์มถูกล็อก คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเค้าโครง เพื่อ ให้แน่ใจว่าต้องทำขั้นตอนนี้ล่าสุด

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจการสะกดในรายการของคุณ คุณต้องเรียกใช้การตรวจสอบการสะกดในเอกสารก่อนที่คุณล็อกฟอร์ม

เมื่อคุณต้องการแก้ไขเอกสาร คุณสามารถปลดล็อกฟอร์มได้อย่างง่ายดาย โปรดจำไว้เพียงล็อกนั้นอีกครั้งเพื่อให้คุณสามารถคลิกกล่องกาเครื่องหมาย

ล็อกฟอร์ม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะไม่อยู่ในโหมดออกแบบ โดยการคลิกโหมดออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม บนแท็บนักพัฒนา

  รูปปุ่ม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ใต้คำว่า ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร

 4. ในรายการข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือก กรอกฟอร์ม

 5. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 6. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ผู้ตรวจทานทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของการแก้ไขของคุณได้

ปลดล็อกฟอร์ม

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 2. ในบานหน้าต่างงาน ป้องกันเอกสาร ให้คลิก หยุดการป้องกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้รหัสผ่านเพื่อเพิ่มการป้องกันเอกสาร คุณจำเป็นต้องพิมพ์รหัสผ่านก่อนที่คุณสามารถหยุดการป้องกัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×