การทำรายการตรวจสอบใน Word

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Word ช่วยให้คุณสามารถสร้างรายการที่ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตรวจสอบรายการทั้งบนกระดาษหรือใน Word

รายการตรวจสอบที่พิมพ์สำหรับการตรวจสอบรายการบนกระดาษ

 1. เขียนรายการของคุณแล้วเลือก

 2. เลือกหน้าแรกแล้วเลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในย่อหน้า

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณเห็นกล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้องการในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย

  • ถ้าคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้องการให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป

 4. เลือกกำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่และกล่องโต้ตอบกำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่จะเปิดขึ้น

 5. เลือกสัญลักษณ์แล้วเลือกสัญลักษณ์จากตารางของสัญลักษณ์

  เคล็ดลับ: สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติมในกล่องฟอนต์ให้เลือกฟอนต์สัญลักษณ์เช่น Wingdings

 6. เลื่อนดูรายการของสัญลักษณ์และเลือกสัญลักษณ์เช่นกล่องเปิด ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องสามมิติ ( กล่องสามมิติ ) ซึ่งคุณต้องการใช้

 7. เลือกตกลงแล้วเลือกตกลงอีกครั้งในกล่องโต้ตอบกำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่

สัญลักษณ์ที่คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อให้มีประโยชน์ในกรณีที่คุณต้องการใช้งานอีกครั้ง

ทำรายการตรวจสอบสำหรับการตรวจสอบรายการในWord

มีสี่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการสร้างรายการที่มีกล่องกาเครื่องหมายที่คุณสามารถตรวจสอบได้ในWord รายการชนิดนี้จำเป็นต้องมีตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องกาเครื่องหมายที่พบในแท็บนักพัฒนา

 1. บนแท็บไฟล์ให้เลือกตัวเลือก>กำหนด Ribbon เอง

 2. ในรายการกำหนด Ribbon เองให้เลือกแท็บหลัก

 3. ในรายการแท็บหลักให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนาแล้วเลือกตกลง

  กล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 1. บนแท็บนักพัฒนาในกลุ่มตัวควบคุม เลือกปุ่มตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องกาเครื่องหมายเพื่อแทรกกล่องกาเครื่องหมาย ( กล่อง เปิด ) ที่ด้านหน้าของรายการในรายการที่มีอยู่หรือเพื่อสร้างรายการใหม่

 2. กดแป้นลูกศรขวาสองครั้งแล้วพิมพ์รายการแรกในรายการของคุณจากนั้นกด Enter

 3. เลือกตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นแล้วกด Ctrl + C เพื่อทำสำเนาของตัวควบคุม

 4. บนบรรทัดใหม่ให้กด Ctrl + V เพื่อวางรายการแล้วเปลี่ยนชื่อรายการ

 5. ทำซ้ำขั้นตอนที่6และ7ตามต้องการจนกว่ารายการของคุณจะเสร็จสมบูรณ์

 6. ถ้าคุณต้องการใส่เครื่องหมาย X ในกล่องกาเครื่องหมายให้คลิกภายในกล่อง

เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องกาเครื่องหมาย

คุณสามารถใช้สิ่งอื่นที่ไม่ใช่กล่องกาเครื่องหมายเริ่มต้นและ X

 1. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องกาเครื่องหมายและในกลุ่มตัวควบคุมให้เลือกคุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหาภายใต้คุณสมบัติกล่องกาเครื่องหมายให้เลือกเปลี่ยนถัดจากสัญลักษณ์ตรวจสอบและ/หรือสัญลักษณ์ที่ไม่ได้เลือก

 3. ในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์ให้เลือกสัญลักษณ์ใหม่แล้วเลือกตกลงเพื่อบันทึกตัวเลือกของคุณ

ถ้ารายการบางรายการในรายการของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัดคุณสามารถใช้การเยื้องที่แขวนเพื่อจัดแนว

 1. เลือกรายการ

  หมายเหตุ: สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยหรือตัวเลขจะไม่ถูกเลือก

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 3. ภายใต้การเยื้องในกล่องด้านซ้ายให้พิมพ์๐.๒๕

 4. ภายใต้พิเศษให้เลือกแขวน

 5. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

เมื่อคุณพอใจกับรายการให้จัดกลุ่มเพื่อล็อกตัวควบคุมและรายการที่แสดงอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการ วิธีนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถตรวจสอบรายการต่างๆในรายการได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนรายการด้วยตนเอง

 1. เลือกรายการ (ตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายและรายการที่แสดงรายการ)

 2. บนแท็บนักพัฒนาในกลุ่มตัวควบคุมให้เลือกกลุ่ม > กลุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในภายหลังให้เลือกรายการอีกครั้งแล้วเลือกจัดกลุ่ม > ยกเลิกการจัดกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม

ทำการเปลี่ยนแปลงไปยังกล่อง
กาเครื่องหมายสร้างแป้นพิมพ์ลัดของฟอร์ม
fillableสำหรับ Microsoft Word ๒๐๑๖สำหรับ Windows

ทำรายการตรวจสอบที่จะพิมพ์

ถ้าคุณเพียงแค่ต้องการรายการตรวจสอบที่คุณสามารถพิมพ์ได้คุณสามารถทำให้รายการที่แต่ละรายการมีกล่องกาเครื่องหมายที่คุณสามารถทำเครื่องหมายบนกระดาษได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างรายการของกล่องกาเครื่องหมายและเช็คเอาท์รายการอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการเปิดเอกสารในWord

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถตรวจสอบรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้อาจมีการจัดรูปแบบสำหรับการพิมพ์เท่านั้นหรือเอกสารอาจถูกล็อก

วิธีที่คุณสร้างรายการจะขึ้นอยู่กับว่าเอกสารของคุณมีรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยชนิดต่างๆอยู่แล้วหรือไม่

สร้างรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยด้วยสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแบบกำหนดเอง

 1. พิมพ์รายการของคุณ

 2. เลือกรายการ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  รูป Ribbon ของ Word

 4. คลิก กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่

 5. คลิก สัญลักษณ์

 6. ในกล่อง ฟอนต์ ให้คลิกฟอนต์สัญลักษณ์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Wingdings

 7. เลื่อนดูรายการของสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งานจากนั้นดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์กล่องที่คุณต้องการใช้เช่นกล่องเปิด ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องสามมิติ ( กล่องสามมิติ )

สร้างตารางเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยที่มีอยู่

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกแทรกตาราง

 3. ในกล่องจำนวนคอลัมน์ให้ใส่2

 4. ในกล่องจำนวนแถวให้ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการ คุณต้องการหนึ่งแถวสำหรับแต่ละรายการในรายการของคุณ

 5. คลิก ตกลง

 1. คลิกเซลล์ด้านบนซ้าย

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สัญลักษณ์ ให้คลิก สัญลักษณ์ จากนั้นคลิก สัญลักษณ์เพิ่มเติม

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิกแท็บสัญลักษณ์

 4. ในกล่อง ฟอนต์ ให้คลิกฟอนต์สัญลักษณ์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Wingdings

 5. เลื่อนดูรายการของสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งานจากนั้นดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์กล่องที่คุณต้องการใช้เช่นกล่องเปิด ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องสามมิติ ( กล่องสามมิติ )

 6. คลิก ปิด

 7. คลิกเซลล์ถัดไปที่คุณต้องการแทรกกล่องจากนั้นกด CTRL + Y เพื่อแทรกกล่องอื่น

 8. หลังจากที่คุณแทรกกล่องสำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการแล้วให้คลิกเซลล์บนขวาแล้วพิมพ์ข้อความสำหรับรายการแรก ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละรายการในรายการ

แม้ว่าคุณจะใช้ตารางเพื่อจัดเค้าโครงรายการคุณอาจต้องการปรับระยะห่างเพื่อให้คอลัมน์ที่มีกล่องกาเครื่องหมายไม่กว้างเกินไปและข้อความจะเรียงต่อกันใกล้กับกล่องกาเครื่องหมาย คุณอาจไม่ต้องการให้เส้นขอบที่ Word มักจะมีอยู่ในตาราง เมื่อต้องการทำการปรับเหล่านี้ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาที่ตารางชี้ไปที่ปรับพอดีอัตโนมัติแล้วคลิกปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา

 2. คลิกขวาที่ตารางคลิกคุณสมบัติตารางแล้วคลิกแท็บตาราง

 3. คลิกตัวเลือกและในกล่องด้านซ้ายและขวาให้ใส่ตัวเลขที่จะมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างกล่องกาเครื่องหมายและข้อความเช่น.02นิ้วแล้วคลิกตกลง

 4. บนแท็บตารางให้คลิกเส้นขอบและแรเงาแล้วคลิกแท็บเส้นขอบ

 5. ภายใต้การตั้งค่าให้คลิกไม่มีแล้วคลิกตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณนำเส้นขอบออกคุณอาจยังเห็นเส้นขอบสีเทา เส้นตารางเหล่านี้เป็นเส้นตารางและจะไม่แสดงเมื่อเอกสารถูกพิมพ์ ถ้าคุณไม่ต้องการดูทั้งหมดคุณสามารถซ่อนเส้นตารางได้โดยการคลิกดูเส้นตารางในกลุ่มตารางบนแท็บเค้าโครงภายใต้เครื่องมือตาราง

  รูป Ribbon

ทำรายการตรวจสอบที่คุณสามารถทำเครื่องหมายถูกใน Word

เมื่อต้องการใช้กล่องกาเครื่องหมายที่คุณสามารถทำเครื่องหมายใน Word คุณสามารถแทรกเขตข้อมูลฟอร์มกล่องกาเครื่องหมายลงในเอกสารของคุณได้ การทำเช่นนี้จะมีลักษณะที่ดีที่สุดถ้าคุณใช้ตารางเพื่อจัดแนวกล่องกาเครื่องหมายที่มีข้อความดังนั้นขั้นตอนแรกของคุณคือการสร้างตาราง หลังจากที่คุณสร้างตารางคุณสามารถแทรกกล่องกาเครื่องหมายในคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์และข้อความในคอลัมน์อื่นจากนั้นคุณสามารถปรับปรุงเค้าโครงได้ เมื่อต้องการตรวจสอบรายการที่คุณล็อกฟอร์ม

ผลลัพธ์จะมีลักษณะเหมือนภาพประกอบต่อไปนี้

ตัวอย่างของรายการที่มีกล่องกาเครื่องหมาย

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในกล่องจำนวนคอลัมน์ให้ใส่2

 3. ในกล่องจำนวนแถวให้ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการ คุณต้องการหนึ่งแถวสำหรับแต่ละรายการในรายการของคุณ

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขนาดของคอลัมน์หรือเส้นขอบในตาราง คุณจะแก้ไขปัญหาเหล่านั้นในภายหลัง

เมื่อต้องการเพิ่มกล่องที่คุณจะสามารถตรวจสอบได้คุณจำเป็นต้องใช้แท็บนักพัฒนา

แท็บแสดงแท็บนักพัฒนา

 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้วคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงแท็บนักพัฒนาใน Ribbon

  หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

เพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย

 1. คลิกเซลล์ด้านบนซ้ายในตารางที่คุณแทรก

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม ตัวควบคุม ให้คลิก เครื่องมือดั้งเดิม รูปปุ่ม

 3. ภายใต้ฟอร์มแบบดั้งเดิมให้คลิกกล่องกาเครื่องหมายเขตข้อมูลฟอร์มของกล่องกาเครื่องหมาย รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายมีพื้นหลังสีเทาให้คลิกเครื่องมือดั้งเดิมในกลุ่มตัวควบคุมแล้วคลิกการแรเงาเขตข้อมูลฟอร์ม รูปปุ่ม เพื่อเอาการแรเงาสีเทาออก

 4. คลิกเซลล์ถัดไปที่คุณต้องการแทรกกล่องกาเครื่องหมายจากนั้นกด Ctrl + Y เพื่อแทรกกล่องกาเครื่องหมายอื่น

 5. หลังจากที่คุณแทรกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละรายการที่คุณต้องการแล้วให้คลิกเซลล์ด้านบนขวาแล้วพิมพ์ข้อความสำหรับรายการแรก ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละรายการในรายการ

แม้ว่าคุณจะใช้ตารางเพื่อจัดเค้าโครงรายการคุณอาจต้องการปรับระยะห่างเพื่อให้คอลัมน์ที่มีกล่องกาเครื่องหมายไม่กว้างเกินไปและข้อความจะเรียงต่อกันใกล้กับกล่องกาเครื่องหมาย คุณอาจไม่ต้องการให้เส้นขอบที่ Word มักจะมีอยู่ในตาราง เมื่อต้องการทำการปรับเหล่านี้ให้ทำดังต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาที่ตารางชี้ไปที่ปรับพอดีอัตโนมัติแล้วคลิกปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา

 2. คลิกขวาที่ตารางคลิกคุณสมบัติตารางแล้วคลิกแท็บตาราง

 3. คลิกตัวเลือกและในกล่องด้านซ้ายและขวาให้ใส่ตัวเลขที่จะมีช่องว่างเล็กน้อยระหว่างกล่องกาเครื่องหมายและข้อความเช่น.02นิ้วแล้วคลิกตกลง

 4. บนแท็บตารางให้คลิกเส้นขอบและแรเงาแล้วคลิกแท็บเส้นขอบ

 5. ภายใต้การตั้งค่าให้คลิกไม่มีแล้วคลิกตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณนำเส้นขอบออกคุณอาจยังเห็นเส้นขอบสีเทา เส้นตารางเหล่านี้เป็นเส้นตารางและจะไม่แสดงเมื่อเอกสารถูกพิมพ์ เมื่อต้องการซ่อนเส้นตารางบนหน้าจอให้คลิกแท็บเค้าโครงภายใต้เครื่องมือตารางและในกลุ่มตารางให้คลิกดูเส้นตาราง

เมื่อต้องการตรวจสอบรายการด้วยการคลิกในกล่องกาเครื่องหมายคุณจำเป็นต้องล็อกฟอร์ม อย่างไรก็ตามเมื่อฟอร์มถูกล็อกคุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเค้าโครงดังนั้นโปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำขั้นตอนนี้ล่าสุด

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจสอบการสะกดในรายการของคุณคุณต้องเรียกใช้การตรวจสอบการสะกดบนเอกสารก่อนที่คุณจะล็อกฟอร์ม

เมื่อคุณต้องการแก้ไขเอกสารคุณสามารถปลดล็อกฟอร์มได้อย่างง่ายดาย อย่าลืมล็อกอีกครั้งเพื่อที่คุณจะสามารถคลิกกล่องกาเครื่องหมายได้

ล็อกฟอร์ม

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้อยู่ในโหมดออกแบบโดยการคลิกโหมดออกแบบในกลุ่มตัวควบคุมบนแท็บนักพัฒนา

  รูปปุ่ม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ใต้คำว่า ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร

 4. ในรายการข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือก กรอกฟอร์ม

 5. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 6. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกที่จะไม่ใช้รหัสผ่าน ผู้ตรวจทานทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงข้อจำกัดของการแก้ไขของคุณได้

ปลดล็อกฟอร์ม

 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 2. ในบานหน้าต่างงาน ป้องกันเอกสาร ให้คลิก หยุดการป้องกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้รหัสผ่านเพื่อเพิ่มการป้องกันลงในเอกสารคุณจำเป็นต้องพิมพ์รหัสผ่านก่อนที่คุณจะสามารถหยุดการป้องกันได้

Word Online สนับสนุนเฉพาะรูปแบบบนกระดาษของรายการตรวจสอบไม่ใช่ชนิดของรายการที่สามารถทำการเช็คเอาท์รายการได้ใน Word

 1. เขียนรายการของคุณแล้วเลือก

 2. บนแท็บหน้าแรกให้เลือกลูกศรลงที่อยู่ถัดจากรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยเพื่อเปิดไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยแล้วเลือกสัญลักษณ์กล่องกาเครื่องหมาย

 3. เลือกสัญลักษณ์กล่องกาเครื่องหมายในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×