การทำรายการตรวจสอบใน Word

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใช้Word คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบสองชนิด:

 • รายการที่ มีกล่องกาเครื่องหมายหรือเครื่องหมายถูกแทนที่จะแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข ใช้กล่องถ้าคุณวางแผนที่จะพิมพ์รายการ เช่น และทำเครื่องหมายถูกแต่ละรายการที่คุณทำให้เสร็จสมบูรณ์

 • รายการที่คุณสามารถตรวจสอบปิดในWord ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาจากแท็บนักพัฒนา แต่คุณไม่จำเป็นต้องเป็นนักพัฒนาเมื่อต้องการทำสิ่งนั้น

รายการตรวจสอบตัวอย่างนี้ทำหน้าที่จุดประสงค์ในทั้งสองแบบได้แก่จะสามารถพิมพ์ หรือใช้แบบออนไลน์ได้

คุณสามารถสร้างรายการตรวจสอบที่คุณสามารถพิมพ์ หรือใช้แบบออนไลน์ โดยใช้ปุ่มตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมายบนแท็บนักพัฒนาใน Word

แทนแสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลข มีเครื่องหมายถูกหรือกล่องกาเครื่องหมาย

 1. เลือกทั้งรายการ แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขจะมีลักษณะที่เลือก

 2. เลือกหน้าแรก จากนั้น เลือกรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ

  สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยในย่อหน้า

 3. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณเห็นเครื่องหมายถูกหรือกล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้องการในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ เลือก

  • ถ้าคุณไม่เห็นเครื่องหมายถูกหรือกล่องกาเครื่องหมายที่คุณต้อง ไปยังขั้นตอนถัดไป

 4. เลือกเปิดกล่องโต้ตอบกำหนดหัวข้อย่อยใหม่ และกำหนดหัวข้อย่อยใหม่

 5. เลือกสัญลักษณ์ นั้นแล้ว เลือกสัญลักษณ์จากตารางสัญลักษณ์

  เคล็ดลับ: สำหรับตัวเลือกเพิ่มเติม ในกล่องฟอนต์ เลือกฟอนต์สัญลักษณ์ เช่น Wingdings

 6. เลื่อนไปตามรายการของสัญลักษณ์ และเลือกสัญลักษณ์นั่นคือเช่นกล่องเปิดอยู่ ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องคำสามมิติ ( กล่องสามมิติ ) ซึ่งคุณต้องการใช้

 7. เลือกตกลง นั้นแล้ว เลือกตกลง อีกครั้งในกล่องโต้ตอบกำหนดหัวข้อย่อยใหม่

สัญลักษณ์คุณเลือกจะถูกเพิ่มลงในไลบรารีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อ ดังนั้นจะมีประโยชน์ถ้าคุณต้องการใช้อีกครั้ง

ทำรายการตรวจสอบที่คุณสามารถทำเครื่องหมายถูกในWord

มีสี่ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องในการสร้างรายการที่มีกล่องกาเครื่องหมายที่คุณสามารถตรวจสอบปิดในWord คีย์นี้ชนิดของรายการจะเพิ่มตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้องการใช้ตัวควบคุมนั้น คุณจำเป็นต้องใช้แท็บนักพัฒนา

 1. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก >กำหนด Ribbon เอง

 2. ในรายการกำหนด Ribbon เอง เลือกแท็บหลัก

 3. ในรายการแท็บหลัก เลือกกล่องกาเครื่องหมายนักพัฒนา นั้นแล้ว เลือกตกลง

  กล่องกาเครื่องหมาย นักพัฒนา

 1. คลิก+ เพื่อขยายแท็บนักพัฒนา แล้ว คลิ ก+ เพื่อขยายกลุ่มตัวควบคุม คลิกตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องกาเครื่องหมาย แล้ว คลิ กทางด้านขวาของกล่อง

 2. บนแท็บไฟล์ เลือกตัวเลือก ribbon กำหนดเอง เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้น เลือกตกลง เมื่อต้องการเริ่มต้นสร้าง/ทำรายการของคุณ บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เลือกปุ่มตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายตัวควบคุมเนื้อหา จากนั้น เลือกตกลง

 4. เปิดเอกสารของคุณWord และบนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เลือกปุ่มตัวควบคุมเนื้อหากล่องกาเครื่องหมาย เมื่อต้อง การแทรกกล่องกาเครื่องหมาย ( กล่อง เปิด ) ด้านหน้าของรายการในรายการที่มีอยู่ หรือเมื่อต้อง การเริ่มต้นสร้างรายการ

 5. กดแป้นลูกศรขวาสอง พิมพ์รายการแรกในรายการของคุณ แล้ว กด Enter

 6. เลือกตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายที่คุณเพิ่งสร้าง และกด Ctrl + C เพื่อคัดลอกตัวควบคุม

 7. บนบรรทัดใหม่ กด Ctrl + V เพื่อวางข้อมูล แล้ว เปลี่ยนชื่อรายการ

 8. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 6 และ 7 ตามที่จำเป็นต้องใช้จนกระทั่งรายการของคุณเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องกาเครื่องหมาย

คุณสามารถคลิกภายในตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายเพื่อวาง X ภายในกล่อง หรือคุณสามารถใช้สิ่งอื่นนอกเหนือจาก X และกล่องกาเครื่องหมาย จากนั้น เลือกสัญลักษณ์ที่ใหม่จะแทนทั้งกล่องและ X. คลิกตกลง เพื่อบันทึกสิ่งที่เลือก และปิดกล่องโต้ตอบ

 1. เลือกตัวควบคุมเนื้อหาของกล่องกาเครื่องหมาย และในกลุ่มตัวควบคุม เลือกคุณสมบัติ

 2. ในกล่องโต้ตอบคุณสมบัติตัวควบคุมเนื้อหา ภายใต้คุณสมบัติกล่องตรวจสอบ สำหรับตรวจสอบสัญลักษณ์ เลือกเปลี่ยนแปลง

 3. ในกล่องโต้ตอบสัญลักษณ์ เลือกสัญลักษณ์ใหม่ นั้นแล้ว เลือกตกลง เพื่อบันทึกการเลือกของคุณ

ถ้าบางรายการในรายการของคุณมีความยาวมากกว่าหนึ่งบรรทัด คุณสามารถใช้การเยื้องกั้นหน้าเพื่อจัดแนว

 1. เลือกรายการ

  หมายเหตุ: แสดงหัวข้อย่อยหรือลำดับเลขจะมีลักษณะที่เลือก

 2. บนด้านหน้าแรก ในกลุ่มย่อหน้า คลิกตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบย่อหน้า

  ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ย่อหน้า

 3. ภายใต้การเยื้อง ในกล่องซ้าย พิมพ์0.25

 4. ภายใต้พิเศษ เลือกกั้นหน้าลอย

 5. คลิก ตกลง เมื่อเสร็จสิ้น

เมื่อคุณพอใจกับรายการ กลุ่มเมื่อต้องการล็อกตัวควบคุมและรายการที่แสดงในสถานที่ วิธีนี้ บุคคลที่สามารถตรวจสอบปิดในรายการโดยไม่เปลี่ยนแปลงรายการเอง

 1. เลือกรายการ (ตัวควบคุมกล่องกาเครื่องหมายและรายการที่แสดง)

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม เลือกกลุ่ม >กลุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในภายหลัง เลือกรายการอีกครั้ง แล้วเลือกกลุ่ม >แยกกลุ่ม

ดูเพิ่มเติม

ทำการเปลี่ยนแปลงไปกล่องกาเครื่องหมาย
สร้างฟอร์มที่สามารถเติม
คีย์ลัดสำหรับ Microsoft Word 2016 สำหรับ Windows

ทำรายการตรวจสอบที่จะพิมพ์

ถ้าคุณเพียงแค่รายการตรวจสอบที่คุณสามารถพิมพ์ คุณสามารถทำรายการที่มีกล่องกาเครื่องหมายที่คุณสามารถตรวจสอบปิดบนกระดาษของแต่ละรายการ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างรายการของกล่องกาเครื่องหมาย และทำเครื่องหมายถูกรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยการเปิดเอกสารในWord

หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่สามารถทำเครื่องหมายถูกรายการทางอิเล็กทรอนิกส์ นั้นอาจถูกจัดรูปแบบสำหรับการพิมพ์เฉพาะ หรือเอกสารอาจถูกล็อก

วิธีที่คุณสร้างรายการขึ้นอยู่กับว่าเอกสารของคุณประกอบด้วยรายการหัวข้อย่อยที่ มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อต่าง ๆ

สร้างรายการหัวข้อย่อยที่ มีสัญลักษณ์แสดงหัวข้อที่กำหนดเอง

 1. พิมพ์รายการของคุณ

 2. เลือกรายการ

 3. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม ย่อหน้า ให้คลิกลูกศรถัดจาก สัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อย

  รูป Ribbon ของ Word

 4. คลิก กำหนดสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่

 5. คลิก สัญลักษณ์

 6. ในกล่อง ฟอนต์ ให้คลิกฟอนต์สัญลักษณ์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Wingdings

 7. เลื่อนไปตามรายการของสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งาน แล้ว ดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์กล่องที่คุณต้องการใช้ เช่นกล่องเปิดอยู่ ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องคำสามมิติ ( กล่องสามมิติ )

สร้างตารางเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ที่มีอยู่

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 2. คลิกแทรกตาราง

 3. ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่2

 4. ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการ คุณจำเป็นหนึ่งแถวสำหรับแต่ละรายการในรายการของคุณ

 5. คลิก ตกลง

 1. คลิกเซลล์ซ้ายบน

 2. บนแทรก แท็บ ในกลุ่มสัญลักษณ์ คลิกสัญลักษณ์ แล้ว คลิ กสัญลักษณ์เพิ่มเติม

  รูป Ribbon ของ Word

 3. คลิกแท็บสัญลักษณ์

 4. ในกล่อง ฟอนต์ ให้คลิกฟอนต์สัญลักษณ์ที่ติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น Wingdings

 5. เลื่อนไปตามรายการของสัญลักษณ์ที่พร้อมใช้งาน แล้ว ดับเบิลคลิกที่สัญลักษณ์กล่องที่คุณต้องการใช้ เช่นกล่องเปิดอยู่ ( กล่อง เปิด ) หรือกล่องคำสามมิติ ( กล่องสามมิติ )

 6. คลิก ปิด

 7. คลิกเซลล์ถัดไปที่คุณต้องการแทรกกล่อง นั้นแล้ว กด CTRL + Y เมื่อต้องการแทรกกล่องอื่น

 8. หลังจากที่คุณแทรกกล่องแต่ละรายการที่คุณต้อง คลิกเซลล์ด้านบนขวา แล้วพิมพ์ข้อความสำหรับรายการแรก ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละรายการในรายการ

แม้ว่าคุณกำลังใช้ตารางเพื่อจัดเค้าโครงรายการ คุณอาจต้องการปรับระยะห่างเพื่อที่ไม่เกินกว่าความกว้างคอลัมน์ที่ประกอบด้วยกล่องกาเครื่องหมาย และข้อความมีเส้นขึ้นใกล้กับกล่องกาเครื่องหมาย นอกจากนี้คุณอาจไม่ต้องเส้นขอบที่ Word โดยปกติกับตาราง เมื่อต้องการทำการปรับปรุงเหล่านี้ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาตาราง ชี้ไปที่พอดีอัตโนมัติ แล้ว คลิ กปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา

 2. คลิกขวาตาราง คลิกคุณสมบัติตาราง นั้นแล้ว คลิกแท็บตาราง

 3. คลิกตัวเลือก และในกล่องซ้าย และขวา ใส่ตัวเลข ที่จะมีช่องว่างระหว่างกล่องกาเครื่องหมายและข้อความ เช่นนิ้ว.02เล็กแล้ว คลิกตกลง

 4. บนแท็บตาราง คลิกเส้นขอบและแรเงา นั้นแล้ว คลิกแท็บเส้นขอบ

 5. ภายใต้การตั้งค่า คลิกไม่มี แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเอาเส้นขอบ คุณอาจยังคงเห็นเส้นขอบสีเทา ต่อไปนี้เป็นเส้นตารางของตาราง และจะแสดงเมื่อมีพิมพ์เอกสาร ถ้าคุณไม่ต้องการดูเลย คุณสามารถซ่อนได้ ด้วยการคลิกเส้นตารางในมุมมอง ในกลุ่มตาราง บนแท็บเค้าโครง ภายใต้เครื่องมือตาราง

  รูป Ribbon

ทำรายการตรวจสอบที่คุณสามารถทำเครื่องหมายถูกใน Word

เมื่อต้องการใช้กล่องกาเครื่องหมายที่คุณสามารถตรวจสอบปิดใน Word คุณแทรกเขตข้อมูลฟอร์มกล่องกาเครื่องหมายลงในเอกสารของคุณ ซึ่งมีลักษณะดีที่สุดถ้าคุณใช้ตารางเพื่อจัดตำแหน่งกล่องกาเครื่องหมาย ด้วยข้อความ จึงมีขั้นตอนแรกของคุณเพื่อ สร้างตาราง หลังจากที่คุณสร้างตาราง คุณสามารถแทรกกล่องกาเครื่องหมายในหนึ่งคอลัมน์และข้อความในคอลัมน์อื่น ๆ แล้ว คุณสามารถปรับปรุงเค้าโครง เมื่อต้องการทำเครื่องหมายถูกรายการ คุณล็อกฟอร์ม

ผลลัพธ์จะมีลักษณะเหมือนภาพประกอบต่อไปนี้

ตัวอย่างของรายการที่มีกล่องกาเครื่องหมาย

 1. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม ตาราง ให้คลิก ตาราง

  รูป Ribbon ของ Word

 2. ในกล่องจำนวนคอลัมน์ ใส่2

 3. ในกล่องจำนวนของแถว ใส่จำนวนแถวที่คุณต้องการ คุณจำเป็นหนึ่งแถวสำหรับแต่ละรายการในรายการของคุณ

ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับขนาดของคอลัมน์หรือเส้นขอบในตาราง คุณจะแก้ปัญหาเหล่านั้นในภายหลัง

เมื่อต้องการเพิ่มกล่องที่คุณจะสามารถตรวจสอบ คุณจำเป็นต้องใช้แท็บนักพัฒนา

แสดงแท็บนักพัฒนา
 1. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม จากนั้นคลิก ตัวเลือกของ Word

 2. คลิก เป็นที่นิยม

 3. เลือกกล่องกาเครื่องหมายแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon

  หมายเหตุ: Ribbon คือคอมโพเนนต์หนึ่งของ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของ Microsoft Office Fluent

เพิ่มกล่องกาเครื่องหมาย
 1. คลิกเซลล์ซ้ายบนในตารางที่คุณแทรกไว้

 2. บนแท็บนักพัฒนา ในกลุ่มตัวควบคุม คลิกเครื่องมือดั้งเดิม รูปปุ่ม

 3. ภายใต้ฟอร์มดั้งเดิม คลิกเขตข้อมูลฟอร์มกล่องกาเครื่องหมาย รูปปุ่ม

  หมายเหตุ: ถ้ากล่องกาเครื่องหมายมีพื้นหลังสีเทา คลิกเครื่องมือดั้งเดิม ในกลุ่มตัวควบคุม แล้ว คลิ กการแรเงาเขตข้อมูลฟอร์ม รูปปุ่ม เมื่อต้องการเอาการแรเงาสีเทา

 4. คลิกเซลล์ถัดไปที่คุณต้องการแทรกกล่องกาเครื่องหมาย นั้นแล้ว กด Ctrl + Y เมื่อต้องการแทรกกล่องกาเครื่องหมายอื่น

 5. หลังจากที่คุณแทรกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับแต่ละรายการที่คุณต้อง คลิกเซลล์ด้านบนขวา แล้วพิมพ์ข้อความสำหรับรายการแรก ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละรายการในรายการ

แม้ว่าคุณกำลังใช้ตารางในการจัดเค้าโครงรายการ คุณอาจต้องการปรับระยะห่างเพื่อที่ไม่เกินกว่าความกว้างคอลัมน์ที่ประกอบด้วยกล่องกาเครื่องหมาย และข้อความมีเส้นขึ้นใกล้กับกล่องกาเครื่องหมาย นอกจากนี้คุณอาจไม่ต้องเส้นขอบที่ Word โดยปกติกับตาราง เมื่อต้องการทำการปรับปรุงเหล่านี้ ทำต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาตาราง ชี้ไปที่พอดีอัตโนมัติ แล้ว คลิ กปรับพอดีอัตโนมัติกับเนื้อหา

 2. คลิกขวาตาราง คลิกคุณสมบัติตาราง นั้นแล้ว คลิกแท็บตาราง

 3. คลิกตัวเลือก และในกล่องซ้าย และขวา ใส่ตัวเลข ที่จะมีช่องว่างระหว่างกล่องกาเครื่องหมายและข้อความ เช่นนิ้ว.02เล็กแล้ว คลิกตกลง

 4. บนแท็บตาราง คลิกเส้นขอบและแรเงา นั้นแล้ว คลิกแท็บเส้นขอบ

 5. ภายใต้การตั้งค่า คลิกไม่มี แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: หลังจากที่คุณเอาเส้นขอบ คุณอาจยังคงเห็นเส้นสีเทา ต่อไปนี้เป็นเส้นตารางของตาราง และจะแสดงเมื่อมีพิมพ์เอกสาร เมื่อต้องการซ่อนเส้นตารางบนหน้าจอ คลิกที่แท็บเค้าโครง ภายใต้เครื่องมือตาราง และ ในกลุ่มตาราง คลิกเส้นตารางในมุมมอง

เมื่อต้องการล็อกฟอร์มเลือกออกจากรายการ โดยการคลิกในกล่องกาเครื่องหมาย อย่างไรก็ตาม เมื่อฟอร์มถูกล็อก คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงข้อความหรือเค้าโครง เพื่อ ให้แน่ใจว่าต้องทำขั้นตอนนี้ล่าสุด

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการตรวจการสะกดในรายการของคุณ คุณต้องเรียกใช้การตรวจสอบการสะกดในเอกสารก่อนที่คุณล็อกฟอร์ม

เมื่อคุณต้องการแก้ไขเอกสาร คุณสามารถปลดล็อกฟอร์มได้อย่างง่ายดาย โปรดจำไว้เพียงแค่ล็อกนั้นอีกครั้งเพื่อให้คุณสามารถคลิกกล่องกาเครื่องหมาย

ล็อกฟอร์ม
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณจะไม่อยู่ในโหมดออกแบบ โดยการคลิกโหมดออกแบบ ในกลุ่มตัวควบคุม บนแท็บนักพัฒนา

  รูปปุ่ม

 2. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 3. ในบานหน้าต่างงาน การป้องกันเอกสาร ใต้คำว่า ข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย อนุญาตให้ใช้เพียงรูปแบบของการแก้ไขนี้ในเอกสาร

 4. ในรายการข้อจำกัดของการแก้ไข ให้เลือก กรอกฟอร์ม

 5. ภายใต้หัวข้อ เริ่มต้นการบังคับ ให้คลิก ใช่ เริ่มต้นบังคับใช้การป้องกัน

 6. เมื่อต้องการกำหนดรหัสผ่านสำหรับเอกสารเพื่อให้เฉพาะผู้ตรวจทานที่ทราบรหัสผ่านสามารถเอาการป้องกันออกได้ ให้พิมพ์รหัสผ่านลงในกล่อง ป้อนรหัสผ่านใหม่ (ทางเลือก) แล้วยืนยันรหัสผ่าน

  สิ่งสำคัญ: ถ้าคุณเลือกไม่ต้องการใช้รหัสผ่าน ผู้ตรวจทานทั้งหมดสามารถเปลี่ยนข้อจำกัดของคุณแก้ไข

ปลดล็อกฟอร์ม
 1. บนแท็บ นักพัฒนา ในกลุ่ม การป้องกัน ให้คลิก ป้องกันเอกสาร แล้วคลิก จำกัดการจัดรูปแบบและการแก้ไข

 2. ในบานหน้าต่างงานป้องกันเอกสาร คลิกหยุดการป้องกัน

หมายเหตุ: ถ้าคุณใช้รหัสผ่านเพื่อเพิ่มการป้องกันเอกสาร คุณจำเป็นต้องพิมพ์รหัสผ่านก่อนที่คุณสามารถหยุดการป้องกัน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×