การทำภาพเคลื่อนไหวชุดของวัตถุเป็นกลุ่ม

การทำภาพเคลื่อนไหวชุดของวัตถุเป็นกลุ่ม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ทางที่ดีที่สุดในการทำให้วัตถุจำนวนมากบนสไลด์เคลื่อนไหวในแบบเดียวกัน คือต้องจัดกลุ่มวัตถุเหล่านั้นก่อน ด้วยวิธีนี้ วัตถุทั้งหมดจะถือเป็นวัตถุเดียว และคุณแค่นำเอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวไปใช้เพียงครั้งเดียว นี่คือวิธีการ

หมายเหตุ: SmartArt และกล่องข้อความ รวมถึงรายการสัญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยได้ถูกจัดกลุ่มไว้แล้ว ดังนั้นคุณจึงทำภาพเคลื่อนไหวได้โดยไม่ต้องทำขั้นตอนการจัดเตรียมนี้

  1. กดแป้น Ctrl ค้างไว้ และคลิกวัตถุทั้งหมดที่คุณต้องการให้เคลื่อนไหวไปด้วยกัน วัตถุเหล่านั้นไม่จำเป็นต้องติดกัน และไม่เป็นไรถ้ามีสิ่งอื่นที่คุณไม่ต้องการให้เคลื่อนไหวผสมอยู่ ตัวอย่างเช่น การผสมกันของสี่เหลี่ยมผืนผ้าและสามเหลี่ยมที่รูปภาพด้านล่าง สี่เหลี่ยมผืนผ้าทั้งหมดได้ถูกเลือกเพื่อจัดกลุ่ม

  2. คลิกขวาที่วัตถุที่เลือก แล้วคลิก จัดกลุ่ม > จัดกลุ่ม

    การเลือกและจัดกลุ่มวัตถุบนสไลด์
    หลังจากจัดกลุ่มรูปร่างแล้ว รูปร่างเหล่านี้จะเคลื่อนไหวไปด้วยกันเป็นวัตถุเดียว
  3. บนแท็บ ภาพเคลื่อนไหว ให้คลิกที่เอฟเฟ็กต์ภาพเคลื่อนไหวที่ต้องการนำไปใช้กับกลุ่ม กลุ่มจะทำเหมือนเป็นวัตถุเดียว

เคล็ดลับ: อีกวิธีหนึ่งในการเลือกชุดวัตถุสำหรับการจัดกลุ่มคือให้ลากข้ามวัตถุ ซึ่งเรียกว่าการวาดตัวอักษรวิ่ง ถ้าตัวอักษรวิ่งขาดบางสิ่งที่คุณต้องการ ให้กดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกสิ่งนั้น ถ้ามีวัตถุบางอย่างที่คุณไม่ต้องการ ให้ทำแบบเดียวกันคือ คือกดแป้น Ctrl ค้างไว้แล้วคลิกวัตถุที่เกินมาเพื่อยกเลิกการเลือก เมื่อได้วัตถุทั้งหมดที่คุณต้องการแล้ว ให้จัดกลุ่มไว้ด้วยกันโดยใช้ขั้นตอนข้างบน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดกลุ่มและภาพเคลื่อนไหว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×