การทำซ้ำหน้าต้นแบบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบางกรณี คุณอาจจะต้องการสร้างและใช้งานหน้าต้นแบบที่มีองค์ประกอบที่เกือบจะเหมือนกับหน้าต้นแบบที่มีอยู่ ซึ่งแทนที่จะสร้างองค์ประกอบที่เหมือนกันขึ้นมาใหม่บนหน้าต้นแบบหน้าใหม่ คุณสามารถทำซ้ำหน้าต้นแบบที่มีอยู่ขึ้นมา จากนั้นจึงทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มองค์ประกอบที่คุณต้องการลงบนหน้าต้นแบบที่ทำซ้ำขึ้นมา

 1. บนเมนู มุมมอง ให้คลิก หน้าต้นแบบ

 2. ในบานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ ให้คลิกลูกศรถัดจากหน้าต้นแบบที่คุณต้องการทำซ้ำ แล้วคลิก ทำซ้ำ

 3. ในกล่องโต้ตอบ ทำซ้ำหน้าต้นแบบ ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ในกล่อง ID ของหน้า (1 อักขระ) ให้พิมพ์ตัวระบุอักขระเดี่ยวสำหรับหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ ซึ่งอาจเป็นอักขระUnicodeเดี่ยวใดๆ ก็ได้

  • ในกล่อง คำอธิบาย ให้พิมพ์คำอธิบายสั้นๆ ของหน้าต้นแบบใหม่ของคุณ

   หมายเหตุ: บานหน้าต่างงาน แก้ไขหน้าต้นแบบ จะแสดงได้เพียง 40 อักขระเท่านั้น

 4. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×