การทำซ้ำพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณทำซ้ำพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace คุณจะสร้างสำเนาที่เหมือนกับพื้นที่ทำงานเดิมทุกประการเว้นแต่สำเนาที่ทำซ้ำนี้จะมีเพียงคุณเท่านั้นที่เป็นสมาชิก

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถทำซ้ำ SharePoint Workspace หรือโฟลเดอร์ที่ใช้ร่วมกัน

  1. ในแถบเปิดใช้คลิกขวาที่พื้นที่ทำงานคุณต้องการทำซ้ำ แล้ว คลิ กพื้นที่ทำงานที่ซ้ำกัน

  2. ใส่ชื่อสำหรับพื้นที่ทำงาน แล้วคลิก ตกลง

    SharePoint Workspace จะสร้างสำเนาพื้นที่ทำงาน และแสดงชื่อพื้นที่ทำงานในแถบเปิดใช้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×