การทำงานให้เสร็จสมบูรณ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: บทความนี้ได้ทำหน้าที่จนเสร็จสิ้นแล้ว และกำลังจะเลิกใช้ในไม่ช้า เมื่อต้องการป้องกันปัญหา "ไม่พบหน้า" เรากำลังนำลิงก์ที่เราทราบออก ถ้าคุณได้สร้างลิงก์ไปยังหน้านี้ โปรดนำออกแล้วเราจะเชื่อมต่อเว็บเข้าด้วยกัน

เมื่อคุณทำงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือคุณไม่ต้องการติดตามรายการนั้นอีกต่อไป คุณสามารถทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์ได้ หลังจากที่ถูกทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว งานนั้นจะไม่แสดงเป็นงานที่ทำอยู่อีกต่อไปใน Microsoft Outlook

คุณต้องการทำอะไร

ทำเครื่องหมายว่างานเสร็จสมบูรณ์

ข้ามเหตุการณ์ของงานเป็นกิจวัตร

กิจวัตรสิ้นสุดของงาน

ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์

ให้เลือกทำดังต่อไปนี้

 • คลิกการตั้งค่าสถานะสถานะคอลัมน์ ในรายการข้อความ ในงาน ใน แถบรายการที่ต้องทำ หรือ ใน รายการงานประจำวันในปฏิทิน   

  • คลิกคอลัมน์ตัวแสดงสถานะที่อยู่ด้านข้างรายการ

 • คลิกขวางาน ในงาน ใน แถบรายการที่ต้องทำ หรือ ใน รายการงานประจำวันในปฏิทิน   

  1. คลิกขวาที่งาน

  2. คลิก ทำเครื่องหมายเสร็จสมบูรณ์ บนเมนูทางลัด

 • ดับเบิลคลิกที่งานในงาน   

  1. คลิกสองครั้งที่งานเพื่อเปิดงานนั้น

  2. ในกล่อง เสร็จสมบูรณ์ % ให้ใส่ค่า 100%

   เขตข้อมูล สถานะ และ เสร็จสมบูรณ์ % จะเชื่อมโยงกัน ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงค่าในเขตข้อมูลหนึ่ง ค่าในอีกเขตข้อมูลหนึ่งจะเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันตามค่าที่อยู่ในตารางต่อไปนี้

สถานะ

เสร็จสมบูรณ์ %

ยังไม่เริ่มต้น

0

กำลังดำเนินการ

1-99

เสร็จสมบูรณ์

100

กำลังรอคนอื่นๆ   

0-100

เลื่อน

0-100

หมายเหตุ: ถ้าเขตข้อมูล เสร็จสมบูรณ์ ปรากฏในรายการงาน (เป็นคอลัมน์ของกล่องกาเครื่องหมายที่นำหน้าด้วยเครื่องหมายถูก)   คุณสามารถเลือกกล่องกาเครื่องหมายสำหรับงานเพื่อทำเครื่องหมายเสร็จสมบูรณ์ได้ ถ้าเขตข้อมูล สถานะ ปรากฏอยู่ในรายการงาน คุณสามารถคลิก เสร็จสมบูรณ์ ในรายการแบบหล่นลงสำหรับงานนั้นได้

 • เปิดข้อความอีเมลที่กำหนดให้กับค่าสถานะงาน   

  1. เปิดข้อความอีเมล

  2. บนแท็บข้อความ ในกลุ่มการติดตาม คลิก รูปปุ่ม

   แป้นพิมพ์ลัด ALT U

  3. คลิก ทำเครื่องหมายเสร็จสมบูรณ์

   คลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้ความแตกต่างระหว่างเครื่องหมายเสร็จสมบูรณ์ และล้างค่าสถานะ

   ทำเครื่องหมายเสร็จสมบูรณ์     รายการที่ยังคงมีเครื่องหมายเป็นค่าสถานะเพื่อตามงาน แต่ในขณะนี้แสดงโดยมีเส้นขีดทับ ถ้าแถบรายการที่ต้องทำหรืองานถูกกำหนดค่าเป็นแสดงงานทั้งหมดและรายการที่ต้องทำไม่ว่างานนั้นจะเสร็จสมบูรณ์แล้วหรือไม่ก็ตาม คุณจะยังคงเห็นข้อความนั้นจนกว่าคุณจะลบข้อความดังกล่าวออกจากโฟลเดอร์จดหมายของคุณ

   ล้างค่าสถานะ     ค่าสถานะจะถูกเอาออกจากข้อความอีเมล และจะไม่มีระเบียนของข้อความแสดงอยู่ในแถบรายการที่ต้องทำและงานอีก

   ถ้าคุณต้องการเก็บระเบียนของรายการที่เสร็จสมบูรณ์เอาไว้ ให้ใช้ ค่าสถานะเสร็จสมบูรณ์ อย่างไรก็ตาม เมื่อคุณลบข้อความอีเมล รายการทั้งรายการจะหายไปจากมุมมองทั้งหมดของ Outlook

ด้านบนของหน้า

ข้ามเหตุการณ์ของงานที่เป็นกิจวัตร

 1. เปิดเหตุการณ์เฉพาะที่คุณต้องการข้าม

 2. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก ข้ามเหตุการณ์

หมายเหตุ: ถ้าคุณตั้งค่างานที่เป็นกิจวัตรให้สิ้นสุดหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นครบจำนวนครั้งที่ระบุไว้ เหตุการณ์ที่คุณข้ามแต่ละเหตุการณ์จะลดจำนวนครั้งของเหตุการณ์ที่เหลืออยู่ลงทีละครั้ง

ด้านบนของหน้า

สิ้นสุดกิจวัตรของงาน

 1. เปิดงานที่เป็นกิจวัตร

 2. บนแท็บ งาน ในกลุ่ม ตัวเลือก ให้คลิก กิจวัตร

 3. คลิก เอากิจวัตรออก

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×