การทำงานในกล่องโต้ตอบโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

ให้กด

เมื่อต้องการ

CTRL+TAB

สลับไปยังแท็บถัดไปในกล่องโต้ตอบ

CTRL+SHIFT+TAB

สลับไปยังแท็บก่อนหน้าในกล่องโต้ตอบ

TAB

ย้ายไปยังตัวเลือก หรือกลุ่มตัวเลือกถัดไป

SHIFT+TAB

ย้ายไปยังตัวเลือกหรือกลุ่มตัวเลือกก่อนหน้า

แป้นลูกศร

ย้ายระหว่างตัวเลือกในรายการที่ใช้งานอยู่ หรือระหว่างตัวเลือกในกลุ่มตัวเลือก

SPACEBAR

เลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมายที่ใช้งานอยู่

แป้นตัวอักษร

ย้ายไปยังตัวเลือกในรายการที่เลือก โดยที่แป้นตัวอักษรคือตัวอักษรแรกในชื่อตัวเลือก

ALT+ ตัวอักษร

เลือกตัวเลือก หรือเลือกหรือล้างกล่องกาเครื่องหมาย โดยที่ตัวอักษรคือแป้นสำหรับตัวอักษรขีดเส้นใต้ในชื่อตัวเลือก

ALT+ลูกศรลง

เปิดรายการที่เลือก

Esc

ปิดรายการที่เลือก

ENTER

ดำเนินการกระทำที่กำหนดใหักับปุ่มคำสั่งเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบ (ปุ่มที่มีเส้นขอบภายนอกหนา ซึ่งมักจะเป็นปุ่ม ตกลง)

Esc

ยกเลิกคำสั่งและปิดกล่องโต้ตอบ


ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×