การทำงานแบบออฟไลน์กับตารางที่เชื่อมโยงไปยังรายการ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Microsoft Office Access 2007 ทำงานแบบออฟไลน์กับข้อมูลที่เชื่อมโยงกับรายการบนไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 ได้ สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่อยู่ในสำนักงานหรือต้องการทำงานต่อไปเมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน

ในบทความนี้

ภาพรวม

ให้ข้อมูลรายการ SharePoint เป็นแบบออฟไลน์

ซิงโครไนซ์รายการของคุณแบบออฟไลน์กับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์

แก้ไขข้อขัดแย้งของข้อมูล

เชื่อมต่อตารางที่เชื่อมโยงหลังจากคุณทำงานแบบออฟไลน์

ลักษณะการทำงานแบบออฟไลน์ทำงานจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลก่อนหน้า

ภาพโดยรวม

คุณต้องการป้อนข้อมูลในรายการเมื่อคุณไม่ได้เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ หรือต้องการสร้างรายงาน ฟอร์ม หรือแบบสอบถามที่ยึดตามรายการหรือไม่ ตัวอย่างเช่น บางทีคุณอาจต้องการให้แค็ตตาล็อกชิ้นส่วนกับลูกค้าขณะที่คุณอยู่บนรถ ถ้าคุณได้เชื่อมโยงรายการ SharePoint ของคุณกับตารางของ Access แล้ว คุณสามารถนำข้อมูลของคุณไปใช้แบบออฟไลน์ได้

ก่อนที่คุณจะทำงานแบบออฟไลน์กับข้อมูลจากไซต์ SharePoint ก่อนอื่นคุณต้องสร้างการเชื่อมโยงระหว่างตาราง Access และรายการ SharePoint

จากนั้นคุณสามารถนำรายการแบบออฟไลน์ไปปรับปรุงหรือวิเคราะห์ได้โดยใช้ Access เมื่อคุณเชื่อมต่ออีกครั้ง คุณสามารถทำข้อมูลให้ตรงกันได้ เพื่อที่ฐานข้อมูลและรายการจะได้รับการปรับปรุง ถ้าฐานข้อมูลของคุณมีแบบสอบถามหรือรายงาน คุณสามารถใช้แบบสอบถามหรือรายงานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลได้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้รายงานใน Access เพื่อสรุปข้อมูล

ถ้าคุณปรับปรุงข้อมูลใดๆ ในขณะที่คุณออฟไลน์อยู่ คุณสามารถปรับปรุงการเปลี่ยนแปลงของคุณบนเซิร์ฟเวอร์เมื่อคุณเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง ถ้ามีความขัดแย้งเกิดขึ้น เช่น ถ้ามีบางคนปรับปรุงระเบียนเดียวกันบนเซิร์ฟเวอร์ หรือในขณะที่บุคคลนั้นกำลังทำงานแบบออฟไลน์ คุณสามารถแก้ไขความขัดแย้งนั้นได้เมื่อคุณทำข้อมูลให้ตรงกัน

คุณสามารถเชื่อมโยงตาราง Access ไปยังรายการได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น คุณสามารถย้ายฐานข้อมูลไปยังไซต์ SharePoint ที่เชื่อมโยงตารางในฐานข้อมูลไปยังรายการบนไซต์ได้ หรือคุณสามารถส่งออกข้อมูลจากรายการในมุมมองแผ่นข้อมูลบนไซต์ SharePoint ไปยังตาราง Access ได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงไปยังรายการให้ดูในส่วน ดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

นำข้อมูลรายการ SharePoint ไปใช้แบบออฟไลน์

เมื่อต้องการทำกระบวนงานนี้ ก่อนอื่นคุณต้องเชื่อมโยงตาราง Access ของคุณไปยังรายการ SharePoint

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีฐานข้อมูลที่ประกาศบนไซต์ SharePoint แล้ว คุณต้องบันทึกสำเนาของฐานข้อมูลในเครื่องก่อนแล้วจึงสามารถนำรายการแบบออฟไลน์ไปใช้ได้

 1. เปิดฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังรายการ SharePoint

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม รายการ SharePoint ให้คลิก ทำงานแบบออฟไลน์

หมายเหตุ: ถ้าปุ่ม ทำงานแบบออฟไลน์ ไม่พร้อมใช้งาน เป็นเพราะตารางของคุณไม่ได้เชื่อมโยงไปยังรายการ SharePoint หรือไม่ก็เพราะคุณได้นำข้อมูลรายการไปใช้แบบออฟไลน์แล้ว

ด้านบนของหน้า

ทำรายการแบบออฟไลน์ของคุณให้ตรงกันกับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์

 1. เปิดฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังรายการ SharePoint

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม รายการ SharePoint ให้คลิก ทำข้อมูลให้ตรงกัน

ด้านบนของหน้า

แก้ไขความขัดแย้งของข้อมูล

ถ้าเกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำแบบออฟไลน์กับการเปลี่ยนแปลงที่บางคนทำบนเซิร์ฟเวอร์ กล่องโต้ตอบ แก้ไขความขัดแย้ง จะปรากฏ

กล่องโต้ตอบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้ง เช่น ทำไมถึงเกิดข้อผิดพลาด และให้ทางเลือกแก่คุณเพื่อลองส่งข้อมูลอีกครั้งหรือละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณ ถ้ามีข้อผิดพลาดหลายข้อ คุณสามารถดูรายละเอียดของข้อผิดพลาดแต่ละข้อด้วยการคลิกปุ่ม ก่อนหน้า และ ถัดไป ในกล่องโต้ตอบได้ ข้อผิดพลาดบางอย่างสามารถแก้ไขได้โดยละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ตารางรายละเอียดในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อผิดพลาด จะแสดงคอลัมน์ทั้งหมดในมุมมองปัจจุบันของคุณ สำหรับแถวที่ได้รับผลกระทบ ตารางรายละเอียดจะแสดงการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำ คุณไม่สามารถแก้ไขค่า แต่คุณสามารถคลิกแต่ละคอลัมน์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

 • ในกล่องโต้ตอบ แก้ไขข้อผิดพลาด ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำไปแล้วบนเซิร์ฟเวอร์กับรายการที่เลือกไว้ ให้คลิก ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของฉัน

  • ถ้าคุณต้องการลองส่งการเปลี่ยนแปลงของคุณที่มีต่อรายการที่เลือกไว้อีกครั้ง ให้คลิก ลองการเปลี่ยนแปลงของฉันใหม่

   ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ คุณอาจจำเป็นต้องรอจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงของคุณให้ตรงกันได้เนื่องจากมีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณควรรอจนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออีกครั้ง

  • ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงที่ได้ทำบนเซิร์ฟเวอร์กับรายการทั้งหมด ให้คลิก ละทิ้งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของฉัน

  • ถ้าคุณต้องการลองส่งการเปลี่ยนแปลงของคุณที่มีต่อรายการทั้งหมดอีกครั้ง ให้คลิก ลองการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดของฉันใหม่

   ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ คุณอาจจำเป็นต้องรอจนกว่าปัญหาจะได้รับการแก้ไข ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงของคุณให้ตรงกันได้เนื่องจากมีปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณควรรอจนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออีกครั้ง

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าข้อผิดพลาดสามารถแก้ไขได้ด้วยการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณเท่านั้น ปุ่มสำหรับลองการเปลี่ยนแปลงของคุณใหม่อาจไม่พร้อมใช้งาน

   • คุณสามารถปิดกล่องโต้ตอบโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆ แต่คุณจะไม่สามารถออกจากรายการหรือปรับปรุงรายการ หรือทำการเปลี่ยนแปลงกับคอลัมน์จากการคำนวณได้จนกว่าคุณจะแก้ไขข้อผิดพลาด

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อตารางที่เชื่อมโยงอีกครั้งหลังจากคุณทำงานแบบออฟไลน์

หลังจากคุณเชื่อมต่อตารางที่เชื่อมโยงอีกครั้ง การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่คุณทำกับข้อมูลหรือวัตถุจะถูกทำให้ตรงกัน

 1. เปิดฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังรายการ SharePoint

 2. บนแท็บ ข้อมูลภายนอก ในกลุ่ม รายการ SharePoint ให้คลิก ทำงานแบบออนไลน์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำแบบออฟไลน์ ให้คลิก ละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ในกลุ่ม รายการ SharePoint

ด้านบนของหน้า

ลักษณะการทำงานแบบออฟไลน์ทำงานจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณใช้รูปแบบไฟล์ฐานข้อมูลก่อนหน้า

ถ้าฐานข้อมูลที่คุณกำลังทำงานกับใช้Access 2007 ฐานข้อมูลรูปแบบไฟล์ (ACCDB, ACCDE), ลักษณะการทำงานแบบออฟไลน์ทำงานจะไม่พร้อมใช้งาน เมื่อต้องการใช้ฟีเจอร์เหล่านี้ แปลงฐานข้อมูลของคุณเป็นรูปแบบไฟล์Access 2007

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแปลงฐานข้อมูลของคุณเป็นรูปแบบไฟล์Access 2007 อ้างถึงลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×