การทำงานแบบออฟไลน์กับตารางที่เชื่อมโยงไปยังรายการ SharePoint

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้ Access เพื่อทำงานแบบออฟไลน์กับข้อมูลที่เชื่อมโยงไปยังรายการ SharePoint ได้ นี้อาจเป็นประโยชน์ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องอยู่ในสำนักงาน หรือจำเป็นต้องทำงานเมื่อเซิร์ฟเวอร์ไม่พร้อมใช้งาน หรือคุณได้ขาดการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ต่อ

ภาพรวม

ก่อนที่คุณทำงานแบบออฟไลน์กับข้อมูลจากไซต์ SharePoint ก่อนอื่นคุณต้องสร้างลิงก์ระหว่างตาราง Access และรายการ SharePoint แล้วคุณสามารถใช้รายการเป็นแบบออฟไลน์เพื่ออัปเด ตหรือวิเคราะห์ได้ โดยใช้การเข้าถึง เมื่อคุณเชื่อมต่ออีกครั้ง คุณก็สามารถซิงโครไนซ์ข้อมูล เพื่อให้อัปเดฐานข้อมูลและรายการ ถ้าฐานข้อมูลของคุณมีคิวรีและรายงาน คุณสามารถใช้เหล่านั้นเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อมโยง

ถ้าคุณอัปเดตข้อมูลใด ๆ ในขณะที่คุณเป็นแบบออฟไลน์ คุณก็สามารถซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงของคุณเมื่อ Access เชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์อีกครั้ง ถ้าเกิดข้อขัดแย้งข้อมูล — ตัวอย่างเช่น ถ้าบางคนอัปเดระเบียนบนเซิร์ฟเวอร์ในขณะที่ บุคคลอื่นอัปเดระเบียนเดียวแบบออฟไลน์ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งเมื่อคุณซิงโครไนซ์ได้

คุณสามารถลิงก์ตาราง Access ไปยังรายการ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถย้ายฐานข้อมูลของคุณไปยังไซต์ SharePoint ซึ่งเชื่อมโยงตารางในฐานข้อมูลไปยังรายการบนไซต์ หรือคุณสามารถส่งออกข้อมูลจากรายการในมุมมองแผ่นข้อมูลบนไซต์ SharePoint ลงในตาราง Access ตัวอย่าง คุณสามารถใช้รายงานใน Access เพื่อสรุปข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเชื่อมโยงกับข้อมูลของ SharePoint จาก Access ดูนำเข้าหรือลิงก์ไปยังข้อมูลในรายการ SharePoint

ทำงานกับรายการ SharePoint ในการเข้าถึงแบบออฟไลน์

จุดเริ่มต้นใน Access 2010 ทำงานแบบออฟไลน์กับรายการ SharePoint ที่เชื่อมโยงเป็นกระบวนการโดยอัตโนมัติรักษา ด้วยการเข้าถึงเพิ่มเติม ถ้า Access ไม่สามารถเชื่อมต่อกับไซต์ SharePoint ที่รายการ SharePoint ที่เชื่อมโยงของคุณอาศัยอยู่ อาจเนื่องจากคุณได้ขาดการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Access สลับลงในโหมดออฟไลน์ ในแถบสถานะที่ด้านขวาล่างของหน้าต่าง Access คุณจะเห็นข้อความว่าไม่ได้เชื่อมต่อตาราง SharePoint ทั้งหมด ถ้าคุณคลิกไฟล์ >ข้อมูล คุณจะเห็นข้อความเหมือนที่ระบุว่า คุณได้เชื่อมต่อตาราง เมื่อคุณอยู่ในโหมดออฟไลน์ คุณสามารถทำเพื่อเพิ่ม แก้ไข และลบข้อมูลในแคชสำเนาข้อมูลรายการ SharePoint

เข้าถึงยังคงมีอยู่ เพื่อลองเชื่อมต่ออีกครั้งในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอกับรายการถูกเชื่อมโยงจากเซิร์ฟเวอร์ SharePoint เมื่อ Access สร้างการเชื่อมต่อกับไซต์ SharePoint คุณจะเห็นแถบข้อความด้านล่าง ribbon ถามว่า คุณต้องการซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณแบบออฟไลน์กับเซิร์ฟเวอร์

คลิกตรงเมื่อต้องการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint

คลิกตรง และการเข้าถึงที่เชื่อมต่อกับรายการ SharePoint ที่เชื่อมโยง จากนั้นพยายามผสานการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่มีข้อขัดแย้ง

ข้อขัดแย้งขึ้นเมื่อผู้ใช้สองคนทำการเปลี่ยนแปลงส่วนเดียวกันของข้อมูลหรือโครงสร้างของรายการ ผู้ส่งการเปลี่ยนแปลงขั้นแรกจะได้สำเร็จเปลี่ยนแปลงของเขา หรือเธอ แต่ผู้ใช้ที่สองจะได้รับแจ้งความขัดแย้ง

ตัวอย่างเช่น ผู้ใช้เปลี่ยนคอลัมน์เมืองของแถวสามจากดัลลัสเมืองซีแอตเทิล และในเวลาเดียวกัน คุณเปลี่ยนแปลงเซลล์จากดัลลัสไปยังเซิร์ฟเวอร์ก่อนตาม การเปลี่ยนแปลงที่ผู้ใช้จะส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ ก่อนแล้วตาม ด้วยการเปลี่ยนแปลงของคุณ เซิร์ฟเวอร์จะแจ้งให้คุณมีข้อขัดแย้ง และช่วยให้คุณสามารถแก้ไขข้อขัดแย้ง

หมายเหตุ: ข้อขัดแย้งจะเกิดขึ้นได้แม้ว่าผู้ใช้แก้ไขเซลล์ที่แตกต่างกันในแถวเดียวกัน

คุณจะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับระเบียนที่มีข้อขัดแย้งจนกว่าคุณแก้ไขข้อขัดแย้ง

ถ้า Access ตรวจพบว่าข้อมูลใด ๆ ที่ขัดแย้งขณะซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงของคุณแบบออฟไลน์กับเซิร์ฟเวอร์ SharePoint คุณจะเห็นกล่องโต้ตอบแก้ไขความขัดแย้ง

ใช้ตัวเลือกที่พร้อมใช้งานบนกล่องโต้ตอบแก้ไขความขัดแย้งเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งของข้อมูล

เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

 • เมื่อต้องการแก้ไขข้อขัดแย้งที่แสดงอยู่ในปัจจุบันหรือข้อผิดพลาด โดยละทิ้งการเปลี่ยนแปลงคุณทำกับระเบียน คลิกละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของฉัน เปลี่ยนแปลงของคุณจะสูญหาย

 • เมื่อต้องการแก้ไขข้อขัดแย้งที่ค้างอยู่ทั้งหมดและข้อผิดพลาด โดยละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในรายการทั้งหมด คลิกละทิ้งทั้งหมดของฉันการเปลี่ยนแปลง

 • เมื่อต้องการแก้ไขข้อขัดแย้งที่แสดงอยู่ในปัจจุบันหรือข้อผิดพลาด โดยนำการเปลี่ยนแปลงของคุณ คลิกลองการเปลี่ยนแปลงของฉัน ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง ถ้าคุณและผู้ใช้อื่น ๆ เปลี่ยนคอลัมน์เดียวกัน เปลี่ยนแปลงของคุณจะเขียนทับการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้อื่น ถ้าคุณแก้ไขคอลัมน์อื่น จะผสานการเปลี่ยนแปลงของคุณ ด้วยการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้อื่น

 • เมื่อต้องการแก้ไขข้อขัดแย้งที่ค้างอยู่ทั้งหมดและข้อผิดพลาด โดยนำการเปลี่ยนแปลงของคุณ คลิกลองทั้งหมดของฉันการเปลี่ยนแปลง

 • เมื่อต้องการดูรายละเอียดของข้อขัดแย้งหรือข้อผิดพลาดถัดไป คลิกถัดไป ที่มุมขวาบนของกล่องโต้ตอบ

 • เมื่อต้องการดูรายละเอียดของข้อขัดแย้งก่อนหน้าหรือข้อผิดพลาด คลิกก่อนหน้า ในมุมบนขวาของกล่องโต้ตอบ

 • เมื่อต้องการแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อผิดพลาดในภายหลัง คลิกปิด บนแถบชื่อเรื่องของกล่องโต้ตอบ

หมายเหตุ

 • ในตารางรายละเอียดแสดงคอลัมน์ทั้งหมดในมุมมองปัจจุบันของคุณ ถ้ามองไม่เห็นคอลัมน์ ใช้แถบเลื่อนแนวนอนเพื่อเลื่อน หรือลากขอบด้านขวาของกล่องโต้ตอบเพื่อเพิ่มความกว้างของตารางรายละเอียด

  เมื่อต้องการขยายเนื้อหาของคอลัมน์ คลิกคอลัมน์ในตารางรายละเอียด เปลี่ยนแปลงของคุณและเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้อื่นจะแสดงในกล่องโต้ตอบเขตข้อมูลรายละเอียด กล่องโต้ตอบจะมีประโยชน์สำหรับการดูการเปลี่ยนแปลงการจัดรูปแบบ rich text

 • ในตารางรายละเอียดแสดงแถวที่ถูกลบ แทนแถวของข้อมูล ถ้าคุณหรือผู้ใช้อื่นให้ลบแถว ถ้าผู้ใช้อื่นลบแถว กล่องโต้ตอบไม่แสดงชื่อของผู้ใช้ หรือวันและเวลาของการลบ นอกจากนี้ คุณจะไม่สามารถลองเปลี่ยนแปลงของคุณ

ตั้งค่าตัวเลือกตารางแคการบริการเว็บและ SharePoint

การตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับฐานข้อมูลใหม่ ใน Access 2010 และสูงกว่าคือการแคการบริการเว็บและ SharePoint ตารางที่ลิงก์ ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะการทำงานนี้ และแทน ใช้ลักษณะการทำงานที่มีอยู่แล้วใน Access 2007 คลิกไฟล์ >ตัวเลือก เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบตัวเลือกของ Access คลิกฐานข้อมูลปัจจุบัน เพื่อดูการตั้งค่าที่แสดงอยู่ภายใต้แคการบริการเว็บและตาราง SharePoint

 • ใช้รูปแบบแคคือที่เข้ากันได้กับ Microsoft Access 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า เลือกตัวเลือกนี้เพื่อให้เข้าถึงแคสำเนาของข้อมูลที่เชื่อมโยง ตั้งค่านี้สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานในขณะที่ทำงานกับข้อมูลที่เชื่อมโยง การโหลด และดูข้อมูลที่เชื่อมโยงจะได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ตัวเลือกนี้ ล้างตัวเลือกนี้ถ้าคุณต้องการใช้การแคชข้อมูลลักษณะการทำงานที่มีอยู่แล้วใน Access 2007

 • ล้างแคชของบนปิด เลือกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการล้างข้อมูลที่แคใด ๆ ภายในเครื่องจากหน่วยความจำเมื่อคุณปิดฐานข้อมูลของคุณเข้าถึงได้

 • ไม่ต้องแคช เลือกตัวเลือกนี้ไม่มี Access แคชกาสำเนาของข้อมูลในขณะที่ทำงานกับแหล่งข้อมูลของ SharePoint ของคุณมีการเชื่อมโยง

  หมายเหตุ: ตัวเลือกล้างแคบนปิด และไม่ต้องแค จะไม่พร้อมใช้งานถ้าคุณยกเลิกเลือกการตั้งค่าการใช้รูปแบบแคคือที่เข้ากันได้กับ Microsoft Access 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

ฉันสามารถทำงานแบบออฟไลน์ด้วยตนเอง ใน Access 2010 และยิ่งได้อย่างไร

เพื่อให้มีการควบคุมด้วยตนเองทำงานแบบออฟไลน์กับข้อมูลของ SharePoint ที่เชื่อมโยงใน Access 2010 และสูงกว่า คุณจำเป็นต้องยกเลิกเลือกการตั้งค่าการใช้รูปแบบแคคือที่เข้ากันได้กับ Microsoft Access 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า สำหรับฐานข้อมูลปัจจุบันที่พบในการเข้าถึง กล่องโต้ตอบตัวเลือก ดูส่วนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับวิธีการค้นหา และการตั้งค่าตัวเลือกนั้น

หมายเหตุ: คุณอาจได้รับพร้อมท์ให้ปิด และเปิดฐานข้อมูลของคุณหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าใหม่

หลังจากที่คุณได้ยกเลิกเลือกการตั้งค่าการใช้รูปแบบแคคือที่เข้ากันได้กับ Microsoft Access 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า คุณจะเห็นรายการที่เชื่อมโยง Web กลุ่มของคำสั่งปรากฏบนแท็บข้อมูลภายนอก

ในกลุ่มนี้ คุณจะเห็นคำสั่งเช่นทำงานแบบออฟไลน์ตรงเชื่อมโยงรายการ และผู้อื่น ต่อไปนี้เป็นคำสั่งเดียวกันกับที่อยู่ใน Access 2007 บนกลุ่มรายการ SharePoint บนแท็บข้อมูลภายนอก

เมื่อต้องการทำงานแบบออฟไลน์กับข้อมูลของรายการ SharePoint ในโหมดนี้ คลิกทำงานแบบออฟไลน์

เมื่อต้องการซิงโครไนซ์รายการของคุณแบบออฟไลน์กับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ คลิกซิงโครนัส

เมื่อต้องการเชื่อมต่อตารางที่เชื่อมโยงหลังจากที่คุณทำงานแบบออฟไลน์ คลิกทำงานแบบออนไลน์

ด้านบนของหน้า

ให้ข้อมูลรายการ SharePoint เป็นแบบออฟไลน์

เมื่อต้องการดำเนินการกระบวนงานนี้ ก่อนอื่นคุณต้องลิงก์ตาราง Access ของคุณไปยังรายการ SharePoint

หมายเหตุ: ถ้าคุณมีฐานข้อมูลที่ถูกประกาศบนไซต์ SharePoint ก่อนอื่นคุณต้องบันทึกสำเนาของฐานข้อมูล และให้รายการเป็นแบบออฟไลน์

 1. เปิดฐานข้อมูลที่ถูกลิงก์ไปยังรายการ SharePoint

 2. บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มรายการ SharePoint คลิกทำงานแบบออฟไลน์

หมายเหตุ: ถ้าปุ่มทำงานแบบออฟไลน์ จะไม่พร้อมใช้งาน อย่างใดอย่างหนึ่งตารางของคุณจะเชื่อมต่อกับรายการ SharePoint หรือคุณไม่ได้ใช้ข้อมูลรายการเป็นแบบออฟไลน์

ซิงโครไนซ์รายการของคุณแบบออฟไลน์กับข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์

 1. เปิดฐานข้อมูลที่ถูกลิงก์ไปยังรายการ SharePoint ของคุณ

 2. บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มรายการ SharePoint คลิกซิงโครนัส

แก้ไขข้อขัดแย้งของข้อมูล

ถ้ามีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเหนือการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้แบบออฟไลน์และการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้บุคคลอื่นบนเซิร์ฟเวอร์ กล่องโต้ตอบแก้ไขความขัดแย้ง ปรากฏขึ้น

กล่องโต้ตอบแสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อขัดแย้ง เช่นทำไมข้อผิดพลาดเกิดขึ้น และมีตัวเลือกเพื่อให้คุณสามารถลองใช้ การส่งข้อมูลอีกครั้ง หรือเมื่อต้อง การละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณ ถ้ามีข้อผิดพลาดหลาย คุณสามารถดูรายละเอียดของแต่ละข้อผิดพลาด โดยการคลิกปุ่มก่อนหน้า และถัดไป ในกล่องโต้ตอบ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด โดยละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของคุณเท่านั้น

ในตารางรายละเอียดในกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อผิดพลาด แสดงคอลัมน์ทั้งหมดในมุมมองปัจจุบันของคุณ สำหรับแถวได้รับผลกระทบ ตารางรายละเอียดแสดงการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้ คุณไม่สามารถแก้ไขค่า แต่คุณสามารถคลิแต่ละคอลัมน์เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 • ในกล่องโต้ตอบแก้ไขข้อผิดพลาด เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์กับรายการที่เลือก คลิกละทิ้งการเปลี่ยนแปลงของฉัน

  • ถ้าคุณต้องการส่งการเปลี่ยนแปลงของคุณอีกครั้งเพื่อรายการที่เลือก คลิกลองการเปลี่ยนแปลงของฉัน

   ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ คุณอาจต้องรอจนกว่าจะแก้ปัญหานี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่สามารถซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงของคุณเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณควรรอจนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออีกครั้ง

  • ถ้าคุณต้องการเก็บการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์กับรายการทั้งหมด คลิกละทิ้งทั้งหมดของฉันการเปลี่ยนแปลง

  • ถ้าคุณต้องการส่งการเปลี่ยนแปลงของคุณอีกครั้งเพื่อรายการทั้งหมด คลิกลองทั้งหมดของฉันการเปลี่ยนแปลง

   ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ คุณอาจต้องรอจนกว่าจะแก้ปัญหานี้ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณไม่สามารถซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงของคุณเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย คุณควรรอจนกว่าคุณจะเชื่อมต่ออีกครั้ง

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าสามารถแก้ไขข้อผิดพลาดเท่านั้น โดยละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ปุ่มสำหรับลองเปลี่ยนแปลงของคุณอาจไม่พร้อมใช้งาน

   • คุณสามารถปิดกล่องโต้ตอบโดยไม่มีการกระทำใด ๆ แต่คุณจะไม่สามารถปล่อย หรืออัปเดตรายการ หรือทำการเปลี่ยนแปลงไปยังคอลัมน์จากการคำนวณจนกว่าคุณแก้ไขข้อผิดพลาด

เชื่อมต่อตารางที่ลิงก์อีกครั้งหลังจากที่คุณทำงานแบบออฟไลน์

หลังจากที่คุณเชื่อมต่อตารางที่เชื่อมโยง ซิงโครไนซ์การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่คุณทำไปยังข้อมูลหรือวัตถุ

 1. เปิดฐานข้อมูลที่ถูกลิงก์ไปยังรายการ SharePoint

 2. บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มรายการ SharePoint คลิกทำงานแบบออนไลน์

  หมายเหตุ: ถ้าคุณต้องการละทิ้งการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำไว้แบบออฟไลน์ คลิกละทิ้งการเปลี่ยนแปลง ในกลุ่มรายการ SharePoint

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×