การทำงานอย่างชาญฉลาด: ใช้การแสดงตนให้เกิดประโยชน์สำหรับคุณ

คุณสามารถใช้คู่มือนี้เพื่อช่วยในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่สำคัญต่อคุณ และบุคคลที่มีส่วนช่วยให้งานของคุณเสร็จลุล่วง

คุณต้องการทำอะไร

แจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่

เปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณ

แจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้

ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

ติดต่อกับบุคคลที่สำคัญต่อคุณ

ค้นหาบุคคล

ตรึงที่ติดต่อที่ใช้บ่อย

สร้างกลุ่มสำหรับบุคคลที่ติดต่อสื่อสารกับคุณเป็นประจำ

สร้างกลุ่ม

เพิ่มบุคคลในกลุ่ม

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังที่ติดต่อหรือกลุ่ม

เชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการสนทนา IM

ติดตามสถานะของเพื่อนร่วมงานที่มีเวลาว่างน้อย

ติดแท็กที่ติดต่อ

ดูวิธีการติดต่อสื่อสารที่ใช้ได้สำหรับที่ติดต่อ

ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ติดต่อ

ตรวจสอบปฏิทินของที่ติดต่อ

ติดตามการติดต่อสื่อสารในแต่ละวัน

ส่งอีเมลไปยังที่ติดต่อ

จัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

ตรวจหาการสนทนาที่ไม่ได้รับ

หยุดการรบกวน

ตั้งค่าสถานะของคุณเป็นห้ามรบกวน

แจ้งให้ผู้อื่นทราบว่าคุณกำลังทำอะไรอยู่

ซอฟต์แวร์การติดต่อสื่อสาร Microsoft® Lync™ Online จะตั้งค่าสถานะการแสดงตนของคุณโดยอัตโนมัติตามกิจกรรมของคุณหรือ Microsoft® Outlook® Calendar แต่คุณสามารถตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง หรือเพิ่มบันทึกย่อเพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติม

เปลี่ยนสถานะการแสดงตนของคุณ

 • เปิด Lync Online และในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกเมนูความพร้อมใช้งานใต้ชื่อของคุณ จากนั้นเลือกสถานะอื่น เช่น เดี๋ยวกลับมา

สถานะการแสดงตนของ Lync

ตารางต่อไปนี้จะอธิบายเกี่ยวกับสถานะการแสดงตนที่บุคคลอื่นเห็นสำหรับคุณ และความหมายของสถานะดังกล่าว

สถานะการแสดงตน

คำอธิบาย

สถานะ Lync ว่าง ว่าง

คุณมีสถานะออนไลน์และสามารถติดต่อได้

สถานะ Lync ไม่ว่าง ไม่ว่าง

คุณอยู่ในการโทรผ่าน Lync หรือตามข้อมูลปฏิทินของ Outlook คุณอยู่ในการประชุม จึงไม่ควรมีการรบกวน

สถานะ Lync ห้ามรบกวน อย่ารบกวน

คุณไม่ต้องการถูกรบกวน และจะเห็นการแจ้งเตือนการสนทนาต่อเมื่อเป็นข้อความที่ส่งจากบุคคลใน เวิร์กกรุ๊ป

สถานะ Lync ไม่อยู่ เดี๋ยวกลับมา

คุณไม่อยู่ที่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลาสักครู่

สถานะ Lync ไม่อยู่ แสดงเป็นไม่อยู่

คอมพิวเตอร์ของคุณไม่มีการใช้งานระยะเวลาหนึ่ง (ค่าเริ่มต้นคือ 15 นาที)

สถานะ Lync ไม่อยู่ ไม่ได้ทำงานอยู่

คุณไม่ได้ทำงานอยู่และไม่สามารถติดต่อได้

สถานะ Lync ออฟไลน์ ออฟไลน์

คุณไม่ได้เข้าสู่ระบบ ถ้าคุณบล็อกผู้อื่นไม่ให้เห็นการแสดงตนของคุณ สถานะของคุณจะปรากฏเป็นออฟไลน์สำหรับผู้อื่น

สถานะ Lync ไม่รู้ว่าอยู่หรือไม่อยู่ ไม่รู้จัก

ไม่ทราบสถานะการแสดงตนของคุณ ถ้าผู้อื่นไม่ได้ใช้ Lync เป็นโปรแกรมส่งข้อความโต้ตอบแบบทันที (IM) บุคคลเหล่านั้นอาจเห็นสถานะของคุณเป็นไม่รู้จัก

แจ้งให้ผู้อื่นทราบว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันนี้

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกกล่องบันทึกย่อบนชื่อของคุณ จากนั้นพิมพ์บันทึกย่อ เช่น “ทำงานที่บ้าน” หรือ “กำลังทำงานให้ทันกำหนดเวลา โปรดส่งข้อความ IM แทนที่จะแวะมา”

Communicator

ตั้งค่าตำแหน่งที่ตั้ง

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ใต้สถานะการแสดงตนของคุณ Lync Online จะแสดงตำแหน่งที่ตั้งที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่คุณเชื่อมต่ออยู่ คุณสามารถกำหนดให้ตำแหน่งที่ตั้งนี้มีความหมายเพิ่มขึ้นโดยเปลี่ยนชื่อเป็น “ที่ทำงาน” หรือ “ที่บ้าน” จากนั้น ทุกครั้งที่คุณทำงานจากตำแหน่งที่ตั้งนี้ ผู้ติดต่อที่คุณต้องการให้ทราบข้อมูลนี้จะทราบว่าคุณอยู่ที่ใด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดค่าความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว โปรดดูที่ ควบคุมการเข้าถึงข้อมูลการแสดงตนของคุณ

Communicator

ด้านบนของหน้า

ติดต่อกับบุคคลที่สำคัญต่อคุณ

สร้างรายการที่ติดต่อในลักษณะที่จะช่วยให้การติดต่อสื่อสารง่ายขึ้น และช่วยให้คุณสามารถดูสถานะการแสดงตนและข้อมูลที่ติดต่อสำหรับบุคคลที่สำคัญมากที่สุดสำหรับคุณ วิธีที่ง่ายที่สุดในการค้นหาบุคคล ไม่ว่าจะอยู่ในรายการที่ติดต่อของคุณหรือไม่ คือการค้นหาจากกล่องค้นหา นอกจากจะสามารถค้นหาตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์แล้ว คุณยังสามารถค้นหาตามคำอื่นซึ่งที่ติดต่ออาจได้ระบุไว้ในโปรไฟล์ ถ้าปุ่ม ทักษะ ปรากฏใต้กล่องค้นหา ให้ลองค้นหาทักษะหรือขอบเขตความเชี่ยวชาญ ตำแหน่งงาน เป็นต้น

เพื่อช่วยให้คุณจัดระเบียบรายการที่ติดต่อ Lync Online จะสร้าง ที่ติดต่อที่ใช้บ่อย โดยอัตโนมัติจากที่ติดต่อ 10 รายการที่คุณสนทนาด้วยมากที่สุด คุณสามารถตรึงที่ติดต่อสำคัญไว้ด้านบนของกลุ่มที่ติดต่อนี้ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว Lync Online จะสร้างรายการที่ตรึงไว้ล่วงหน้าจากสมาชิกทีมของคุณ

ค้นหาบุคคล

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อ ให้เริ่มพิมพ์ชื่อบุคคลในกล่องการค้นหา ผลลัพธ์จะปรากฏใต้กล่องนี้

ค้นหาที่ติดต่อ

ตรึงที่ติดต่อที่ใช้บ่อย

 • ในรายการที่ติดต่อหรือผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกขวาที่บุคคล จากนั้นคลิก ตรึงที่ติดต่อที่ใช้บ่อย

Communicator

ด้านบนของหน้า

สร้างกลุ่มสำหรับบุคคลที่ติดต่อสื่อสารกับคุณเป็นประจำ

คุณต้องการส่งข้อความอย่างรวดเร็วถึงทั้งกลุ่มหรือไม่ คุณสามารถตั้งค่ากลุ่มสำหรับแต่ละทีมที่คุณทำงานด้วย เพื่อให้สามารถดูว่าใครว่างบ้างในช่วงเวลาหนึ่ง หรือเพื่อติดต่อทั้งทีม

สร้างกลุ่ม

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ชื่อกลุ่ม (ตัวอย่างเช่น ที่ติดต่อที่ใช้บ่อย) ให้คลิก สร้างกลุ่มใหม่ จากนั้นกำหนดชื่อให้กับกลุ่ม

Communicator

เพิ่มบุคคลในกลุ่ม

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้ทำอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้:

  • ลากที่ติดต่อเข้าสู่กลุ่ม

  • ค้นหาที่ติดต่อ และในผลลัพธ์การค้นหา ให้คลิกขวาที่บุคคล คลิก เพิ่มในรายการที่ติดต่อ จากนั้นคลิกชื่อกลุ่มใหม่

ส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังที่ติดต่อหรือกลุ่ม

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้ชี้ไปยังที่ติดต่อหรือกลุ่ม และรอให้บัตรข้อมูลที่ติดต่อปรากฏ

 • ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ ให้คลิกปุ่ม IM

Communicator

เชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมการสนทนา IM

 • ในหน้าต่างการสนทนา ให้คลิกเมนู ตัวเลือกบุคคล จากนั้นคลิก เชิญตามชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์

Communicator

นอกจากนี้ คุณยังสามารถลากที่ติดต่อหรือกลุ่มจากรายการที่ติดต่อเข้าสู่หน้าต่างการสนทนาเพื่อเพิ่มข้อมูล

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณมีที่ติดต่อภายนอกองค์กร คุณยังสามารถเพิ่มที่ติดต่อเหล่านี้ได้ เพียงคลิก เชิญทางอีเมล และที่ติดต่อสามารถเข้าร่วมการสนทนา โดยคลิกการเชื่อมโยงในข้อความอีเมล (ไม่ว่าจะมีการติดตั้ง Lync ไว้หรือไม่ก็ตาม)

ด้านบนของหน้า

ติดตามสถานะของเพื่อนร่วมงานที่มีเวลาว่างน้อย

Lync Online ไม่เพียงแต่แสดงสถานะของบุคคล (เช่น ว่าง ไม่ว่าง หรือไม่อยู่) แต่ยังช่วยให้คุณทราบตำแหน่งที่ตั้ง และช่วยเลือกวิธีการติดต่อสื่อสารที่ดีที่สุด ตัวอย่างเช่น คุณสามารถ “ติดแท็ก” ที่ติดต่อ ซึ่งหมายความว่า Lync Online จะแสดงการแจ้งเตือนเมื่อสถานะของที่ติดต่อเปลี่ยนเป็น ว่าง เพื่อให้ทราบว่าคุณสามารถส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีหรือแวะไปหาได้

ติดแท็กที่ติดต่อ

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อ จากนั้นคลิก ติดตามสถานะสำหรับการแจ้งเตือนการเปลี่ยนสถานะ

Communicator

ดูวิธีการติดต่อสื่อสารที่ใช้ได้สำหรับที่ติดต่อ

 • ในรายการที่ติดต่อ ให้ชี้ไปยังรูปภาพของที่ติดต่อ เพื่อเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

 • ที่ด้านล่าง คุณจะเห็นวิธีการต่างๆ ที่สามารถใช้เพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลนี้ เช่น อีเมลและ IM คุณสามารถเลือกคลิกที่ปุ่มเหล่านี้เพื่อติดต่อกับบุคคลนั้น

Communicator

ตรวจสอบตำแหน่งที่ตั้งของที่ติดต่อ

 • ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้ชี้ไปยังรูปภาพของที่ติดต่อ จากนั้นคลิกลูกศรขยายในมุมขวาล่าง เพื่อเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อแบบขยาย

ขยายบัตรข้อมูลที่ติดต่อ

 • บัตรข้อมูลที่ติดต่อจะแสดงตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของบุคคล (เชื่อมโยงกับเครือข่ายที่บุคคลนั้นเชื่อมต่ออยู่) นอกเหนือจากสำนักงานและหมายเลขโทรศัพท์

ตรวจสอบปฏิทินของที่ติดต่อ

 • ในรายการที่ติดต่อของคุณ ให้คลิกสองครั้งที่รูปภาพของบุคคล เพื่อเปิดบัตรข้อมูลที่ติดต่อที่ขยาย

 • ดูที่รายการถัดจาก ปฏิทิน

Communicator

ด้านบนของหน้า

ติดตามการติดต่อสื่อสารในแต่ละวัน

Lync Online มีการรวมกับ Outlook อย่างใกล้ชิด คุณสามารถจัดการการสนทนาทาง IM ผ่าน Lync Online และยังสามารถส่งอีเมลและการเรียกประชุมของ Outlook ไปยังที่ติดต่อใน Lync นอกจากนี้ ทั้ง Lync และ Outlook ยังแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีการสนทนาที่ไม่ได้รับ

ส่งอีเมลไปยังที่ติดต่อ

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ในรายการที่ติดต่อ ให้ชี้ไปยังรูปภาพของที่ติดต่อหรือตัวบ่งชี้การแสดงตน ระบบจะแสดงบัตรข้อมูลที่ติดต่อ และถ้าบุคคลนี้สามารถติดต่อทางอีเมล คุณจะเห็นปุ่มอีเมลที่ด้านล่าง

 • คลิกปุ่มนี้เพื่อเปิดข้อความอีเมลใหม่ใน Outlook

Communicator

จัดกำหนดการประชุมกับบุคคลอื่น

 • ในบัตรข้อมูลที่ติดต่อ ให้คลิกเมนูตัวเลือกถัดจากปุ่มโทรศัพท์ จากนั้นคลิก จัดกำหนดการประชุม

Communicator

ตรวจหาการสนทนาที่ไม่ได้รับ

 • คลิกไอคอน การสนทนา จากหน้าต่างหลัก เพื่อดูการสนทนาทั้งหมด

หมายเหตุ:  ในกล่องโต้ตอบ Lync - ตัวเลือก ให้คลิก ส่วนบุคคล และตรวจสอบว่ามีการเลือกกล่องกาเครื่องหมาย บันทึกการสนทนาข้อความโต้ตอบแบบทันทีในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของ Outlook

Communicator

ด้านบนของหน้า

หยุดการรบกวน

คุณสามารถตั้งค่าสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน เพื่อควบคุมการขัดจังหวะ ทุกคนจะเห็นว่าคุณไม่ต้องการถูกรบกวน และถ้าบุคคลอื่นพยายามเชิญคุณเข้าร่วมการสนทนาทาง IM คุณไม่ต้องสนใจการแจ้งเตือนเหล่านั้น ยกเว้นกรณีที่ส่งมาจากบุคคลใน เวิร์กกรุ๊ป ของคุณ โปรดดูรายละเอียดจากด้านล่าง

ตั้งค่าสถานะของคุณเป็นห้ามรบกวน

 • ในหน้าต่างหลักของ Lync ให้คลิกสถานะการแสดงตนของคุณ จากนั้นคลิก ห้ามรบกวน

Communicator

หมายเหตุ:  ตามค่าเริ่มต้น ที่ติดต่อของคุณจะเป็น เพื่อนร่วมงาน ทั้งหมด หากต้องการกำหนดให้บุคคลอื่นเป็นที่ติดต่อใน เวิร์กกรุ๊ป เพื่อให้คุณได้รับการแจ้งเตือนการสนทนา (แม้ว่าสถานะของคุณจะเป็น ห้ามรบกวน ก็ตาม) ให้คลิกขวาที่ที่ติดต่อในรายการที่ติดต่อ คลิก เปลี่ยนความสัมพันธ์สำหรับความเป็นส่วนตัว จากนั้นคลิก เวิร์กกรุ๊ป เมื่อต้องการปิดการแจ้งเตือนทั้งหมดจากทุกคน เมื่อสถานะของคุณเป็น ห้ามรบกวน ให้คลิกปุ่ม ตัวเลือก คลิก การแจ้งเตือน จากนั้นคลิก ไม่แสดงการแจ้งเตือน

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×