การทำงานกับ Web Part สำหรับ Outlook Web Access

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Web Part สำหรับ Outlook Web Access ช่วยให้คุณสามารถแสดงเนื้อหาที่เลือกจากโฟลเดอร์ต่างๆ ในบัญชีผู้ใช้อีเมล Microsoft Exchange Server 2003 ถึง 2007 ของคุณได้ในไซต์ SharePoint บทความนี้อธิบายถึงวิธีการใช้ Web Part เหล่านี้ในการกำหนด ไซต์ของฉัน ของคุณเอง

สิ่งสำคัญ: Web Part เหล่านี้จะเชื่อมต่ออยู่กับเซิร์ฟเวอร์ Office Outlook Web Access ขององค์กรของคุณ ไม่ได้เชื่อมต่อโดยตรงกับ Microsoft Exchange Server เมื่อต้องการตั้งค่า Web Part สำหรับ Outlook Web Access คุณต้องได้รับ URL ของเซิร์ฟเวอร์ Outlook Web Access จากแผนกไอทีภายในองค์กรของคุณ

ในบทความนี้

ภาพรวมของ Web Part Outlook Web Access

เพิ่มแอ Outlook Web Access Web Part ลงในหน้า

ใช้ Web Part Outlook Web Access

กล่องจดหมายเข้าของฉันและโฟลเดอร์เมลของฉัน

ที่ติดต่อของฉัน

ปฏิทินของฉัน

งานของฉัน

ใช้ Outlook Web Access จากไซต์ SharePoint

ใช้ Web App Web Part สำหรับ Outlook ภายใน SharePoint Online

ภาพรวมของ Web Part สำหรับ Outlook Web Access

มี Web Part สำหรับ Outlook Web Access อยู่ 5 แบบ ซึ่งสามารถใช้ได้กับ Microsoft Exchange Server รุ่น 2003 ถึง 2007 ได้แก่

 • ปฏิทินของฉัน

 • ที่ติดต่อของฉัน

 • งานของฉัน

 • กล่องจดหมายเข้าของฉัน

 • โฟลเดอร์เมลของฉัน

Web Part เหล่านี้จะมีประโยชน์มากสำหรับ ไซต์ของฉัน ของคุณ เนื่องจากคุณเท่านั้น (หรือผู้ที่สามารถเข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange ของคุณได้) ที่จะสามารถเห็นข้อมูลจากโฟลเดอร์ของคุณได้ ถ้าคุณวางหนึ่งใน Web Part เหล่านี้ลงบนไซต์ที่ใช้ร่วมกัน ผู้ใช้อื่นๆ จะเห็นมองหน้าจอการเข้าสู่ระบบ Outlook Web Access ใน Web Part นั้น

Web Part กล่องจดหมายเข้าของฉันบนไซต์ของฉัน

แต่ละ Web Part จะแสดงข้อมูลจากโฟลเดอร์ในบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดงบนไซต์ของคุณได้ Web Part เหล่านี้จะทำให้คุณสามารถแสดงข้อมูลเฉพาะบางอย่าง เช่น งาน ได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ต้องแสดงข้อมูล Outlook ทั้งหมดของคุณ ถ้าคุณต้องการให้มีหน้าที่การใช้งานของ Outlook อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับมุมมองเพจที่เชื่อมโยงไปยัง URL ของเซิร์ฟเวอร์ Outlook Web Access ของคุณได้

Web Part สำหรับ Outlook Web Access ทั้งหมดจะให้การสื่อสารแบบสองทางกับบัญชีผู้ใช้อีเมล Exchange Server ของคุณ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่คุณทำใน Web Part จะปรากฏใน Outlook ด้วย

ด้านบนของหน้า

การเพิ่ม Web Part สำหรับ Outlook Web Access ลงในเพจ

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไขเพจ

  คำสั่ง แก้ไข ของแท็บแก้ไข

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไขหน้า ถูกปิดใช้งาน แสดงว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้านั้น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 1. คลิกเพจในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก Web Part

  คำสั่ง Web Part

 2. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก Outlook Web App

 3. ภายใต้ Web Part ให้เลือก Web Part สำหรับ Outlook Web Access ที่คุณต้องการเพิ่มลงในเพจ แล้วคลิก เพิ่ม

 4. บนเพจ ชี้ไปที่ Web Part นั้น คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แก้ไข Web Part

 5. ในส่วน การกำหนดค่าจดหมาย ของบานหน้าต่างเครื่องมือ ให้พิมพ์ URL ของเซิร์ฟเวอร์ Outlook Web Access ของคุณในกล่อง ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์เมล ตัวอย่างเช่น https://mail.contoso.com

 6. ในกล่องจดหมายของ พิมพ์อีเมลของ เช่นconnie@contoso.com

 7. กำหนดค่าตัวเลือกอื่นๆ สำหรับ Web Part ตามที่คุณต้องการ

 8. คลิก ตกลง เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าของคุณและปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ หรือคลิก นำไปใช้ เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยไม่ต้องปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 9. เมื่อคุณแก้ไขเพจเสร็จสิ้นแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก หยุดการแก้ไช

หมายเหตุ: สำหรับ Web Part ทั้งหมดยกเว้น Web Part ที่ติดต่อของฉัน คุณจะสามารถเปลี่ยนมุมมองในขณะที่คุณใช้ Web Part อยู่ได้ ถ้าคุณเลือกมุมมองสองบรรทัดสำหรับ Web Part ที่ติดต่อของฉัน คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองในขณะที่คุณกำลังใช้ Web Part นั้นอยู่ได้

คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ Outlook Web Access

ด้านบนของหน้า

การใช้ Web Part สำหรับ Outlook Web Access

กล่องจดหมายเข้าของฉันและโฟลเดอร์เมลของฉัน

ใน Web Part กล่องจดหมายเข้าของฉันและโฟลเดอร์เมลของฉัน คุณสามารถดำเนินการดังนี้ได้

 • เรียงลำดับรายการของข้อความตามส่วนหัวของคอลัมน์ใดๆ

 • ลบข้อความ

 • เปลี่ยนตัวบ่งชี้ประเภทและการตามงาน

เมื่อต้องการอ่านเนื้อหาของข้อความ ให้คลิกที่เรื่องของข้อความนั้น คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ Outlook Web Access

เมื่อต้องการส่งข้อความ ให้คลิกชื่อเรื่องของ Web Part คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ Outlook Web Access

ที่ติดต่อของฉัน

ในขณะที่คุณกำลังดู Web Part ที่ติดต่อของฉัน คุณสามารถดำเนินการดังนี้ได้

 • เรียงลำดับรายการที่ติดต่อตามส่วนหัวของคอลัมน์ใดๆ

 • ลบที่ติดต่อ

 • เปลี่ยนตัวบ่งชี้ประเภทและการตามงาน

เมื่อต้องการเพิ่มหรือแก้ไขที่ติดต่อ ให้คลิกชื่อเรื่องของ Web Part คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ Outlook Web Access

ปฏิทินของฉัน

ในขณะที่คุณกำลังดู Web Part นี้ คุณสามารถดำเนินการดังนี้ได้

 • เลือกมุมมองวัน สัปดาห์การทำงาน สัปดาห์ หรือเดือน

 • ลบการนัดหมาย

เมื่อต้องการดูหรือแก้ไขการนัดหมาย ให้คลิกสองครั้งที่การนัดหมายนั้น คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ Outlook Web Access หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบแล้ว กล่องโต้ตอบการนัดหมายจะเปิดขึ้น

เมื่อต้องการเพิ่มการนัดหมาย ให้คลิกสองครั้งที่วันและเวลาของการนัดหมาย คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ Outlook Web Access หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบแล้ว กล่องโต้ตอบการนัดหมายจะเปิดขึ้น

คุณสามารถใช้ปุ่ม สร้าง บนแถบเครื่องมือปฏิทินเพื่อสร้างการนัดหมาย การเรียกประชุม ข้อความอีเมล หรือที่ติดต่อใหม่ได้ ให้คลิกลูกศรลงถัดจากปุ่ม สร้าง แล้วคลิกรายการที่คุณต้องการสร้าง คุณจะได้รับพร้อมท์ให้เข้าสู่ระบบ Outlook Web Access หลังจากที่คุณเข้าสู่ระบบแล้ว กล่องโต้ตอบที่เหมาะสมจะเปิดขึ้น

งานของฉัน

ในขณะที่คุณกำลังดู Web Part งานของฉัน คุณสามารถดำเนินการดังนี้ได้

 • เรียงลำดับงานตามส่วนหัวของคอลัมน์ใดๆ

 • ทำเครื่องหมายงานว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว

 • เปลี่ยนตัวบ่งชี้ประเภทและการตามงาน

 • เพิ่มงาน

ด้านบนของหน้า

การใช้ Outlook Web Access จากไซต์ SharePoint

ถ้าคุณต้องการเห็นบัญชีผู้ใช้ Outlook ของคุณแบบเต็ม (มีโฟลเดอร์ทั้งหมด) ในไซต์ SharePoint ของคุณ คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจเพื่อแสดงเพจ Outlook Web Access ได้

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไขเพจ

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไขหน้า ถูกปิดใช้งาน แสดงว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้านั้น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกเพจในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก Web Part

  คำสั่ง Web Part

 3. ภายใต้ ประเภท ให้คลิก สื่อและเนื้อหา

 4. ภายใต้ Web Parts ให้เลือก Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ แล้วคลิก เพิ่ม

 5. บนเพจ ชี้ไปที่ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แก้ไข Web Part

 6. ภายใต้ ตัวแสดงเพจ บนบานหน้าต่างเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการเลือก เว็บเพจ ไว้แล้ว ในเขตข้อมูล การเชื่อมโยง ให้พิมพ์ URL สำหรับเซิร์ฟเวอร์ Outlook Web Access ของคุณ เช่น https://mail.contoso.com

 7. คุณอาจปรับความสูงของ Web Part ในบานหน้าต่างเครื่องมือเพื่อให้แสดงส่วนติดต่อสำหรับ Outlook Web Access ให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก ลักษณะที่ปรากฏ ภายใต้ Web Part ควรมีความสูงคงที่หรือไม่ คลิก ใช่ จากนั้นพิมพ์จำนวนพิกเซล เช่น 500

 8. คลิก ตกลง เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าของคุณและปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ หรือคลิก นำไปใช้ เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยไม่ต้องปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 9. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

ด้านบนของหน้า

ใช้ Web Part สำหรับ Outlook Web App ภายใน SharePoint Online

Web Part สำหรับ Outlook Web App ยังทำงานอย่างไม่ถูกต้องเมื่อใช้กับ Exchange Online ใน Office 365 เวอร์ชันเบต้า อย่างไรก็ตาม คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับ ตัวแสดงหน้า เพื่อแสดงข้อมูล Outlook Web App ภายใน SharePoint Online แทนได้

 1. จากเพจ ใน Ribbon ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิกคำสั่ง แก้ไขเพจ

  หมายเหตุ: ถ้าคำสั่ง แก้ไขหน้า ถูกปิดใช้งาน แสดงว่าคุณอาจไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขหน้านั้น ให้ติดต่อผู้ดูแลระบบของคุณ

 2. คลิกบนเพจในตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part คลิกแท็บ แทรก แล้วคลิก Web Part เพิ่มเติม

 3. ภายใต้ ประเภททั้งหมด ให้คลิก สื่อและเนื้อหา

 4. เลือก Web Part สำหรับ ตัวแสดงหน้า แล้วคลิก เพิ่ม

 5. บนเพจ ชี้ไปที่ Web Part สำหรับตัวแสดงเพจ คลิกลูกศรลง แล้วคลิก แก้ไข Web Part

 6. ภายใต้ตัวแสดงหน้าในบานหน้าต่างเครื่องมือ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เลือกเว็บเพจ ในเขตข้อมูลLink พิมพ์ URL สำหรับใน Outlook Web app โปรดสังเกตว่า Outlook URL ต้องมี exsvurl พารามิเตอร์ = 1 ตัวอย่างเช่น Outlook URL โดยทั่วไปจะมีลักษณะดังนี้: https://www.outlook.com/owa/?exsvurl=1&cmd=contents&part=1&fpath=inbox&realm=contoso.onmicrosoft.comซึ่ง realm SharePoint Online "contoso.onmicrosoft.com" แทน URL ที่คุณใช้เมื่อคุณลงทะเบียนสำหรับการสมัครใช้งาน Office 365 สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนด URL ของ Outlook ให้ใส่ในเขตข้อมูล Link ดู "โดยใช้ Outlook Web App Web Part สำหรับ" ด้านล่าง

 7. คุณอาจปรับความสูงของ Web Part ในบานหน้าต่างเครื่องมือเพื่อให้แสดงส่วนติดต่อสำหรับ Outlook Web Access ให้ได้ขนาดตามที่คุณต้องการได้ เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้คลิก ลักษณะที่ปรากฏ ภายใต้ Web Part ควรมีความสูงคงที่หรือไม่ คลิก ใช่ จากนั้นพิมพ์จำนวนพิกเซล เช่น 500

 8. คลิก ตกลง เมื่อต้องการบันทึกการตั้งค่าของคุณและปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ หรือคลิก นำไปใช้ เมื่อต้องการดูการเปลี่ยนแปลงของคุณโดยไม่ต้องปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 9. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการแก้ไขเพจแล้ว ให้คลิกแท็บ เพจ แล้วคลิก บันทึกแล้วปิด

สำหรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนด URL ของ Outlook เช่นพารามิเตอร์ที่คุณสามารถเพิ่มเพื่อแสดงเฉพาะหน้าที่หรือมุมมอง ดูโดยใช้ Outlook Web App Web Part สำหรับบน Microsoft TechNet

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×