การทำงานกับ Web Part ตัวกรอง

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Web Part สำหรับตัวกรองเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลที่แสดงใน Web part อื่นที่ยึดตามเกณฑ์ที่กำหนด ตัวอย่าง Web Part ตัวกรองอาจทำให้รายงานการเงินเพื่อแสดงเฉพาะค่าจากปีที่เฉพาะเจาะจง หรือทำให้รายการของนักเรียนในคลาสที่จะแสดงเฉพาะชื่อของนักเรียนที่เสร็จสิ้นการกำหนดที่เฉพาะเจาะจง

ตัวกรอง Web part อาจแสดงเป็นไอคอนตัวกรองบนหน้า และจำเป็นต้องมีผู้ใช้สำหรับการป้อนค่า เช่นวันหรือข้อความ เพื่อสร้างเกณฑ์ตัวกรอง หรืออีกวิธีหนึ่ง Web Part ตัวกรองอาจทำงานโดยอัตโนมัติ นั้นอาจไม่ปรากฏบนหน้า และอาจใช้เกณฑ์สำหรับการกรองที่มาจากสาม Web Part เช่นตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบัน ตัวกรอง Web Part ที่จะไม่สามารถมองเห็นได้บนหน้าจะเรียกว่าบริบท Web Part สำหรับ พวกเขากรองผลลัพธ์ โดยไม่มีผู้ใช้สำหรับการป้อนค่าโดยอัตโนมัติ

กรอง Web part สำหรับทำงานกับ SharePoint รายการ ข้อมูลจาก Microsoft SQL Server 2005 และ 2008 เวอร์ชัน Analysis Services และข้อมูลที่อยู่ใน Business Connectivity Services

ในบทความนี้

วิธีการใช้ตัวกรอง

ชนิดของตัวกรอง

ใช้ตัวกรอง

วิธีการใช้ตัวกรอง

สถานการณ์ต่อไปนี้แสดงตัวอย่างเค้าโครง 2 หลาย ๆ วิธีที่คุณสามารถใช้ Web Part สำหรับตัวกรอง:

  • Jeff Smith ต้องการสื่อสารรายได้ตามผลิตภัณฑ์บนเป็นรายเดือน ประวัติ Jeff ดูรายงาน SQL Server Analysis Services ผลิต โดยแอปพลิเคชันยอดขาย Contoso แล้ว คัดลอกข้อมูลลงในข้อความอีเมลการแจกจ่ายให้กับทีมของเขา

    ขณะนี้ Jeff เพิ่มรายงาน SQL Server Analysis Services เดียวกันให้เขาแดชบอร์ดแบบเดือน พร้อมกับรายงานที่แสดงข้อร้องเรียนลูกค้าตามผลิตภัณฑ์ Jeff เพิ่ม Web Part ตัวกรองเพื่อให้ผู้ใช้ของ dashboard สามารถเลือกผลิตภัณฑ์พวกเขาสนใจ เขาตั้งค่าตัวกรองเพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์ และเขาเชื่อมต่อตัวกรองทั้งข้อร้องเรียนลูกค้าใหม่ โดยรายงานรายเดือนผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์รายได้ที่มีอยู่ โดยรายงานเดือน เมื่อเขาสมาชิกในทีมดูหน้า พวกเขาสามารถดูข้อมูลในผลิตภัณฑ์เริ่มต้น Jeff ตั้งสำหรับรายงาน แต่จะยังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากรายการ เมื่อมีการเป็นสมาชิกในทีมเลือกผลิตภัณฑ์อื่น ตัวกรองการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแต่ละ Web Part ที่เชื่อมต่อทั้งหมด

  • Christina Lee, manager ยอดขายในภูมิภาค ใช้แดชบอร์ดหารราบเพื่อตรวจทานข้อมูลรายเดือน เธอสังเกตพบว่า ว่า ที่ลูกค้าความพึงพอใจบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) สีเหลือง เพื่อแสดงอยู่ในโหมดการเตือน เธอสามารถคลิตัวบ่งชี้ไปที่เว็บเพจที่แสดงตัวบ่งชี้ คำอธิบายว่าทำไมจึงเป็นสีเหลืองและสามรายงานที่ให้ช่วยเพิ่มเติม

    ตัวกรองแสดงเฉพาะหน้าองค์ประกอบที่นำไปใช้เฉพาะกับส่วนของ Christina ผู้จัดการขายอื่น ๆ ในบริษัทของ Christina สามารถดูแดชบอร์ดเดียวกัน แต่มุมมองของพวกเขาจะแตกต่างกัน ตัวกรองกำหนดเองแต่ละมุมมองสำหรับส่วนนั้น ๆ

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">ด้านบนของหน้า</link>

ชนิดของตัวกรอง

ชนิดของ Web Part สำหรับตัวกรองที่คุณใช้ และวิธีการที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลของคุณ ชนิดของการโต้ตอบที่คุณต้องการจากผู้ใช้ และสิ่งคุณต้องการ มีชนิดของตัวกรองที่มาพร้อมกับMicrosoft SharePoint Server 2010 พร้อมกับการกระทำใน Web Part ตัวกรอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มปุ่มตัวกรองลงในหน้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกเมื่อการรีเฟรชข้อมูลบนหน้า เก้า

ตัวกรองต่อไปนี้ Web Part สำหรับอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถระบุค่าด้วยตนเองที่จะกรองข้อมูลแสดงอยู่บนหน้า:

Web Part

คำอธิบาย

ตัวกรองวัน

คุณสามารถระบุค่าเริ่มต้น หรือปล่อยให้ค่าว่าง ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่จากปฏิทินดรอปดาวน์ หรือใส่ค่า ว/ด/yyyy ลงในกล่องที่แสดงบนเว็บเพจ

ตัวกรองข้อความ

คุณสามารถกำหนดได้ว่า ผู้ใช้ใส่ข้อความ และ/หรือมีข้อความเริ่มต้น

ตัวกรองต่อไปนี้ Web Part สำหรับอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการของค่า:

Web Part

คำอธิบาย

ตัวกรอง

ตัวกรองตัวเลือกอนุญาตให้คุณสามารถระบุค่าในบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part ผู้ใช้เลือกค่าใดค่าหนึ่งจากเมนูดรอปดาวน์ที่ปรากฏบนหน้า

ตัวกรอง Business Data Connectivity

Web Part นี้ช่วยให้คุณสามารถระบุรายการค่าจากแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ จากนั้น ให้กำหนดค่าคอลัมน์ นอกจากนี้ คุณสามารถเพิ่มคอลัมน์คำอธิบาย

ตัวอย่างเช่น ถ้าเอนทิตีเป็นผลิตภัณฑ์แอปพลิเคชัน AdventureWorks และคอลัมน์ค่า อาจมีชื่อ ถ้าคุณเพิ่มคอลัมน์คำอธิบาย Web Part ตัวกรองนี้เพิ่มกล่องโต้ตอบตัวเลือกที่ช่วยให้ผู้ใช้รายการดรอปดาวน์เพื่อค้นหาสำหรับผลิตภัณฑ์ด้วยคำอธิบายคีย์ หรือชื่อ

ตัวกรองรายการ SharePoint

เมื่อคุณกำหนดตัวกรองนี้ คุณชี้ไปยังรายการ SharePoint และระบุค่าของคอลัมน์ เช่นชื่อเรื่องคำอธิบาย วัน ชนิด หรือเอกสาร ผู้ใช้สามารถเรียกดูรายการ นั้นแล้ว เลือกจากชนิดของรายการที่คุณระบุ

SQL Server Analysis Services กรอง

ตัวกรองนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อข้อมูล จาก Web Part บนเว็บเพจปัจจุบัน หรือ จากไลบรารี SharePoint การเชื่อมต่อข้อมูลหรือการเชื่อมต่อข้อมูล Office ไลบรารี จากนั้นคุณระบุมิติและลำดับชั้น ผู้ใช้สามารถเลือกจากรายการที่เป็นผลลัพธ์ของค่า

ตัวกรองเหล่านี้ Web Part สำหรับโดยอัตโนมัติกรองข้อมูลที่แสดงบนเว็บเพจ:

Web Part

คำอธิบาย

ตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบัน

แสดงชื่อเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ปัจจุบันหรือคุณสมบัติของโปรไฟล์ SharePoint ที่เลือก

ตัวกรองสตริง (URL) ของแบบสอบถาม

ส่งผ่านค่าคงที่จากแหล่งข้อมูลอื่นที่คุณกำหนดค่าในบานหน้าต่างเครื่องมือ

ตัวกรองเขตข้อมูล Page

แสดงค่าของคอลัมน์บนแถวของรายการที่เกี่ยวข้องกับหน้าปัจจุบัน

<link xlink:href="6b4ab13a-32a7-427f-8dbc-a076ae2e6132#__top">ด้านบนของหน้า</link>

ใช้ตัวกรอง

มีสามขั้นตอนในการใช้ตัวกรอง:

  • เพิ่มตัวกรองลงในเว็บเพจ

  • กำหนดค่าการตั้งค่าตัวกรอง

  • (เลือก) เชื่อมต่อตัวกรองกับ Web Part อื่น ๆ บนหน้า

เพิ่ม Web Part ตัวกรองลงในหน้า

เพิ่ม Web Part ตัวกรองลงในหน้าจะเหมือนกับการเพิ่ม Web Part อื่นลงในหน้า เมื่อต้องการใช้ตัวกรองที่จะเพิ่มข้อมูลผู้ใช้ พิจารณาวางตำแหน่งของ Web Part บนหน้า นอกจากนี้ ชื่อที่คุณระบุตัวกรองในบานหน้าต่างเครื่องมือ ทำหน้าที่เป็นคำอธิบายบนหน้าสำหรับกล่องข้อความหรือเมนู

กำหนดค่าการตั้งค่าตัวกรอง

คุณสามารถตั้งค่าของตัวกรองของคุณ โดยใช้บานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือแต่ละรายการมีตัวเลือกที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกรองที่คุณกำลังตั้งค่า

เชื่อมต่อตัวกรองกับ Web Part อื่น ๆ บนหน้า

คุณอาจมีการเชื่อมต่อ Web Part ที่คุณใช้ตัวกรองกับ Web Part อื่นบนหน้า ซึ่งอาจเป็นตัวพิมพ์เมื่อคุณใช้ตัวกรองกับ Excel Web Access Web Part คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part ที่จะมองเห็น หรือมองไม่เห็นผู้ใช้ตัวกรอง ตัวกรองที่มองเห็น Web Part อาจขอสำหรับการป้อนค่าจากหน้า viewer เช่นการเลือกจากรายการผลิตภัณฑ์ ตัวกรองที่มองไม่เห็น Web Part เช่นตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบัน กรองข้อมูลใน Web Part โดยยึดตามผู้ที่จะเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เป้าหมายโดยอัตโนมัติ

เมื่อตัวกรองจะพร้อมใช้งานที่คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นบนหน้า เมนูการเชื่อมต่อ จะมองเห็นได้จากเมนู Web Part คุณสามารถเริ่มการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part ตัวกรองและ Web Part อื่นบนหน้าจาก Web Part ตัวใดตัวหนึ่ง

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×