การทำงานกับ Web Part ตัวกรอง

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Web Part ตัวกรองเชื่อมต่อกับ Web Part ที่มีชุดข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งชุดเพื่อเปลี่ยนมุมมองของข้อมูล Web Part ตัวกรองจะปรากฎให้เห็นบนเพจ เพื่อขอให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล เช่น วันที่หรือข้อความ หรืออาจไม่ปรากฏให้เห็น เช่นในกรณีของตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบัน ซึ่งกรองข้อมูลโดยยึดตามผู้ใช้ที่กำลังเข้าสู่ระบบในคอมพิวเตอร์

ในบทความนี้

ภาพรวม

ชนิดของตัวกรอง

ใช้ตัวกรอง

ภาพรวม

Web Part ตัวกรองบางชนิดจะกรองข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ตัวกรองอื่นๆ ช่วยให้ผู้ที่กำลังดูเพจสามารถป้อนค่าหรือเลือกค่าจากรายการได้ Web Part ตัวกรองได้รับการออกแบบให้ทำงานกับข้อมูล Microsoft SQL Server 2005 Analysis Services, รายการ Microsoft Office SharePoint Server 2007SharePoint, ข้อมูลที่อยู่ในแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ หรือข้อมูลในสมุดงานที่โหลดไว้ใน Web Part สำหรับ Microsoft Office Excel Web Access

วิธีใช้ตัวกรอง

สถานการณ์สมมติสองสถานการณ์ต่อไปนี้จะแสดงให้เห็นว่าตัวกรอง Office SharePoint Server 2007 มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

  • สมบัติ ลี้อิสสรพงษ์ต้องการสื่อสารเกี่ยวกับรายได้ในแต่ละเดือนที่เกิดจากผลิตภัณฑ์ ในอดีตนั้น สมบัติ จะดูรายงาน SQL Server 2005 Analysis Services ที่สร้างโดยโปรแกรมประยุกต์ยอดขายของ Contoso จากนั้นทำการคัดลอกและวางข้อมูลลงในข้อความอีเมลเพื่อแจกจ่ายให้กับทีมงานของเขา สมบัติเพิ่มรายงาน SQL Server 2005 Analysis Services เดียวกันนี้ลงในแดชบอร์ดของเขาพร้อมกับรายงานที่แสดงข้อร้องเรียนจากลูกค้าในแต่ละเดือนโดยแยกตามผลิตภัณฑ์

    สมบัติเพิ่ม Web Part ตัวกรอง เพื่อให้ผู้ใช้แดชบอร์ดสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ที่ตนเองสนใจ เขาตั้งค่าตัวกรองเพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์และเชื่อมต่อกับข้อร้องเรียนใหม่ของลูกค้าตามรายงานผลิตภัณฑ์รายเดือน และเชื่อมต่อกับรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ตามรายงานซึ่งแยกตามเดือน เมื่อสมาชิกทีมของเขาดูเพจ ก็จะสามารถมองเห็นข้อมูลบนผลิตภัณฑ์เริ่มต้นที่สมบัติตั้งค่าไว้สำหรับรายงานต่างๆ โดยที่สมาชิกทีมยังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ใดๆ จากรายการได้ การเลือกผลิตภัณฑ์ที่ต่างออกไปจะเปลี่ยนข้อมูลทั้งหมดในแต่ละ Web Part ที่เชื่อมต่อ

  • กฤติยา เอี่ยมศิริ ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาค ใช้แดชบอร์ดของแผนกเพื่อตรวจทานข้อมูลรายเดือน เธอสังเกตว่าตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ด้านความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสีเหลือง ซึ่งบ่งชี้ว่าอยู่ในโหมดคำเตือน เธอสามารถคลิกที่ตัวบ่งชี้นั้นเพื่อไปยังเว็บเพจที่แสดงตัวบ่งชี้ คำอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นสีเหลือง และรายงานสามฉบับที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

    องค์ประกอบทั้งหมดบนเพจถูกกรองสำหรับแผนกของกฤติยาโดยเฉพาะ ผู้จัดการฝ่ายขายคนอื่นๆ ในบริษัทของกฤติยาสามารถดูแดชบอร์ดเดียวกันนี้ แต่มุมมองจะถูกกรองและกำหนดเองสำหรับแผนกนั้นๆ

ด้านบนของหน้า

ชนิดของตัวกรอง

ชนิดของ Web Part ตัวกรองที่คุณใช้และวิธีการใช้ Web Part ตัวกรองขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลของคุณ ชนิดของการโต้ตอบที่คุณต้องการจากผู้ใช้ ผลลัพธ์ที่คุณต้องการ มีตัวกรองเก้าชนิดใน Office SharePoint Server 2007 พร้อมด้วย Web Part สำหรับกรองการกระทำ ซึ่งเป็นปุ่มตัวกรองที่คุณสามารถเพิ่มลงในเพจ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกว่าจะฟื้นฟูข้อมูลบนเพจเมื่อใด

Web Part สำหรับอนุญาตให้ผู้ใช้หน้า Web Part เมื่อต้องการกรองต่อไปนี้ ระบุค่าด้วยตนเอง:

Web Part

คำอธิบาย

ตัวกรองวันที่

คุณสามารถให้ค่าเริ่มต้นหรือปล่อยว่างไว้ ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่จากปฏิทินแบบหล่นลง หรือป้อนค่า m/d/yyyy ลงในกล่องที่ปรากฏบนเพจของ Web Part

ตัวกรองสตริงแบบสอบถาม (URL)

อนุญาตให้เพิ่มตัวกรองลงใน URL เมื่อเพิ่มการเชื่อมโยงบนเพจอื่นลงในแดชบอร์ด

ตัวกรองข้อความ

คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ป้อนข้อความและ/หรือให้ค่าเริ่มต้นได้

Web Part ตัวกรองต่อไปนี้อนุญาตให้ผู้ใช้เพจของ Web Part สามารถเลือกจากรายการค่า

Web Part

คำอธิบาย

ตัวกรองตัวเลือก

ตัวกรองตัวเลือกอนุญาตให้คุณระบุค่าในบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part ผู้ใช้เลือกค่าใดค่าหนึ่งจากเมนูแบบหล่นลงที่ปรากฏบนเพจของ Web Part

ตัวกรองแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ

Web Part นี้อนุญาตให้คุณเลือกหนึ่งเอนทิตีจากแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ แล้วระบุ คอลัมน์ค่า นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่ม คอลัมน์คำอธิบาย ได้

ตัวอย่างเช่น ถ้าเอนทิตีคือ ผลิตภัณฑ์, โปรแกรมประยุกต์ AdventureWorks และ คอลัมน์ค่า อาจเป็น ชื่อ ถ้าคุณเพิ่ม คอลัมน์คำอธิบาย ผลลัพธ์บนเพจของ Web Part คือตัวเลือกที่อนุญาตให้ผู้ใช้ค้นหาผลิตภัณฑ์ตาม คำอธิบายคีย์ หรือ ชื่อ โดยใช้เมนูแบบหล่นลง

ตัวกรองรายการ SharePoint

เมื่อคุณกำหนดค่าตัวกรองนี้ ให้คุณชี้ไปที่รายการ SharePoint และระบุค่าของคอลัมน์ เช่น ชื่อเรื่อง คำอธิบาย วันที่ หรือชนิดเอกสาร ผู้ใช้สามารถเรียกดูไปยังรายการ แล้วเลือกจากชนิดของรายการที่คุณระบุได้

ตัวกรองบริการการวิเคราะห์ SQL Server 2005

ตัวกรองนี้อนุญาตให้คุณเลือกการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Web Part บนเพจของ Web Part ปัจจุบันหรือจากไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล SharePoint หรือไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล Office จากนั้นคุณจะต้องระบุมิติและลำดับชั้น (และบางสิ่งจะแสดงบนเพจของ Web Part สำหรับผู้ใช้)

Web Part ตัวกรองเหล่านี้จะกรองเพจของ Web Part โดยอัตโนมัติ

Web Part

คำอธิบาย

ตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบัน

ให้ชื่อในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ปัจจุบันหรือคุณสมบัติโปรไฟล์ SharePoint ที่เลือก ให้พารามิเตอร์สตริงแบบสอบถามที่เลือก

ตัวกรองสตริงแบบสอบถาม (URL)

ตัวกรองนี้ส่งค่าคงที่ที่คุณกำหนดค่าในบานหน้าต่างเครื่องมือ

ตัวกรองเขตข้อมูลหน้า

ให้ค่าของคอลัมน์บนแถวรายการที่เชื่อมโยงกับเพจปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวกรอง

การใช้ตัวกรองมีสามขั้นตอน

  • การเพิ่มตัวกรองลงในเพจของ Web Part

  • การกำหนดการตั้งค่าตัวกรอง

  • (ตัวเลือก) การเชื่อมต่อตัวกรองกับ Web Part อื่นๆ บนเพจ

เพิ่มตัวกรองลงในเพจของ Web Part

การเพิ่ม Web Part ตัวกรองลงในเพจของ Web Part คล้ายกับการเพิ่ม Web Part อื่นๆ ลงบนเพจ เมื่อใช้ตัวกรองที่จะขอให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล ให้พิจารณาตำแหน่งการวาง Web Part บนเพจ นอกจากนี้ ชื่อที่คุณระบุสำหรับตัวกรองในบานหน้าต่างเครื่องมือจะทำหน้าที่เป็นคำอธิบายบนเพจสำหรับกล่องข้อความหรือเมนูด้วย

กำหนดการตั้งค่าตัวกรอง

คุณตั้งค่าตัวกรอง โดยใช้บานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือแต่ละรายการมีตัวเลือกที่แตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกรองที่คุณกำลังตั้งค่า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าตัวกรอง ดูบทความต่อไปนี้:
เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองกับ Web Part สำหรับมุมมองรายการ
เชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองกับ Web Part สำหรับมุมมองข้อมูล

เชื่อมต่อตัวกรองกับ Web Part อื่นๆ บนเพจ

Web Part ตัวกรองที่คุณใช้อาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นบนเพจ เช่น ในกรณีที่คุณใช้ตัวกรองกับ Web Part สำหรับ Excel Web Access คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองที่ผู้ใช้มองเห็นได้หรือมองไม่เห็น Web Part ตัวกรองที่มองเห็นได้อาจร้องขอให้ผู้ชมเพจป้อนข้อมูล เช่น การเลือกจากรายการผลิตภัณฑ์ ส่วน Web Part ตัวกรองที่มองไม่เห็น เช่น ตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบันจะกรองข้อมูลที่เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ โดยยึดตามบุคคลที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เมื่อตัวกรองจะพร้อมใช้งานการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นบนหน้า เมนูการเชื่อมต่อที่ สามารถมองเห็นได้จากเมนู เมนู Web Part การเชื่อมต่อระหว่าง Web Part ตัวกรองและ Web Part อื่นบนหน้าสามารถเริ่มต้นจากทิศทางใด

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×