การทำงานกับ Web Part ตัวกรอง

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Web Part ตัวกรองเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลที่แสดงในอีก Web Part หนึ่งตามเงื่อนไขบางอย่าง ตัวอย่างเช่น Web Part ตัวกรองอาจทำให้รายงานทางการเงินแสดงเฉพาะค่าจากปีที่ระบุ หรือทำให้รายการของนักเรียนในชั้นเรียนแสดงเฉพาะชื่อนักเรียนซึ่งทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างใดอย่างหนึ่งเสร็จแล้ว

Web Part ตัวกรองอาจแสดงไอคอนตัวกรองบนเพจนั้น และขอให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล เช่น วันที่หรือข้อความ เพื่อใช้ในการสร้างเงื่อนไขตัวกรอง หรืออีกทางหนึ่ง Web Part ตัวกรองนั้นอาจทำงานโดยอัตโนมัติ โดยอาจไม่ปรากฏในเพจนั้น และอาจใช้เงื่อนไขในการกรองที่ได้มาจาก Web Part ที่สาม เช่น ตัวกรองของผู้ใช้ปัจจุบัน Web Part ตัวกรองที่ไม่แสดงบนเพจจะเรียกว่า Web Part บริบท ซึ่งจะกรองผลลัพธ์โดยอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องรับข้อมูลจากผู้ใช้

Web Part ตัวกรองสามารถใช้ได้กับกับรายการ SharePoint ข้อมูลจากบริการการวิเคราะห์ของ Microsoft SQL Server รุ่น 2005 และ 2008 และข้อมูลที่อยู่ใน Business Connectivity Services

ในบทความนี้

วิธีการใช้ตัวกรอง

ชนิดของตัวกรอง

โดยใช้ตัวกรอง

วิธีใช้ตัวกรอง

สถานการณ์สมมติต่อไปนี้แสดงให้เห็นถึงวิธีที่คุณสามารถใช้ Web Part ตัวกรองได้ในสองวิธีจากหลายๆ วิธี

  • Jeff Smith ต้องการสื่อสารรายได้ตามผลิตภัณฑ์บนเป็นรายเดือน ประวัติ Jeff ดูรายงาน SQL Server Analysis Services ผลิต โดยแอปพลิเคชันยอดขาย Contoso แล้ว คัดลอกข้อมูลลงในข้อความอีเมลการแจกจ่ายให้กับทีมของเขา

    ขณะนี้ Jeff เพิ่มรายงาน SQL Server Analysis Services เดียวกันให้เขาแดชบอร์ดแบบเดือน พร้อมกับรายงานที่แสดงข้อร้องเรียนลูกค้าตามผลิตภัณฑ์ Jeff เพิ่ม Web Part ตัวกรองเพื่อที่ผู้ใช้ของ dashboard สามารถเลือกผลิตภัณฑ์พวกเขาสนใจ เขาตั้งค่าตัวกรองเพื่อแสดงรายการผลิตภัณฑ์ และเขาเชื่อมต่อตัวกรองทั้งข้อร้องเรียนลูกค้าใหม่ โดยรายงานรายเดือนของผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์รายได้ที่มีอยู่ โดยรายงานเดือน เมื่อเขาสมาชิกในทีมดูหน้า พวกเขาสามารถดูข้อมูลในผลิตภัณฑ์เริ่มต้น Jeff ตั้งสำหรับรายงาน แต่จะยังสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ใด ๆ จากรายการ เมื่อมีการเป็นสมาชิกในทีมเลือกผลิตภัณฑ์อื่น ตัวกรองการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในแต่ละ Web Part ที่เชื่อมต่อทั้งหมด

  • กฤติยา เอี่ยมศิริ ผู้จัดการฝ่ายขายระดับภูมิภาค ใช้แดชบอร์ดของแผนกเพื่อตรวจทานข้อมูลรายเดือน เธอสังเกตว่าตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPI) ด้านความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสีเหลือง ซึ่งบ่งชี้ว่าอยู่ในโหมดคำเตือน เธอสามารถคลิกที่ตัวบ่งชี้นั้นเพื่อไปยังเว็บเพจที่แสดงตัวบ่งชี้ คำอธิบายเหตุผลว่าทำไมถึงเป็นสีเหลือง และรายงานสามฉบับที่ให้ข้อมูลเพิ่มเติม

    ตัวกรองแสดงเฉพาะหน้าองค์ประกอบที่นำไปใช้เฉพาะกับส่วนของ Christina ผู้จัดการขายอื่น ๆ ในบริษัทของ Christina สามารถดูแดชบอร์ดเดียวกัน แต่มุมมองของพวกเขาจะแตกต่างกัน ตัวกรองกำหนดเองแต่ละมุมมองสำหรับส่วนนั้น ๆ

ด้านบนของหน้า

ชนิดของตัวกรอง

ชนิดของ Web Part สำหรับตัวกรองที่คุณใช้ และวิธีการที่คุณใช้ขึ้นอยู่กับแหล่งข้อมูลของคุณ ชนิดของการโต้ตอบที่คุณต้องการจากผู้ใช้ และสิ่งคุณต้องการ มีชนิดของตัวกรองที่มาพร้อมกับMicrosoft SharePoint Server 2010 พร้อมกับการกระทำใน Web Part ตัวกรอง ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเพิ่มปุ่มตัวกรองลงในหน้าเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกเมื่อการรีเฟรชข้อมูลบนหน้า เก้า

Web Part ตัวกรองต่อไปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุค่าที่จะกรองข้อมูลที่แสดงบนเพจได้ด้วยตนเอง

Web Part

คำอธิบาย

ตัวกรองวันที่

คุณสามารถระบุค่าเริ่มต้นหรือจะปล่อยว่างไว้ก็ได้ ผู้ใช้สามารถเลือกวันที่จากปฏิทินแบบหล่นลง หรือป้อนค่า m/d/yyyy ลงในกล่องที่ปรากฏบนเว็บเพจนั้น

ตัวกรองข้อความ

คุณสามารถกำหนดให้ผู้ใช้ป้อนข้อความและ/หรือระบุข้อความเริ่มต้นได้

Web Part ตัวกรองต่อไปนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้จากรายการค่า

Web Part

คำอธิบาย

ตัวกรองตัวเลือก

ตัวกรองตัวเลือกช่วยให้คุณสามารถระบุค่าต่างๆ ในบานหน้าต่างเครื่องมือของ Web Part ได้ ผู้ใช้เลือกค่าใดค่าหนึ่งจากเมนูแบบหล่นลงที่ปรากฏบนเพจ

ตัวกรองการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจ

Web Part นี้ช่วยให้คุณสามารถระบุรายการของค่าต่างๆ จากแค็ตตาล็อกข้อมูลธุรกิจ แล้วจึงระบุ คอลัมน์ค่า ได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่ม คอลัมน์คำอธิบาย ได้ด้วย

ตัวอย่างเช่น ถ้าเอนทิตีคือ ผลิตภัณฑ์โปรแกรมประยุกต์ AdventureWorks และ คอลัมน์ค่า อาจเป็น ชื่อ ถ้าคุณเพิ่ม คอลัมน์คำอธิบาย Web Part ตัวกรองนี้จะเพิ่มกล่องโต้ตอบตัวเลือกเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้เมนูแบบหล่นลงค้นหาผลิตภัณฑ์ตาม คำอธิบายคีย์ หรือ ชื่อ ได้

ตัวกรองรายการ SharePoint

เมื่อคุณจะกำหนดค่าตัวกรองนี้ ให้คุณชี้ไปที่รายการ SharePoint และระบุค่าของคอลัมน์ เช่น ชื่อเรื่อง คำอธิบาย วันที่ หรือชนิดเอกสาร ผู้ใช้สามารถเรียกดูไปยังรายการนั้น แล้วจึงเลือกจากชนิดของรายการที่คุณระบุได้

ตัวกรองบริการการวิเคราะห์ SQL Server

ตัวกรองนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกการเชื่อมต่อข้อมูลจาก Web Part บนเว็บเพจปัจจุบันหรือจากไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล SharePoint หรือไลบรารีการเชื่อมต่อข้อมูล Office ได้ จากนั้นให้คุณระบุมิติและลำดับชั้น ผู้ใช้สามารถเลือกได้จากรายการของค่าต่างๆ ที่ได้รับ

Web Part ตัวกรองเหล่านี้จะกรองข้อมูลที่แสดงบนเว็บเพจนั้นโดยอัตโนมัติ

Web Part

คำอธิบาย

ตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบัน

จะแสดงชื่อในการเข้าสู่ระบบของผู้ใช้ปัจจุบันหรือคุณสมบัติโปรไฟล์ SharePoint ที่เลือก

ตัวกรองสตริงแบบสอบถาม (URL)

ส่งค่าคงที่จากแหล่งข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งที่คุณกำหนดค่าในบานหน้าต่างเครื่องมือ

ตัวกรองเขตข้อมูลหน้า

จะแสดงค่าของคอลัมน์บนแถวรายการที่สัมพันธ์กับเพจปัจจุบัน

ด้านบนของหน้า

การใช้ตัวกรอง

การใช้ตัวกรองมีสามขั้นตอน

  • เพิ่มตัวกรองลงในเว็บเพจ

  • กำหนดการตั้งค่าตัวกรอง

  • (ตัวเลือก) เชื่อมต่อตัวกรองกับ Web Part อื่นๆ บนเพจ

เพิ่ม Web Part ตัวกรองลงในเพจ

การเพิ่ม Web Part ตัวกรองลงในเพจนั้นจะคล้ายกับการเพิ่ม Web Part อื่นๆ ลงในเพจ เมื่อใช้ตัวกรองที่จะขอให้ผู้ใช้ป้อนข้อมูล ให้พิจารณาตำแหน่งการวาง Web Part บนเพจนั้นๆ นอกจากนี้ ชื่อที่คุณระบุสำหรับตัวกรองในบานหน้าต่างเครื่องมือจะใช้เป็นคำอธิบายบนเพจสำหรับกล่องข้อความหรือเมนูนั้นด้วย

กำหนดการตั้งค่าตัวกรอง

คุณกำหนดค่าการตั้งค่าตัวกรองของคุณได้โดยใช้บานหน้าต่างเครื่องมือ Web Part บานหน้าต่างเครื่องมือแต่ละบานจะมีตัวเลือกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของตัวกรองที่คุณกำลังตั้งค่า

เชื่อมต่อตัวกรองกับ Web Part อื่นๆ บนเพจ

คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับ Web Part ตัวกรองที่คุณใช้กับ Web Part อื่นบนเพจนั้น ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่คุณใช้ตัวกรองกับ Web Part สำหรับ Excel Web Access คุณสามารถเชื่อมต่อ Web Part ตัวกรองที่ผู้ใช้มองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ได้ Web Part ตัวกรองที่มองเห็นได้อาจร้องขอให้ผู้ชมเพจป้อนข้อมูล เช่น การเลือกจากรายการผลิตภัณฑ์ Web Part ตัวกรองที่มองไม่เห็น เช่น ตัวกรองผู้ใช้ปัจจุบัน จะกรองข้อมูลใน Web Part เป้าหมายโดยอัตโนมัติโดยยึดตามบุคคลที่เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

เมื่อตัวกรองพร้อมใช้งานสำหรับการเชื่อมต่อกับ Web Part อื่นบนเพจ เมนู การเชื่อมต่อ จะมองเห็นได้จากเมนู Web Part คุณสามารถเริ่มการเชื่อมต่อระหว่าง Web Part ตัวกรองกับอีก Web Part หนึ่งบนเพจนั้นได้จาก Web Part ใดก็ได้ในสอง Web Part นี้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×