การทำงานกับ PivotTable รูปแบบต่างๆ ใน Office Excel

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื่องจากคุณลักษณะใหม่ๆ ที่เพิ่มให้กับรายงาน PivotTable และ PivotChart ใน Microsoft Office Excel 2007 ขณะนี้มี PivotTable สามรูปแบบที่คุณสามารถทำงานด้วยคือรุ่น 2007 รุ่น 2002-2003 และรุ่น 2000 ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถทำงานร่วมกับ PivotTable แต่ละรูปแบบใน Microsoft Office Excel 2000, 2002, 2003 และ 2007 ได้ สิ่งสำคัญคือการเข้าใจไดนามิกในการทำงานร่วมกับโปรแกรมรุ่นอื่นๆ และ PivotTable รุ่นรูปแบบอื่น ๆ เพื่อตัดสินใจว่าคุณควรปรับรุ่นเป็น PivotTable รูปแบบใหม่รุ่น 2007 โดยทันทีหรือไม่

ในบทความนี้

การทำงานกับโปรแกรม Excel เวอร์ชันที่แตกต่างกัน เวอร์ชันรูปแบบไฟล์ Excel และเวอร์ชัน PivotTable

คุณลักษณะความแตกต่างระหว่างอื่นเวอร์ชันรูปแบบ PivotTable 2000 และ 2002-2003 และเวอร์ชัน 2007

สิ่งสำคัญสิ่งที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่า รูปแบบ PivotTable การอัปเกรดจากเวอร์ชัน 2000 และ 2002-2003 เวอร์ชัน 2007

การทำงานกับโปรแกรม Excel รุ่นรูปแบบแฟ้ม Excel และรุ่น PivotTable คนละรุ่นกัน

เหมือนกับที่คุณอาจคาดไว้ว่า ถ้าคุณสร้างรายงาน PivotTable ใหม่ใน Office Excel 2007 รูปแบบ PivotTable ของรายงาน PivotTable คือรุ่น 2007 ใน Excel 2007 เมื่อคุณเปิดรูปแบบแฟ้ม Excel ในรุ่น 97-2003 ที่มีรูปแบบ PivotTable รุ่น 2000 หรือ 2002-2003 ซึ่งทำให้คุณเข้าสู่โหมดความเข้ากันได้ คุณจะสามารถโต้ตอบกับ PivotTable ได้โดยไม่ต้องปรับรุ่น PivotTable ให้เป็นรูปแบบ PivotTable รุ่น 2007 ทันที

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดรูปแบบแฟ้มรุ่นก่อนหน้าได้ด้วยการเปิดรูปแบบแฟ้ม Excel 97-2003 ใน Excel รุ่น 2007 ด้วยการบันทึกกลับไปเป็นรูปแบบแฟ้ม Excel 97-2003 แล้วตามด้วยการเปิดแฟ้มอีกครั้งใน Excel รุ่น 2007 (หรือเรียกอีกอย่างว่า Roundtripping) และยังคงรักษารูปแบบแต่ละรูปแบบของ PivotTable ในรุ่น 2000, 2002-2003 หรือ 2007 อยู่ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณบันทึกรูปแบบ PivotTable รุ่น 2007 ในรูปแบบแฟ้ม Excel รุ่น 97-2003 PivotTable จะเป็นแบบอ่านเท่านั้น และคุณจะไม่สามารถสร้าง PivotChart จากรายงาน PivotTable แบบอ่านเท่านั้นได้

เมื่อคุณใช้ Excel รุ่น 2007 เพื่อปรับรุ่นรูปแบบ PivotTable รุ่น 2000 และ 2002-2003 เป็นรุ่น 2007 นั่นก็คือคุณฟื้นฟูรายงาน PivotTable ใน Excel 2007 (บนแท็บ ตัวเลือก PivotTable ในกลุ่ม ข้อมูล ให้คลิก ฟื้นฟู) แล้วบันทึกแฟ้มในรูปแบบ PivotTable รุ่น 2007

ดังที่คุณสามารถมองเห็น รูปแบบ PivotTable ที่คุณกำลังใช้งานอยู่จริงๆ จะขึ้นอยู่กับจำนวนปัจจัย เช่นรูปแบบแฟ้ม Excel ปัจจุบัน ถ้าคุณอยู่ในโหมดความเข้ากันได้ และถ้าคุณฟื้นฟู PivotTable เมื่อต้องการสรุปประเด็นสำคัญทั้งหมด

  • ใน Excel 2007 คุณจะสามารถโต้ตอบกับ PivotTables ได้อย่างสมบูรณ์ในรุ่น 2000, 2002-2003 และ 2007 ทุกรูปแบบ

  • ใน Excel รุ่นก่อนหน้า Excel 2007 คุณจะสามารถโต้ตอบกับ PivotTable ใน รุ่น 2000 และรูปแบบ 2002-2003 ได้อย่างเต็มที่ และ PivotTable แบบอ่านเท่านั้นในรูปแบบรุ่น 2007

ตารางด้านล่างนี้จะแสดงรายการการโต้ตอบที่เป็นไปได้

ใช้Excel 2007   

รุ่นของรูปแบบแฟ้มที่เปิดอยู่

รุ่นของรูปแบบ PivotTable เริ่มต้น

ฟื้นฟูแล้วหรือไม่

รุ่นของรูปแบบแฟ้มที่บันทึก

รุ่นของรูปแบบ PivotTable ที่บันทึก

หน้าที่การใช้งานของ PivotTable

2007

2007

NA

2007

2007

แบบโต้ตอบเต็มที่

2007

2000, 2002-2003

ใช่

97-2003

2000, 2002-2003

แบบโต้ตอบเต็มที่

2007

2000, 2002-2003

ไม่

97-2003

2000, 2002-2003

แบบโต้ตอบเต็มที่

97-2003

2000, 2002-2003

ใช่

2007

2007

แบบโต้ตอบเต็มที่

97-2003

2000, 2002-2003

ไม่

2007

2000, 2002-2003

แบบโต้ตอบเต็มที่

97-2003

2007

ใช่

2007

2007

แบบโต้ตอบเต็มที่

97-2003

2007

ไม่

2007

2007

แบบโต้ตอบเต็มที่

97-2003

2000, 2002-2003

ใช่

97-2003

2000, 2002-2003

แบบโต้ตอบเต็มที่

97-2003

2000, 2002-2003

ไม่

97-2003

2000, 2002-2003

แบบโต้ตอบเต็มที่

ใช้ Excel เวอร์ชันก่อนหน้าExcel 2007   

รุ่นของรูปแบบแฟ้มที่เปิดอยู่

รุ่นของรูปแบบ PivotTable เริ่มต้น

ฟื้นฟูแล้วหรือไม่

รุ่นของรูปแบบแฟ้มที่บันทึก

รุ่นของรูปแบบ PivotTable ที่บันทึก

หน้าที่การใช้งานของ PivotTable

97-2003

2007

NA

97-2003

2007

อ่านอย่างเดียว

97-2003

2000, 2002-2003

NA

97-2003

2000, 2002-2003

แบบโต้ตอบเต็มที่

2007

2007

NA

97-2003

2007

อ่านอย่างเดียว

2007

2000, 2002-2003

NA

97-2003

2000, 2002-2003

แบบโต้ตอบเต็มที่

หมายเหตุ: หลังจากคุณแปลงรูปแบบ PivotTable จากรุ่น 2000 และ 2002-2003 ไปเป็นรุ่น 2007 คุณไม่สามารถแปลงรูปแบบกลับไปเป็นรูปแบบรุ่น 2000 และ 2002-2003 ได้

ด้านบนของหน้า

ความแตกต่างด้านคุณลักษณะระหว่างรูปแบบ PivotTable รุ่น 2000, 2002-2003 และรุ่น 2007

เมื่อคุณใช้รูปแบบ PivotTable รุ่น 2007 ใน Excel 2007คุณสามารถใช้คุณลักษณะทั้งหมดของ Excel 2007 ได้ เมื่อคุณใช้รูปแบบ PivotTable สำหรับรุ่น 2000 และ 2002-2003 ใน Excel 2007 คุณสามารถใช้คุณลักษณะส่วนใหญ่ของ Excel 2007 ได้ แต่ก็มีคุณลักษณะบางอย่างที่ไม่ได้รับการสนับสนุน รวมทั้งคุณลักษณะต่อไปนี้

  • การกรองป้ายชื่อและค่า (ยกเว้นโดยใช้ตัวกรอง 10 อันดับแรก ซึ่งได้รับการสนับสนุน)

  • การกรองเขตข้อมูลที่ไม่อยู่ในเค้าโครงรายงาน PivotTable ปัจจุบันจาก รายการเขตข้อมูล PivotTable

  • การซ่อนหรือการยกเลิกการซ่อนระดับกลางของลำดับชั้นในแหล่งข้อมูล Online Analytical Processing (OLAP)

  • การใช้การกรองแบบรวมด้วยตนเอง (ด้วยการล้างกล่องกาเครื่องหมาย รวมรายการใหม่ไว้ในเขตข้อมูลตัวกรองด้วยตนเอง บนแท็บ ผลรวมย่อย & ตัวกรอง ของกล่องกาเครื่องหมาย การตั้งค่าเขตข้อมูล)

  • การเกินขีดจำกัด PivotTable ใหม่ เช่นรายการใหม่ที่ไม่ซ้ำต่อขีดจำกัดเขตข้อมูลที่ 1,048,576 รายการ

ถึงแม้ว่าคุณจะพยายามใช้คุณลักษณะเหล่านี้ คุณอาจได้รับการแจ้งเตือนที่ขอให้คุณฟื้นฟู PivotTable เพื่อให้ PivotTable สามารถถูกปรับรุ่นเป็นรูปแบบ PivotTable รุ่น 2007

ด้านบนของหน้า

ข้อควรพิจารณาที่สำคัญเมื่อตัดสินใจว่าจะปรับรุ่นรูปแบบ PivotTable จากรุ่น 2000 และ 2002-2003 เป็นรุ่น 2007 หรือไม่

โปรดจำข้อควรพิจารณาที่สำคัญต่อไปนี้ เมื่อตัดสินใจว่าจะปรับรุ่นรูปแบบ PivotTable จากรุ่น 2000 และ 2002-2003 เป็นรุ่น 2007 หรือไม่

การใช้รายงาน PivotTable ที่ฟื้นฟูได้ร่วมกัน     รายงาน PivotTable ในรูปแบบรุ่น 2007 จะเป็นแบบอ่านอย่างเดียวใน Excel 2007 รุ่นก่อนหน้า ถ้าผู้ใช้จำเป็นต้องใช้รายงาน PivotTable ที่ฟื้นฟูได้ที่เชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลเดียวกันร่วมกัน คุณอาจต้องการให้ผู้ใช้เหล่านั้นใช้ Excel 2007 ด้วยกัน

รายงาน PivotTable ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมเวอร์ชันแบบผสม    ถ้าคุณต้องการสร้าง PivotTable ที่สามารถใช้ใน Excel เวอร์ชันก่อนหน้าExcel 2007 แล้วเลือกทำการบันทึกเวิร์กบุ๊กเป็นรูปแบบไฟล์ Excel เวอร์ชัน 2007 ไม่ นี้จะช่วยรับประกันความเข้ากันได้ของ PivotTable ระหว่างเวอร์ชันต่าง ๆ ของ Excel ด้วยโต้ตอบแบบเต็ม

กรองผลลัพธ์อาจแตกต่างกัน    มีการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ทำงานที่กรองข้อมูลใน PivotTable จัดรูปแบบเวอร์ชัน 2007 เกณฑ์ตัวกรองจะสามารถ ซึ่งหมายความ ว่า ตัวกรองที่ต่อเนื่องกันแต่ละตัวกรองตัวกรองที่นำไปใช้ในปัจจุบัน นอกจากนี้ กรองบนรายการที่รวมอยู่ในตัวกรอง10 อันดับแรก จะเดี๋ยวนี้ถูกเลือกไว้ตามแบบไดนามิกประเมินค่าของพวกเขาในบริบทของตำแหน่งที่เขตข้อมูลจะถูกวางใน PivotTable ในทั้งสองกรณี โดยขึ้นอยู่กับรายการตัวกรองและข้อมูล คุณอาจเห็นผลลัพธ์ตัวกรองที่แตกต่างระหว่างรายงาน PivotTable ในรูปแบบเวอร์ชัน 2007 และเวอร์ชัน 2000 และ 2002-2003

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×