การทำงานกับโฟลเดอร์ข้อความใน Outlook.com

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ถ้าคุณต้องการจัดระเบียบข้อความของคุณในOutlook.com คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบโฟลเดอร์ที่มีอยู่ คุณสามารถจะตั้งค่ากฎเพื่อให้Outlook.com ย้ายข้อความโดยอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คุณระบุไว้

คุณกำลังใช้ Outlook.com เวอร์ชันใดอยู่

คำแนะนำจะแตกต่างกันเล็กน้อยโดยขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังใช้ Outlook.com รุ่นเบต้าอยู่หรือไม่ เลือกเวอร์ชันที่คุณกำลังใช้เพื่อดูคำแนะนำที่คุณนำไปใช้ได้

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

ถ้ากล่องจดหมายของคุณมีลักษณะ...

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com เวอร์ชันเบต้า

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

สกรีนช็อตของมุมซ้ายบนของกล่องจดหมาย Outlook.com แบบคลาสสิก

ดู คำแนะนำสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

คำแนะนำสำหรับ Outlook.com รุ่นเบต้า

หมายเหตุ: 

 • ถ้าคุณไม่เห็นโฟลเดอร์อีเมลของคุณ ตรวจสอบว่า โฟลเดอร์จะไม่ "ยุบ" เลือก> โฟลเดอร์ เพื่อขยายออก

  มุมมองโฟลเดอร์ Outlook.com

 • มีปัญหาต่อเนื่องที่อาจมองไม่เห็นบางโฟลเดอร์ในรายการโฟลเดอร์อีกต่อไป แต่คุณสามารถพบรายการที่บันทึกไว้ภายในโฟลเดอร์ที่หายไปโดยใช้การค้นหา เรารับทราบถึงปัญหาและกำลังดำเนินการแก้ไข

ตามค่าเริ่มต้น บัญชีผู้ใช้ของคุณเริ่มต้นด้วยโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

 • กล่องจดหมายเข้า ข้อความที่รับเข้าจะมาอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ยกเว้นว่าคุณได้สร้าง กฎสำหรับกล่องจดหมายเข้า เพื่อให้เปลี่ยนเส้นทางจดหมายเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นหรือระบุว่าเป็นอีเมลขยะ

 • ส่งอีเมลขยะ ข้อความที่มีลักษณะอีเมลขยะ แต่ที่จะไม่ถูกบล็อก โดยตัวกรองสแปมก่อนที่จะเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์นี้โดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยป้องกันสแปมและอีเมลขยะออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณใน Outlook.com

 • แบบร่าง ถ้าคุณเริ่มเขียนข้อความแต่ไม่เสร็จในทันที ข้อความจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์แบบร่างของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกลับมาที่ข้อความนี้เพื่อทำการแก้ไขแล้วส่งในภายหลังได้

 • รายการที่ถูกส่ง โดยค่าเริ่มต้นแล้ว สำเนาของทุกข้อความที่คุณส่งจะถูกเก็บลงในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 • รายการที่ถูกลบ เมื่อคุณลบข้อความ ข้อความดังกล่าวก็จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

คำสั่งที่สามารถทำกับโฟลเดอร์ส่วนใหญ่ได้นั้นจะอยู่ในเมนูบริบทที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่โฟลเดอร์

 • สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ ใช้คำสั่งนี้ในการสร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ในโฟลเดอร์ที่คุณคลิกขวา

 • ลบโฟลเดอร์ ย้ายทั้งโฟลเดอร์และเนื้อหาทั้งหมดของโฟลเดอร์ไปยังรายการที่ถูกลบ

 • ลบทั้งหมด ย้ายรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไปยังรายการที่ถูกลบ

 • ทำเครื่องหมายทั้งหมดว่าอ่านแล้ว ทำเครื่องหมายว่าอ่านรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกแล้ว

 • เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อโฟลเดอร์ด้วยชื่ออื่น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ในค่าเริ่มต้นได้ เช่น โฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า

สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบข้อความของคุณในแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับโครงการเฉพาะ สำหรับข้อความทั้งหมดที่มาจากเฉพาะบุคคล หรือสำหรับข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณเป็นสมาชิก

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. ให้เลือกโฟลเดอร์ใหม่ที่อยู่ด้านล่างของบานหน้าต่างโฟลเดอร์

 2. ให้ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกด Enter ในกล่องโฟลเดอร์ใหม่

สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

 1. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ย่อย

 2. เลือก สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

 3. ในกล่องโฟลเดอร์ใหม่ ให้ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกด Enter

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ที่มาจากค่าเริ่มต้นได้ เช่น กล่องจดหมายขาเข้า แบบร่าง หรือรายการที่ถูกลบ

 1. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

 2. เลือก เปลี่ยนชื่อ

 3. ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกดป้อนข้อมูล

คุณไม่สามารถเปลี่ยนลำดับของโฟลเดอร์ภายใต้โฟลเดอร์ และคุณไม่สามารถย้ายโฟลเดอร์ย่อยลงในเมนูโฟลเดอร์ หลัก เสมอต้องโฟลเดอร์ย่อยภายในโฟลเดอร์อื่น

คุณสามารถจัดลำดับใหม่โฟลเดอร์หรือรายการอื่น ๆ ในรายการโปรด ของคุณ

เมื่อต้องการสร้างโฟลเดอร์ในรายการโปรด คลิดาวเพื่อเพิ่มลงในรายการโปรด

หมายเหตุ: ถ้าคุณย้ายโฟลเดอร์จะกลายเป็น โฟลเดอร์ย่อย ไปโดยบังเอิญสร้างโฟลเดอร์ใหม่ และคัดลอกอีเมลของคุณจากโฟลเดอร์ย่อยไปยังโฟลเดอร์ระดับบนสุดใหม่

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์เริ่มต้นเช่น Inbox และ Sent Items ได้

 1. ในบานหน้าต่างโฟลเดอร์ ให้คลิกขวาที่โฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการลบ

 2. เลือก ลบโฟลเดอร์

 3. เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน

เมื่อคุณลบข้อความหรือโฟลเดอร์ จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ คุณสามารถทำได้ทั้งด้วยตนเองเอาข้อความจากโฟลเดอร์ หรือคุณสามารถตั้งค่าOutlook.com เพื่อล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากระบบ

หมายเหตุ: เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ถูกลบไปแล้วจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณขยายโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ:

สกรีนช็อตที่แสดงการขยายโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ล้างโฟลเดอร์ Deleted Items เมื่อคุณลงชื่อออกจากระบบ

 1. ที่ด้านบนของหน้าจอ คลิกการตั้งค่า ไอค่อน การตั้งค่า >การตั้งค่าทั้งหมดของมุมมอง

 2. เลือกจดหมาย>การจัดการข้อความ

 3. ในหัวข้อตัวเลือกข้อความ เลือกช่องที่อยู่ถัดจากล้างโฟลเดอร์รายการที่ลบ

 4. คลิก บันทึก

หากต้องการเรียนรู้วิธีคืนค่าข้อความที่ถูกลบให้ดูที่ เรียกคืนข้อความอีเมลที่ถูกลบใน Outlook.com

ใช้คำสั่งบนแถบคำสั่งOutlook.com หรือตั้งค่ากฎมีOutlook.com ย้ายข้อความลงในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณได้รับ

ใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อจัดการข้อความโดยอัตโนมัติ

คำสั่งต่าง ๆ เช่นSweep และย้ายไปยัง ให้คุณสามารถลบ หรือย้ายข้อความจากผู้ส่งที่ระบุโดยอัตโนมัติ คำสั่งปรากฏบนแถบคำสั่งOutlook.com เมื่อคุณเลือกข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 • ล้าง จะช่วยให้คุณลบอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ในกล่องจดหมายเข้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเลือกข้อความ คุณสามารถลบอีเมลขาเข้าทั้งหมดจากผู้ส่งคนนั้นโดยอัตโนมัติ เก็บอีเมลล่าสุดเท่านั้นและลบส่วนที่เหลือ หรือลบอีเมลที่เก่ากว่า 10 วัน

 • ย้ายไปยัง ช่วยให้คุณย้ายข้อความเฉพาะบางรายการไปยังโฟลเดอร์อื่นได้

ตั้งค่ากฎเพื่อจัดการข้อความโดยอัตโนมัติ

ใช้กฎเพื่อย้ายข้อความไปยังโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติเมื่อได้รับข้อความเหล่านั้น

 1. ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการกำหนดกฎ และเลือก การดำเนินการเพิ่มเติม บนแถบคำสั่ง

 2. เลือกสร้างกฎ แล้วกล่องโต้ตอบสร้างกฎ จะเปิดขึ้น

 3. เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายข้อความจากผู้ส่งนั้นเข้าไป

 4. เมื่อต้องการเลือกเงื่อนไขและการดำเนินการอื่น ๆ ให้เลือกตัวเลือกเพิ่มเติม

  ตามค่าเริ่มต้น กล่องหยุดการประมวลผลกฎเพิ่มเติม จะถูกเลือกไว้แล้ว เมื่อเลือกสิ่งนี้ กฎจะถูกละเว้น แม้ว่าพวกเขาจะนำไปใช้กับข้อความ

 5. เลือก ตกลง เพื่อบันทึกกฏที่คุณเลือก

ขั้นตอนสำหรับ Outlook.com แบบคลาสสิก

ตามค่าเริ่มต้น บัญชีผู้ใช้ของคุณเริ่มต้นด้วยโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

 • กล่องจดหมายเข้า ข้อความที่รับเข้าจะมาอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ยกเว้นว่าคุณได้สร้าง กฎสำหรับกล่องจดหมายเข้า เพื่อให้เปลี่ยนเส้นทางจดหมายเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นหรือระบุว่าเป็นอีเมลขยะ

 • รายการที่ถูกส่ง โดยค่าเริ่มต้นแล้ว สำเนาของทุกข้อความที่คุณส่งจะถูกเก็บลงในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 • รายการที่ถูกลบ เมื่อคุณลบข้อความ ข้อความดังกล่าวก็จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

 • แบบร่าง ถ้าคุณสร้างหรือตอบกลับข้อความ แต่ไม่สามารถทำให้เสร็จได้ในทันที จะมีการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์แบบร่างของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกลับมาที่ข้อความนี้เพื่อทำการแก้ไขแล้วส่งได้ในภายหลัง

 • ส่งอีเมลขยะ ข้อความที่มีลักษณะอีเมลขยะ แต่ที่จะไม่ถูกบล็อก โดยตัวกรองสแปมก่อนที่จะเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์นี้โดยอัตโนมัติ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่จะช่วยป้องกันสแปมและอีเมลขยะออกจากกล่องจดหมายเข้าของคุณใน Outlook.com

คำสั่งที่สามารถทำกับโฟลเดอร์ส่วนใหญ่ได้นั้นจะอยู่ในเมนูบริบทที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่โฟลเดอร์

 • สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ ใช้คำสั่งนี้ในการสร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ในโฟลเดอร์ที่คุณคลิกขวา

 • เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อโฟลเดอร์ด้วยชื่ออื่น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้น เช่นโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า

 • ลบ ย้ายโฟลเดอร์และเนื้อหาทั้งหมดไปยังรายการที่ถูกลบ

 • ลบทั้งหมด ย้ายรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกไปยังรายการที่ถูกลบ

 • ทำเครื่องหมายทั้งหมดว่าอ่านแล้ว ทำเครื่องหมายว่าอ่านรายการทั้งหมดในโฟลเดอร์ที่เลือกแล้ว

 • ย้าย เปิดหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์ที่เลือกไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้นโฟลเดอร์ คุณยังสามารถเลือกและลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ได้อีกด้วย

  หมายเหตุ: ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบ โฟลเดอร์ที่คุณสร้างจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบข้อความของคุณในแบบที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์สำหรับโครงการเฉพาะ สำหรับข้อความทั้งหมดที่มาจากเฉพาะบุคคล หรือสำหรับข้อความทั้งหมดที่ส่งถึงกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณเป็นสมาชิก

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. ถัดจากโฟลเดอร์ เลือกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ปุ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ปุ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่

  สกรีนช็อตของปุ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่ใน Outlook.com

 2. ให้ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกด Enter ในกล่องโฟลเดอร์ใหม่

สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ย่อย

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางใน Outlook.com

 2. เลือก สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

 3. ในกล่องโฟลเดอร์ใหม่ ให้ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกด Enter

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นได้ เช่น กล่องจดหมายขาเข้า แบบร่่าง หรือรายการที่ถูกลบได้

 1. ภายใต้โฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางใน Outlook.com

 2. เลือก เปลี่ยนชื่อ

 3. ใส่ชื่อโฟลเดอร์และกดป้อนข้อมูล

คุณสามารถลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้นโฟลเดอร์ของคุณ หรือใช้ตัวเลือกย้าย ในเมนูลัด

หมายเหตุ: ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบ โฟลเดอร์ที่คุณสร้างจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางใน Outlook.com

 2. เลือก ย้าย

 3. ในหน้าต่างย้ายโฟลเดอร์ ที่เปิดขึ้นมา ให้เลือกโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายโฟลเดอร์เข้าไป และเลือกย้าย

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายโฟลเดอร์เข้าไป โดยการคลิกขวาที่โฟลเดอร์แม่ที่คุณต้องการ แล้วเลือกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ใช้ กฎกล่องจดหมายเข้าเพื่อย้ายข้อความขาเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุโดยยึดตามเกณฑ์ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์เริ่มต้นเช่น Inbox และ Sent Items ได้

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ คลิกขวาโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการลบ

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือโฟลเดอร์ในบานหน้าต่างนำทางใน Outlook.com

 2. เลือก ลบ

 3. เลือก ตกลง เพื่อยืนยัน

เวลาคุณลบข้อความ มันจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์ Deleted Items คุณสามารถลบข้อความจากโฟลเดอร์ได้ด้วยตนเอง หรือคุณสามารถตั้งค่า Outlook.com ให้โฟลเดอร์ Deleted Items ของคุณว่างเปล่าโดยอัตโนมัติ ตอนที่คุณลงชื่อออก

หมายเหตุ: เนื้อหาของโฟลเดอร์ที่ถูกลบไปแล้วจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อคุณขยายโฟลเดอร์ รายการที่ถูกลบ:

สกรีนช็อตที่แสดงการขยายโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ล้างโฟลเดอร์ Deleted Items เมื่อคุณลงชื่อออกจากระบบ

 1. ที่ด้านบนของหน้าจอ ให้เลือกการตั้งค่า ไอค่อน การตั้งค่า >ตัวเลือก

 2. เลือก การประมวลผลอัตโนมัติ > ตัวเลือกข้อความ > ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อฉันออกจากระบบ

 3. เลือกบันทึก ปุ่ม สร้างกลุ่ม

หากต้องการเรียนรู้วิธีคืนค่าข้อความที่ถูกลบให้ดูที่ เรียกคืนข้อความอีเมลที่ถูกลบใน Outlook.com

ใช้คำสั่งบนแถบคำสั่งOutlook.com หรือตั้งค่ากฎมีOutlook.com ย้ายข้อความลงในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณได้รับ

ใช้คำสั่งต่างๆ เพื่อจัดการข้อความโดยอัตโนมัติ

คำสั่งต่าง ๆ เช่นSweep และย้ายไปยัง ให้คุณสามารถลบ หรือย้ายข้อความจากผู้ส่งที่ระบุโดยอัตโนมัติ คำสั่งปรากฏบนแถบคำสั่งOutlook.com เมื่อคุณเลือกข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

 • ล้าง จะช่วยให้คุณลบอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ในกล่องจดหมายเข้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเลือกข้อความ คุณสามารถลบอีเมลขาเข้าทั้งหมดจากผู้ส่งคนนั้นโดยอัตโนมัติ เก็บอีเมลล่าสุดเท่านั้นและลบส่วนที่เหลือ หรือลบอีเมลที่เก่ากว่า 10 วัน

 • ย้ายไปยัง ช่วยให้คุณสามารถย้ายข้อความเฉพาะใด ๆ หรือย้ายข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งคนนั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นได้โดยอัตโนมัติ

ตั้งค่ากฎการจัดการข้อความโดยอัตโนมัติ

ใช้กฎเพื่อย้ายข้อความโดยอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์เมื่อได้รับข้อความเหล่านั้น

 1. ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ เลือกข้อความที่คุณต้องการกำหนดกฎ และเลือก ไอคอนคำสั่งเพิ่มเติม บนแถบคำสั่ง

 2. เลือกสร้างกฎ กล่องโต้ตอบสร้างกฎกล่องจดหมายเข้า (ฟอร์ม) เปิดขึ้น

  • ชื่อ แสดงชื่อของผู้ส่ง

  • เมื่อข้อความมาถึง และตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้นแล้ว จะมีสามเงื่อนไขที่ตั้งไว้สำหรับข้อความได้รับ ให้เลือกลูกศรเพื่อเลือกเงื่อนไขอื่น ๆ ถ้าคุณต้องการใช้เงื่อนไขเพิ่มเติม ให้เลือกเพิ่มเงื่อนไข

  • ทำต่อไปนี้ทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้น จะมีการตั้งค่าหนึ่งในสามแอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้เลือกลูกศรเพื่อเลือกแอคชันอื่น ๆ ถ้าคุณต้องการเพิ่มแอคชันอื่น เลือกเพิ่มแอคชัน

  • เว้นแต่ว่าจะตรงกับเงื่อนไขเหล่านี้ ตามค่าเริ่มต้น จะไม่มีการตั้งข้อยกเว้น คุณสามารถเลือกลูกศรเพื่อตั้งค่าข้อยกเว้นให้กับเงื่อนไขด้านบน เลือกเพิ่มข้อยกเว้น หากจำเป็นมีต้องมากกว่าหนึ่งรายการ

  • หยุดการประมวลผลกฎเพิ่มเติม จะมีการกากล่องเครื่องหมายนี้ในค่าเริ่มต้น เมื่อถูกเลือกไว้ กฎต่อ ๆ ไปจะถูกละเว้นแม้จะนำไปใช้กับข้อความได้ก็ตาม

 3. เลือก ตกลง เพื่อบันทึกกฏที่คุณเลือก

ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

ปุ่ม ศูนย์ข้อมูลชุมชน ปุ่ม ติดต่อฝ่ายสนับสนุน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×