การทำงานกับโฟลเดอร์ข้อความใน Outlook บนเว็บ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการจัดระเบียบข้อความของคุณในOutlook บนเว็บ คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่ หรือเปลี่ยนชื่อ ย้าย หรือลบโฟลเดอร์ที่มีอยู่ คุณสามารถจะตั้งค่ากฎเพื่อให้Outlook บนเว็บ ย้ายข้อความโดยอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์นี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่คุณระบุไว้

ในบทความนี้

โฟลเดอร์เริ่มต้น

เมนูทางลัดสำหรับโฟลเดอร์

การสร้างโฟลเดอร์

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

ย้ายโฟลเดอร์

ลบโฟลเดอร์

รายการโปรด

กำหนดเก็บข้อมูล และนโยบายการเก็บถาวร

โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ตั้งค่ากฎเพื่อจัดการกับข้อความ

โฟลเดอร์เริ่มต้น

ตามค่าเริ่มต้น บัญชีผู้ใช้ของคุณเริ่มต้น ด้วยโฟลเดอร์ต่อไปนี้:

โฟลเดอร์จดหมายเริ่มต้นภายใต้รายการโปรด
 • กล่องจดหมายเข้า ข้อความที่รับเข้าจะมาอยู่ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ถ้าคุณได้สร้างกฎสำหรับกล่องจดหมายเข้า ให้เปลี่ยนเส้นทางจดหมายเหล่านั้นไปยังโฟลเดอร์อื่นหรือกรณีถูกระบุว่าเป็นอีเมลขยะ

 • กองข้อความ ช่วยให้คุณกรองจดหมายโดยยึดตามวิธีจัดการข้อความขาเข้าในอดีต เมื่อเปิดใช้งาน เซิร์ฟเวอร์อีเมลไปยังเก็บของข้อความที่คุณอ่าน หรือไม่อ่าน คุณไม่อ่านข้อความจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์กองข้อความ

 • รายการที่ถูกส่ง โดยค่าเริ่มต้นแล้ว สำเนาของทุกข้อความที่คุณส่งจะถูกเก็บลงในโฟลเดอร์รายการที่ถูกส่ง

 • รายการที่ถูกลบ เมื่อคุณลบข้อความ ข้อความดังกล่าวก็จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

ในOutlook บนเว็บ ถ้าคุณเลือกเพิ่มเติม ภายใต้โฟลเดอร์ คุณจะพบโฟลเดอร์เริ่มต้นเหล่านั้นมีการจัดระเบียบภายใต้รายการโปรด โฟลเดอร์เริ่มต้นเดียวกันยังแสดงอยู่ภายใต้โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ นั้นกลายเป็น ส่วนหนึ่งของรายการโฟลเดอร์ จำนวนมากซึ่งผู้ดูแลระบบของคุณอาจได้สร้างยาว ผู้ดูแลระบบของคุณอาจเพิ่มโฟลเดอร์รวมถึง:

 • แบบร่าง ถ้าคุณสร้างหรือตอบกลับข้อความ แต่ไม่สามารถทำให้เสร็จได้ในทันที จะมีการเก็บบันทึกไว้ในโฟลเดอร์แบบร่างของคุณโดยอัตโนมัติ คุณสามารถกลับมาที่ข้อความนี้เพื่อทำการแก้ไขแล้วส่งได้ในภายหลัง

 • ส่งอีเมลขยะ ข้อความที่มีลักษณะอีเมลขยะ แต่ที่จะไม่ถูกบล็อก โดยตัวกรองสแปมก่อนที่จะเข้าถึงกล่องจดหมายของคุณจะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์นี้โดยอัตโนมัติ บทความเรียนรู้เกี่ยวกับอีเมลขยะและฟิชชิ่งมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฟลเดอร์อีเมลขยะของคุณ

 • บันทึกย่อ เป็นโฟลเดอร์แบบอ่านอย่างเดียว คุณต้องใช้ Outlook ในการสร้างหรือแก้ไขรายการในโฟลเดอร์นี้

 • ประวัติการสนทนา ตามค่าเริ่มต้น สำเนาของทุกการสนทนาที่คุณมีในSkype for Business จะถูกเก็บลงในโฟลเดอร์ประวัติการสนทนาของคุณ

ด้านบนของหน้า

เมนูทางลัดสำหรับโฟลเดอร์

ส่วนใหญ่คุณสามารถทำอะไรกับโฟลเดอร์ที่พบในเมนูทางลัด (บริบท) ที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณเลือกโฟลเดอร์ แล้วคลิกขวา ทางลัดที่ปรากฏขึ้นอยู่กับถ้าคุณได้เลือกโฟลเดอร์ภาย ใต้รายการโปรด หรือภาย ใต้โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

โฟลเดอร์รายการโปรด

โฟลเดอร์รายการโปรดแสดงโฟลเดอร์จดหมายที่ด้านบน เมนูทางลัดฟีเจอร์ตัวเลือกที่จะใช้ หรือจำเป็นต้องใช้บ่อยที่สุดเมื่อทำงานกับโฟลเดอร์เหล่านี้ ก็ตาม

เมนูบริบทหรือเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่กล่องจดหมายเข้า

 • ย้ายขึ้นในรายการ หรือย้ายลงในรายการ ให้ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เมื่อต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่โฟลเดอร์ที่สูงกว่า หรือต่ำกว่าในลำดับชั้นโฟลเดอร์

 • การเอาออกจากรายการโปรด เอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรด เอาโฟลเดอร์ออกจากรายการโปรดไม่เอาไซต์ออกจากโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

 • ล้างโฟลเดอร์ ลบทุกอย่างในโฟลเดอร์ รวมทั้งโฟลเดอร์ย่อย

 • ทำเครื่องหมายว่าอ่านแล้วทั้งหมด จะทำเครื่องหมายทุกรายการในโฟลเดอร์ว่าอ่านแล้ว

 • กำหนดนโยบาย กำหนดนโยบายการเก็บถาวรหรือเก็บข้อมูลให้กับข้อความในโฟลเดอร์ ตัวเลือกนี้อาจไม่พร้อมใช้งานถ้าผู้ดูแลระบบของคุณได้เปิด

 • สิทธิ์ ให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้อื่นไปยังโฟลเดอร์ในกล่องจดหมายของคุณ

โฟลเดอร์ส่วนบุคคล

โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณมีคอลเลกชันทั้งหมดในโฟลเดอร์จดหมายพร้อมใช้งานสำหรับคุณ เมนูทางลัด (บริบท) ที่แนบมากับโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณมีตัวเลือกเพิ่มเติมจากเมนูทางลัดให้กับโฟลเดอร์รายการโปรด ตัวเลือกที่ไม่ใช่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม จะพร้อมใช้งานสำหรับโฟลเดอร์ทั้งหมด และตัวเลือกบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานเนื่องจากสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ

เมนูบริบทหรือเมนูทางลัดที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาที่โฟลเดอร์ส่วนบุคคล

เมนูทางลัดสำหรับโฟลเดอร์ส่วนบุคคลที่มีสี่ตัวเลือกที่ไม่เมนูทางลัดสำหรับโฟลเดอร์รายการโปรด:

 • สร้างโฟลเดอร์ใหม่ ใช้เพื่อสร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่ในโฟลเดอร์ที่คุณคลิกขวา

 • เปลี่ยนชื่อ ตั้งชื่อโฟลเดอร์ด้วยชื่ออื่น ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้น เช่นโฟลเดอร์กล่องจดหมายเข้า

 • เพิ่มลงในรายการโปรด เพิ่มโฟลเดอร์ (ลิงก์) ปัจจุบันลงในรายการโปรดของคุณ

 • ย้าย เปิดหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์ที่เลือกไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้นโฟลเดอร์ คุณยังสามารถเลือก และลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่

  หมายเหตุ: ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบ โฟลเดอร์ที่คุณสร้างจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

ด้านบนของหน้า

สร้างโฟลเดอร์

สร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อจัดระเบียบข้อความของคุณ ตามที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถสร้างโฟลเดอร์ สำหรับโครงการเฉพาะเจาะจง สำหรับข้อความทั้งหมดจากบุคคลเฉพาะเจาะจง หรือ สำหรับข้อความทั้งหมดที่ส่งไปยังกลุ่มการแจกจ่ายที่คุณเป็นสมาชิกของ

สร้างโฟลเดอร์ใหม่

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ เลือกเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือปุ่มเพิ่มเติมในบานหน้าต่างนำทางใน Outlook บนเว็บ

 2. เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ถัดจากรายการโปรด หรือชื่อของโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ คลิกปุ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ปุ่มสร้างโฟลเดอร์ใหม่

  • คลิกขวาที่โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ จากนั้น เลือกสร้างโฟลเดอร์ใหม่

 3. ในกล่องโฟลเดอร์ใหม่ ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ จากนั้น กด Enter

เคล็ดลับ: 

 • สร้างโฟลเดอร์ใหม่จะปรากฏด้านล่างของโฟลเดอร์เริ่มต้นโดยอัตโนมัติ

 • โฟลเดอร์ใหม่ใด ๆ ที่สร้างขึ้นในโฟลเดอร์รายการโปรด จะถูกเพิ่มไปยังโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณโดยอัตโนมัติ แต่เฉพาะสามารถถูกลบจากโฟลเดอร์ส่วนบุคคล

 • โฟลเดอร์ใด ๆ ใหม่ถูกสร้างขึ้นในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ อย่างไรก็ตาม จะปรากฏเฉพาะในโฟลเดอร์รายการโปรดถ้าคุณคลิกขวา แล้วเลือกเพิ่มลงในรายการโปรด

สร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ เลือกเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือปุ่มเพิ่มเติมในบานหน้าต่างนำทางใน Outlook บนเว็บ

 2. ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ย่อยเพื่อ และเลือกสร้างโฟลเดอร์ย่อยใหม่

 3. ในกล่องโฟลเดอร์ใหม่ ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ย่อย แล้วกด Enter

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์เริ่มต้นเช่นกล่องจดหมายเข้า แบบร่าง หรือ รายการที่ถูกลบ

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ เลือกเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือปุ่มเพิ่มเติมในบานหน้าต่างนำทางใน Outlook บนเว็บ

 2. ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเปลี่ยนชื่อ แล้วเลือกเปลี่ยนชื่อ

 3. ใส่ชื่อสำหรับโฟลเดอร์ แล้วกด Enter

ย้ายโฟลเดอร์

คุณสามารถลากโฟลเดอร์ไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้นโฟลเดอร์ของคุณ หรือคุณสามารถใช้ตัวเลือกย้าย ในเมนูทางลัด

หมายเหตุ: ในครั้งถัดไปที่คุณเข้าสู่ระบบ โฟลเดอร์ที่คุณสร้างจะจัดเรียงตามลำดับตัวอักษร

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ เลือกเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือปุ่มเพิ่มเติมในบานหน้าต่างนำทางใน Outlook บนเว็บ

 2. ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้าย และเลือกย้าย

 3. ในหน้าต่างย้ายโฟลเดอร์ ที่เปิด เลือกโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายโฟลเดอร์ลงใน และเลือกย้าย

นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างโฟลเดอร์ใหม่เพื่อย้ายโฟลเดอร์ลงใน โดยคลิกขวาที่โฟลเดอร์แม่ที่คุณต้องการ แล้วเลือกสร้างโฟลเดอร์ใหม่ ใช้กฎกล่องจดหมายเข้าเพื่อย้ายข้อความขาเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ระบุโดยยึดตามเกณฑ์ที่คุณเลือกโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การลบโฟลเดอร์

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถลบโฟลเดอร์เริ่มต้นเช่นกล่องจดหมายเข้าและรายการที่ถูกส่ง

 1. ด้านล่างโฟลเดอร์ เลือกเพิ่มเติม

  สกรีนช็อตของเคอร์เซอร์โฮเวอร์เหนือปุ่มเพิ่มเติมในบานหน้าต่างนำทางใน Outlook บนเว็บ

 2. คลิกขวาโฟลเดอร์หรือโฟลเดอร์ย่อยที่คุณต้องการลบ และเลือกลบ

 3. เลือกตกลง เพื่อยืนยัน

รายการโปรด

ในOutlook บนเว็บ โฟลเดอร์รายการโปรดโดยอัตโนมัติรวมถึงโฟลเดอร์ต่อไปนี้: กล่องจดหมายเข้า กองข้อความ รายการที่ถูกส่ง รายการที่ถูกลบ คุณสามารถเพิ่มโฟลเดอร์ลงในรายการโปรดเพื่อทำให้ง่ายต่อการติดตามของโฟลเดอร์ที่มีความสำคัญกับคุณมากที่สุด เพิ่มโฟลเดอร์ลงในรายการโปรดไม่ย้ายโฟลเดอร์ แต่แทน สร้างลิงก์ไปนั้น โฟลเดอร์ที่ถูกเพิ่มลงในรายการโปรดจะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

 • เมื่อต้องการเพิ่มโฟลเดอร์ลงในรายการโปรด คลิกขวาที่โฟลเดอร์ภายใต้โฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ ทางเลือกเพิ่มลงในรายการโปรด

 • เมื่อต้องการจัดระเบียบโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่ในลำดับชั้นโฟลเดอร์ หรือคลิกขวาที่โฟลเดอร์ จากนั้น เลือกย้ายขึ้นในรายการ หรือย้ายลงในรายการ

 • เมื่อต้องการเอาโฟลเดอร์ออก คลิกขวาที่โฟลเดอร์ที่คุณต้องการเอาออกจากรายการโปรด แล้วเลือกเอาออกจากรายการโปรด การกระทำนี้เอาการเชื่อมโยงไปยังโฟลเดอร์ เท่านั้น โฟลเดอร์จะยังคงอยู่ในโฟลเดอร์ส่วนบุคคลของคุณ

ขึ้นอยู่กับนโยบายขององค์กรของคุณ คุณอาจไม่สามารถเพิ่มโฟลเดอร์สาธารณะลงในรายการโปรด สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสร้างโฟลเดอร์สาธารณะในOutlook บนเว็บ และเพิ่มลงในรายการโปรดของคุณ ดูสร้างและแชร์โฟลเดอร์สาธารณะ

ด้านบนของหน้า

กำหนดนโยบายการเก็บข้อมูลและการเก็บถาวร

หมายเหตุ: นโยบายต่างๆ จะถูกควบคุมโดยผู้ดูแลระบบขององค์กรของคุณ นโยบายต่างๆ อาจไม่พร้อมใช้งานสำหรับบัญชีผู้ใช้ของคุณ

นโยบายการเก็บถาวรและการเก็บข้อมูลให้คุณสามารถย้าย หรือลบข้อความได้หลังจากที่พวกเขาได้รับในกล่องจดหมายของคุณสำหรับระยะเวลาโดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเหล่านี้และวิธีการกำหนดค่า ดูนโยบายการเก็บข้อมูลและการเก็บถาวรใน Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ

โฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

เมื่อคุณลบข้อความ จะถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ คุณสามารถทำได้ทั้งด้วยตนเองเอาข้อความจากโฟลเดอร์ หรือคุณสามารถตั้งค่าOutlook บนเว็บ เพื่อล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณออกจากระบบ ผู้ดูแลระบบของคุณอาจยังมีตั้งค่านโยบายการเพื่อล้างรายการจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณหลังจากที่พวกเขาได้รับมีจำนวนวันกำหนดไว้ล่วงหน้า

ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบของคุณเมื่อคุณออกจากระบบ

 1. ที่ด้านบนของหน้าจอ คลิกการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า

 2. ภายใต้การตั้งค่าแอป เลือกจดหมาย

 3. เลือกการประมวลผลอัตโนมัติ >ตัวเลือกข้อความ >ล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบเมื่อฉันออกจากระบบ

 4. คลิกบันทึก ปุ่ม สร้างกลุ่ม

เมื่อต้องการเรียนรู้วิธีการคืนค่าข้อความที่ถูกลบ ดูคืนค่าข้อความอีเมลใน Outlook บนเว็บที่ถูกลบ

ด้านบนของหน้า

การจัดการข้อความ

ใช้คำสั่งบนแถบเมนูOutlook บนเว็บหรือตั้งค่ากฎมีOutlook บนเว็บย้ายข้อความลงในโฟลเดอร์โดยอัตโนมัติในขณะที่คุณได้รับ

ใช้คำสั่งต่าง ๆ เพื่อจัดการข้อความโดยอัตโนมัติ

คำสั่งต่าง ๆ เช่นSweepและย้ายไปยังให้คุณสามารถลบ หรือย้ายข้อความจากผู้ส่งที่ระบุโดยอัตโนมัติ คำสั่งปรากฏบนแถบเมนูOutlook บนเว็บเมื่อคุณเลือกข้อความในกล่องจดหมายเข้าของคุณ

สกรีนช็อตของแถบเมนู

 • Sweepช่วยให้คุณลบอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ในกล่องจดหมายเข้าของคุณได้อย่างรวดเร็ว เมื่อคุณเลือกข้อความ คุณโดยอัตโนมัติลบอีเมลขาเข้าทั้งหมดจากผู้ส่งที่ เก็บอีเมลที่ล่าสุดเท่านั้น หรือลบอีเมลที่ที่เก่ากว่า 10 วัน

 • ย้ายไปยังช่วยให้คุณสามารถย้ายข้อความข้อความระบุ หรือย้ายข้อความทั้งหมดจากผู้ส่งนั้นโดยอัตโนมัติไปยังโฟลเดอร์อื่น

ตั้งค่ากฎการรับข้อความโดยอัตโนมัติ

ใช้กฎเพื่อย้ายข้อความโดยอัตโนมัติลงในโฟลเดอร์ที่คุณได้รับเหล่านั้น

 1. ในกล่องจดหมายเข้าของคุณ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการกำหนดกฎ แล้วคลิกไอคอนคำสั่งเพิ่มเติมบนแถบเมนูOutlook บนเว็บ

  สกรีนช็อตของปุ่มคำสั่งเพิ่มเติมบนแถบเมนู Outlook

 2. คลิกสร้างกฎ กล่องโต้ตอบสร้างกฎกล่องจดหมายเข้า(ฟอร์ม) เปิดขึ้น

  • ชื่อ แสดงชื่อของผู้ส่ง

  • เมื่อข้อความมา ถึง และตรงกับเงื่อนไขต่อไปนี้ทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้น เพียงสามเงื่อนไขจะตั้งค่าสำหรับข้อความได้รับ เลือกลูกศรเพื่อเลือกเงื่อนไขอื่น ๆ ถ้าคุณต้องการใช้เงื่อนไขเพิ่มเติม เลือกเงื่อนไขเพิ่ม

  • ทำต่อไปนี้ทั้งหมด ตามค่าเริ่มต้น หนึ่งของการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าสามถูกตั้งค่า เลือกลูกศรเพื่อเลือกการดำเนินการอื่น ๆ ถ้าคุณต้องการเพิ่มการกระทำอื่น เลือกการกระทำเพิ่ม

  • เว้นแต่ว่าจะตรงกับเงื่อนไขเหล่านี้ ตามค่าเริ่มต้น กำลังตั้งค่าไม่มีข้อยกเว้น เลือกลูกศรเพื่อตั้งค่าข้อยกเว้นเงื่อนไขข้างบน เลือกข้อยกเว้นเพิ่มถ้าจำเป็นต้องมากกว่าหนึ่ง

  • หยุดการประมวลผลกฎเพิ่มเติม ตามค่าเริ่มต้น คือเลือกกล่องกาเครื่องหมาย เมื่อเลือกสิ่งนี้ ผลกฎที่จะถูกละเว้น แม้ว่าพวกเขานำไปใช้กับข้อความ

 3. คลิกตกลงเพื่อบันทึกกฎ ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของบัญชีผู้ใช้ของคุณ คุณอาจได้รับคำเตือนเกี่ยวกับการแก้ไขกฎของคุณ ถ้าจำเป็น ปรึกษาผู้ดูแลระบบของคุณ

หมายเหตุ: ถ้าคุณต้อง การย้ายข้อความที่เรียกของกล่องจดหมายของคุณแต่ต้องการบันทึก คุณสามารถใช้Outlookและบันทึกข้อความของคุณไปยังไฟล์.pst ข้อความจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณกำลังใช้Outlookและสามารถเข้าถึงไฟล์.pst สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทนำสู่ไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst และ.ost), และสร้างไฟล์ข้อมูล Outlook (.pst) เพื่อบันทึกข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×