การทำงานกับแมโคร Excel 4.0

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แม้ว่า Microsoft Excel 2013 จะยังคงสนับสนุนแมโคร Excel 4.0 (XLM) เราขอแนะนำให้คุณโยกย้ายแมโครเหล่านั้นไปที่เวอร์ชันล่าสุดของ Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) การโยกย้ายแมโครจะช่วยให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากการปรับปรุงโมเดลวัตถุการเขียนโปรแกรม VBA เพื่อให้เป็นการง่ายยิ่งขึ้นสำหรับคุณ ได้มีการเพิ่มวัตถุ วิธีการ และคุณสมบัติใหม่ๆ ให้กับโมเดลวัตถุสำหรับฟังก์ชันที่เหลืออยู่เล็กน้อยที่ไม่มีฟังก์ชันที่เทียบเท่ากันใน VBA เวอร์ชันก่อนหน้า นอกจากนี้ ได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินการ การตั้งค่าหน้า ใน VBA เพื่อให้มีประสิทธิภาพเหมือนกับฟังก์ชันการทำงาน PAGE.SETUP() ในแมโคร XLM

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการโยกย้ายแมโคร XLM ดูโยกย้าย Excel 4 แมโคร VBA การบนบล็อกทีมงานผลิตภัณฑ์ Excel

ถ้าคุณตัดสินใจว่าคุณยังไม่พร้อมที่จะโยกย้าย คุณยังคงเรียกใช้แมโคร Excel 4.0 ได้ เมื่อคุณเปิดแมโคร XLM ใน Excel 2010 ที่ปิดใช้งานแมโคร Excel จะแสดงข้อความต่อไปนี้

"เนื่องมาจากการตั้งค่าความปลอดภัยของคุณ แมโครได้ถูกปิดใช้งาน" เมื่อต้องการเรียกใช้แมโคร คุณจำเป็นต้องเปิดเวิร์กบุ๊กนี้อีกครั้ง แล้วเลือกเปิดใช้งานแมโคร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานแมโคร ให้คลิก วิธีใช้"

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าแมโครเพื่อให้คุณสามารถเรียกใช้แมโคร XLM ได้ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกแท็บ ไฟล์ แล้วคลิก ตัวเลือก

  2. คลิก ศูนย์ความเชื่อถือ แล้วคลิก การตั้งค่าศูนย์ความเชื่อถือ

  3. คลิกการตั้งค่าแมโคร จากนั้น คลิกเปิดใช้งานแมโครทั้งหมด (ไม่แนะนำ สามารถเรียกใช้โค้ดที่อาจเป็นอันตราย)

    สำคัญ   เราขอแนะนำให้ คุณไม่ใช้การตั้งค่านี้หรือถ้าคุณทำ ให้ คุณกลับของคุณตั้งค่าความปลอดภัยของแมโครกลับไปยังการปิดใช้งานแมโครทั้งหมดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ทันที

  4. คลิก การตั้งค่าการบล็อกไฟล์ จากนั้น ภายใต้ ชนิดไฟล์ ให้เลือก เวิร์กบุ๊กแมโคร Excel 4 และไฟล์ Add-in และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เปิด ไว้

  5. ภายใต้ ลักษณะการทำงานของการเปิดสำหรับชนิดไฟล์ที่เลือก ให้คลิก เปิดชนิดไฟล์ที่เลือกในมุมมองที่ได้รับการป้องกันและอนุญาตการแก้ไข

  6. คลิก ตกลง สองครั้ง

หัวข้อถัดไปคืออะไร

ดาวน์โหลดไฟล์วิธีใช้สำหรับแมโคร Excel 4.0เพื่อเรียนรู้วิธีการทำงานกับแมโคร Excel 4.0 ใน Excel รุ่นที่ใหม่กว่า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×