ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การทำงานกับแฟ้ม PDF ที่แก้ไขได้ในเครื่องมือจัดการเอกสาร

คุณสามารถเปิดแฟ้ม Adobe® Acrobat® PDF ที่คุณเก็บไว้ได้ในเครื่องมือจัดการเอกสาร 2010 เพื่อทำการอ่านหรือแก้ไขได้ ถ้าคุณแก้ไขแฟ้ม PDF คุณสามารถบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณลงในพื้นที่ทำงานได้โดยใช้วิธีต่อไปนี้

  • บนแท็บ แฟ้ม ให้คลิก บันทึก

  • กด CTRL+S

ถ้าคุณปิดแฟ้ม PDF ที่แก้ไขแล้วโดยไม่ได้บันทึกไว้ Acrobat จะพร้อมท์ให้คุณบันทึกแฟ้ม PDF นั้นเป็นแฟ้มใหม่ เมื่อต้องการหลีกเลี่ยงการสร้างแฟ้มใหม่และทำการบันทึกแฟ้มที่มีอยู่แล้วแทน ให้คลิก ยกเลิก เพื่อปิดกล่องโต้ตอบ บันทึกเป็น แล้วบันทึกแฟ้มนั้นโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามที่อธิบายไว้ข้างต้น

ถ้าคุณได้บันทึกแฟ้ม PDF เป็นแฟ้มใหม่แล้ว คุณสามารถลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟ้ม PDF ต้นฉบับในพื้นที่ทำงานนั้น แล้วเพิ่มแฟ้มใหม่ในพื้นที่ทำงานดังกล่าวได้

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×