การทำงานกับแฟ้มที่แนบมาในเครื่องมือรายการ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

การทำงานของแฟ้มที่แนบมาในเครื่องมือรายการในพื้นที่ทำงาน SharePoint แตกต่างจากในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

ในหัวข้อนี้

การทำงานกับไฟล์ที่แนบมาในเครื่องมือรายการในเวิร์กสเปซของ SharePoint

การทำงานกับไฟล์ที่แนบมาในเครื่องมือรายการในเวิร์กสเปซของ Groove

การทำงานกับแฟ้มที่แนบมาในเครื่องมือรายการในพื้นที่ทำงาน SharePoint

แม่แบบฟอร์มในเครื่องมือรายการในพื้นที่ทำงาน SharePoint อาจมีเขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล

ถ้าเขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาไม่มีแฟ้มที่แนบมาในปัจจุบัน คุณสามารถคลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แนบแฟ้ม

ในเขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาที่มีสิ่งที่แนบมา คุณสามารถคลิกสิ่งที่แนบเพื่อเปิดแฟ้มในโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุน สำหรับชนิดแฟ้มส่วนมาก แฟ้มที่แนบมาจะถูกดาวน์โหลดและทำข้อมูลให้ตรงกันกับแคชเอกสาร Office ภายในเครื่องของคุณ ถ้าพื้นที่ทำงาน SharePoint ไม่สนับสนุนชนิดแฟ้มใด (ตัวอย่างเช่น แฟ้ม Microsoft Office OneNote ) แฟ้มที่แนบจะถูกเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ และคุณจะได้รับการพร้อมท์ให้เปิดแฟ้มจากเซิร์ฟเวอร์ ถ้าคุณกำลังทำงานแบบออฟไลน์ คุณจะไม่สามารถเปิดแฟ้มที่แนบมาที่พื้นที่ทำงาน SharePoint ไม่สามารถทำข้อมูลให้ตรงกันกับแคชเอกสาร Office ภายในเครื่องของคุณได้

ด้านบนของหน้า

การทำงานกับแฟ้มที่แนบมาในเครื่องมือรายการในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace

แม่แบบฟอร์มในเครื่องมือรายการแบบกำหนดเองในพื้นที่ทำงาน Sharepoint Workspace อาจมีเขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาอย่างน้อยหนึ่งเขตข้อมูล

ถ้าเขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาไม่มีแฟ้มที่แนบมาในปัจจุบัน คุณสามารถคลิกสองครั้งที่เขตข้อมูลเพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ แนบแฟ้ม

ในเขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาที่มีสิ่งที่แนบมา คุณจะสามารถดำเนินการต่อไปนี้ได้ นั่นคือ ชี้ไปที่เขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาที่มีสิ่งที่แนบมา

  • คลิกสองครั้งที่ไอคอนสิ่งที่แนบมาเพื่อเปิดแฟ้มในโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุน

    แฟ้มที่แนบมาเป็นแบบอ่านอย่างเดียว การแก้ไขที่คุณทำกับแฟ้มต้องถูกบันทึกในสำเนาใหม่ของแฟ้มนั้น

  • ชี้ไปที่แฟ้มที่แนบมาเพื่อแสดงไอคอนที่หนีบกระดาษ ซึ่งคุณสามารถคลิกเพื่อแสดงเมนูตัวเลือกได้

    เมนูแฟ้มที่แนบมา

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×