การทำงานกับแฟ้มที่แนบมาในเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

รายการเครื่องมือฟอร์มแบบกำหนดเอง 2007 อาจมีแฟ้มที่แนบมาอย่างน้อยหนึ่งรายการ

เขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาบางรายการจะมีปุ่มปฏิบัติการต่อไปนี้

ไอคอนแฟ้มที่แนบ

คลิกเพื่อเลือกแฟ้มอย่างน้อยหนึ่งแฟ้มที่จะแนบจากระบบแฟ้มของคุณ

ไอคอนเปิดใช้สิ่งที่แนบมา

คลิกเพื่อเปิดใช้สิ่งที่แนบมามาที่เลือกไว้ ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการแก้ไขรายการ คุณสามารถเปิดแฟ้มเพื่อทำการแก้ไขในโปรแกรมประยุกต์ของโปรแกรมนั้นได้ เมื่อคุณเลือกหน้าต่างพื้นที่ทำงาน SharePoint อีกครั้ง จะมีพร้อมท์ให้คุณปรับปรุงเครื่องมือโดยใช้การแก้ไขที่คุณได้บันทึกในแฟ้มนั้น เมื่อคุณปรับปรุงเครื่องมือ การแก้ไขดังกล่าวจะถูกส่งไปยังสมาชิกพื้นที่ทำงานทุกคน ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ในการแก้ไขรายการ ระบบจะเปิดแฟ้มในโปรแกรมประยุกต์สำหรับแฟ้มนั้นในแบบอ่านอย่างเดียว

ไอคอนบันทึกสิ่งที่แนบมา

คลิกเพื่อบันทึกสิ่งที่แนบมาที่เลือกลงในตำแหน่งที่ตั้งที่ระบุในระบบแฟ้มของคุณ

ไอคอนลบสิ่งที่แนบมา

คลิกเพื่อลบสิ่งที่แนบมาที่เลือก

เขตข้อมูลแฟ้มที่แนบมาบางรายการจะแสดงผลแฟ้มที่แนบมาในลักษณะของรูป

สิ่งที่แนบมาใน InfoPath

คุณสามารถคลิกสองครั้งที่รูปเพื่อเปิดแฟ้มในโปรแกรมประยุกต์ที่สนับสนุนได้ หรือคลิกขวาที่รูปเพื่อดูตัวเลือกอื่นๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×