การทำงานกับเมนูและคำสั่งโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

แถบเมนูคือแถบเครื่องมือพิเศษที่ด้านบนของหน้าจอที่มีเมนู เช่น แฟ้มแก้ไข และ มุมมอง ในรายการต่อไปนี้ คำว่า "แถบเครื่องมือ" รวมถึงแถบเมนูด้วย

ให้กด

เมื่อต้องการ

ALT, letter1, letter2

เปิดคำสั่งบนแถบเมนู ซึ่งletter1 คือตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อ และletter2 คือตัวอักษรที่ขีดเส้นใต้ในชื่อคำสั่ง

F10 หรือ ALT

ทำให้แถบเมนูใช้งานได้

CTRL+แท็บ

เลือกแถบเครื่องมือถัดไป เมื่อแถบเครื่องมือใช้งานอยู่

CTRL+SHIFT+แท็บ

เลือกแถบเครื่องมือก่อนหน้า เมื่อแถบเครื่องมือใช้งานอยู่

แท็บ

เลือกเมนูหรือปุ่มถัดไปบนแถบเครื่องมือใช้งานอยู่

SHIFT+แท็บ

เลือกเมนูหรือปุ่มก่อนหน้าบนแถบเครื่องมือใช้งานอยู่

ลูกศรขึ้น

เลือกรายการเมนูก่อนหน้าบนเมนูหรือเมนูย่อยที่ใช้งานอยู่

ลูกศรลง

เลือกรายการเมนูบนเมนูหรือเมนูย่อยที่ใช้งานอยู่

SHIFT+F10

แสดงเมนูทางลัด

HOME หรือ END

เลือกคำสั่งแรกหรือคำสั่งสุดท้ายบนเมนูหรือเมนูย่อยที่ใช้งานอยู่

ALT

ปิดเมนูหรือเมนูย่อยที่ใช้งานอยู่ ณ เวลาเดียวกัน

Esc

ปิดเมนูที่ใช้งานอยู่หรือเมนูย่อยที่ใช้งานอยู่เท่านั้น

ALT+SPACEBAR

แสดงเมนูไอคอนโปรแกรม (บนแถบชื่อโปรแกรม)

ENTER

เปิดเมนูที่ใช้งานอยู่ หรือดำเนินการกระทำที่กำหนดให้กับปุ่มหรือคำสั่งที่เลือก


ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×