Office

การทำงานกับเมทริกซ์ใน Power View

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

เมทริกซ์เป็นการแสดงภาพชนิดหนึ่งซึ่งคล้ายกับตารางตรงที่ประกอบขึ้นจากแถวและคอลัมน์ อย่างไรก็ตาม เมทริกซ์สามารถยุบและขยายตามแถวหรือคอลัมน์ได้ ถ้าเมทริกซ์มีลำดับชั้น คุณสามารถดูรายละเอียดแนวลึกและดูข้อมูลสรุปได้ เมทริกซ์สามารถแสดงผลรวมและผลรวมย่อยตามคอลัมน์หรือแถว และยังสามารถแสดงข้อมูลโดยไม่มีค่าที่ซ้ำกันได้ด้วย ตัวอย่างเช่น การแสดงภาพเกี่ยวกับ Olympic sports, disciplines และ events:

ทางด้านซ้ายจะเป็นตารางที่แสดงรายการ sport และ discipline สำหรับ event แต่ละรายการและทุก event

ทางด้านขวา เมทริกซ์จะแสดงรายการของ sport และ discipline แต่ละรายการเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

เมทริกซ์ Power View กับ ตาราง

เมื่อต้องการสร้างเมทริกซ์ คุณจะเริ่มด้วยการสร้างตารางและแปลงตารางเป็นเมทริกซ์

  • จากแท็บ ออกแบบ > สลับการแสดงภาพ > ตาราง > เมทริกซ์

ตามค่าเริ่มต้น เมทริกซ์มีผลรวมและผลรวมย่อยสำหรับกลุ่มต่างๆ แต่คุณสามารถปิดการใช้งานได้

  • บนแท็บ ออกแบบ > ตัวเลือก > ผลรวม

เมื่อต้องการเพิ่มกลุ่มคอลัมน์ ให้ลากเขตข้อมูลไปยังกล่อง กลุ่มคอลัมน์

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณไม่เห็นกล่อง กลุ่มคอลัมน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณได้เลือก เมทริกซ์ บนแท็บ ออกแบบ แล้ว

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

ลำดับชั้นใน Power View

เพิ่มการดูรายละเอียดแนวลึกให้กับแผนภูมิหรือเมทริกซ์ Power View

แผนภูมิและการแสดงภาพแบบอื่นๆ ใน Power View

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

วิดีโอ Power View และ Power Pivot

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×