การทำงานกับเนื้อหาและโครงสร้างของไซต์

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณใช้เพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' เพื่อจัดการเนื้อหาและโครงสร้างของไซต์คอลเลกชัน SharePoint ของคุณ ใน Microsoft Office SharePoint Server 2007 การนำทางถูกสร้างแบบไดนามิกจากลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชัน นั่นหมายความว่าเมื่อคุณเปลี่ยนโครงสร้างของไซต์ (ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณย้ายไซต์ย่อย) การเปลี่ยนแปลงนั้นจะถูกนำไปยังการนำทางของไซต์ ตำแหน่งที่รายการปรากฏในการนำทางของไซต์ปัจจุบันจะสะท้อนตำแหน่งที่ตั้งใหม่ของไซต์ย่อยต้นแบบนั้น สิ่งที่คุณสามารถกระทำกับเพจได้นั้นมีมากกว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของไซต์ คุณสามารถจัดการเนื้อหาโดยการดำเนินการอื่นๆในรายการและข้อมูลในรายการได้ ตัวอย่างเช่น การเช็คเอาท์หรือเช็คอิน ประกาศ และคัดลอกรายการ

สิ่งสำคัญ: 

 • จุดเริ่มต้นใน 2018 ตุลาคมเนื้อหาของไซต์และโครงสร้างจะถูกไม่สนับสนุนใน SharePoint Online ตั้งค่าการเชื่อมโยงไปยังหน้า SiteManager.aspx จะถูกเอาออกจาก SharePoint Online และเข้าถึงโดยตรงจะถูกจำกัดสำหรับไซต์คอลเลกชันผู้ดูแลระบบจนถึงเดือน 2019 มีนาคม

 • เราขอแนะนำให้ใช้ไฟล์ย้ายและคัดลอกเพื่อจัดโครงสร้างและเนื้อหาของไซต์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์ระหว่างไซต์ SharePoint และ OneDrive

เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนติดต่อของเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' จะเป็นที่คุ้นเคยของคุณ ส่วนติดต่อดังกล่าวจึงได้รับการออกแบบมาให้คล้ายกับ Windows Explorer คุณสามารถดูลำดับชั้นไซต์คอลเลกชันในบานหน้าต่างนำทางในรูปของมุมมองแบบโครงสร้างทางด้านซ้ายของเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' ส่วนทางด้านขวา จะมีการแสดงรายการไว้ในบานหน้าต่างรายการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเข้าถึงเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' คุณต้องมีสิทธิสนับสนุนเป็นอย่างน้อย

คุณต้องการทำอะไร

ไปยังเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์

เกี่ยวกับการกระทำ

เลือกหลายรายการ

คัดลอกรายการ

ย้ายรายการ

ลบรายการ

แสดงหรือซ่อนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

เกี่ยวกับรายงานของเนื้อหาและโครงสร้างของไซต์

แสดงรายงาน

ไปยังเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์'

คุณสามารถไปยังเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' ผ่านทางเมนู การกระทำในไซต์ ถ้าคุณอยู่ในระดับบนสุดของไซต์ คุณจะเห็นรายการของเมนูแสดงอยู่บนเมนู การกระทำในไซต์ ถ้าคุณอยู่ในไซต์ย่อย คุณสามารถนำทางไปยังเพจ 'การตั้งค่าไซต์' แล้วนำทางต่อไปยังเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' ได้

หมายเหตุ: กระบวนงานอื่นๆ ในหัวข้อนี้จะสมมติว่าคุณรู้วิธีการไปยังเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' โดยใช้กระบวนงานต่อไปนี้

 1. คลิก การกระทำในไซต์ แล้วคลิก จัดการเนื้อหาและโครงสร้าง

 2. ถ้า จัดการเนื้อหาและโครงสร้าง ไม่ได้แสดงรายการอยู่ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

  1. ชี้ไปที่ การตั้งค่าไซต์ คลิก ปรับเปลี่ยนการตั้งค่าของไซต์ทั้งหมด จากนั้นภายใต้ การดูแลไซต์คอลเลกชัน ให้คลิก ไปที่การตั้งค่าไซต์ระดับบนสุด

  2. ภายใต้ การดูแลไซต์ ให้คลิก เนื้อหาและโครงสร้าง

 3. เพจ 'เนื้อหาและโครงสร้าง' จะปรากฏขึ้น

 4. เมื่อต้องการกลับไปยังหน้าการตั้งค่าไซต์ บนแถบเครื่องมือรายการ คลิกการตั้งค่า แล้ว คลิ กการตั้งค่าไซต์

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับการกระทำ

โดยปกติแล้วเมนูบริบทที่คุณสามารถใช้ดำเนินการได้จะพร้อมใช้งานสำหรับแต่ละรายการบนเพจอยู่แล้ว ทั้งในการนำทางและบานหน้าต่างรายการ จากเมนูบริบท คุณสามารถดำเนินการกระทำ Windows SharePoint Services 3.0 ที่คุณสามารถดำเนินการที่ใดก็ได้ในส่วนติดต่อผู้ใช้ คุณสามารถใช้คุณลักษณะการประกาศ เช่น เช็คเอาท์ ละทิ้งการเช็คเอาท์ ส่งเพื่อขออนุมติ หรือประกาศรายการ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับปรุงโครงสร้างไซต์คอลเลกชันด้วยการย้าย คัดลอก หรือลบไซต์ย่อย เมื่อเนื้อหาถูกคัดลอก ย้าย หรือลบ การเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นจะได้รับการปรับปรุงด้วย

การกระทำที่เปิดใช้งานสำหรับข้อมูลในเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' จะขึ้นอยู่กับบริบทและสถานะของข้อมูลนั้น ตัวอย่างเช่น ถ้าข้อมูลถูกเช็คเอาท์แล้ว จะไม่มีการเปิดใช้งานการกระทำเช็คเอาท์ การกระทำที่ถูกเปิดใช้งานจะขึ้นอยู่กับบริบทความปลอดภัยของผู้ใช้ปัจจุบันด้วย นอกจากนี้การกระทำที่เปิดใช้งานหรือแสดงอยู่นั้นยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ เช่น ชนิดของข้อมูลในรายการที่มีอยู่ หรือบางคุณลักษณะ เช่น การประกาศ ที่มีการเปิดใช้งานในไซต์คอลเลกชันด้วย

การกระทำละทิ้งการเช็คเอาท์ ซึ่งทำให้คุณสามารถเลิกทำการกระทำเช็คเอาท์สำหรับผู้ใช้รายอื่นในรายการเดียวหรือหลายรายการได้นั้น จะคืนค่ารายการกลับไปเป็นสถานะที่เคยเป็นของการเช็คเอาท์ครั้งล่าสุด สถานการณ์สมมติทั่วไปคือว่าถ้าพนักงานคนหนึ่งลืมที่จะเช็คอินแฟ้มก่อนที่จะลาหยุดพักผ่อนยาว ผู้จัดการสามารถใช้การกระทำละทิ้งการเช็คเอาท์เพื่อปลดปล่อยแฟ้มนั้นได้

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะพร้อมใช้งานจากเพจ 'จัดการเนื้อหาและโครงสร้าง' เท่านั้น และจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสม

ด้านบนของหน้า

เลือกหลายรายการ

บนเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' การกระทำใดๆ ที่คุณสามารถดำเนินการกับรายการเดียวได้นั้น คุณก็สามารถดำเนินการกับหลายรายการได้ด้วยการเลือกรายการก่อน แล้วเลือกการกระทำ

 1. บนเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' ถัดจาก ชนิด ให้คลิกปุ่ม เลือกรายการทั้งหมด

  • ล้างรายการที่คุณไม่ต้องการรวมไว้

  • เมื่อต้องการเลือกรายการเดียว ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากรายการนั้น

 2. คลิก การกระทำ แล้วคลิกการกระทำที่คุณต้องการดำเนินการ

ด้านบนของหน้า

คัดลอกรายการ

คุณสามารถคัดลอกไซต์ย่อยหรือรายการทั้งหมดไปยังไซต์ย่อยอื่นในลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชันได้ หรือคุณสามารถคัดลอกแต่ละรายการในชุดรายการไปยังรายการที่เข้ากันได้ใดๆ อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ที่จะใช้การกระทำคัดลอกเพื่อทำซ้ำรายการในชุดรายการเดียวกัน

หลังจากคุณดำเนินการคัดลอกแล้ว การนำทางของไซต์สำหรับคอมโพเนนต์การนำทางทั้งหมดจะได้รับการปรับปรุง และการนำทางของไซต์จะแสดงตำแหน่งที่ตั้งของทั้งไซต์ย่อย รายการหรือข้อมูลในรายการ

 1. บนเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' ให้เลือกรายการเดียวหรือหลายรายการเพื่อคัดลอก

 2. คลิก การกระทำ แล้วคลิก คัดลอก

 3. ในกล่องโต้ตอบ คัดลอก ให้เลือกปลายทาง แล้วคลิก ตกลง

 4. รายการแหล่งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า คุณจะเข้ากันได้กับที่เก็บปลายทาง ถ้าตรวจสอบ กำหนด:

  • รายการเข้ากันได้ รายการนั้นจะถูกคัดลอก และเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' จะปรากฏขึ้น

  • รายการเข้ากันไม่ได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น และรายการจะไม่ถูกคัดลอก

ด้านบนของหน้า

ย้ายรายการ

คุณสามารถย้ายแต่ละรายการในชุดรายการหรือไซต์ย่อยทั้งหมดไปยังไซต์ย่อยอื่นภายในไซต์คอลเลกชันได้ ไซต์ย่อยสามารถถูกย้ายโดยตรงให้ไปอยู่ภายใต้ระดับบนสุดในลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชันหรือภายใต้ไซต์ย่อยอื่นในลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชันได้ เมื่อคุณย้ายไซต์ย่อย เนื้อหาทั้งหมดในไซต์ย่อยจะถูกย้ายไปด้วย อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถย้ายเฉพาะรายการเดียว (ตัวอย่างเช่น เฉพาะไลบรารีรายการ) ไปยังไซต์ย่อยอื่นได้

เมื่อคุณทำการย้ายไซต์ย่อยหรือรายการ และเนื่องจากการนำทางถูกสร้างแบบไดนามิกจากลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชัน คอมโพเนนต์การนำทางจะถูกปรับปรุงโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจะมีการแสดงตำแหน่งใหม่ของรายการหรือไซต์ย่อยในการนำทางนั้น

คุณสามารถใช้การย้ายเพื่อปรับโครงสร้างไซต์ของคุณให้มีประสิทธิภาพได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจจำเป็นต้องสร้างการนำทางสำหรับไซต์ของคุณใหม่ หรือย้ายไซต์ย่อยของแผนกเนื่องจากมีการจัดระเบียบใหม่โดยให้ไปอยู่ภายใต้กลุ่มอื่น

 1. บนเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' ให้เลือกรายการเดียวหรือหลายรายการที่ต้องการย้าย

 2. คลิก การกระทำ แล้วคลิก ย้าย

 3. ในกล่องโต้ตอบ ย้าย ให้เลือกปลายทาง แล้วคลิก ตกลง

 4. รายการต้นทางจะถูกตรวจสอบความถูกต้องเพื่อให้แน่ใจว่าเข้ากันได้กับแหล่งข้อมูลปลายทาง ถ้าการตรวจสอบความถูกต้องระบุว่า

  • รายการเข้ากันได้ รายการนั้นจะถูกย้ายและเพจ เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์ จะปรากฏขึ้น

  • รายการเข้ากันไม่ได้ ข้อความแสดงข้อผิดพลาดจะปรากฏขึ้น และรายการนั้นจะไม่ถูกย้าย

ด้านบนของหน้า

ลบรายการ

คุณลักษณะนี้ทำให้ผู้ดูแลไซต์สามารถจัดระเบียบไซต์ได้ใหม่โดยไม่ต้องลบรายการออกทีละรายการ ไซต์ย่อยทั้งหมดหรือรายการแต่ละรายการสามารถถูกลบจากลำดับชั้นของไซต์คอลเลกชันได้

ถ้าถังรีไซเคิลถูกเปิดใช้งานสำหรับไซต์ จะสามารถกู้คืนข้อมูลในรายการหลังจากที่ถูกลบออกไปแล้วได้ อย่างไรก็ตาม การลบไซต์ย่อยเป็นการกระทำที่ร้ายแรงมาก เนื่องจากโครงสร้างภายในทั้งหมดของไซต์ย่อยนั้นจะถูกลบอย่างถาวรแม้ว่าจะมีการเปิดใช้งานถังรีไซเคิลอยู่ก็ตาม

หมายเหตุ: ถ้าวัตถุประสงค์ของคุณคือไม่ต้องการแสดงไซต์ย่อยหรือเพจในการนำทางของไซต์ คุณควรลบไซต์นั้นออก แทนที่คุณจะต้องไปที่เพจ 'ตัวเลือกการนำทาง' และใช้ฟังก์ชัน ซ่อน

 1. บนเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' ในมุมมองแบบโครงสร้าง ให้ชี้ไปที่ไซต์ย่อยที่คุณต้องการลบ แล้วคลิกลูกศรที่ปรากฏ

 2. บนเมนูที่ปรากฏ ให้คลิก ลบ

 3. กล่องโต้ตอบคำเตือนจะปรากฏขึ้นพร้อมกับข้อความว่า การลบไซต์ที่เลือกจะลบเนื้อหาและข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดอย่างถาวร ไซต์ย่อยทั้งหมดในไซต์นี้จะสูญเสียอย่างถาวรด้วยเช่นกัน

 4. ในกล่องโต้ตอบคำเตือน ให้คลิก ใช่

 5. เนื่องจากการดำเนินการนี้ใช้เวลานาน เว็บเพจ กำลังดำเนินการลบ จะปรากฏขึ้น

 6. เมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์ เบราว์เซอร์จะโหลดเพจ 'จัดการเนื้อหาและโครงสร้าง' ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

แสดงหรือซ่อนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

ใช้คุณลักษณะนี้เพื่อระบุทรัพยากรที่รายการเรียกใช้ ทรัพยากรเป็นองค์ประกอบที่เพจใช้งาน ซึ่งประกอบด้วย เค้าโครงเพจ, รูป, Cascading Style Sheets (CSS), การเชื่อมโยงจากเพจไปยังเพจอื่น, การเชื่อมโยงไปยังเพจจากภายในไซต์คอลเลกชัน และการเชื่อมโยงไปยังหรือจากเพจนี้ การะระบุทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเป็ประโยชน์อย่างยิ่ง ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณจำเป็นต้องลบรูป ด้วยการกำหนดความขึ้นต่อกันสำหรับรูปดังกล่าว คุณสามารถปรับปรุงการเชื่อมโยงหรือทรัพยากรได้ตามต้องการ

คุณลักษณะนี้จะแสดงเฉพาะทรัพยากรที่เกี่ยวข้องทีละหนึ่งรายการเท่านั้น ถ้าคุณไม่มีรายการที่เลือกไว้เมื่อคุณคลิก แสดงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง รายการแรกในบานหน้าต่างรายการจะถูกเลือก เมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกข้อมูลอื่นในรายการ จะมีการแสดงทรัพยากรสำหรับรายการนั้น

เมื่อต้องการแสดงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง   

 1. บนเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' บนแถบเครื่องมือรายการ ให้คลิก แสดงทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 2. บานหน้าต่าง ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ จะปรากฏขึ้น

 3. ถ้าคุณไม่ได้เลือกรายการไว้ รายการแรกที่มีการเรียงลำดับตามตัวอักษรจะถูกเรียกใช้เพื่อสร้างรายงาน

เมื่อต้องการซ่อนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง   

 1. บนเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' บนแถบเครื่องมือรายการ ให้คลิก ซ่อนทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

 2. บานหน้าต่าง ทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับ จะปรากฏขึ้น

ด้านบนของหน้า

เกี่ยวกับรายงานของเนื้อหาและโครงสร้างของไซต์

จะมีรายงานอยู่เจ็ดอย่างที่พร้อมใช้งานเมื่อคุณติดตั้ง Office SharePoint Server 2007 เมื่อคุณเลือกรายงานหนึ่ง ข้อมูลทั้งหมดที่ตรงกับตัวกรองในไซต์ปัจจุบันและไซต์ย่อยใดๆ ภายใต้ไซต์ปัจจุบันจะถูกส่งกลับ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการกำหนดแหล่งข้อมูลสำหรับข้อมูลในรายงาน คุณสามารถชี้ไปที่คอลัมน์ชื่อ และเส้นทางจะแสดงอยู่ในแถบสถานะของเบราว์เซอร์

ถ้าคุณมีสิทธิ์ที่เหมาะสมบนไซต์ของคุณ คุณสามารถสร้างหรือแก้ไขรายงานเพื่อทำให้รายงานนั้นเฉพาะเจาะจงกับสถานการณ์ของคุณหรือสภาพแวดล้อมของคุณได้ ตัวอย่างเช่น ผู้สร้างอาจมีความยุ่งยากในการระบุตำแหน่งเพจทั้งหมดที่พวกเขากำลังทำงานกับไซต์คอลเลกชันทั้งหมด ด้วยการเรียกใช้รายงาน พวกเขาสามารถพบข้อมูลทั้งหมด และจากมุมมองรายงานนี่เอง พวกเขาสามารถดำเนินการกับข้อมูลด้วยวิธีเดียวกับที่พวกเขาทำในมุมมอง เอกสารทั้งหมด ได้

เนื่องจากรายงานคือข้อมูลต่างๆ ในรายการ หลังจากที่คุณสร้างรายงานใหม่ ก็จะมีการปรับใช้โดยอัตโนมัติ นอกจากนี้ เนื่องจากรายงานเป็นข้อมูลในรายการ รายงานจึงสามารถถูกควบคุมรุ่นเพื่อให้ต้องมีการตรวจสอบก่อนจะทำการแก้ไขได้

แสดงรายงาน

 1. เมื่อต้องการแสดงรายงาน ให้เลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่งต่อไปนี้

  • บนเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์' บนเมนู มุมมอง ให้เลือกรายงาน

  • คลิก การกระทำในไซต์ ชี้ไปที่ แสดงรายงาน แล้วเลือกรายงาน

 2. รายงานนั้นจะเปิดออกบนเพจ 'เนื้อหาและโครงสร้างของไซต์'

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×