การทำงานกับหน้าต่าง โปรแกรม หรือวิธีใช้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

ให้กด

เมื่อต้องการ

CTRL+F7

เปิดใช้งานแป้นลูกศรเพื่อให้คุณสามารถย้ายหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ ให้กด ENTER เพื่อให้การย้ายเสร็จสมบูรณ์

CTRL+F8

เปิดใช้งานแป้นลูกศรเพื่อให้คุณสามารถปรับขนาดหน้าต่างที่ใช้งานอยู่ ให้กด ENTER เพื่อทำให้การปรับขนาดเสร็จสมบูรณ์

CTRL+F5

คืนค่าขนาดหน้าต่างของเอกสารโปรแกรมหลัก

CTRL+F4

ปิดหน้าต่าง

ALT+แท็บ

สลับไปยังโปรแกรมที่เปิดอยู่ถัดไป

ALT+SHIFT+แท็บ

สลับไปยังโปรแกรมที่เปิดอยู่ก่อนหน้า

ALT+F4

ออกจากโปรแกรมหลัก

F1

แสดงวิธีใช้แบบออนไลน์

CTRL+ESC

แสดงเมนู เริ่ม (Start) ของ Windows


ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×