การทำงานกับหน้าต่าง โปรแกรม หรือวิธีใช้โดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เนื้อหาบางส่วนในหัวข้อนี้อาจไม่สามารถใช้กับบางภาษาได้

กด

ถึง

CTRL+F7

เปิดใช้งานแป้นลูกศรเพื่อให้คุณสามารถย้ายหน้าต่างที่ใช้งาน กด ENTER เพื่อย้ายการทำให้เสร็จสมบูรณ์

CTRL+F8

เปิดใช้งานแป้นลูกศรเพื่อให้คุณสามารถปรับขนาดหน้าต่างที่ใช้งาน กด ENTER เพื่อเสร็จสิ้นการปรับขนาด

CTRL+F5

คืนค่าขนาดของหน้าต่างโปรแกรมหลักเอกสาร

CTRL+F4

ปิดหน้าต่าง

ALT+TAB

สลับไปยังโปรแกรมถัดไปที่เปิดอยู่

ALT+SHIFT+TAB

สลับไปยังโปรแกรมก่อนหน้าเปิด

ALT+F4

ออกจากโปรแกรมหลัก

F1

แสดงวิธีใช้แบบออนไลน์

CTRL+ESC

แสดงเมนู เริ่ม (Start) ของ Windows


หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×