การทำงานกับสิ่งที่แนบมาใน Outlook บนเว็บสำหรับธุรกิจ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้สิ่งที่แนบมาเพื่อเพิ่มไฟล์อย่าง น้อยหนึ่งไปยังอีเมลหรือปฏิทินรายการที่คุณสร้าง และคุณสามารถแทรกรูปภาพ (ฝัง) รูปภาพลงในเนื้อความของข้อความ

ในบทความนี้

แนบไฟล์ลงในข้อความ

แนบไฟล์ลงในเหตุการณ์ในปฏิทิน

แทรกรูปภาพในข้อความ

แนบข้อความไปยังข้อความอื่น

เอาสิ่งที่แนบมาออก

ดูสิ่งที่แนบมา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมา

แนบแฟ้มไปกับข้อความ

 1. สร้างข้อความใหม่ และบนแถบเมนู เลือกแนบแทรก

  แนบไฟล์ไปกับข้อความ

 2. เรียกดูเพื่อค้นหาไฟล์คุณต้องการแนบ และ ถ้าจำเป็น เลือกเปิด เพื่อเพิ่มลงในข้อความของคุณ

 3. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกอัปโหลด และแนบเป็นไฟล์ OneDrive

  • เลือกแนบเป็นสำเนา

 4. เลือกส่ง

เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์จากโฟลเดอร์เดียวกัน เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ที่ไม่ปรากฏอยู่ติดกัน แป้น Ctrl ค้างไว้ และเลือกไฟล์ที่คุณต้อง การ เมื่อต้องการเลือกไฟล์ที่อยู่ติดกัน แป้น Shift ค้างไว้ เลือกไฟล์แรก และไฟล์สุดท้ายที่คุณ ต้อง และปล่อยจาก นั้นปล่อยแป้น Shift

ด้านบนของหน้า

แนบไฟล์ลงในเหตุการณ์ในปฏิทิน

 1. สร้างเหตุการณ์ปฏิทินใหม่ หรือแก้ไขเหตุการณ์ที่มีอยู่

 2. เมื่อต้องการสร้างเหตุการณ์ปฏิทินใหม่ เลือกลูกศรลง ปุ่มใหม่และลูกศรลง นั้นแล้ว เลือกเหตุการณ์ปฏิทิน

 3. เพิ่ม หรือแก้ไขรายละเอียดของเหตุการณ์

 4. บนแถบเมนู เลือกแนบ แทรก แล้ว เรียกดูเพื่อค้นหาไฟล์คุณต้องการแนบ และ ถ้าจำเป็น เลือกเปิด เพื่อเพิ่มลงในเหตุการณ์ของคุณ

 5. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • เลือกอัปโหลด และแนบเป็นไฟล์ OneDrive

  • เลือกแนบเป็นสำเนา

 6. เลือก Save

แทรกรูปภาพในข้อความ

คุณสามารถแทรก (ฝัง) รูปภาพ ในข้อความอีเม ลหรือ ในข้อความที่เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ปฏิทินได้

 1. เมื่อต้องการเพิ่มรูปภาพลงในข้อความอีเมลหรือข้อความเหตุการณ์ปฏิทิน เลือกแทรกรูปภาพแบบอินไลน์ แทรกรูปภาพ บนแถบเมนูรูปแบบ

  แทรกรูปภาพจากแถบเมนู จัดรูปแบบ

 2. เรียกดูเพื่อค้นหารูปภาพคุณต้อง การแทรก เลือก แล้ว เลือกเปิด

 3. หลังจากที่คุณเพิ่มรูปภาพ คุณสามารถปรับขนาดได้ โดยเลือกเหล่านั้น แล้วเลือกขนาดใหม่: ขนาดเล็ก ดีพอดีกับ ต้นฉบับได้

เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกไฟล์หลายไฟล์จากโฟลเดอร์เดียวกัน เมื่อต้องการเลือกหลายไฟล์ที่ไม่ปรากฏอยู่ติดกัน แป้น Ctrl ค้างไว้ และเลือกไฟล์ที่คุณต้อง การ เมื่อต้องการเลือกไฟล์ที่อยู่ติดกัน แป้น Shift ค้างไว้ และเลือกไฟล์แรก และไฟล์สุดท้ายที่คุณต้อง แล้ว ปล่อยแป้น Shift

ด้านบนของหน้า

แนบข้อความไปยังข้อความอื่น

คุณสามารถลากข้อความไปยังข้อความอื่น

 1. เปิดข้อความใหม่ หรือตอบกลับ หรือส่งต่อข้อความที่มีอยู่

 2. ในมุมบนขวาของแถบเมนู เลือกหน้าต่างใหม่ เปิดหน้าต่างใหม่ การแก้ไขข้อความในหน้าต่างแยกต่างหาก

 3. จัดเรียงหน้าต่างเพื่อให้คุณสามารถดูรายการข้อความของคุณและข้อความใหม่

 4. เลือกข้อความในมุมมองของรายการที่คุณต้องการแนบ แล้วลากข้อความไปยังข้อความของคุณใหม่

ด้านบนของหน้า

เอาสิ่งที่แนบมาออก

เมื่อต้องการเอาไฟล์ที่คุณได้แนบไปกับข้อความ เลือก ลบ ถัดจากชื่อสิ่งที่แนบมา

เมื่อต้องการเอารูปภาพที่คุณแทรกลงในข้อความ เลือกรูปภาพ นั้นแล้ว เลือกเอาออก

ด้านบนของหน้า

ดูสิ่งที่แนบมา

ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์คุณกำลังใช้ ได้หลายวิธีเพื่อเปิดสิ่งที่แนบมาเพื่อดูเท่านั้น หลายตัวเลือกอธิบายไว้ถัดไปคุณอาจต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาก่อนที่คุณสามารถดู

 • คลิกขวาที่สิ่งที่แนบมา จากนั้น เลือกมุมมองดาวน์โหลด หรืออัปโหลดไปยัง OneDrive - Microsoft

  หมายเหตุ: ความพร้อมใช้งานของตัวเลือกมุมมอง จะขึ้นอยู่กับชนิดของแฟ้มที่แนบมา

 • เลือกหนึ่งในสองตัวเลือกพร้อมใช้งานแสดงอยู่ด้านล่างสิ่งที่แนบมา:ดาวน์โหลด หรืออัปโหลดไปยัง OneDrive - Microsoft

 • โฮเวอร์เหนือสิ่งที่แนบมาเพื่อเลือก หรือดับเบิลคลิก ในแต่ละกรณี คุณสามารถเลือกที่จะเปิดบันทึกบันทึกเป็น หรือบันทึก และเปิด สิ่งที่แนบมา

 • แตะ หรือคลิก แทรก บนอุปกรณ์แบบสัมผัสให้ดาวน์โหลด หรือเปิดสิ่งที่แนบมา อาจมีข้อความเพิ่มเติมที่ถามว่า คุณต้องการบันทึกสิ่งที่แนบมาลงในอุปกรณ์ของคุณ คุณเห็นตัวเลือกจะขึ้นอยู่กับชนิดของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้และไฟล์ชนิดใดที่คุณกำลังดาวน์โหลด หรือเปิด ถ้าคุณบันทึกสิ่งที่แนบมาลงในอุปกรณ์ของคุณ โปรดสังเกตที่คุณบันทึกไว้ แล้วเปิดไฟล์นั้นจากที่นั่น

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่แนบมา

 • สิ่งที่แนบมาสามารถเป็นไฟล์ที่ถูกสร้างขึ้นในโปรแกรมใด ๆ เช่นตัวอย่างWord เอกสาร สเปรดชีตExcel ไฟล์.wav หรือไฟล์บิตแมปได้

 • สิ่งที่แนบมาบางอย่างอาจถูกเอาออก หรือถูกบล็อก โดยซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัสที่ใช้ โดยองค์กรของคุณ หรือ โดยการจัดระเบียบผู้รับอีเมลของคุณ ถ้าคุณมีคำถามเกี่ยวกับการสนับสนุนสำหรับสิ่งที่แนบมา ติดต่อผู้ให้บริการความช่วยเหลือของคุณ

 • ถ้าคุณตอบกลับข้อความที่มีสิ่งที่แนบมา สิ่งที่แนบมาจะไม่ถูกรวมอยู่ในข้อความตอบกลับนั้น

 • อย่าเปิดสิ่งที่แนบมาในข้อความอีเมล เว้นแต่ว่าคุณเชื่อถือเนื้อหาและบุคคลที่ส่งสิ่งที่แนบมาให้คุณ สิ่งที่แนบมาเป็นวิธีการแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันทั่วไป เราขอแนะนำให้คุณใช้ตัวเลือก แสดงตัวอย่าง ถ้ามีให้ใช้งาน

 • ชื่อไฟล์ความยาวของสิ่งที่แนบมาอาจถูกตัดให้สั้นลงในOutlook ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อเนื้อหาของไฟล์

 • ขึ้นอยู่กับบริการที่โฮสต์กล่องจดหมายของคุณ ขีดจำกัดขนาดเริ่มต้นอยู่ 25 MB หรือ 35 MB Outlook สำหรับข้อความทั้งหมด รวมถึงสิ่งที่แนบมาทั้งหมด สิ่งที่แนบมาและขีดจำกัดขนาดของข้อความสำหรับกล่องจดหมายของคุณถูกตั้งค่าไว้ โดยองค์กรของคุณ และอาจแตกต่างจากขีดจำกัดของการเริ่มต้น

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×