การทำงานกับวัตถุรูปวาดและกล่องข้อความในแผนภูมิโดยใช้แป้นพิมพ์ลัด

ให้กด

เมื่อต้องการ

แท็บ

เลือกวัตถุรูปวาดถัดไป

SHIFT+แท็บ

เลือกวัตถุรูปวาดก่อนหน้า

CTRL+ENTER

แทรกรูปร่างอัตโนมัติเมื่อเมนู รูปร่างอัตโนมัติ บนแถบเครื่องมือ รูปวาด ใช้งานอยู่ และรูปร่างมีโฟกัสของแป้นพิมพ์ หรือแทรกกล่องข้อความเมื่อเครื่องมือกล่องข้อความบนแถบเครื่องมือ รูปวาด มีโฟกัสของแป้นพิมพ์

HOME

ย้ายไปยังต้นบรรทัดในกล่องข้อความ

CTRL+HOME

ย้ายไปยังต้นบรรทัดแรกในกล่องข้อความ

END

ย้ายไปยังท้ายบรรทัดในกล่องข้อความ

CTRL+END

ย้ายไปยังท้ายบรรทัดสุดท้ายในกล่องข้อความ

ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งอักขระในกล่องข้อความ

ลูกศรขวา

ย้ายไปทางขวาหนึ่งอักขระในกล่องข้อความ

CTRL+ลูกศรซ้าย

ย้ายไปทางซ้ายหนึ่งคำในกล่องข้อความ

CTRL+ลูกศรขวา

ย้ายไปทางขวาหนึ่งคำในกล่องข้อความ

SHIFT+HOME

เลือกจากจุดแทรกถึงต้นบรรทัดในกล่องข้อความ

CTRL+SHIFT+HOME

เลือกจากจุดแทรกถึงต้นบรรทัดแรกในกล่องข้อความ

SHIFT+END

เลือกจากจุดแทรกถึงท้ายบรรทัดในกล่องข้อความ

CTRL+SHIFT+END

เลือกจากจุดแทรกถึงท้ายบรรทัดสุดท้ายในกล่องข้อความ

SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกไปทางซ้ายหนึ่งอักขระในกล่องข้อความ

SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกการเลือกไปทางขวาหนึ่งอักขระในกล่องข้อความ

CTRL+SHIFT+ลูกศรซ้าย

เลือกหรือยกเลิกการเลือกไปทางซ้ายหนึ่งคำในกล่องข้อความ

CTRL+SHIFT+ลูกศรขวา

เลือกหรือยกเลิกการเลือกไปทางขวาหนึ่งคำในกล่องข้อความ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×