ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

การทำงานกับปุ่มการกระทำต่างๆ ในแอป Access

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

สำคัญ    Microsoft ไม่แนะนำให้สร้างและใช้ Access Web App ใน SharePoint อีกต่อไป อีกทางเลือกหนึ่งคือ ให้พิจารณาใช้ Microsoft PowerApps เพื่อสร้างโซลูชันทางธุรกิจแบบไม่ต้องใช้รหัสสำหรับเว็บและอุปกรณ์เคลื่อนที่

เมื่อคุณสร้าง หรือใช้แอ Microsoft Access คุณใช้ปุ่มแอคชันบนแถบแอคชันเพื่อดำเนินงานต่าง ๆ เช่นการเพิ่ม การปรับเปลี่ยนหรือลบระเบียน ปุ่มการกระทำจะ somewhat เช่นตัวควบคุมในมุมมอง ปุ่มการกระทำบางอย่างจะกำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลง แต่คุณสามารถเพิ่มปุ่มการกระทำแบบกำหนดเองลงในแถบแอคชันเพื่อให้ตรงกับความต้องการทำงานของแอป แต่ละมุมมองในแอป Access แสดงปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเฉพาะในแถบการกระทำที่สามารถทำได้จากมุมมอง บทความนี้ให้ภาพรวมของปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และอธิบายวิธีการที่คุณสามารถเพิ่มปุ่มการกระทำแบบกำหนดเองลงในมุมมอง ถ้าแถบการกระทำถูกซ่อนอยู่ โดยนักพัฒนาแอป ปุ่มการกระทำจะไม่ปรากฏขึ้น ถ้าแหล่งระเบียนของมุมมองถูกตั้งค่าเป็นแบบอ่านอย่างเดียว ปุ่มการกระทำจะยังไม่พร้อมใช้งาน ตามที่คุณจะไม่สามารถดูข้อมูล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูที่การสร้างแอป Access

บทความนี้ใช้ไม่ได้กับฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับฟอร์มและการนำทางในฐานข้อมูลเดสก์ท็อป ให้ดู สร้างฟอร์ม Access

คุณต้องการทำอะไร

ภาพรวม

มุมมองและแอคชัน

แอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

การใช้แอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เพิ่มระเบียน

ลบระเบียน

แก้ไขระเบียน

บันทึกระเบียน

ยกเลิกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ทำกับระเบียน

ดาวน์โหลดใน Excel

การย้าย และการซ่อนการดำเนินการ

แสดง และซ่อนแถบแอคชัน

สร้างและใช้แอคชันแบบกำหนดเอง

เพิ่มแอคชันแบบกำหนดเอง

แก้ไขแอคชันแบบกำหนดเอง

การลบแอคชันแบบกำหนดเอง

เลิกทำแอคชันแบบกำหนดเองที่ถูกลบ

ย้ายปุ่มแอคชันบนแถบแอคชัน

ภาพรวม

ชนิดของปุ่มการกระทำที่แสดงอยู่บนแถบการกระทำนั้นขึ้นอยู่กับมุมมองที่คุณกำลังใช้ การกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าดำเนินงานที่เฉพาะเจาะจงโดยอัตโนมัติ ถ้าคุณโฮเวอร์เหนือปุ่มแอคชัน หน้าที่การใช้งานจะปรากฏขึ้น รูปต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแอคชันบนแถบการกระทำ และหน้าที่การใช้งานที่เกี่ยวข้อง:

การดำเนินการ:

ปุ่มต่างๆ บนแถบแอคชันในแอป Access

ฟังก์ชันการใช้งาน

เพิ่ม

ลบ

แก้ไข

บันทึก

ยกเลิก

การดำเนินการเช่นการเพิ่ม ลบ และบันทึกถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า โดย Access และเหล่านี้สามารถทำได้ในบริบทที่ปรากฏ ถ้าคุณเอาแอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าออกจากมุมมอง คุณไม่สามารถเพิ่มนั้นกลับมา ไม่สามารถปรับเปลี่ยนแอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจากมุมมองชนิดต่าง ๆ คุณสามารถเพิ่มแอคชันแบบกำหนดเองในมุมมองส่วนใหญ่ และเราจะเห็นวิธีในภายหลังในบทความนี้ ในส่วนถัดไป ลองมาดูวิธีที่คุณสามารถใช้การกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

มุมมองแผ่นข้อมูลรวมถึงการดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำของ Excel

ด้านบนของหน้า

มุมมองและแอคชัน

Access แสดงปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเฉพาะในแถบการกระทำกับมุมมองโดยยึดตามงานที่คุณสามารถทำได้จากมุมมอง ตารางต่อไปนี้แสดงความพร้อมใช้งานของปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า สำหรับมุมมองต่าง ๆ และ เมื่อพวกเขาได้เปิดใช้งาน

รายการ   : มุมมองนี้แสดงจำนวนสูงสุดของการกระทำ เพิ่ม ลบ แก้ไข บันทึก และยกเลิกการกระทำมีปุ่มจากมุมมองรายการ

เงื่อนไข

การดำเนินการเปิดใช้งาน

เมื่อเพิ่มระเบียนแรก

บันทึกและยกเลิก

เมื่อเพิ่มระเบียนต่างๆ เมื่อมีระเบียนอื่นๆ อยู่ก่อนแล้ว

บันทึกและยกเลิก

เมื่ออ่านข้อมูลที่สามารถอัปเดตได้

เพิ่ม ลบ และแก้ไข

เมื่ออ่านข้อมูลที่ไม่สามารถอัปเดตได้

ไม่มี

เมื่อแก้ไขระเบียนแต่คุณไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงระเบียน

ยกเลิก

เมื่อแก้ไขระเบียนและคุณมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลง

บันทึกและยกเลิก

มุมมองแผ่นข้อมูล   : เพิ่ม ลบ และดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel จะพร้อมใช้งานจากมุมมองแผ่นข้อมูล เพิ่ม และลบจะเปิดใช้งานที่เวลาทั้งหมดยกเว้นเมื่อใส่ข้อมูลบนระเบียนใหม่ การดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel ถูกเปิดใช้งานครั้งทั้งหมดในมุมมองแผ่นข้อมูล

ดูข้อมูลสรุป   : ไม่มีปุ่มการกระทำจะพร้อมใช้งานจากมุมมองสรุป

มุมมองเปล่า   : ปุ่มการกระทำเท่านั้นปรากฏในแถบการกระทำสำหรับมุมมองเปล่าเมื่อถูกตั้งค่าคุณสมบัติแหล่งระเบียน ปุ่มการกระทำที่ปรากฏมุมมองในเปล่าจะสืบทอดมาจากมุมมองรายการ

หมายเหตุ: ปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะไม่เปิดใช้งานสำหรับมุมมองถ้าเปิดมุมมองจะเป็นแบบป็อปอัพโดยใช้มุมมองสรุป เมื่อเปิดมุมมองเป็นป็อปอัพจากมุมมองสรุป Access ตั้งค่าข้อมูลเป็นไม่สามารถอัปเดตได้

ด้านบนของหน้า

แอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

แอป access มีปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหกที่แสดงอยู่บนแถบแอคชันโดยยึดตามชนิดของมุมมองที่คุณเลือก จำนวนของแอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแสดงขึ้นอยู่กับชนิดของมุมมอง ในขณะที่คุณไม่สามารถแก้ไขปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า คุณสามารถเปลี่ยนลำดับที่พวกเขาปรากฏบนแถบการกระทำ หรือซ่อนแถบแอคชันทั้งหมดในมุมมอง

หมายเหตุ: ซ่อนแถบแอคชันที่ไม่ได้เว้นแต่ว่าคุณมีตัวเลือกการนำทางอื่นสำหรับแอปของคุณ

ตารางต่อไปนี้มีปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ฟังก์ชันการทำงานของพวกเขาและแป้นพิมพ์ลัด:

ปุ่ม

การดำเนินการ

คีย์ลัด

ปุ่ม เพิ่มระเบียน บนแถบการกระทำ

เพิ่มระเบียนใหม่

N หรือ Alt + N

ปุ่มการกระทำเพื่อลบระเบียนบนแถบการกระทำ

ลบระเบียน

Delete

ปุ่ม แก้ไขการกระทำ บนแถบการกระทำ

แก้ไขระเบียน

E หรือ Alt + E

ปุ่ม บันทึกการกระทำ บนแถบการกระทำ

บันทึกระเบียน

Ctrl + S

ปุ่ม ยกเลิกการกระทำ บนแถบการกระทำ

ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

Escape

ปุ่มการกระทำ ดาวน์โหลดลงใน Excel บนแถบการกระทำ

ดาวน์โหลดใน Excel

หมายเหตุ: เมื่อคุณสร้างมุมมองเปล่าใหม่ในแอป Access ปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้าจะไม่ปรากฏจนกว่าคุณกำหนดแหล่งระเบียนสำหรับมุมมอง

การใช้แอคชันที่กำหนดไว้ล่วงหน้า

เพิ่มระเบียน

เพิ่มแอคชันบันทึกปุ่มใหม่จะพร้อมใช้งานในมุมมองแผ่นข้อมูลและรายการถ้ามุมมองมีแหล่งระเบียนที่สามารถอัปเดตได้ เพิ่มแอคชันบันทึกปุ่มใหม่จะพร้อมใช้งานในมุมมองเปล่าถ้ามุมมองมีแหล่งระเบียนที่กำหนดไว้ และสามารถอัปเดตได้ ใช้ปุ่มการกระทำเพิ่มเพื่อเพิ่มระเบียนใหม่ลงในตาราง เมื่อต้องการใช้แอคชัน ทำขั้นตอนต่อไปนี้จากแอป Access เปิด:

 1. คลิกมุมมองรายการ (คุณยังสามารถเพิ่มระเบียนจากแผ่นข้อมูลและมุมมองเปล่า)

 2. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้วคลิก เปิดในเบราว์เซอร์

  เมนูป็อปอัพแสดง เปิดในเบราว์เซอร์ แก้ไข เปลี่ยนชื่อ ทำซ้ำ และลบ

 3. หลังจากมุมมองรายการเปิดขึ้นในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ คลิกเพิ่ม ปุ่ม เพิ่มระเบียน บนแถบการกระทำ และเขตข้อมูลจะถูกแสดง

  เพิ่มระเบียนลงในรายการ

  หมายเหตุ: เฉพาะบันทึก และยกเลิกการ กระทำจะพร้อมใช้งานในขณะนี้

 4. ใส่ข้อมูลสำหรับระเบียนใหม่ แล้วคลิก บันทึก ปุ่ม บันทึกการกระทำ บนแถบการกระทำ

ทำซ้ำขั้นตอนที่ 3 และ 4 เพื่อเพิ่มระเบียนเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ลบระเบียน

ปุ่มลบแอคชันบันทึกจะพร้อมใช้งานในมุมมองรายการ ว่าง และแผ่นข้อมูลถ้ามุมมองมีแหล่งระเบียนที่สามารถอัปเดตได้

 1. เมื่อต้องการลบระเบียน เปิดตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล ค่าว่าง หรือรายการ

 2. เลือกระเบียน แล้วคลิกแอคชัน ลบ ปุ่มการกระทำเพื่อลบระเบียนบนแถบการกระทำ

 3. เมื่อ Access ขอให้คุณยืนยันแอคชัน ลบ ดังกล่าว ให้เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งดังต่อไปนี้

  • เมื่อต้องการยกเลิกการกระทำลบ คลิไม่.

  • เมื่อต้องการดำเนินต่อกับแอคชันลบ คลิใช่

เมื่อคุณลบระเบียน ระเบียนดังกล่าวจะไม่ปรากฏให้เห็นอีกต่อไปในมุมมอง และคุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้คือ

 • ระเบียนที่อยู่ด้านล่างติดกับระเบียนที่ถูกลบไปจะถูกเน้น

 • ระเบียนก่อนหน้าจะถูกเน้นถ้าคุณได้ลบระเบียนสุดท้ายในตาราง

 • ระเบียนที่เหลืออยู่ในตารางจะแสดงขึ้น ถ้ามีเพียงระเบียนเดียวเท่านั้นที่เหลืออยู่ มุมมองจะเปลี่ยนมาแสดงมุมมองที่ไม่มีระเบียน

ด้านบนของหน้า

แก้ไขระเบียน

ปุ่มแอคชันบันทึก ปุ่ม แก้ไขการกระทำ บนแถบการกระทำ แก้ไข ไม่พร้อมใช้งานเฉพาะในรายการและมุมมองเปล่าเมื่อมุมมองมีแหล่งระเบียนที่สามารถอัปเดตได้ เมื่อคุณเปิดรายการหรือมุมมองเปล่า แก้ไข ปุ่มการกระทำเพิ่มและลบจะพร้อมใช้งาน

 1. เมื่อต้องการแก้ไขระเบียนที่มีอยู่ เปิดตารางในมุมมองรายการ ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ และคลิกปุ่มแอคชันบันทึกแก้ไข

 2. ทำการเปลี่ยนแปลงจำเป็นแล้ว คลิ กปุ่มแอคชันบันทึก

  เมื่อคุณเริ่มปรับเปลี่ยนข้อมูลในเขตข้อมูล แอคชัน ยกเลิก และ บันทึก จะพร้อมใช้งาน

ด้านบนของหน้า

บันทึกระเบียน

ปุ่มแอคชันบันทึกบันทึกจะพร้อมใช้งานหลังจากที่คุณปรับเปลี่ยนข้อมูลสำหรับระเบียนในรายการหรือมุมมองเปล่า เมื่อคุณคลิกปุ่มแอคชันบันทึกบันทึกในแอป Access ข้อมูลที่มีการปรับเปลี่ยนจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ ถ้ามีการบันทึกข้อขัดแย้ง Access แสดงข้อผิดพลาด

หมายเหตุ: ปุ่มแอคชันบันทึกบันทึกจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อระเบียนนั้นอยู่ในโหมดการอ่านหรือเมื่อมุมมองที่มีแหล่งระเบียนที่ไม่สามารถอัปเดตได้

หมายเหตุ: มุมมองแผ่นข้อมูลไม่มีปุ่มแอคชันบันทึกบันทึกเนื่องจาก Access โดยอัตโนมัติพยายามบันทึกการเปลี่ยนแปลงระเบียนเมื่อคุณย้ายไปยังระเบียนที่แตกต่างกัน

ด้านบนของหน้า

ยกเลิกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ทำกับระเบียน

คุณสามารถยกเลิกการแก้ไขข้อมูลใด ๆ จากรายการและมุมมองเปล่าถ้า ระเบียนยังไม่ได้บันทึกการเปลี่ยนแปลงและถ้ามุมมองมีแหล่งระเบียนที่จะสามารถอัปเดตได้

ถ้าต้องการยกเลิกการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำกับระเบียน ไม่นานหลังจากที่คุณได้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ให้ทำดังนี้

 • คลิกปุ่มแอคชันยกเลิก เขตข้อมูลที่แก้ไขล่าสุดแสดงค่าเก็บไว้ในฐานข้อมูล

  บันทึก และปุ่มแอคชันยกเลิกจะไม่พร้อมใช้งานหลังจากที่คุณทำแอคชันยกเลิก และเขตข้อมูลเปลี่ยนเป็นโหมดอ่านอย่างเดียว

ด้านบนของหน้า

ดาวน์โหลดใน Excel

คุณสามารถดาวน์โหลดระเบียนจากแอป Access ของคุณลงใน Excel จากมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อต้องการดาวน์โหลดระเบียนลงใน Excel:

 1. คลิกมุมมองแผ่นข้อมูล เมื่อดูแอปในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

 2. คลิกที่ปุ่มการกระทำ ปุ่มการกระทำ ดาวน์โหลดลงใน Excel บนแถบการกระทำ ดาวน์โหลดใน Excel

  ปุ่มการกระทำ ดาวน์โหลดใน Excel บนมุมมองแผ่นข้อมูล

 3. คลิกเปิด เพื่อเปิดสเปรดชีต Excel คลิกบันทึก เพื่อบันทึกกระดาษคำนวณไปยังโฟลเดอร์ หรือคลิกยกเลิก เพื่อยกเลิกการดาวน์โหลดระเบียนลงใน Excel

 4. Excel แสดงระเบียนจากมุมมองแผ่นข้อมูล

  สเปรดชีต Excel แสดงระเบียนของข้อมูลสามระเบียนตลอดทั้งสามคอลัมน์

  เคล็ดลับ: ถ้าคุณใช้ตัวกรองในมุมมองแผ่นข้อมูลเพื่อจำกัดระเบียนที่แสดงให้มีขนาดเล็กชุดของระเบียนก่อนที่จะคลิกดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel, Access ยังคงดาวน์โหลดระเบียนทั้งหมดจากแหล่งระเบียนมุมมองลงใน Excel ถ้าคุณต้องการดาวน์โหลดชุดระเบียนมีขนาดเล็ก คุณสามารถเปิดมุมมองแผ่นข้อมูลจากมุมมองอื่นโดยใช้แมโครแอคชัน OpenPopup และใช้เครื่องหมายอาร์กิวเมนต์อนุประโยคเมื่อต้องการกรองระเบียนต้องการชุดย่อยที่มีขนาดเล็กได้ ถ้าคุณคลิกดาวน์โหลดใน Excel ปุ่มปฏิบัติการบนมุมมองแผ่นข้อมูลในกรณีนี้ Access ดาวน์โหลดย่อยของระเบียนที่มีขนาดเล็กลงใน Excel

หมายเหตุ: การดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel ไม่สามารถเอาออกจากมุมมองแผ่นข้อมูล ถ้าคุณไม่ต้องการแสดงปุ่มการกระทำนี้ คุณจะต้องการซ่อนแถบการกระทำสำหรับมุมมองแผ่นข้อมูล

ด้านบนของหน้า

การย้าย และการซ่อนการดำเนินการ

Access แสดงปุ่มการกระทำบนแต่ละมุมมองในลำดับกำหนดไว้ล่วงหน้า ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงผลของปุ่มการกระทำใด ๆ คลิกปุ่มค้างไว้ และลากไปยังตำแหน่งใหม่บนแถบแอคชัน เปลี่ยนลำดับของปุ่มการกระทำไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะการทำงานของพวกเขาเมื่อใช้แอป Access ของคุณ เปลี่ยนลำดับแท็บโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงลำดับใหม่

ถ้าคุณเอาปุ่มแอคชันจากมุมมอง คุณไม่สามารถคืนค่าปุ่มการกระทำในภายหลัง ถ้าคุณต้องการคืนค่าปุ่มการกระทำที่ถูกลบ สร้างมุมมองใหม่อื่น

คุณสามารถซ่อนปุ่มการกระทำที่ใช้แมโคส่วนติดต่อผู้ใช้ ใช้แมโครแอคชันSetProperty และเลือกการมองเห็นได้ ในกล่องคุณสมบัติ และใส่ใช่ หรือไม่ใช่ ในกล่องค่า ในกล่องชื่อตัวควบคุม ป้อนชื่อปุ่มการกระทำที่เหมาะสม เมื่อต้องการค้นหาชื่อของแอคชันแบบกำหนดเอง เปิดมุมมองในโหมดออกแบบใน Access คลิกการกระทำแบบกำหนดเอง และจากนั้น คลิกปุ่มคุณสมบัติข้อมูล ชื่อของแอคชันแบบกำหนดเองจะปรากฏในกล่องชื่อตัวควบคุม

การดำเนินการ

ชื่อปุ่มการกระทำ

เพิ่มระเบียนใหม่

addActionBarButton

ลบระเบียน

deleteActionBarButton

แก้ไขระเบียน

editActionBarButton

บันทึกระเบียน

saveActionBarButton

ยกเลิกการเปลี่ยนแปลง

cancelActionBarButton

หมายเหตุ: ในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณไม่สามารถเอาการดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำ Excel ย้ายไปยังตำแหน่งอื่นแสดง หรือซ่อนโดยใช้แมโครส่วนติดต่อผู้ใช้ ไม่มีแสดงชื่อของการดาวน์โหลดในปุ่มการกระทำของ Excel

เรียนรู้เกี่ยวกับ กำหนดมุมมองที่มีแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้

ด้านบนของหน้า

แสดง และซ่อนแถบแอคชัน

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของแอป Access คุณสามารถเลือกที่จะแสดง หรือซ่อนแถบแอคชันทั้งหมดสำหรับมุมมองที่ระบุ เมื่อคุณเลือกที่จะซ่อนแถบการกระทำสำหรับมุมมอง ปุ่มการกระทำที่กำหนดไว้ล่วงหน้า และกำหนดเองทั้งหมดจะไม่พร้อมใช้งานเมื่อคุณเปิดมุมมองในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ

เมื่อต้องการเปลี่ยนการมองเห็นได้ของแถบการกระทำ ดำเนินการขั้นตอนต่อไปนี้จากแอป Access เปิด:

 1. คลิกมุมมองที่จะต้องการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถเลือกมุมมองรายการ ว่าง หรือแผ่นข้อมูล

 2. คลิกปุ่มคุณสมบัติแล้ว คลิ กแก้ไข เพื่อเปิดมุมมองในโหมดแก้ไขทำการเปลี่ยนแปลงการออกแบบ

 3. คลิกปุ่มคุณสมบัติจัดรูปแบบสำหรับมุมมอง

  คุณสมบัติ แถบแอคชันที่มองเห็นได้ บนเมนู การจัดรูปแบบ

  ถ้าคุณไม่พบปุ่มคุณสมบัติการจัดรูปแบบสำหรับมุมมอง คลิกพื้นที่ว่างในตารางมุมมองตัวควบคุมที่มีอยู่

 4. เมื่อต้องการแสดงแถบแอคชัน เลือกมองเห็นได้ ในกล่องคุณสมบัติActionBar ที่มองเห็นได้ เมื่อต้องการซ่อนแถบแอคชัน เลือกซ่อน ในกล่องคุณสมบัติActionBar ที่มองเห็นได้

 5. บันทึกการเปลี่ยนแปลงมุมมองของคุณ

ด้านบนของหน้า

สร้างและใช้แอคชันแบบกำหนดเอง

ถ้าคุณมีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการออกแบบของแอป Access คุณจะสามารถเพิ่มแอคชันใหม่ต่างๆ ลงในแถบแอคชัน แล้วกำหนดแอคชันนั้นๆ เองเพื่อให้แอคชันดังกล่าวทำงานเมื่อคลิกโดยใช้แมโครได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนแปลงแอคชันแมโครที่มีอยู่แล้วจากตัวออกแบบแอป Access ได้อีกด้วย

คุณสามารถเพิ่มแอคชันแบบกำหนดเองได้ถึงเจ็ดลงในมุมมอง เมื่อคุณถึงขีดจำกัดสูงสุด Access แสดงข้อความที่ระบุว่า ขีดจำกัดการใช้แล้ว ถ้าคุณเห็นข้อความนี้ คุณสามารถลบแอคชันแบบกำหนดเองที่มีอยู่ และเพิ่มแอคชัน

ไม่เหมือนกับการดำเนินการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า แอคชันแบบกำหนดเองสามารถสร้าง และปรับเปลี่ยน นอกจากนี้คุณยังสามารถเลือกไอคอนสำหรับแอคชันแบบกำหนดเองและตำแหน่งบนแถบแอคชัน

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนลำดับการแสดงการกระทำแบบกำหนดเอง คลิกที่ปุ่มการกระทำแบบกำหนดเอง แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่บนแถบแอคชัน เปลี่ยนลำดับแท็บโดยอัตโนมัติเพื่อแสดงลำดับใหม่

เพิ่มแอคชันแบบกำหนดเอง

 1. เปิดแอป Access จากบานหน้าต่างนำทางคลิกขวาที่คุณต้องการเพิ่มแอคชัน จากนั้น คลิกเปิด มุมมองใหม่

  เคล็ดลับ:  ถ้าไม่เห็นบานหน้าต่างนำทาง จากแท็บ หน้าแรก ให้คลิก บานหน้าต่างนำทาง

 2. คลิกปุ่ม เพิ่มแอคชันแบบกำหนดเอง

  เพิ่มแอคชันแบบกำหนดเองใหม่ให้กับแถบแอคชัน

 3. คลิกเพื่อเลือกแอคชันแบบกำหนดเอง จากนั้นคลิกปุ่มคุณสมบัติข้อมูลที่อยู่ด้านล่าง

  เพิ่มตัวควบคุมแบบกำหนดเองในแอป Access

 4. เมื่อต้องการกำหนดแอคชันเอง ให้ทำการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติต่อไปนี้

  • ชื่อตัวควบคุม: พิมพ์ชื่อสำหรับการดำเนินการ

  • ไอคอน คลิกลูกศรถัดจากไอคอนเริ่มต้นแล้วเลือกไอคอนจากแกลเลอรี ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเลือกไอคอนที่ไม่ได้มีอยู่แล้วบนแถบแอคชัน มิฉะนั้นแล้วคุณจะมีไอคอนซ้ำกันแสดงอยู่

  • คำแนะนำเครื่องมือ คุณสามารถเพิ่มคำอธิบายสั้นๆ ของแอคชันได้ การเพิ่มคำแนะนำเครื่องมือนี้จะทำหรือไม่ก็ได้ แต่ก็สามารถเป็นประโยชน์กับคนอื่นได้ถ้าคนเหล่านั้นสามารถเห็นคำอธิบายได้ว่าแอคชันอะไรบ้างที่จะถูกดำเนินการเมื่อคลิกที่ปุ่มนั้น

 5. คลิก เมื่อคลิก และเพิ่มแอคชันแมโครสำหรับปุ่มดังกล่าว

 6. คลิกขวาที่แท็บแมโคร บันทึกแล้วปิด

เรียนรู้เกี่ยวกับ กำหนดมุมมองที่มีแมโครส่วนติดต่อผู้ใช้

แก้ไขแอคชันแบบกำหนดเอง

 1. คลิกเพื่อเลือกแอคชัน

 2. คลิกปุ่มคุณสมบัติ ข้อมูล แล้วทำการเปลี่ยนแปลง

ลบแอคชันแบบกำหนดเอง

 • เลือกแอคชันแล้วกดแป้น Delete บนคีย์บอร์ดของคุณ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกและลบแอคชันแบบกำหนดเองได้หลายแอคชันในคราวเดียวกันได้ด้วย เมื่อคุณลบแอคชัน ไอคอนจะถูกเอาออกไปจากแถบแอคชัน แต่จะยังอยู่ในแกลเลอรีไอคอน

เลิกทำแอคชันแบบกำหนดเองที่ถูกลบ

 • คลิกปุ่มเลิกทำ รูปปุ่ม บนแถบเครื่องมือด่วน

ย้ายปุ่มการดำเนินการแบบกำหนดเองบนแถบการดำเนินการ

 • คลิกปุ่มค้างเอาไว้ แล้วลากไปที่ตำแหน่งใหม่บนแถบแอคชัน

ด้านบนของหน้า

ขั้นตอนถัดไป

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×