การทำงานกับปฏิทิน Exchange และ SharePoint หลายชุดในปฏิทิน SharePoint หนึ่งชุด

การทำงานกับปฏิทิน Exchange และ SharePoint หลายชุดในปฏิทิน SharePoint หนึ่งชุด

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณใช้ปฏิทิน SharePoint บนไซต์ของคุณ คุณสามารถวางซ้อนปฏิทิน Exchange ของคุณเองลงในการสร้างมุมมองปฏิทินรวม อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถวางซ้อนปฏิทิน SharePoint อื่นตราบทั้งสองปฏิทิน SharePoint ในไซต์คอลเลกชันเดียวกัน ในทั้งหมด คุณสามารถเพิ่มปฏิทิน SharePoint หรือ Exchange สูงสุดสี่

ซึ่งช่วยให้คุณสามารถดูกำหนดการรวม ตัวอย่าง เมื่อคุณวางซ้อนปฏิทิน Exchange ที่ลงในปฏิทินกลุ่ม SharePoint คุณสามารถดูกำหนดการของคุณเองและกำหนดการกลุ่มในเวลาเดียวกัน ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ สำหรับการเลือกเวลาสำหรับเหตุการณ์ทีม เวลาการนำเสนอการฝึกอบรม

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าปฏิทิน คุณต้องมีอย่างน้อย ออกแบบระดับสิทธิ์สำหรับไซต์

เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิทินกลุ่มใน SharePoint ดูใช้ปฏิทินกลุ่ม

ฉันต้องการ

กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการวางซ้อนปฏิทิน SharePoint หนึ่งลงบนปฏิทิน SharePoint อื่น หลังจากที่คุณวางซ้อนปฏิทิน คุณสามารถใช้ปฏิทินนี้เพื่อสร้างมุมมองปฏิทินแบบพิเศษ

เมื่อต้องการวางซ้อนปฏิทิน SharePoint กับ SharePoint ปฏิทินอื่น ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ในปฏิทิน SharePoint เลือกแท็บปฏิทิน จากนั้น เลือกการวางซ้อนปฏิทิน

  ปุ่ม Overaly ปฏิทินบน ribbon
 2. ในหน้าการตั้งค่าการวางซ้อนปฏิทิน เลือกปฏิทินใหม่

  ปุ่ม Overaly ปฏิทินบน ribbon
 3. ในส่วนชื่อและชนิด พิมพ์ชื่อปฏิทิน แล้วเลือกSharePoint แล้ว

  วางซ้อนปฏิทินสร้างกล่องโต้ตอบปฏิทิน
 4. ในส่วนการตั้งค่าการวางซ้อนปฏิทิน พิมพ์คำอธิบาย สำหรับปฏิทิน (เลือกได้), และเปลี่ยนธีมสี สำหรับปฏิทิน (เลือกได้)

  เคล็ดลับ: เลือกสีที่แตกต่างกันสำหรับปฏิทินที่แตกต่างกันทำให้ง่ายต่อการจำแนกปฏิทินใดเหตุการณ์หนึ่งจาก

 5. พิมพ์ URL ของเว็บไซต์ SharePoint ที่ปฏิทินอยู่ใน เช่นhttps://contoso.com/TWGroupWorkSite/calendarแล้ว เลือกแก้ไข ถ้าปฏิทินอยู่ในไซต์เดียวกับปฏิทินกลุ่มURL เว็บ จะมีอยู่แล้วนำอย่างถูกต้อง

  สิ่งสำคัญ: ปฏิทิน SharePoint ที่คุณต้องการวางซ้อนต้องอยู่ในที่เดียวกันกับไซต์คอลเลกชันเป็นปฏิทินกลุ่ม

 6. เลือกลูกศรแบบหล่นลงในรายการ จากนั้น เลือกปฏิทินที่คุณต้องการเพิ่มลงในปฏิทิน

 7. เลือกมุมมองที่คุณต้องการใช้จากตัวเลือกมุมมองรายการ

 8. ถ้าคุณต้องการปฏิทิน SharePoint ซ้อนกันเพื่อแสดงในปฏิทินกลุ่ม SharePoint เสมอ เลือกแสดงเสมอ เมื่อไม่ได้เลือกการแสดงเสมอ คุณจะสามารถเปิดปฏิทินวางซ้อนแตกต่างกัน และการออกจากหน้า ถ้าถูกเลือก วางซ้อนปฏิทินจะปรากฏบนปฏิทินของหน้าเสมอ

 9. คลิกตกลง เพื่อยอมรับข้อกำหนดของวางซ้อน นั้นแล้ว คลิกตกลง เพื่อเสร็จสมบูรณ์

  ปุ่ม Overaly ปฏิทินบน ribbon

วางซ้อนปฏิทิน Exchange ในปฏิทิน SharePoint

กระบวนงานต่อไปนี้อธิบายถึงวิธีการวางซ้อนปฏิทิน Exchange ที่ลงในปฏิทิน SharePoint สำหรับปฏิทิน SharePoint หลังจากที่คุณวางซ้อนปฏิทิน คุณสามารถใช้ปฏิทินนี้เพื่อสร้างมุมมองปฏิทินแบบพิเศษ

สิ่งสำคัญ: เฉพาะคุณสามารถวางซ้อนปฏิทิน Exchange ของคุณเอง นั่นคือ ปฏิทิน Exchange วางซ้อนทำงานกับบัญชีผู้ใช้ข้อมูลประจำตัวของผู้ใช้ที่เป็นปัจจุบันเข้าสู่ระบบ SharePoint ใช้ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของผู้ใช้ปัจจุบันเพื่อเรียกข้อมูลปฏิทินจากการบริการเว็บ Exchange

เมื่อต้องการวางซ้อนปฏิทินแบบ Exchange ทำตามขั้นตอนเหล่านี้:

 1. ในปฏิทิน SharePoint บน ribbon บนแท็บปฏิทิน คลิกวางซ้อนปฏิทินอยู่

  ปุ่ม Overaly ปฏิทินบน ribbon
 2. ในหน้าการตั้งค่าการวางซ้อนปฏิทิน คลิกปฏิทินใหม่

  ปุ่ม Overaly ปฏิทินบน ribbon
 3. ในส่วนชื่อและชนิด พิมพ์ชื่อปฏิทิน แล้วเลือกExchange

  วางซ้อนปฏิทินสร้างกล่องโต้ตอบปฏิทิน
 4. ในส่วนการตั้งค่าการวางซ้อนปฏิทิน พิมพ์คำอธิบาย สำหรับปฏิทิน (เลือกได้), และเปลี่ยนธีมสี เริ่มต้นสำหรับปฏิทิน (เลือกได้)

  สกรีนช็อตของกล่องโต้ตอบ การวางซ้อนปฏิทิน ใน SharePoint กล่องโต้ตอบจะแสดงชื่อปฏิทิน ชนิดปฏิทิน (Exchange) และให้ URL สำหรับ Outlook Web Access และ Exchange Web Access

 5. คลิกค้นหา การเติมข้อมูลโดยอัตโนมัติในที่อยู่เว็บสำหรับOutlook Web Access URL และurl ของบริการเว็บ Exchange ถ้าการค้นหา ไม่ทำงานในสภาพแวดล้อมของคุณ พิมพ์ Url ด้วยตนเอง

 6. ถ้าคุณต้องการให้ปฏิทิน Exchange นี้เสมอปรากฏขึ้นพร้อมกับปฏิทินกลุ่ม SharePoint คลิกแสดงเสมอ เมื่อไม่ได้เลือกการแสดงเสมอ คุณจะสามารถเปิดจังหวะ และการออกจากหน้า ถ้าถูกเลือก วางซ้อนปฏิทินจะปรากฏบนปฏิทินของหน้าเสมอ

 7. คลิกตกลง จากนั้น คลิกตกลง อีกครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ดูเพิ่มเติม

SharePoint และ Exchange ปฏิทินร่วมกัน

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×