การทำงานกับที่ติดต่อ Microsoft Windows SharePoint Services

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถเชื่อมต่อกับที่ติดต่อ Windows SharePoint Services 3.0 ทำการเปลี่ยนแปลง และทำข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงนั้นให้ตรงกับไซต์ Windows SharePoint Services 3.0 โดยอัตโนมัติได้

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่มที่ติดต่อที่มี Windows SharePoint Services กับ Microsoft Office Outlook 2007

เอาที่ติดต่อที่มี Windows SharePoint Services จาก Office Outlook 2007

เพิ่มที่ติดต่อ Windows SharePoint Services 3.0 ให้กับ Microsoft Office Outlook 2007

  1. ในเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ ให้เปิดรายการที่ติดต่อ Windows SharePoint Services

  2. คลิก การกระทำ แล้วคลิก เปิดใน Outlook

  3. เมื่อระบบพร้อมท์ให้เชื่อมต่อที่ติดต่อ SharePoint เข้ากับ Outlook ให้คลิก ตกลง

    ใน Office Outlook 2007 ที่ติดต่อจะถูกเพิ่มภายใต้ ที่ติดต่ออื่น ใน ที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างนำทาง

ด้านบนของหน้า

เอาที่ติดต่อ Windows SharePoint Services ออกจาก Office Outlook 2007

  1. ใน ที่ติดต่อ ในบานหน้าต่างนำทาง ภายใต้ ที่ติดต่ออื่น ให้เลือกโฟลเดอร์ที่ติดต่อที่คุณต้องการเอาออก

  2. คลิกขวาที่โฟลเดอร์ แล้ว คลิ กลบ "ชื่อโฟลเดอร์ที่ติดต่อ" บนเมนูทางลัด

  3. เมื่อถูกพร้อมท์ให้ยืนยันการลบ ให้คลิก ใช่

    หมายเหตุ: กระบวนงานนี้จะเอาที่ติดต่อออกจาก Outlook เท่านั้น โดยไม่ได้เอาออกจากไซต์ Windows SharePoint Services

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×