การทำงานกับตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหา

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หน้าต้นแบบประกอบด้วยชุดของตัวควบคุมที่กำหนดขอบเขตเนื้อหา replaceable บนหน้า แต่ละตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาบนหน้าต้นแบบสามารถแมปกับตัวควบคุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องบนหน้าเนื้อหา ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาบนหน้าต้นแบบกำหนดเนื้อหาเริ่มต้นสำหรับหน้า ในขณะที่ตัวควบคุมเนื้อหาที่สอดคล้องกันบนหน้าเนื้อหาถูกใช้เพื่อระบุเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกันซึ่งแทนเนื้อหาเริ่มต้นจากหน้าต้นแบบ

บทความนี้ให้ภาพรวมของตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาบนหน้าต้นแบบ SharePoint 2010 และวิธีการค้นหา และปรับเปลี่ยนโดยใช้ SharePoint Designer 2010 เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหน้าต้นแบบในบทนำสู่หน้าต้นแบบ SharePoint

ในบทความนี้

ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาคืออะไร

ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาเริ่มต้นบนหน้าต้นแบบ

ดูตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาบนหน้าต้นแบบ

ทำงานกับตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาและตัวควบคุมเนื้อหา

ค้นหาตำแหน่ง และปรับเปลี่ยนตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหา

ค้นหาตำแหน่ง และปรับเปลี่ยนตัวควบคุมเนื้อหา

ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาคืออะไร

ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาคือ ส่วนของโค้ดบนหน้าต้นแบบที่ทำงานร่วมกับตัวควบคุมเนื้อหาบนหน้าเนื้อหา ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาแสดงเนื้อหา (ซึ่งสามารถเป็นไม่มีเนื้อหา ตัวควบคุมที่ว่างเปล่า) เริ่มต้นสำหรับภูมิภาคนั้นบนหน้าแต่อาจถูกแทนที่ ด้วยเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกันจากตัวควบคุมเนื้อหาบนหน้าเนื้อหา หน้าใด ๆ โดยใช้หน้าต้นแบบสามารถแทนเนื้อหาในตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหา โดยให้ตัวควบคุมเนื้อหาที่ตรงกัน ถ้าตัวควบคุมเนื้อหาไม่ว่าง ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาจะแทนที่ ด้วยค่าว่างเปล่าที่จึง เอาตัวควบคุมจากหน้า นี่คือวิธีที่ต้นแบบหน้าทำหน้าที่เป็นเทมเพลตสำหรับหลาย ๆ เนื้อหาบนไซต์ SharePoint

หน้าต้นแบบหลักใน SharePoint (v4.master เป็นค่าเริ่มต้น) ประกอบด้วยชุดของตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาที่ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ แตกต่างกันเช่นการนำทางไซต์ พื้นที่การค้นหา ชื่อไซต์ และชื่อเรื่อง และเนื้อความของหน้า เมื่อต้องการทำงานกับตัวควบคุมเหล่านี้ คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา หรือปรับเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของพวกเขา รวมถึงซ่อน แต่คุณควรไม่ลบหนึ่ง เพราะพวกเขากำลังจำเป็นในการแสดงเนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานบนไซต์ SharePoint

ด้านบนของหน้า

ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาเริ่มต้นบนหน้าต้นแบบ

หน้าต้นแบบหลัก (v4.master ตามค่าเริ่มต้น) ประกอบด้วยตัวควบคุมต่อไปนี้แทนเนื้อหา ซึ่งใช้ในการแสดงเนื้อหาและฟังก์ชันการทำงานบนไซต์ SharePoint 2010 ตารางนี้มีชื่อของตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาและคำอธิบายของแต่ละรายการ

ตัวแทนเนื้อหา

คำอธิบาย

PlaceHolderAdditionalPageHead

ใช้เพื่อเพิ่มคอมโพเนนต์พิเศษเช่น JavaScript, Jscript และ Cascading สไตล์ชีตในส่วนหัวของหน้า

PlaceHolderBodyAreaClass

ชั้นเรียนของพื้นที่เนื้อหา ไม่มีใช้พื้นที่ที่สำรองไว้นี้ใน SharePoint 2010

PlaceHolderBodyLeftBorder

พื้นที่ที่สำรองไว้นี้ไม่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อ แต่ต้องมีอยู่สำหรับความเข้ากันได้

PlaceHolderBodyRightMargin

พื้นที่ที่สำรองไว้นี้ไม่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อ แต่ต้องมีอยู่สำหรับความเข้ากันได้

PlaceHolderCalendarNavigator

ตัวเลือกวันที่ที่ใช้เมื่อปฏิทินจะมองเห็นได้บนหน้า

PlaceHolderFormDigest

ที่เก็บที่เก็บตัวควบคุมหน้าฟอร์มแยกย่อย

PlaceHolderGlobalNavigation

ควบคุมการนำทางการนำทางส่วนกลางบนหน้า

PlaceHolderGlobalNavigationSiteMap

รายการของไซต์ดพี่น้องในการนำทางส่วนกลางบนหน้าและไซต์ย่อย

PlaceHolderHorizontalNav

เมนูนำทางที่อยู่ภายในแถบนำทางด้านบน

PlaceHolderLeftActions

วัตถุเพิ่มเติมด้านบนแถบเปิดใช้ด่วน

PlaceHolderLeftNavBar

เปิดใช้ด่วนแถบนำทาง

PlaceHolderLeftNavBarBorder

พื้นที่ที่สำรองไว้นี้ไม่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อ แต่ต้องมีอยู่สำหรับความเข้ากันได้

PlaceHolderLeftNavBarDataSource

วางตำแหน่งของแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการรวบรวมแถบนำทางด้านซ้าย

PlaceHolderLeftNavBarTop

ส่วนบนสุดของแถบนำทางด้านซ้าย

PlaceHolderMain

เนื้อหาหลักของหน้า

PlaceHolderMiniConsole

พื้นที่ที่สำรองไว้นี้ไม่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อ แต่ต้องมีอยู่สำหรับความเข้ากันได้

PlaceHolderNavSpacer

พื้นที่ที่สำรองไว้นี้ไม่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อ แต่ต้องมีอยู่สำหรับความเข้ากันได้

PlaceHolderPageDescription

คำอธิบายของหน้าปัจจุบัน

PlaceHolderPageImage

พื้นที่ที่สำรองไว้นี้ไม่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อ แต่ต้องมีอยู่สำหรับความเข้ากันได้

PlaceHolderPageTitle

ชื่อเรื่องของไซต์

PlaceHolderPageTitleInTitleArea

ชื่อเรื่องของหน้า ซึ่งปรากฏขึ้นในพื้นที่ชื่อเรื่องบนหน้า

PlaceHolderQuickLaunchTop

ด้านบนของเมนูเปิดใช้ด่วน

PlaceHolderQuickLaunchBottom

ด้านล่างของเมนูเปิดใช้ด่วน

PlaceHolderSearchArea

ในส่วนของหน้าสำหรับกล่องค้นหาและตัวควบคุม

PlaceHolderSiteName

ชื่อของไซต์ที่อยู่ในหน้าปัจจุบัน

SPNavigation

ใช้สำหรับการแก้ไขตัวควบคุมของหน้าเพิ่มเติม

PlaceHolderTitleAreaClass

ชั้นเรียนสำหรับพื้นที่ชื่อเรื่อง ตัวควบคุมนี้เป็นแท็กพนักงาน และไม่ได้ใช้ใน SharePoint 2010

PlaceHolderTitleAreaSeparator

พื้นที่ที่สำรองไว้นี้ไม่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อ แต่ต้องมีอยู่สำหรับความเข้ากันได้

PlaceHolderTitleBreadcrumb

ข้อความแสดงเส้นทางสำหรับตัวควบคุมการนำทาง

PlaceHolderTitleLeftBorder

พื้นที่ที่สำรองไว้นี้ไม่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อ แต่ต้องมีอยู่สำหรับความเข้ากันได้

PlaceHolderTitleRightMargin

พื้นที่ที่สำรองไว้นี้ไม่ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของส่วนติดต่อ แต่ต้องมีอยู่สำหรับความเข้ากันได้

PlaceHolderTopNavBar

ที่เก็บที่ใช้เพื่อจัดเก็บในแถบนำทางด้านบน

PlaceHolderUtilityContent

เนื้อหาเพิ่มเติมที่ด้านล่างของหน้า ภายนอกแท็กฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ดูตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาบนหน้าต้นแบบ

เมื่อคุณเปิดหน้าต้นแบบ SharePoint 2010 ใน SharePoint Designer 2010 คุณเห็นเค้าโครงทั่วไปของไซต์และองค์ประกอบทั่วไปที่ยังคงอยู่บนหน้าแต่ละหน้า เช่นชื่อไซต์ ลิงก์การนำทาง และกล่องค้นหา องค์ประกอบเหล่านี้จะไม่ได้กำหนดไว้แล้วบนหน้า โดยตรง แทน พวกเขากำลังโดยตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหา ตัวอย่างเช่น ใช้ตัวควบคุมPlaceHolderLeftNavBar สำหรับเมนูเปิดใช้ด่วน ใช้ตัวควบคุมPlaceHolderSiteName สำหรับชื่อของไซต์ และตัวควบคุมPlaceHolderMain ถูกใช้สำหรับเนื้อความหลักของหน้า เมื่อหน้าเนื้อหาถูกร้องขอ โดยเบราว์เซอร์ แสดงเนื้อหาเริ่มต้นจากหน้าต้นแบบ และแสดงเนื้อหาจากหน้าเนื้อหาที่ไม่ซ้ำกัน

เมื่อต้องการดูตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาทั้งหมดบนหน้าต้นแบบ เปิดใช้งานป้ายชื่อภูมิภาคเทมเพล ช่วยที่มองเห็น พร้อมใช้งานบนแท็บมุมมอง เมนูVisual เหลือ ซึ่งเน้นตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาที่กำลังใช้หน้าดังนี้

ตัวแทนเนื้อหาหน้าหลัก

วิธีอื่นเพื่อเรียกดูตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาที่พร้อมใช้งานบนหน้าต้นแบบคือการ ใช้คุณลักษณะจัดการเนื้อหาภูมิภาค พร้อมใช้งานบนแท็บสไตล์ ฟีเจอร์นี้แสดงรายการของตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาบนหน้า คุณสามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง และคลิกไปยัง เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งที่ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาเฉพาะบนหน้า

ตัวแทนเนื้อหาหน้าหลัก

เมื่อต้องการทำงานในมุมมองออกแบบ (editor WYSIWYG ใน SharePoint Designer 2010), คุณสามารถเลือกตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาบนหน้า และดูรายละเอียดของเนื้อหานั้น ตัวอย่าง ถ้าคุณเลือกชื่อของไซต์ คุณมองเห็นตัวควบคุมPlaceHolderSiteName บนหน้า ตำแหน่งของแท็กที่ด้านล่างของหน้า จอ และแท็ก สไตล์ หรือแอตทริบิวต์อื่น ๆ นำไปใช้กับตัวควบคุมในบานหน้าต่างงาน

ถ้าคุณกำลังทำงานในมุมมองโค้ด คุณเห็นตัวควบคุมอยู่ภายในแท็ก< asp: ContentPlaceHolder > เมื่อคุณกำลังทำงานในมุมมองแยก คุณดูทั้งสองอ้างอิงไปยังตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหา ดังที่แสดงไว้ที่นี่

หน้าต้นแบบของ SharePoint 2010

ตัวควบคุมPlaceHolderSiteName เป็นตัวอย่าง มีชื่อไซต์บนหน้าของคุณ ค่าเริ่มต้นมาจากหน้าต้นแบบ ซึ่งแทรกชื่อเรื่องที่ถูกระบุไว้บนด้านตั้งค่าไซต์ > ชื่อเรื่อง คำอธิบาย และไอคอน หน้าใน SharePoint 2010 ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนชื่อไซต์บนหน้าเดียว เช่นโฮมเพจ คุณไม่สามารถเปิดหน้านั้นใน SharePoint Designer 2010 ค้นหาตัวควบคุมPlaceHolderSiteName และระบุชื่อที่ไม่ซ้ำมี (ซึ่งสร้างตัวควบคุมเนื้อหาใหม่บนหน้านั้น) ซึ่งจะแทนเนื้อหาที่จะเป็นอย่างอื่นไว้ ด้วยหน้าต้นแบบ

เปิดหน้าต้นแบบ คุณสามารถเข้าถึงตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาที่ใช้ โดยไซต์ของคุณทั้งหมด คุณสามารถเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้งของพวกเขา เพิ่ม หรือเอาเนื้อหาที่ล้อมรอบตัวควบคุม เปลี่ยนเนื้อหาของตัวควบคุม นำแท็กใหม่หรือลักษณะ และอื่น ๆ ถ้าคุณกำลังทำงานกับหน้าต้นแบบใหม่ทั้งหมด คุณกำลังจะเพิ่มแต่ละตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมบนหน้า การออกแบบใหม่และวางของพื้นที่ที่สำรองไว้ที่เนื้อหาปรากฏบนทุกหน้าที่แนบกับหน้าต้นแบบ

สิ่งสำคัญ: ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาจำเป็นในการแสดงเว็บเพจใน SharePoint 2010 ลบตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหา เนื่องจากลงมือทำอื่น ๆ อาจใช้หน้าและไซต์ที่เกี่ยวข้องกับหน้าต้นแบบ แทน ถ้าคุณไม่ต้องการให้ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาเพื่อแสดง คุณสามารถเปลี่ยนแอตทริบิวต์ของสามารถมองเห็นได้ให้เป็นเท็จ หรือย้ายตัวแทนเนื้อหาไปยังส่วนที่ซ่อนอยู่บนหน้า

ด้านบนของหน้า

ทำงานกับตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาและตัวควบคุมเนื้อหา

เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาบนทุกหน้าของไซต์ของคุณ คุณควรกำหนดนั้นบนหน้าต้นแบบ เปลี่ยนแปลงจะปรากฏบนทุกหน้าที่อ้างอิงหน้าต้นแบบ เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาบนหน้าเดียว คุณควรเพิ่ม หรือปรับแต่งตัวควบคุมเนื้อหาบนหน้าแต่ละรายการ ซึ่งแทนค่าเริ่มต้นจากหน้าต้นแบบ ขั้นตอนต่อไปนี้อธิบายวิธีการค้นหาตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาหรือตัวควบคุมเนื้อหาบนหน้าทั้งสอง ดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ใน SharePoint Designer 2010

การค้นหาตำแหน่งและปรับเปลี่ยนตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหา

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาตำแหน่งตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหา PlaceHolderSiteName บนหน้าต้นแบบหลัก SharePoint 2010

 1. เปิดไซต์ของคุณใน SharePoint Designer 2010 และในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก หน้าต้นแบบ

  หมายเหตุ: ถ้าคุณไม่เห็นหน้าต้นแบบ ในบานหน้าต่างนำทาง ซึ่งอาจมีถูกปิดใช้งานใน SharePoint ติดต่อผู้ดูแลไซต์ของคุณสำหรับรายละเอียด เรียนรู้เพิ่มเติมในการจัดการ SharePoint Designer 2010

 2. ในแกลเลอรีหน้าต้นแบบ คลิกv4.master

 3. บนหน้าสรุปของหน้าต้นแบบ ให้คลิก แก้ไขไฟล์

 4. ถ้าคุณได้รับพร้อมท์ให้เช็คเอาท์ไฟล์ ให้คลิก ใช่

 5. ถ้าคุณกำลังดูหน้าในมุมมองดีไซน์ คุณสามารถคลิกพื้นที่บนหน้าเพื่อดูตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาที่เป็นเนื้อหานั้น

 6. อีกวิธีหนึ่งคือ คุณสามารถเรียกดูตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาที่พร้อมใช้งาน ด้วยการคลิกที่แท็บสไตล์ และในกลุ่มหน้าต้นแบบ คลิกจัดการเนื้อหาภูมิภาค ใช้ฟีเจอร์นี้ คุณสามารถได้อย่างรวดเร็ว และง่ายดายค้นหาตำแหน่งตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาบนหน้าต้นแบบ

 7. ในรายการของภูมิภาคเนื้อหา เลือกPlaceHolderSiteName แล้ว คลิ กไปยัง แล้ว คลิกปิด ตัวควบคุมตัวแทนเนื้อหาถูกเลือกไว้บนหน้าดังนี้
  หน้าต้นแบบของ SharePoint 2010

 8. คุณอาจเปลี่ยนการตั้งค่าตัวควบคุม เปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง นำสไตล์อื่นไปใช้ และอื่นๆ ได้ที่นี่ เมื่อเสร็จแล้ว ให้บันทึกหน้าต้นแบบ

 9. ถ้าคุณได้รับการเตือนว่า การเปลี่ยนแปลงจะกำหนดหน้าเองจากข้อกำหนดของไซต์ เลือกใช่

  หมายเหตุ:  ตามค่าเริ่มต้นแล้ว หน้า SharePoint จะสัมพันธ์กับไฟล์ข้อกำหนดของไซต์ เมื่อหน้าต้นแบบถูกกำหนดเองใน SharePoint Designer 2010 แล้ว หน้าต้นแบบจะไม่สัมพันธ์กับข้อกำหนดของไซต์อีกต่อไป ซึ่งอาจส่งผลต่องานด้านการดูแลที่เพิ่มขึ้น ตามด้วยการอัปเดตหรือการอัปเกรดใน SharePoint ในอนาคต ซึ่งเป็นเหตุผลที่คุณเห็นข้อความนี้ คุณสามารถตั้งค่าหน้าต้นแบบเป็นข้อกำหนดของไซต์ได้อีกครั้งตลอดเวลา ถ้าจำเป็น

เปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏบนทุกหน้าที่แนบกับหน้าต้นแบบนี้นอกเสียจากว่าหน้าเหล่านั้นได้ถูกกำหนดเองได้โดยตรง

ด้านบนของหน้า

ค้นหาตำแหน่ง และปรับเปลี่ยนตัวควบคุมเนื้อหา

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อค้นหาตำแหน่งตัวควบคุมเนื้อหา PlaceHolderSiteName บนหน้าเนื้อหาของ SharePoint 2010

 1. เปิดไซต์ของคุณใน SharePoint Designer 2010 แล้ว คลิ กหน้าของไซต์

 2. คลิกหน้าไซต์ที่คุณต้องการปรับเปลี่ยน ตัวอย่างเช่นHome.aspx

 3. บนแท็บหน้า ในกลุ่มการแก้ไข คลิกแก้ไขไฟล์ และเลือกแก้ไขไฟล์ในโหมดขั้นสูง

  หมายเหตุ: ถ้าไม่พร้อมใช้งานโหมดการแก้ไขขั้นสูง นั้นอาจมีถูกปิดใช้งานใน SharePoint ติดต่อผู้ดูแลไซต์ของคุณสำหรับรายละเอียด เรียนรู้เพิ่มเติมในการจัดการ SharePoint Designer 2010

 4. ถ้าคุณกำลังดูหน้าในมุมมองออกแบบ คุณสามารถเพียงแค่คลิพื้นที่บนหน้านั้นเพื่อดูตัวแทนเนื้อหาที่ทำหน้าที่ค่าเนื้อหานั้น

 5. ตัวอย่างเช่น คลิกที่ชื่อของไซต์ และคุณเห็นPlaceHolderSiteName (หลัก) ดังที่แสดงด้านล่าง (หลัก) ระบุหน้ากำลังใช้เนื้อหาเริ่มต้นจากหน้าต้นแบบ
  ตัวแทนเนื้อหาบนหน้าเนื้อหา

 6. มีตัวเลขของคุณได้ที่นี่ เช่นการเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏและตำแหน่งที่ตั้งของการเปลี่ยนแปลง
  คุณยังไม่สามารถสร้างตัวควบคุมเนื้อหาใหม่บนหน้าได้ โดยคลิกลูกศรที่อยู่ขอบด้านขวาของตัวควบคุม แล้วเลือกสร้างเนื้อหาแบบกำหนดเอง ได้ ซึ่งเปลี่ยนป้ายชื่อเป็นPlaceHolderSiteName (แบบกำหนดเอง), และคุณสามารถเริ่มพิมพ์ค่าใหม่สำหรับตัวควบคุม เนื้อหาแบบกำหนดเองเหล่านี้แทนเนื้อหาเริ่มต้นจากหน้าต้นแบบ

  หมายเหตุ: เมื่อต้องการกลับไปยังเนื้อหาจากหน้าต้นแบบ คลิกลูกศรอีก เลือกเริ่มต้นของเนื้อหา แล้ว คลิกใช่ เพื่อเอาเนื้อหาที่กำหนดเอง

 7. เมื่อเสร็จสิ้น บันทึกหน้า

 8. ถ้าคุณได้รับการเตือนว่า การเปลี่ยนแปลงจะกำหนดหน้าเองจากข้อกำหนดของไซต์ เลือกใช่

  หมายเหตุ: หน้า SharePoint ได้ ตามค่าเริ่มต้น เกี่ยวข้องกับไฟล์ข้อกำหนดของไซต์ เมื่อหน้าเนื้อหาถูกกำหนดเองในโหมดขั้นสูงของ SharePoint Designer จะไม่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดของไซต์ ซึ่งอาจทำให้งานด้านการดูแลเพิ่มเติมที่ติดตามในอนาคตอัปเดตหรือการอัปเกรดไปยัง SharePoint ซึ่งเป็นสาเหตุที่คุณเห็นข้อความนี้ เสมอคุณสามารถตั้งค่าหน้าเนื้อหาของข้อกำหนดไซต์ ถ้าจำเป็น

เปลี่ยนแปลงของคุณจะปรากฏบนแค่หน้าเนื้อหาที่คุณกำหนดเองและไม่ของเนื้อหาหน้าอื่น ๆ แนบกับหน้าต้นแบบ

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×