การทำงานกับความสัมพันธ์ใน PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Pivottable ที่มีซึ่งโดยทั่วไปถูกสร้างโดยใช้ OLAP คิวบ์และอื่น ๆ แหล่งข้อมูลที่ซับซ้อนที่มีการเชื่อมต่อระหว่างตาราง rich อย่างไรก็ตาม ใน Excel คุณเป็นแอปฟรีการนำเข้าหลายตาราง และสร้างของคุณเองเชื่อมต่อระหว่างตาราง ในขณะนี้มีความยืดหยุ่นอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ นั้นยังทำให้ง่ายต่อการรวบรวมข้อมูลที่ไม่เกี่ยวข้อง นำไปสู่ผลลัพธ์ที่ผิดปกติ

คุณเคยสร้าง PivotTable แบบนี้หรือไม่ คุณต้องการสร้างการแยกย่อยของการจัดซื้อตามภูมิภาค ดังนั้นคุณจึงใส่เขตข้อมูลยอดสั่งซื้อลงในพื้นที่ ค่า และวางเขตข้อมูลภูมิภาคการขายลงในพื้นที่ ป้ายชื่อคอลัมน์ แต่ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

ตัวอย่าง PivotTable

คุณจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร

ปัญหาคือเขตข้อมูลที่คุณได้เพิ่มลงใน PivotTable อาจอยู่ในเวิร์กบุ๊กเดียวกัน แต่ตารางที่มีคอลัมน์แต่ละคอลัมน์นั้นไม่เกี่ยวข้องกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีตารางหนึ่งที่แสดงรายการแต่ละพื้นที่การขายและอีกตารางหนึ่งที่แสดงรายการการซื้อสำหรับทุกภูมิภาค ถ้าต้องการสร้าง PivotTable และให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง คุณต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตารางนั้น

หลังจากที่คุณสร้างความสัมพันธ์แล้ว PivotTable จะรวมข้อมูลจากตารางการซื้อที่มีรายการของภูมิภาคต่างๆ อย่างถูกต้อง และผลลัพธ์จะมีลักษณะดังนี้

ตัวอย่าง PivotTable

Excel 2013 มีเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นโดย Microsoft Research (MSR) เพื่อตรวจหาและแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เหมือนกับปัญหานี้โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของหน้า

การใช้การตรวจหาโดยอัตโนมัติ

การตรวจหาโดยอัตโนมัติจะตรวจสอบเขตข้อมูลใหม่ที่คุณเพิ่มลงในเวิร์กบุ๊กที่มี PivotTable อยู่ ถ้าเขตข้อมูลใหม่ไม่เกี่ยวข้องกับส่วนหัวของแถวและคอลัมน์ของ PivotTable ข้อความจะปรากฏขึ้นในพื้นที่แจ้งให้ทราบที่ด้านบนของ PivotTable เพื่อให้คุณทราบว่าอาจจำเป็นต้องใช้ความสัมพันธ์ นอกจากนี้ Excel ยังวิเคราะห์ข้อมูลใหม่เพื่อค้นหาความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย

คุณสามารถดำเนินการต่อไปเพื่อเพิกเฉยต่อข้อความนั้นและทำงานกับ PivotTable ได้ อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณคลิก สร้าง อัลกอริทึมจะทำงานและวิเคราะห์ข้อมูลของคุณ กระบวนการนี้อาจจะใช้เวลาหลายนาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าในข้อมูลใหม่และขนาดและความซับซ้อนของ PivotTable และความสัมพันธ์ที่คุณได้สร้างขึ้นเรียบร้อยแล้ว

กระบวนการนี้ประกอบด้วยสองส่วน ได้แก่

  • การตรวจหาความสัมพันธ์ คุณสามารถรีวิวรายการความสัมพันธ์ที่แนะนำได้เมื่อการวิเคราะห์เสร็จสมบูรณ์ หากคุณไม่ยกเลิก Excel จะดำเนินการตามขั้นตอนถัดไปของการสร้างความสัมพันธ์

  • การสร้างความสัมพันธ์ หลังจากได้นำความสัมพันธ์ไปใช้แล้ว กล่องโต้ตอบการยืนยันจะปรากฏขึ้น และคุณสามารถคลิกที่ลิงก์ รายละเอียด เพื่อดูรายการความสัมพันธ์ที่ได้สร้างขึ้นได้

คุณสามารถยกเลิกกระบวนการตรวจหา แต่ไม่สามารถยกเลิกกระบวนการสร้างได้

อัลกอริทึม MSR จะค้นหาชุดความสัมพันธ์ "ที่เป็นไปได้มากที่สุด" เพื่อการเชื่อมโยงตารางต่างๆ ในตัวแบบของคุณ อัลกอริทึมจะตรวจหาความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ของข้อมูลใหม่ โดยพิจารณาชื่อคอลัมน์ ชนิดข้อมูลของคอลัมน์ ค่าภายในคอลัมน์ และคอลัมน์ที่อยู่ใน PivotTable

จากนั้น Excel จะเลือกความสัมพันธ์ที่มีคะแนนคุณภาพ "สูงสุด" ซึ่งหาโดยการลองผิดลองถูกภายใน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ภาพรวมความสัมพันธ์ และ การแก้ไขความสัมพันธ์.

ถ้าการตรวจหาอัตโนมัติไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง คุณสามารถแก้ไข ลบออก หรือสร้างความสัมพันธ์ใหม่ด้วยตนเองได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองตาราง หรือ การสร้างความสัมพันธ์ในมุมมองไดอะแกรม

ด้านบนของหน้า

แถวว่างใน PivotTable (สมาชิกที่ไม่รู้จัก)

เนื่องจาก PivotTable เชื่อมโยงตารางข้อมูลที่เกี่ยวข้องกัน ถ้าตารางใดตารางหนึ่งมีข้อมูลที่ไม่สามารถหาความสัมพันธ์กันด้วยคีย์หรือค่าที่คู่กัน ข้อมูลนั้นจะต้องถูกจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง ในฐานข้อมูลแบบหลายมิติ วิธีที่จะจัดการกับข้อมูลที่ไม่ตรงกันคือการกำหนดให้แถวทั้งหมดที่ไม่มีค่าที่คู่กันให้เป็น สมาชิกที่ไม่รู้จัก ใน PivotTable สมาชิกที่ไม่รู้จักจะแสดงเป็นส่วนหัวว่าง

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสร้าง PivotTable ที่ควรจะจัดกลุ่มยอดขายตามร้านค้า แต่บางระเบียนในตารางยอดขายไม่มีชื่อร้านค้า ระเบียนทั้งหมดที่ไม่มีชื่อร้านค้าที่ถูกต้องจะถูกจัดกลุ่มไว้ด้วยกัน

ถ้าในขั้นตอนสุดท้ายคุณมีแถวว่างเหลืออยู่ คุณจะมีสองทางเลือก คุณสามารถกำหนดความสัมพันธ์ของตารางที่ใช้งานได้ ซึ่งอาจจะโดยการสร้างสายโซ่ความสัมพันธ์ระหว่างตารางต่างๆ หรือคุณสามารถเอาเขตข้อมูลที่ทำให้เกิดแถวว่างออกจาก PivotTable

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×