การทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงคิวรี

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการให้ได้ผลลัพธ์การค้นหาที่เหมาะสมสำหรับคิวรีของผู้ใช้ บางครั้งคุณต้องเปลี่ยนคิวรีนั้น ตัวอย่างเช่น สมมติว่าคุณสร้าง Search Vertical สำหรับรูปภาพ เมื่อมีบุคคลพิมพ์คิวรีใน Vertical รูปภาพ คุณต้องเปลี่ยนคิวรีเพื่อให้การค้นหาส่งกลับเฉพาะผลลัพธ์ที่เป็นรูปภาพเท่านั้น

เมื่อต้องการเปลี่ยนแบบสอบถาม คุณสามารถใช้ตัวสร้างคิวรีเพื่อกำหนดค่าการแปลงคิวรี คุณสามารถกำหนดค่าการแปลงคิวรีเมื่อต้องการแทนคุณสมบัติของคิวรี เช่นแหล่งผลลัพธ์ที่คิวรีจะใช้เพื่อรับผลลัพธ์การค้นหา หรือเรียงลำดับที่จะใช้เวลาที่จะแสดงผลลัพธ์การค้นหา การแปลงแทนข้อความของคิวรี โดยใช้เทมเพลตคิวรีที่คุณสามารถกำหนดค่าเพิ่มเติม ข้อความที่จะแทนข้อความคิวรีเป็นเทมเพลตคิวรี และเทมเพลสามารถประกอบด้วยตัวแปรคิวรี

ตัวแปรคิวรีเป็นพื้นที่สำรองไว้สำหรับค่า เมื่อการแปลงแทนข้อความของคิวรี ด้วยแม่แบบสอบถาม ซึ่งยังแทนตัวแปรคิวรีในเทมเพล ด้วยค่าที่ระบุ

การแปลงแทนตัวแปรคิวรีตามบริบท มีค่าที่เกี่ยวข้องกับบริบทแบบสอบถาม ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของตัวแปรคิวรีตามบริบท

การแปลงแทนที่ตัวแปรคิวรีตามบริบทนี้

ด้วยสิ่งนี้

{User.Name}

ชื่อของผู้ใช้ที่พิมพ์คิวรี

{Site.URL}

ไซต์ที่ผู้ใช้ได้พิมพ์ค่าลงไป

{Today}

วันที่ของวันนี้

การแปลงแทนตัวแปรคิวรีที่ถูกผูกไว้กับบางข้อความที่อยู่ในคิวรีของผู้ใช้ ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของตัวแปรคิวรีที่ถูกผูกไว้

การแปลงแทนที่ตัวแปรคิวรีที่ถูกผูกไว้นี้

ด้วยสิ่งนี้

{searchBoxQuery}

คิวรีที่ผู้ใช้ได้พิมพ์

{searchTerms}

คิวรีที่ผู้ใช้ได้พิมพ์ลงไป ดังที่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยการแปลงล่าสุด

คุณยังสามารถใช้ตัวแปรคิวรีที่ถูกผูกเมื่อคุณเพิ่มข้อจำกัดลงในคิวรีได้อีกด้วย เช่น เมื่อคุณจำกัดคิวรีให้เป็นชนิดเนื้อหาชนิดใดชนิดหนึ่ง ตัวอย่างเช่น สำหรับ Search Vertical รูปภาพ คุณจะสามารถกำหนดค่าการแปลงคิวรีที่เพิ่ม "contenttype:picture" ลงในข้อความคิวรีโดยใช้เทมเพลตคิวรี "{searchTerms} contenttype:picture" ถ้าผู้ใช้พิมพ์คิวรี "moon" ใน Vertical นั้น การแปลงจะแทนที่ "{searchTerm}" ด้วย "moon" ดังนั้น การแปลงคิวรีจะเปลี่ยนคิวรีเป็น "moon contenttype:picture"

คุณสามารถกำหนดค่าคิวรีการแปลงได้ในสามแห่ง ดังนี้

  • ใน Web Part เช่น Web Part ผลลัพธ์การค้นหา กำหนดค่าการแปลงใน Web Part เมื่อคุณไม่จำเป็นต้องทำการเปลี่ยนแปลงแบบเดียวกันนี้กับคิวรีในตำแหน่งอื่นๆ

  • ในกฎคิวรีซึ่งระบุว่า จะดำเนินการกระทำบางอย่างก็ต่อเมื่อมีการตรงตามเงื่อนไขบางอย่างหรือไม่ เค้าโครง 2 การกระทำเหล่านี้ใช้การแปลงเมื่อต้องการเปลี่ยนคิวรี:

    • เพิ่มบล็อกผลลัพธ์บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา การกระทำนี้จะสร้างสำเนาของคิวรี และการแปลงจะเปลี่ยนแปลงเฉพาะสำเนา

    • เปลี่ยนผลลัพธ์ที่จัดลำดับ การกระทำนี้จะเปลี่ยนแปลงคิวรีที่ผู้ใช้ได้พิมพ์ไว้

  • ในแหล่งผลลัพธ์ที่คิวรีใช้ในการรับผลลัพธ์การค้นหา

คิวรีผู้ใช้จะถูกแปลงโดย Web Part จากนั้น โดยกฎคิวรีใดๆ ที่นำไปใช้ และขั้นสุดท้าย โดยแหล่งผลลัพธ์นั้น ดังนั้น เมื่อคุณกำหนดค่าการแปลงในแหล่งผลลัพธ์ คุณควรทราบว่าการเปลี่ยนแปลงของการแปลงจะไม่ถูกละทิ้งหรือเขียนทับ เนื่องจากแหล่งผลลัพธ์จะแปลงคิวรีเป็นลำดับสุดท้าย ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่า Search Vertical รูปภาพ ส่งกลับเฉพาะรูปภาพเท่านั้น คุณจะต้องกำหนดค่าที่เหมาะสมในแหล่งผลลัพธ์ จากนั้นกำหนดค่า Web Part ใน Search Vertical เพื่อใช้แหล่งผลลัพธ์นั้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูภาพรวมของคิวรีในการประมวลผลบน TechNet

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×