การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ'บีบอัดรูปภาพ'ในผู้เผยแพร่

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการควบคุมวิธีบีบอัดรูปภาพของคุณ คุณสามารถใช้กล่องโต้ตอบบีบอัดรูปภาพใน Publisher

กล่องโต้ตอบบีบอัดรูปภาพ

หมายเหตุ: 

  • ไฟล์ GIF ไม่สามารถบีบอัดได้อีก

  • วัตถุที่แทรกโดยใช้คำสั่ง วัตถุ บนเมนู แทรก ไม่สามารถบีบอัดได้ เนื่องจากวัตถุนั้นถูกแทรกเป็นวัตถุและไม่ได้เป็นรูปภาพ

ค่าการบีบอัด

ขนาดโดยรวมของรูปปัจจุบัน     แสดงขนาดรวมในปัจจุบันของรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์

ขนาดโดยรวมของรูปที่ประมาณหลังการบีบอัด     แสดงขนาดรวมโดยประมาณของรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์หลังจากบีบอัด (ค่านี้จะเปลี่ยนตามตัวเลือกอื่นที่คุณเลือก)

ตัวเลือกการบีบอัด

ลบพื้นที่ครอบตัดรูป     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อลบข้อมูลพิกเซลที่โดยปกติจะเก็บไว้สำหรับพื้นที่ครอบตัดของรูปภาพ (ข้อมูลเกี่ยวข้องกับพื้นที่ครอบตัดไม่สามารถมองเห็นได้ หรือใช้ชัน)

ข้อมูลเอา OLE     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อเอาบิตแมป 24 บิตบีบอัดที่เป็นส่วนหนึ่งของสตรีม OLE รูปภาพ รูปสามารถดูได้ขนาดเล็กที่เป็นส่วนหนึ่งของสตรีม OLE จะถูกลบออก แต่รูปภาพเองปรากฏเหมือนกัน (หลังจากที่คุณเอาข้อมูล OLE ออกจากรูปภาพ คุณจะไม่สามารถเปิดรูปภาพที่ มีแอปเคย ใช้ในการสร้างรูปภาพนั้น)

ทำตัวอย่างรูปภาพซ้ำ     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการเปลี่ยนขนาดรูปภาพให้เล็กลงโดยการลบข้อมูลที่เหลืออยู่จากขนาดดั้งเดิมของรูปภาพ (ถ้ารูปภาพถูกปรับขนาดพิกเซลใหม่ แล้วถูกยืดให้ใหญ่ขึ้นกว่าอัตราขนาดที่ภาพถูกปรับขนาดพิกเซลไว้ จะทำให้คุณภาพของรูปภาพลดลง)

แปลงเป็น JPEG ตามความเหมาะสม     เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เมื่อต้องการแปลงรูปภาพเป็นไฟล์ JPEG

หมายเหตุ: 

  • ขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปภาพนั่นคือตัวอย่าง ว่าเป็นรูปถ่าย เสียงรบกวนมากน้อยเพียง หรือ spiking อยู่ในรูปภาพฮีสโตแกรม และอื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันระดับการบีบอัด ระดับบีบอัดรูปภาพ PNG ไม่สามารถแก้ไข

  • รูปภาพขนาด 100 กิโลไบต์ หรือน้อยกว่าถูกบีบอัด

ผลลัพธ์ที่ต้องการ

การพิมพ์เชิงพาณิชย์     คลิกตัวเลือกนี้เพื่อบีบอัดรูปภาพเป็น 300 พิกเซลต่อนิ้ว (ppi) ไม่มีการดำเนินการบีบอัด JPEG

การพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์แบบเดสก์ท็อป     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 220 ppi และระดับคุณภาพ 95 JPEG

เว็บ     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการบีบอัดรูปภาพเป็น 96 ppi และระดับคุณภาพ 75 JPEG

นำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้เดี๋ยวนี้

นำไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการนำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้กับรูปภาพทั้งหมดในสิ่งพิมพ์ของคุณ

นำไปใช้กับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น     คลิกตัวเลือกนี้เมื่อต้องการนำการตั้งค่าการบีบอัดไปใช้กับรูปภาพที่เลือกเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×