การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบวัตถุ ใน Publisher

ใช้ตัวเลือกต่อไปนี้บนกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบวัตถุ เพื่อใช้การจัดรูปแบบกับกล่องข้อความ รูปร่างอัตโนมัติ ตาราง รูปภาพ และอักษรศิลป์ใน Publisher

หมายเหตุ: แท็บบางแท็บบนกล่องโต้ตอบจะมีให้ใช้เฉพาะกับบางวัตถุที่คุณเลือกเท่านั้น

คุณต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับแท็บใด

แท็บสีและเส้น

ใช้แท็บ สีและเส้น เพื่อนำการเติมสี เส้น หรือเส้นขอบศิลป์ไปใช้กับวัตถุที่เลือกหรือเซลล์ตาราง

เติม

สี – เลือกสีเติมจากชุดแบบสี หรือเลือกหนึ่งในตัวเลือกในรายการนี้:

 • แบบแผนชุดสี เลือกสีจากแบบแผนชุดสีที่ใช้กับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • สีมาตรฐาน – เลือกจากชุดสีมาตรฐาน

 • ไม่เติม – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อให้วัตถุที่เลือกไม่มีการเติมสีชนิดใดๆ วัตถุที่ไม่มีการเติมสีจะมีพื้นหลังโปร่งใส

 • สีเพิ่มเติม – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสี คุณสามารถเลือกสีใหม่จากชุดแบบสีมาตรฐาน หรือเลือกสีแบบกำหนดเองซึ่งคุณสามารถกำหนดได้โดยใช้รูปแบบสี RGB, HSL หรือ CMYK คุณยังสามารถเลือกสี PANTONE®  ได้ด้วย

  หมายเหตุ: สี PANTONE® ที่แสดงอยู่ในที่นี้อาจไม่ตรงกับมาตรฐานที่ระบุโดย PANTONE ให้ดูสิ่งพิมพ์สี PANTONE ปัจจุบันสำหรับสีที่ถูกต้อง PANTONE® และเครื่องหมายการค้าอื่นๆ ของ Pantone, Inc. เป็นทรัพย์สินของ Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007

ลักษณะพิเศษแบบเติม – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ ลักษณะพิเศษแบบเติม ซึ่งคุณสามารถนำลักษณะพิเศษแบบเติม เช่น การไล่ระดับสี พื้นผิว ลวดลาย การเติมรูปภาพ และสีอ่อนไปใช้ได้

ความโปร่งใส – ใส่เปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสลงในกล่องความโปร่งใส หรือใช้แถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าความโปร่งใสสำหรับการเติม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณได้เลือกการเติมชนิดใดชนิดหนึ่งไว้เท่านั้น

เส้น

สี – ให้เลือกสีเติมที่คุณต้องการจากชุดแบบสี หรือเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งในรายการดังนี้:

 • โครงร่างสี – เลือกสีจากแบบแผนชุดสีที่ใช้กับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • สีมาตรฐาน – เลือกจากชุดสีมาตรฐาน

 • ไม่มีเค้าร่าง – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อทำให้วัตถุที่เลือกไม่มีเค้าร่างชนิดใดๆ

 • สีเพิ่มเติม – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบสี คุณสามารถเลือกสีใหม่จากชุดแบบสีมาตรฐาน หรือเลือกสีแบบกำหนดเองซึ่งคุณสามารถกำหนดได้โดยใช้รูปแบบสี RGB, HSL หรือ CMYK คุณยังสามารถเลือกสี PANTONE ได้ด้วย

ความโปร่งใส ใส่เปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสลงในกล่องความโปร่งใส หรือใช้แถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าความโปร่งใสสำหรับการเติม ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณได้เลือกการเติมชนิดใดชนิดหนึ่งไว้เท่านั้น (ไม่มีให้ใช้ใน Publisher 2007)

ความกว้าง – ใส่น้ำหนักเส้น ตัวเลือกนี้จะไม่มีให้ใช้งานถ้าเลือก ไม่มีสี อยู่ (ใน Publisher 2007 จะเรียกว่า น้ำหนัก)

ชนิดผสม – เลือกสไตล์เส้นแบบรวมและน้ำหนักจากรายการตัวเลือก หรือคลิก เส้นขอบศิลป์ เพื่อไปยังกล่องโต้ตอบ เส้นขอบศิลป์ ตัวเลือกนี้จะมีให้ใช้ก็ต่อเมื่อคุณได้เลือกการเติมไว้ชนิดใดชนิดหนึ่งไว้เท่านั้น (ใน Publisher 2007 จะเรียกว่า สไตล์)

ชนิดเส้นประ – เลือกสไตล์ของเส้นประจากรายการ ตัวเลือกนี้จะไม่มีให้ใช้งานถ้าเลือก ไม่มีสี อยู่ (ไม่มีให้ใช้ใน Publisher 2007)

ชนิดตัวพิมพ์ใหญ่ – เลือก กลมจัตุรัส หรือ แบน จากรายการ ตัวเลือกนี้จะไม่มีให้ใช้งานถ้าเลือก ไม่มีสี อยู่ (ไม่มีให้ใช้ใน Publisher 2007)

ชนิดการรวม – เลือก ยกนูนมุมฉาก หรือ มน จากรายการเพื่อสร้างประเภทมุมต่างๆ ของเส้น ตัวเลือกนี้จะไม่มีให้ใช้งานถ้าเลือก ไม่มีสี อยู่ (ไม่มีให้ใช้ใน Publisher 2007)

เส้นขอบศิลป์ – คลิกที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดกล่องโต้ตอบ เส้นขอบศิลป์ ซึ่งคุณสามารถเลือกเส้นขอบแบบกราฟิกสำหรับวัตถุได้

แสดงตัวอย่าง – แสดงการเติมและสไตล์เส้นที่เลือก ส่วน แสดงตัวอย่าง จะมีให้ใช้สำหรับชนิดของวัตถุที่มีมิติแบบสี่เหลี่ยมเท่านั้น เช่น กล่องข้อความ ตาราง รูปภาพ และรูปร่างอัตโนมัติที่เป็นสี่เหลี่ยม ปุ่มที่อยู่รอบส่วนแสดงตัวอย่างจะสัมพันธ์กับเส้นสำหรับวัตถุ คุณสามารถใช้การจัดรูปแบบเส้นกับเส้นแต่ละเส้น โดยเลือกเฉพาะปุ่มที่สัมพันธ์กับเส้นที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลง Publisher จะแสดงปุ่มที่สัมพันธ์กับเส้นแนวตั้งและแนวนอนที่แยกเซลล์ตาราง ถ้าคุณตั้งค่าเส้นทแยงมุมของเซลล์ Publisher จะแสดงปุ่มที่สัมพันธ์กับเส้นทแยงมุม ถ้าประเภทของวัตถุเป็นตาราง Publisher จะแสดงปุ่มที่สัมพันธ์กับเส้นแนวตั้งและแนวนอนที่แยกเซลล์ตาราง นอกจากนี้ ถ้าคุณได้ตั้งค่าเส้นทแยงมุมของเซลล์ Publisher จะแสดงปุ่มที่สัมพันธ์กับเส้นทแยงมุม

ค่าที่ตั้งไว้ – คลิกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งของค่าที่ตั้งไว้เพื่อนำชุดเส้นไปใช้กับวัตถุ คุณสามารถเลือกตัวเลือกที่สอดคล้องกับไม่มีเส้น เส้นขอบทั้งหมด หรือเส้นขอบและเส้นคั่นเซลล์ทั้งหมด

วาดเส้นขอบภายในกรอบ – เลือกตัวเลือกนี้เพื่อวาดเส้นขอบที่ได้เพิ่มลงภายในและภายนอกกรอบของวัตถุเท่าๆ กัน แทนที่จะวาดภายนอกกรอบเพียงอย่างเดียว

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่มีให้ใช้สำหรับรูปร่างอัตโนมัติบางประเภท เช่น หน้ายิ้ม กระป๋อง หรือสายฟ้า

ใช้การตั้งค่ากับชนิดวัตถุใหม่ – เลือกตัวเลือกนี้เพื่อรักษาการตั้งค่าการเติมและเส้นของคุณให้เป็นการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับวัตถุใหม่ที่เป็นวัตถุประเภทเดียวกัน

หมายเหตุ: กล่องกาเครื่องหมายนี้จะมีให้ใช้ก็ต่อเมื่อวัตถุที่คุณกำลังจัดรูปแบบนั้นเป็นกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเท่านั้น

เอฟเฟ็กต์รูปร่างตัวเลือกนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่างเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเอฟเฟ็กต์การเติมเงาการสะท้อนเรืองแสงขอบมนรูปแบบสามมิติ และ การหมุนแบบสามมิติ (ไม่มีให้ใช้ใน Publisher 2007)

ด้านบนของเพจ

แท็บขนาด

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกตาราง และคุณได้เปิดใช้งานการสนับสนุนสำหรับภาษาเอเชียตะวันออกหรือภาษาที่เรียงจากขวาไปซ้ายผ่านการตั้งค่าภาษาของระบบ Microsoft Office ไว้ แท็บนี้จะเรียกว่า ขนาดและทิศทาง

ขนาดและการหมุน

ความสูง – ใส่ความสูงที่คุณต้องการสำหรับวัตถุ

ความกว้าง – ใส่ความกว้างที่คุณต้องการสำหรับวัตถุ

การหมุน – ใส่ค่าตั้งแต่ 0 ถึง 359 องศาที่คุณต้องการหมุนวัตถุนั้นในทิศทางตามเข็มนาฬิกา

หมายเหตุ: 

 • การตั้งค่า ความสูงและความกว้าง จะเป็นขนาดของวัตถุที่ไม่ได้หมุนเสมอ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่า ความสูง และ ความกว้าง ภายใต้ ขนาดและการหมุน การตั้งค่า ความสูง และ ความกว้าง ตามสัดส่วน ภายใต้ มาตราส่วน จะเปลี่ยนตามไปด้วย

มาตราส่วน

ความสูง – ใส่ความสูงที่คุณต้องการสำหรับตารางเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเดิม

ความกว้าง – ใส่ความกว้างที่คุณต้องการสำหรับตารางเป็นเปอร์เซ็นต์ของขนาดเดิม

หมายเหตุ: 

 • การตั้งค่า ความสูงและความกว้าง จะเป็นขนาดของวัตถุที่ไม่ได้หมุนเสมอ

 • เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่า ความสูง และ ความกว้าง ภายใต้ มาตราส่วน การตั้งค่า ความสูง และ ความกว้าง ที่แน่นอน ภายใต้ ขนาดและการหมุน จะเปลี่ยนตามไปด้วย

ล็อกอัตราส่วนกว้างยาว – เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อรักษาการตั้งค่า ความสูง และ ความกว้าง ให้อยู่ในสัดส่วนที่เท่ากัน ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณเปลี่ยน ความสูง เป็น 150 เปอร์เซ็นต์ Publisher จะเปลี่ยน ความกว้าง เป็น 150 เปอร์เซ็นต์โดยอัตโนมัติ

ด้านบนของเพจ

แท็บเค้าโครง

ใช้แท็บ เค้าโครง เพื่อกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของวัตถุบนหน้า คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกสำหรับการตัดข้อความรอบตารางที่อยู่ด้านบนของกล่องข้อความ หรือด้านบนของรูปร่างอัตโนมัติที่มีข้อความอยู่ข้างในได้ด้วย

ตำแหน่งวัตถุ – ถ้าวัตถุอยู่ด้านบนของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ ให้เลือกว่าคุณต้องการให้วัตถุนั้นเป็น ภายใน ที่มีตำแหน่ง แน่นอน (คงที่)

ตำแหน่งในหน้า

เลือกตัวเลือกเหล่านี้เพื่อจัดตำแหน่งที่แน่นอนให้กับวัตถุบนหน้า ตัวเลือกเหล่านี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับวัตถุภายใน

แนวนอน – ใส่ระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างวัตถุและส่วนของหน้าที่แสดงรายการในกล่อง จาก

จาก – เลือกส่วนของหน้า (มุมซ้ายบนกึ่งกลาง หรือ มุมขวาบน) ที่คุณต้องการเป็นจุดเริ่มวัดตำแหน่งแนวนอนของวัตถุ

แนวตั้ง – ใส่ระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างวัตถุและส่วนของหน้าที่แสดงรายการในกล่อง จาก

จาก – เลือกส่วนของหน้า (มุมซ้ายบนกึ่งกลาง หรือ มุมขวาบน) ที่คุณต้องการเป็นจุดเริ่มวัดตำแหน่งแนวตั้งของวัตถุ

ลักษณะการตัดคำ – ถ้าวัตถุอยู่ที่ด้านบนของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติที่มีข้อความ คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการให้ตัดข้อความรอบวัตถุ

 • จตุรัส – ตัดข้อความทุกด้านของสี่เหลี่ยมการเลือกของวัตถุ

 • ล้อมรอบ – ตัดข้อความให้ใกล้วัตถุมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

 • ทะลุผ่าน – ตัดข้อความรอบเส้นรอบรูปและภายในส่วนใดๆ ที่เปิดอยู่ของวัตถุ

 • บนและล่าง – ตัดข้อความด้านบนและด้านล่างของวัตถุ แต่จะไม่ตัดด้านข้างทั้งสองข้าง

 • ไม่มี – เอารูปแบบการตัดข้อความทั้งหมดออกเพื่อให้ไม่มีการตัดข้อความรอบวัตถุ ถ้าเป็นวัตถุโปร่งใส ข้อความที่อยู่หลังวัตถุจะแสดงออกมา หรือไม่เช่นนั้น ข้อความจะถูกซ่อนอยู่หลังวัตถุ

ตัดข้อความ – ถ้าวัตถุอยู่ด้านบนของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ และคุณได้เลือก จัตุรัสล้อมรอบ หรือ ทะลุผ่าน ไว้ภายใต้ สไตล์การตัดคำ คุณสามารถเลือกวิธีที่คุณต้องการวางข้อความได้

 • ทั้งสองด้าน – วางข้อความทั้งสองด้านของวัตถุ

 • เฉพาะด้านซ้าย – วางข้อความทางด้านซ้ายของวัตถุ

 • เฉพาะด้านขวา – วางข้อความทางด้านขวาของวัตถุ

 • ในพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดที่มี – วางข้อความทางด้านที่มีพื้นที่เยอะที่สุดของวัตถุ

ระยะห่างจากข้อความ – ถ้าวัตถุอยู่ด้านบนของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ และเป็นวัตถุภายใน หรือคุณได้เลือก จัตุรัส ไว้ภายใต้ สไตล์การตัดคำ คุณสามารถกำหนดระยะห่างระหว่างสี่เหลี่ยมผืนผ้าการเลือกของวัตถุกับข้อความที่มีการตัดคำรอบวัตถุนั้น

 • อัตโนมัติ – เมื่อคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ Publisher จะวางข้อความห่างจากวัตถุตามระยะห่างเริ่มต้น (0.04 นิ้ว) โดยอัตโนมัติ เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย อัตโนมัติ แล้วใส่หน่วยวัดที่คุณต้องการลงในกล่อง บนล่างซ้าย และ ขวา

การจัดแนวตามแนวนอน – ถ้าตำแหน่งของวัตถุคือ ภายใน คุณสามารถเลือกว่าคุณต้องการให้วัตถุคงอยู่ที่ด้านใดด้านหนึ่งของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ หรือย้ายจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งเมื่อมีการเพิ่มหรือลบข้อความ

 • ซ้าย – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บวัตถุภายในไว้ใกล้ด้านซ้ายของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหรือลบข้อความ

 • ขวา – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บวัตถุภายในไว้ใกล้ด้านขวาของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเมื่อมีการเพิ่มหรือลบข้อความ

 • ย้ายวัตถุพร้อมกับข้อความ – คลิกตัวเลือกนี้เพื่อเก็บวัตถุภายในไว้ที่ตำแหน่งที่ระบุในบรรทัดข้อความ เพื่อให้วัตถุนั้นย้ายจากด้านหนึ่งของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติไปยังอีกด้านหนึ่งเมื่อมีการเพิ่มหรือลบข้อความ

ด้านบนของเพจ

แท็บกล่องข้อความ

ถ้าคุณต้องการเลือกตัวเลือกสำหรับวางหรือจัดข้อความที่อยู่ในกล่องข้อความหรือในรูปร่างอัตโนมัติที่มีข้อความให้พอดี คุณสามารถใช้แท็บ กล่อง​​ข้อความ

หมายเหตุ: แท็บ กล่องข้อความ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อวัตถุที่เลือกเป็นกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติที่มีข้อความ

การจัดแนวตามแนวตั้ง

เลือกว่าคุณต้องการจัดแนวข้อความที่ด้านบน ตรงกลาง หรือด้านล่างของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

ระยะขอบของกล่องข้อความ

ซ้าย ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบซ้ายของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

ขวา ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบขวาของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

บน ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบบนของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

ล่าง ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบล่างของกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

การปรับข้อความพอดีโดยอัตโนมัติ

ไม่ต้องปรับพอดีอัตโนมัติ  ตัวเลือกนี้จะคงขนาดข้อความตามที่คุณตั้งค่าไว้สำหรับกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

ลดขนาดข้อความเมื่อข้อความยาวเกินไป ตัวเลือกนี้จะลดขนาดพอยต์ของข้อความในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติจนกระทั่งไม่มีข้อความที่ยาวเกินไป

พอดี  ตัวเลือกนี้จะลดขนาดหรือขยายข้อความให้พอดีกับกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเมื่อคุณปรับขนาด

ขยายกล่องข้อความให้พอดี ตัวเลือกนี้จะขยายกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติเมื่อข้อความมีความยาวเกิน (ไม่มีให้ใช้ใน Publisher 2007)

หมายเหตุ: กล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติอาจขยายออกนอกหน้ากระดาษหรือเข้าไปในวัตถุอื่นๆ เมื่อเลือกตัวเลือกนี้

หมุนข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ 90º  กล่องกาเครื่องหมายนี้จะหมุนข้อความภายในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติไปทางขวาหนึ่งส่วนสี่รอบ (90 องศา)

ใส่ "มีต่อในหน้า..."  กล่องกาเครื่องหมายนี้จะใส่หมายเหตุ มีต่อในหน้า [หมายเลขหน้า] ในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

ใส่ "ต่อจากหน้า..."  กล่องกาเครื่องหมายนี้จะใส่หมายเหตุ ต่อจากหน้า [หมายเลขหน้า] ในกล่องข้อความหรือรูปร่างอัตโนมัติ

คอลัมน์  ปุ่มนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบ คอลัมน์ ซึ่งคุณสามารถเลือกจำนวนคอลัมน์และช่องว่างระหว่างคอลัมน์ได้

หมายเหตุ: ตัวเลือกนี้จะไม่พร้อมใช้งานสำหรับรูปร่างอัตโนมัติ ยกเว้นรูปสามเหลี่ยม หรือถ้าคุณเลือกตัวเลือก ลดขนาดข้อความเมื่อข้อความยาวเกินไป หรือ พอดีไว้

ด้านบนของเพจ

แท็บรูปภาพ

ถ้าคุณต้องการบีบอัดรูปภาพในสิ่งพิมพ์ คืนค่าเป็นสีเดิมของรูปภาพ หรือตั้งค่าตัวเลือกสำหรับการครอบตัดและควบคุมสี ความสว่าง และความคมชัดของรูปภาพ คุณสามารถใช้แท็บ รูปภาพ ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ

หมายเหตุ: แท็บ รูปภาพ จะพร้อมใช้งานเมื่อวัตถุที่เลือกเป็นรูปภาพ หรือรูปร่างที่มีการเติมรูปภาพ ถ้าวัตถุเป็นรูปร่างแล้วเครื่องมือการครอบตัดจะถูกปิดใช้งาน แต่ตัวควบคุมรูปและการบีบอัดจะเปิดใช้งานแทน

ครอบตัดจาก

ในกล่อง ซ้ายขวาบน และ ล่าง ให้ใส่ขนาดที่คุณต้องการครอบตัดรูปภาพ ถ้าคุณใส่ค่าการครอบตัดเป็นค่าติดลบ Publisher จะครอบตัดนอกรูปภาพ ซึ่งจะเป็นการขยายกรอปออกไปนอกรูปภาพ ถ้าคุณใช้สีเติมกับรูปภาพ กรอบของพื้นที่ที่ครอบตัดที่เกินออกจะแสดงเป็นสีเติม ไม่เช่นนั้นส่วนที่ครอบตัดเกินจะเป็นโปร่งใส

ความโปร่งใส

ความโปร่งใส – ใส่เปอร์เซ็นต์ของความโปร่งใสลงในกล่องความโปร่งใส หรือใช้แถบเลื่อนเพื่อตั้งค่าความโปร่งใสสำหรับรูปภาพ ตัวเลือกนี้จะไม่มีให้ใช้ใน Publisher 2007

ความสว่างและความคมชัด

 • ความสว่าง ให้ใส่อัตราส่วนลงในกล่อง ความสว่าง หรือใช้ตัวเลื่อนปริมาณความสว่างของรูปภาพ ระดับเริ่มต้นคือ 50 เปอร์เซนต์ของความสว่าง การเพิ่มความสว่างจะทำให้รูปภาพสว่างขึ้น และการลดจะทำให้รูปภาพมืดลง

 • ความคมชัด ให้ใส่อัตราส่วนลงในกล่อง ความคมชัด หรือใช้ตัวเลื่อนปริมาณความคมชัดของรูปภาพ การลดความคมชัดจะเป็นการลดความแตกต่างระหว่างเงาและไฮไลต์ ซึ่งจะเป็นการทำให้รูปภาพจางลง การเพิ่มความคมชัดจะเป็นการเพิ่มความแตกต่างระหว่างเงาและไฮไลต์ ซึ่งจะทำให้ภาพมีความคมชัดสูง

เปลี่ยนสี

 • สี – เลือกสีเติมจากชุดแบบสี หรือเลือกหนึ่งในตัวเลือกในรายการนี้:

  • แบบแผนชุดสี เลือกสีจากแบบแผนชุดสีที่ใช้กับสิ่งพิมพ์ของคุณ

  • สีมาตรฐาน เลือกจากชุดสีมาตรฐานที่มีตั้งแต่สีแดงถึงสีน้ำเงิน

  • ไม่เติมสี – ตัวเลือกนี้จะทำให้เซลล์หรือตารางที่เลือกไม่มีสีเติมใดๆ เซลล์ที่ไม่มีสีเติมจะมีพื้นหลังแบบโปร่งใส

  • สีเพิ่มเติม – ตัวเลือกนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบ สี คุณสามารถเลือกสีใหม่จากชุดแบบสีมาตรฐาน หรือเลือกกำหนดสีด้วยตนเองโดยใช้รูปแบบสี RGB, HSL หรือ CMYK นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกสี PANTONE® ได้ด้วย

  • สีอ่อน – ตัวเลือกนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบ เอฟเฟ็กต์สีเติม ซึ่งคุณสามารถนำสีอ่อนนี้ไปใช้กับสีที่เลือกได้

 • บีบอัด – ตัวเลือกนี้จะแสดงกล่องโต้ตอบ บีบอัดรูปภาพ และควบคุมการบีบอัดรูปภาพของคุณ

 • รีเซ็ตสี – ตัวเลือกนี้จะคืนค่ากลับเป็นสีเดิม (ใน Publisher 2007 จะเรียกว่า รีเซ็ต)

 • รีเซ็ตทั้งหมด – ตัวเลือกนี้จะรีเซ็ตการครอบตัดและการควบคุมรูปภาพที่ใช้ รีเซ็ตมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่นำไปใช้กับรูปภาพที่เลือกผ่านกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปภาพ ในแท็บ รูปภาพ (ไม่มีให้ใช้ใน Publisher 2007)

 • เอฟเฟ็กต์รูปร่างตัวเลือกนี้จะเปิดกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบรูปร่างเพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงเอฟเฟ็กต์การเติมเงาการสะท้อนเรืองแสงขอบมนรูปแบบสามมิติ และ การหมุนแบบสามมิติ (ไม่มีให้ใช้ใน Publisher 2007)

ด้านบนของเพจ

แท็บ คุณสมบัติของเซลล์

ใช้แท็บ คุณสมบัติของเซลล์ เพื่อเลือกตัวเลือกสำหรับการวางข้อมูลภายในเซลล์ของตาราง  

หมายเหตุ: แท็บ คุณสมบัติของเซลล์ จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อวัตถุที่เลือกเป็นตาราง

การจัดแนวตามแนวตั้ง

เลือกว่าคุณต้องการจัดแนวข้อความที่ด้าน บน ตรงกลาง หรือ ล่าง ของเซลล์ตาราง

ระยะขอบของกล่องข้อความ

คุณสามารถใช้การตั้งค่าเหล่านี้ควบคุมระยะห่างระหว่างแถวและคอลัมน์ของตาราง

ซ้าย – ใส่ระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบซ้ายของเซลล์ตารางหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

ขวา – ใส่ระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบขวาของเซลล์ตารางหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

บน – ใส่ระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบบนของเซลล์ตารางหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

ล่าง – ใส่ระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบล่างของเซลล์ตารางหรือรูปร่างอัตโนมัติกับข้อความที่อยู่ภายใน

หมุนข้อความในรูปร่างอัตโนมัติ 90º – เลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้เพื่อหมุนข้อความภายในเซลล์ตารางหรือรูปร่างอัตโนมัติไปทางขวาหนึ่งส่วนสี่รอบ (90 องศา)

ด้านบนของเพจ

แท็บข้อความแสดงแทน

ใช้แท็บนี้ใส่ข้อความแสดงแทนสำหรับวัตถุของคุณ เพื่อให้ผู้ที่มีข้อบกพร่องด้านการมองเห็นหรือการรับรู้สามารถเข้าใจวัตถุได้

หมายเหตุ: (ใน Publisher 2007 จะเรียกว่า เว็บ)

ใช้การเปลี่ยนแปลงของคุณ

หลังจากที่ปรับการตั้งค่าบนแท็บทั้งหมดแล้ว ให้คลิก ตกลง เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลงกับวัตถุของคุณ

ด้านบนของเพจ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×