การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบแบบอักษรใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการระบุวิธีที่คุณต้องการให้ข้อความจะปรากฏในสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนตัวเลือกในกล่องโต้ตอบฟอนต์ ความพร้อมใช้งานตัวเลือกบางอย่างขึ้นอยู่กับภาษาและฟอนต์ที่มีการติดตั้ง และเปิดใช้งานสำหรับการแก้ไข

ทั่วไป

ฟอนต์ ช่วยให้คุณสามารถระบุฟอนต์ ฟอนต์แบบต่าง ๆ จะมีลักษณะที่อื่น เช่นพร้อมใช้งานฟีเจอร์ OpenType

สไตล์ฟอนต์ ช่วยให้คุณสามารถระบุลักษณะแบบอักษร เช่นตัวหนา หรือตัวเอียง ในกล่อง เลือกสไตล์ฟอนต์ ตัวเลือกของคุณปรากฏในกล่องตัวอย่าง

ขนาด ช่วยให้คุณสามารถระบุขนาดอักษรเป็นพอยต์ ในรายการ เลือกขนาดฟอนต์ ตัวเลือกของคุณปรากฏในกล่องตัวอย่าง

สีฟอนต์ ให้คุณสามารถระบุสีของฟอนต์และเส้นใต้

เอฟเฟ็กต์

ขีดเส้นใต้ ช่วยให้คุณสามารถขีดเส้นใต้ข้อความ แล้วเปลี่ยนสไตล์ขีดเส้นใต้ คลิก(ไม่มี) เมื่อต้องการเอาการขีดเส้นใต้

ตัวยก ยกข้อความที่เลือกอยู่เหนือแนวหลัก และเปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นฟอนต์ขนาดเล็กลง

ตัวห้อย ซึ่งช่วยลดข้อความที่เลือกกว่าแนวหลัก และเปลี่ยนข้อความที่เลือกเป็นฟอนต์ขนาดเล็กลง

ขีดทับ ลากเส้นผ่านข้อความที่เลือก

ตัวพิมพ์เล็ก จัดรูปแบบข้อความเป็นตัวพิมพ์เล็กที่เลือกเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ และลดขนาดของพวกเขา จัดรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่ขนาดเล็กมีผลกับตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน อักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษร หรือตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด รูปแบบอักษรตัวพิมพ์เล็กเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ จัดรูปแบบตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดมีผลต่อตัวเลข เครื่องหมายวรรคตอน อักขระที่ไม่ใช่ตัวอักษร หรือตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่

เอฟเฟ็กต์เพิ่มเติม เปิดกล่องโต้ตอบเอฟเฟ็กต์ข้อความจัดรูปแบบ ที่ให้คุณเข้าสู่ตัวเลือกข้อความเพิ่มเติม:

ฟีเจอร์ OpenType

ฟอนต์บาง เช่น Gabriola และ Calibri สนับสนุนฟีเจอร์ใหม่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถแปลงข้อความธรรมดาให้เป็นตัวพิมพ์ที่ละเอียดมากขึ้น ถ้าฟอนต์คุณเลือกไม่สนับสนุนฟีเจอร์ OpenType ส่วนนี้จะไม่พร้อมใช้งาน

สไตล์ตัวเลข

  • รูปแบบแบบตาราง ตัวเลขตัวเลขแต่ละดังนั้นให้ใช้จำนวนพิกเซลและบรรทัดเดียวกันกับค่าถูกต้องในรูปแบบตาราง

  • ตามสัดส่วน รูปแบบตัวเลขได้จำนวนพิกเซลตามสัดส่วน เช่น 0 อาจจะกว้างกว่า 1

  • จัดแนว และลักษณะเดิม จะอาจตั้งค่าตัวเลขหลักเพื่อให้พวกเขาเป็นแนวตั้งทั้งหมด หรือจะอนุญาตให้มีตัวเลขมีตำแหน่งที่ต่างกันดังที่แสดงในตัวอย่างนี้:

    ตัวอย่างลักษณะตัวเลข Old Style และ Lining

ทางเลือก Stylistic ช่วยให้คุณสามารถเลือกมีลักษณะที่แสดงแทนที่สำหรับอักขระคุณเลือก (ตราบใดที่ตัวออกแบบฟอนต์ได้สร้าง)

ตัวอักษรควบ จะเชื่อมต่อระหว่างอักขระ เช่นระหว่างthหรือffสร้างอย่างยิ่งหนึ่งอักขระออกจากทั้งสอง ตัวอักษรควบมาตรฐาน จะใช้ร่วมกันโดยทั่วไปของตัวอักษรเท่านั้น ถ้าตัวออกแบบฟอนต์ถูกสร้างขึ้นการตั้งค่าเพิ่มเติมของตัวอักษรควบ เหล่านี้จะใช้ถ้าคุณเลือกมาตรฐานและ Discretionary หรือHistorical และมาตรฐาน

อักษรดัดแปลงตั้ง คือ ชุดซับซ้อนของสไตล์การพิมพ์สำหรับเลือกแบบอักษร

หาง ใช้การตกแต่งอักขระ บ่อยในมากหรูหรา และใหญ่ขึ้นเส้นหางของ

ทางเลือกตามบริบท เปิดใช้งานตัวเลือกรูปร่างที่แตกต่างกันสำหรับอักขระบางตัวโดยขึ้นอยู่กับบริบทของอักขระและการออกแบบของฟอนต์ที่เลือก ตัวอย่างเช่น "g" อาจมีการวนรอบการเปิด หรือปิดบนขีดล่างของอักขระ

ตัวอย่าง

กล่อง ตัวอย่าง จะแสดงตัวอย่างของข้อความที่เลือกด้วยฟอนต์และเอฟเฟ็กต์ข้อความที่ระบุไว้ หรือจะใช้ข้อความตัวอย่างถ้าไม่ได้เลือกข้อความใดๆ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×