การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครงใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องการทำให้ง่ายต่อการจัดแนวชิ้นส่วนของสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถนำไปใช้เส้นบอกแนวเค้าโครง ตัวอย่างของคำแนะนำในกล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง ได้แก่เส้นบอกแนวระยะขอบ เส้นบอกแนว (เช่นเส้นบอกแนวคอลัมน์และแถว), เส้นบอกแนวหลัก และเส้นบอกแนวไม้บรรทัด เส้นบอกแนวนั้นจะไม่ถูกพิมพ์ พวกเขากำลังครื่อเพื่อช่วยให้คุณเค้าโครงเนื้อหาของคุณ

กล่องโต้ตอบเส้นบอกแนวเค้าโครง

เส้นบอกแนวระยะขอบ เส้นตาราง และแนวหลักสามารถตั้งค่าได้ในกล่องโต้ตอบ เส้นบอกแนวเค้าโครง

เส้นบอกแนวเค้าโครง

  1. เส้นบอกแนวระยะขอบ

  2. เส้นบอกแนวคอลัมน์

  3. เส้นบอกแนวแถว

  4. เส้นบอกแนวหลัก

  5. เส้นบอกแนวไม้บรรทัด

วิธีเปิดกล่องโต้ตอบ เส้นบอกแนวเค้าโครง

  • คลิกออกแบบหน้า >เส้นบอกแนว และเลือกตารางและแนวหลัก

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูเส้นบอกแนวระยะขอบและตาราง เลือกกล่องกาเครื่องหมายเส้นบอกแนว บนแท็บมุมมอง เมื่อต้องการดูเส้นบอกแนวหลัก ให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแนวหลัก บนแท็บมุมมอง

แท็บ เส้นบอกแนวระยะขอบ

เส้นบอกแนวระยะขอบสามารถช่วยให้คุณตั้งค่าขนาดระยะห่างขาวรอบขอบของหน้าต้นแบบ เส้นบอกแนวระยะขอบเป็นส่วนหนึ่งของเพจต้นแบบ และจะแสดงบนหน้าใดๆ หน้าต้นแบบที่ถูกนำไปใช้กับการ ถ้ามีเลือกตัวเลือกละเว้นต้นแบบ สำหรับหน้าใดหน้าหนึ่ง แต่ตัวเลือกขอบเขตและเส้นบอกแนว ถูกเปิดใช้งาน เส้นบอกแนวระยะขอบที่ปรากฏขึ้น

กล่องโต้ตอบ เส้นบอกแนวเค้าโครง Publisher

หน้าต้นแบบ

หน้าต้นแบบสองหน้า  เลือกตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าระยะขอบสำหรับสองหน้าสิ่งพิมพ์ของคุณเป็นหนังสือหรือสมุดขนาดเล็กที่ถูกผูกไว้บนด้านเดียว เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ เส้นบอกแนวระยะขอบซ้าย และขวาจะเปลี่ยนเป็นภายใน และภาย นอกเส้นบอกแนวระยะขอบ ภายในคือระยะขอบบนขอบเขตของสมุด ระยะขอบภายนอกบนขอบด้านนอก หรือ เลื่อน ของสมุดรายชื่ออยู่

เส้นบอกแนวระยะขอบ

หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกแบบสองหน้า ตัวเลือก ซ้าย และ ขวา จะเปลี่ยนเป็น ภายใน และ ภายนอก

ซ้าย  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องระหว่างขอบซ้ายของหน้าและเส้นบอกแนวระยะขอบซ้าย ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายแบบสองหน้าต้นแบบ คุณจะเห็นขนาดระยะห่างระหว่างภายในขอบของหน้ากระดาษและภายในเส้นบอกแนวระยะขอบ

ขวา  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบขวาของหน้าและเส้นบอกแนวระยะขอบด้านขวา ถ้าคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายแบบสองหน้าต้นแบบ คุณจะเห็นขนาดระยะห่างระหว่างขอบด้านนอกของหน้าและเส้นบอกแนวระยะขอบภายนอก

ด้านบนสุด  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบบนของหน้าและเส้นบอกแนวระยะขอบบน

ด้านล่าง  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบล่างของหน้าและเส้นบอกแนวระยะขอบล่าง

เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นสำหรับระยะขอบในหน่วยวัดที่คุณเลือกสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณได้ คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่น ด้วยการพิมพ์ตัวย่อหาทั้งหมดหลังจากค่าตัวเลข: นิ้ว (ใน), เซนติเมตร (เซนติเมตร), พิ (pi), จุด (pt), หรือพิกเซล) ได้

แท็บ เส้นบอกแนวของเส้นตาราง

ใช้เส้นบอกแนวของเส้นตารางเพื่อกำหนดจำนวนคอลัมน์และแถวที่คุณต้องการบนหน้าต้นแบบ

เคล็ดลับ: ค่าเริ่มต้นของระยะห่าง จะแสดงในหน่วยวัดที่คุณเลือกสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถระบุหน่วยวัดอื่น ด้วยการพิมพ์ตัวย่อหาทั้งหมดหลังจากค่าตัวเลข: นิ้ว (ใน), เซนติเมตร (เซนติเมตร), พิ (pi), จุด (pt), หรือพิกเซล) ได้

เส้นบอกแนวเค้าโครง Publisher แสดงเส้นบอกแนวของเส้นตาราง

เส้นบอกแนวคอลัมน์

คอลัมน์  ใส่จำนวนคอลัมน์ที่คุณต้องการระหว่างเส้นบอกแนวระยะขอบซ้าย และขวา

ระยะห่าง  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างแต่ละคอลัมน์

เส้นบอกแนวแถว

แถว  ใส่หมายเลขของแถวที่คุณต้องการระหว่างเส้นบอกแนวระยะขอบด้านบนและล่าง

ระยะห่าง  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างแต่ละแถว

คู่มือศูนย์เพิ่มระหว่างแถวและคอลัมน์  ตัวเลือกนี้จะพร้อมใช้งานถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งคอลัมน์หรือแถว เลือกตัวเลือกนี้เพื่อแสดงเส้นบอกแนวที่ไม่พิมพ์ออกมาที่เครื่องหมายจุดศูนย์กลางของระยะห่างระหว่างคอลัมน์หรือแถวของคุณ คู่มือนี้มีประโยชน์สำหรับการจัดตำแหน่งกล่องข้อความหรือวัตถุกราฟิก

แท็บ เส้นบอกแนวหลัก

ใช้เส้นบอกแนวหลักเพื่อจัดแนวหลักของข้อความของคุณทั่วทุกคอลัมน์ของสิ่งพิมพ์หลายคอลัมน์

กล่องโต้ตอบ เส้นบอกแนวเค้าโครง Publisher แสดงแท็บ เส้นบอกแนวหลัก

แนวหลักตามแนวนอน

ตั้งค่าระยะห่างและค่าการเหลื่อมสำหรับเส้นบอกแนวหลักตามแนวนอน

เคล็ดลับ: ระยะห่างคำแนะนำหน่วยวัดเริ่มต้นสำหรับแนวหลัก และ offset เป็นพอยต์ แม้ว่าคุณพิมพ์หน่วยวัดอื่น เช่นนิ้ว Publisher แปลงค่าเทียบเท่ากันในจุด

ระยะห่าง  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องระหว่างเส้นบอกแนวหลักตามแนวนอน หมายเลขที่คุณใส่ไว้เป็นขนาดระยะห่างบรรทัดสำหรับย่อหน้าที่คุณตั้งค่าการจัดชิดกับเส้นบอกแนวหลัก

Offset  พิมพ์จำนวนช่องว่างเปล่าที่คุณต้องจากเส้นบอกแนวระยะขอบด้านบนเพื่อเส้นบอกแนวหลักตามแนวนอนแรกข้างใต้

ค่าการเหลื่อมที่คุณใช้จะขึ้นอยู่กับขนาดแบบอักษรของข้อความและค่าระยะห่างที่คุณได้ตั้งค่าไว้สำหรับเส้นบอกแนวหลัก ในกรณีที่ขนาดแบบอักษรมีขนาดเล็กกว่าระยะห่างเส้นบอกแนวหลักมาก คุณอาจต้องการให้ค่าการเหลื่อมน้อยกว่าค่าระยะห่าง ดังนั้น บรรทัดแรกจะใกล้กับระยะขอบบนของหน้ากระดาษ

หมายเหตุ: คุณจะมีการตั้งค่าสำหรับเส้นหลักตามแนวตั้งอีกถ้าคุณได้เปิดภาษาเอเชียตะวันออกไป

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×