การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกล่องโต้ตอบขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองใน Publisher

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าคุณต้องสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองสำหรับสิ่งพิมพ์ของคุณ คุณสามารถใช้ตัวเลือกในกล่องโต้ตอบขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบสำหรับชนิดของสิ่งพิมพ์ที่ไม่ประกอบด้วย Publisher เช่น 2 " x 4" บัตร ขึ้นต้น ด้วยสิ่งพิมพ์ประเภทซึ่งมีขนาดคล้ายกัน เช่นนามบัตร แล้ว สร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองจากที่นั่น

วิธีสร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

 1. บนแท็บ การออกแบบหน้า ในกลุ่ม การตั้งค่าหน้ากระดาษ ให้คลิก ขนาด

 2. เลือก สร้างขนาดหน้ากระดาษใหม่

 3. เมื่อคุณได้สร้างขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองแล้ว ขนาดนั้นจะไปปรากฏภายใต้ กำหนดเอง ในเมนู ขนาด

  สร้างกล่องโต้ตอบขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเอง

ชื่อ

ชื่อ  พิมพ์ชื่อสำหรับขนาดหน้ากระดาษแบบกำหนดเองที่คุณกำลังสร้าง

หน้า

 • ความกว้าง  ใส่ความกว้างของเพจ

 • ความสูง ใส่ความสูงของหน้ากระดาษ

ชนิดเค้าโครง

คลิกชนิดเค้าโครงหน้ากระดาษที่คุณต้องการพิมพ์ ชนิดเค้าโครง จะกำหนดว่าตัวเลือกเค้าโครงหน้ากระดาษแบบใดที่พร้อมใช้สำหรับคุณ

 • หนึ่งหน้าต่อแผ่น   คลิกการพิมพ์หนึ่งหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณต่อแผ่นกระดาษ นี่คือตัวเลือกที่ดีสำหรับโฆษณา ใบประกาศเกียรติคุณ แบนเนอร์ แผ่นพับ ฟอร์ม business ปฏิทิน ใบปลิว หัวจดหมาย เมนู โปรแกรม กระดาษพับโครงการ สิ่งพิมพ์ด่วน ประวัติย่อ และเครื่องหมายเลข

 • สมุดขนาดเล็ก  นี้จะตั้งค่าสิ่งพิมพ์ของคุณเพื่อออกแบบสมุดขนาดเล็ก ป้ายผนึกกับเส้นบอกแนวระยะขอบจะเปลี่ยนเพื่อให้ซ้าย กลายเป็นภายนอก และขวา กลายเป็นภายใน เพื่อแสดงตำแหน่งของในสมุดขนาดเล็ก โดยปกติจุลสารถูกพิมพ์ของแผ่นกระดาษภาพที่จะพับนั้นเพื่อสร้างสมุดขนาดเล็ก

 • อีเมล   นี่คือดีที่สุดสำหรับสิ่งพิมพ์ที่คุณวางแผนที่จะถูกส่งในอีเมล

 • ซองจดหมาย   ใช้ตัวเลือกนี้สำหรับซองจดหมาย

 • บัตร Folded   ใช้นี้ถ้าคุณกำลังทำบัตรอวยพรหรือเชิญ

 • หลายหน้าต่อแผ่น   ตัวเลือกนี้พิมพ์สำเนาหลายชุดของสิ่งพิมพ์ของคุณต่อแผ่นกระดาษ ใช้งานสำหรับนามบัตร ของขวัญ ป้ายชื่อ และไปรษณียบัตร

 • เว็บเพจ   ใช้การดำเนินการนี้เพื่อพิมพ์เว็บเพจเดียว

เส้นบอกแนวระยะขอบ

เส้นบอกแนวระยะขอบจะกำหนดขนาดพื้นที่ระหว่างขอบของสิ่งพิมพ์กับขอบของหน้ากระดาษ

หมายเหตุ: มีข้อจำกัดเกี่ยวกับพื้นที่การพิมพ์ของแผ่นกระดาษ พิมพ์มากไม่ถูกพิมพ์ไปยังขอบของกระดาษ โดยไม่คำนึงถึงวิธีที่คุณกว้างคุณตั้งระยะขอบของคุณ เมื่อคุณตั้งค่าระยะขอบของคุณ และสร้างเพจของ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เนื้อหายังคงอยู่ภายในพื้นที่พิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์บางอย่างของคุณ

 • ด้านบนสุด  ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบบนของหน้าสิ่งพิมพ์

 • ซ้าย ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบซ้ายของกระดาษกับสิ่งพิมพ์

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณเลือกชนิดเค้าโครงเป็น สมุดขนาดเล็ก ชื่อจะเปลี่ยนเป็น ภายนอก

 • ล่าง ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบล่างของกระดาษกับสิ่งพิมพ์

 • ขวา ใส่ขนาดระยะห่างที่คุณต้องการระหว่างขอบขวาของกระดาษกับสิ่งพิมพ์

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณเลือกชนิดเค้าโครงเป็น สมุดขนาดเล็ก ชื่อจะเปลี่ยนเป็น ภายใน

ตัวเลือก

ถ้าคุณเลือกชนิดเค้าโครงเป็น บัตรพับ ตัวเลือกการพับกระดาษจะแสดงขึ้นมา เลือกตัวเลือกในรายการเพื่อระบุวิธีที่คุณจะพับสิ่งพิมพ์ของคุณ

 • ไตรมาสหน้าพับด้านข้าง  แต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณจะมีพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว บัตรข้อมูลเสร็จสมบูรณ์จะมีพับด้านหนึ่ง

 • ไตรมาสหน้าพับด้านบน  แต่ละหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณจะมีพิมพ์บนกระดาษแผ่นเดียว บัตรข้อมูลเสร็จสมบูรณ์จะมีพับเรียงอยู่ด้านบน

 • ด้านครึ่งหน้าพับ  จะพิมพ์สองหน้าของสิ่งพิมพ์ของคุณตามแนวตั้งบนด้านเดียวกันของแผ่นกระดาษ

 • ครึ่งหน้า พับด้านบน หน้าสิ่งพิมพ์ของคุณสองหน้าจะถูกพิมพ์ในแนวนอนบนด้านเดียวกันของแผ่นกระดาษ

ถ้าคุณเลือกชนิดเค้าโครงเป็น หลายหน้าต่อแผ่น ตัวเลือกแผ่นกระดาษเป้าหมายจะแสดงขึ้นมา

 • ขนาดแผ่นกระดาษเป้าหมาย  คลิกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:ตัวอักษร หรือA4 ถ้าคุณกำลังพิมพ์บนกระดาษขนาดแตกต่างกัน คลิกกำหนดเอง แล้ว ใส่ขนาดต่อไปนี้:

  • ความกว้างของแผ่นงาน  ใส่ความกว้างของแผ่นกระดาษ

  • ความสูงของแผ่นงาน  ใส่ความสูงของแผ่นกระดาษ

 • ระยะขอบด้านข้าง ใส่ระยะห่างระหว่างกลุ่มของสำเนาหลายชุดกับขอบซ้ายและขวาของแผ่นกระดาษ

 • ระยะขอบบน  ใส่พื้นที่ระหว่างกลุ่มของสำเนาหลายชุดกับขอบบนของแผ่นงาน

 • ช่องว่างแนวนอน ใส่ระยะห่างระหว่างคอลัมน์ของสำเนาหลายชุด ตัวอย่างเช่น ถ้านามบัตรของคุณมีสองคอลัมน์ การเปลี่ยนตัวเลือกนี้จะเปลี่ยนระยะห่างระหว่างคอลัมน์

 • ช่องว่างแนวตั้ง ใส่ระยะห่างระหว่างแต่ละแถวของสำเนาหลายชุด ตัวอย่างเช่น ถ้านามบัตรของคุณมีสี่แถว ช่องว่างแนวนอนระหว่างแถวของนามบัตรจะเปลี่ยนแปลง

แสดงตัวอย่าง

หน้าต่างแสดงตัวอย่าง แสดงชนิดเค้าโครงและระยะขอบใด ๆ ที่คุณเลือก ขนาดของแผ่นงานจะถูกแสดงเป็นเส้นสีดำภายในสี่เหลี่ยมสีขาว เส้นบอกแนวระยะขอบจะ แสดงเป็นสีน้ำเงินบรรทัดเส้นประสีภายในบรรทัดมิติในแผ่นงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×