การทำความรู้จักกับการวิเคราะห์แบบ What-if

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถทดลอง โดยใช้เครื่องมือการวิเคราะห์แบบ what-if ใน Microsoft Excel อีกหลายชุดของค่าในสูตรอย่าง น้อยหนึ่งเพื่อสำรวจผลลัพธ์ต่าง ๆ ทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถดำเนินการวิเคราะห์แบบ what-if เพื่อสร้างงบประมาณสองว่า แต่ละรายการถือระดับรายได้ได้ หรือ คุณสามารถระบุผลลัพธ์ที่คุณต้องการให้สูตรเพื่อสร้าง แล้ว กำหนดว่าชุดของค่าจะให้ผลลัพธ์ที่ Excel มีเครื่องมือเพื่อช่วยให้คุณดำเนินการชนิดของการวิเคราะห์ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ

ในบทความนี้

ภาพรวม

ใช้สถานการณ์สมมติการพิจารณาตัวแปรต่าง ๆ มากมาย

ใช้การค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อค้นหาวิธีการรับผลลัพธ์ที่ต้องการ

ใช้ตารางข้อมูลเพื่อดูผลของตัวแปรหนึ่ง หรือสองตัวในสูตร

เตรียมคาดการณ์ และรูปแบบ business ขั้นสูง

ภาพรวม

การวิเคราะห์แบบ what-if เป็นกระบวนการเปลี่ยนค่าในเซลล์เพื่อดูวิธีการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะมีผลต่อผลลัพธ์ของสูตรบนเวิร์กชีต

เครื่องมือการวิเคราะห์แบบ what-if ได้สามชนิดที่มาพร้อมกับ Excel: สถานการณ์สมมติ ตารางข้อมูล และค้นหา ค่าเป้าหมาย สถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลใช้ชุดของค่าป้อนเข้า และตรวจสอบผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ ตารางข้อมูลทำงานได้เฉพาะกับตัวแปรหนึ่ง หรือสอง แต่จะสามารถยอมรับค่าที่แตกต่างกันหลายค่าสำหรับตัวแปรเหล่านั้น สถานการณ์สมมติสามารถมีหลายตัวแปร แต่สามารถให้เหมาะสมกับค่า 32 สูงเท่านั้น ค้นหาค่าเป้าหมายกล่าวทำงานแตกต่างจากสถานการณ์สมมติและตารางข้อมูลที่ใช้ผลลัพธ์ และกำหนดค่าสำหรับการป้อนค่าที่และสร้างผลลัพธ์ที่เป็นไปได้

นอกเหนือจากเครื่องมือเหล่านี้สาม คุณสามารถติดตั้ง add-in ที่ช่วยให้คุณทำการวิเคราะห์แบบ what-if เช่น Solver add-in ได้ Solver add-in นี้คล้ายกับการค้นหาค่าเป้าหมาย แต่สามารถให้เหมาะสมกับตัวแปรเพิ่มเติม คุณยังสามารถสร้างคาดการณ์ได้ โดยใช้จุดจับเติมและคำสั่งต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้วใน Excel สำหรับตัวแบบขั้นสูงยิ่งขึ้น คุณสามารถใช้ Analysis ToolPak add-in

ด้านบนของหน้า

ใช้สถานการณ์สมมติ

สถานการณ์สมมติคือ ชุดของค่าที่จะบันทึก Excel และสามารถแทนที่โดยอัตโนมัติในเซลล์บนแผ่นงาน คุณสามารถสร้าง และบันทึกกลุ่มของค่าแตกต่างกันบนแผ่นงานแล้ว สลับไปยังสถานการณ์สมมติเหล่านี้ใหม่เพื่อดูผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน

ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณมีสถานการณ์สมมติงบประมาณสอง: กรณีแย่ที่สุดและกรณีดีที่สุด คุณสามารถใช้ฟีเจอร์ตัวจัดการสถานการณ์สมมติสร้างสถานการณ์สมมติทั้งบนแผ่นงานเดียวกัน แล้ว สลับไปมาระหว่างเหล่านั้น สำหรับสถานการณ์สมมติแต่ละ คุณระบุเซลล์ที่การเปลี่ยนแปลงและค่าที่จะใช้สำหรับสถานการณ์สมมตินั้น เมื่อคุณสลับไปมาระหว่างสถานการณ์สมมติ เซลล์ผลลัพธ์เปลี่ยนเพื่อแสดงค่าในเซลล์เปลี่ยนแปลงแตกต่างกัน

สถานการณ์สมมติสำหรับกรณีที่ร้ายแรงที่สุด
สถานการณ์สมมติสำหรับกรณีที่ร้ายแรงที่สุด

1. การเปลี่ยนเซลล์

2. เซลล์ผลลัพธ์

สถานการณ์สมมติสำหรับกรณีที่ดีที่สุด
สถานการณ์สมมติสำหรับกรณีที่ดีที่สุด

1. การเปลี่ยนเซลล์

2. เซลล์ผลลัพธ์

ถ้าผู้ใช้หลายคนมีข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงในเวิร์กบุ๊กแยกต่างหากที่คุณต้องการใช้ในสถานการณ์สมมติ คุณสามารถรวบรวมเวิร์กบุ๊กเหล่านั้น และผสานสถานการณ์สมมติ

หลังจากที่คุณได้สร้าง หรือสถานการณ์สมมติทั้งหมดที่คุณต้องการรวบรวม คุณสามารถสร้างรายงานสรุปสถานการณ์สมมติที่รวมข้อมูลจากสถานการณ์สมมติเหล่านั้น สถานการณ์สมมติรายงานแสดงข้อมูลสถานการณ์สมมติทั้งหมดในตารางเดียวในแผ่นงานใหม่

รายงานสรุปสถานการณ์สมมติของ Excel
รายงานสรุปสถานการณ์สมมติ

หมายเหตุ: รายงานสถานการณ์สมมติจะไม่ถูกคำนวณใหม่โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณเปลี่ยนค่าของสถานการณ์สมมติ การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะไม่แสดงขึ้นในรายงานสรุปที่มีอยู่ แต่คุณต้องสร้างรายงานสรุปใหม่

ด้านบนของหน้า

ใช้การค้นหาเป้าหมายเพื่อค้นหาวิธีให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

ถ้าคุณรู้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการจากสูตร แต่คุณไม่แน่ใจว่าสูตรค่าป้อนใดบ้างที่จำเป็นต้องใช้เพื่อแสดงผลลัพธ์นั้น คุณสามารถใช้คุณลักษณะการค้นหาค่าเป้าหมาย ตัวอย่างเช่น สมมติว่า คุณต้องการกู้ยืมเงินบางอย่าง คุณทราบจำนวนเงินที่คุณต้องการ วิธีเป็นเวลานานรอบระยะเวลาคุณต้องการในการชำระเงินออกจากการกู้ และเท่าใดคุณสามารถเท่าใดต้องชำระในแต่ละเดือน คุณสามารถใช้การค้นหาค่าเป้าหมายเพื่อหาอัตราดอกเบี้ยว่าคุณต้องการรักษาความปลอดภัยเพื่อให้ตรงกับเงินกู้เป้าหมายของคุณได้

รูปแบบการชำระเงินที่ขึ้นอยู่กับดอกเบี้ย

หมายเหตุ: ค้นหาค่าเป้าหมายทำงานร่วมกับค่าสำหรับการป้อนค่าตัวแปรเดียวเท่านั้น ถ้าคุณต้องการกำหนดค่า ตัวอย่าง จำนวนเงินกู้และจำนวนเงินการชำระรายเดือนสำหรับเงินกู้ การป้อนข้อมูลมากกว่าหนึ่งแทนคุณควรใช้ Solver add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Solver add-in ดูส่วนคาดการณ์เตรียมและตัวแบบขั้นสูง businessและติดตามการเชื่อมโยงในส่วนดูเพิ่มเติม

ด้านบนของหน้า

ใช้ตารางข้อมูลเพื่อดูผลของตัวแปรหนึ่ง หรือสองตัวในสูตร

ถ้าคุณมีสูตรที่ใช้ตัวแปรหนึ่ง หรือสอง หรือหลายสูตรที่ทั้งหมดใช้ตัวแปรทั่วไปหนึ่ง คุณสามารถใช้ตารางข้อมูลเพื่อดูผลลัพธ์ทั้งหมดในเดียว ใช้ตารางข้อมูลทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบหลากหลายที่เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากคุณเน้นไปที่ตัวแปรหนึ่ง หรือสองเท่านั้น ผลลัพธ์ได้ง่ายต่อการอ่าน และการใช้ร่วมกันในแบบตาราง ถ้ามีการคำนวณใหม่อัตโนมัติถูกเปิดใช้งานสำหรับเวิร์กบุ๊ก ข้อมูลในตารางข้อมูลทันทีคำนวณ ผลลัพธ์เป็น คุณมีข้อมูลที่ทันสมัยเสมอ

ตารางข้อมูลที่มีตัวแปรเดียว
ตารางข้อมูลแบบตัวแปรเดียว

ตารางข้อมูลไม่รองรับมากกว่าสองตัวแปร ถ้าคุณต้องการวิเคราะห์มากกว่าสองตัวแปร คุณสามารถใช้สถานการณ์สมมติ แม้ว่าคุณจะถูกจำกัดเพียงหนึ่ง หรือสองตัวแปร ตารางข้อมูลสามารถใช้ข้าแตกต่างกันค่าตัวแปร ตามที่คุณต้องการ สถานการณ์สมมติได้สูงสุดของค่าแตกต่างกัน 32 แต่คุณสามารถสร้างสถานการณ์สมมติมาก ตามที่คุณต้องการ

ด้านบนของหน้า

จัดเตรียมการคาดการณ์และรูปแบบธุรกิจขั้นสูง

ถ้าคุณต้องการเตรียมพร้อมการคาดการณ์ คุณสามารถใช้ Excel เพื่อสร้างค่าในอนาคตโดยยึดตามข้อมูลที่มีอยู่ หรือสร้างค่าที่อ้างอิงโดยยึดตามการคำนวณแนวโน้มเชิงเส้นหรือแนวโน้มการเติบโต

คุณสามารถกรอกข้อมูลในชุดของค่าที่เหมาะสมกับเส้นแนวโน้มเชิงเส้นแบบง่ายหรือแนวโน้มแบบเอ็กซ์โพเนนเชียลเรขาคณิต โดยใช้จุดจับเติมหรือคำสั่งชุดข้อมูล เมื่อต้องการขยายข้อมูลที่ซับซ้อน และ nonlinear คุณสามารถใช้ฟังก์ชันเวิร์กชีตหรือเครื่องมือการวิเคราะห์การถดถอยใน Analysis ToolPak add-in สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ติดตามลิงก์ในส่วนดูเพิ่มเติม

แม้ว่าสามารถค้นหาค่าเป้าหมายรองรับเฉพาะหนึ่งตัวแปร คุณสามารถประมาณย้อนกลับสำหรับตัวแปรเพิ่มเติม โดยใช้ Solver add-in โดยใช้ Solver คุณสามารถค้นหาค่าที่ดีที่สุดสำหรับสูตรในเซลล์เดียวซึ่งเรียกว่าเซลล์วัตถุประสงค์ — บนแผ่นงานได้

Solver ทำงานกับกลุ่มของเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับสูตรในเซลล์วัตถุประสงค์ Solver ปรับค่าในเซลล์เปลี่ยนแปลงที่คุณระบุซึ่งเรียกว่าเซลล์ตัวแปร — และสร้างผลลัพธ์ที่คุณระบุจากสูตรเซลล์เป้าหมาย คุณสามารถนำข้อจำกัดการจำกัดค่าที่ Solver สามารถใช้ในตัวแบบ และข้อจำกัดสามารถอ้างอิงไปยังเซลล์อื่นที่มีผลต่อสูตรเซลล์วัตถุประสงค์

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×