การทำความคุ้นเคยกับ Ribbon ใน PowerPoint 2010 ด้วยตัวคุณเอง

เมื่อคุณเริ่มต้นใช้งาน Microsoft PowerPoint 2010 เป็นครั้งแรก คุณจะสังเกตเห็นว่าเมนูและแถบเครื่องมือจาก PowerPoint 2003 และรุ่นก่อนหน้าจะถูกแทนที่ด้วย Ribbon

ในบทความนี้

Ribbon คืออะไร

ตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งยอดนิยมบน Ribbon

Ribbon คืออะไร

Ribbon ประกอบด้วยคำสั่งและรายการเมนูอื่นๆ ที่อยู่บนเมนูและแถบเครื่องมือใน PowerPoint 2003 และรุ่นก่อนหน้า โดย Ribbon ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณสามารถค้นหาคำสั่งที่คุณต้องการดำเนินงานให้เสร็จสมบูรณ์ได้อย่างรวดเร็ว

คุณลักษณะหลักของ Ribbon

ตัวอย่าง Ribbon ของ PowerPoint องค์ประกอบ
Ribbon ที่ปรากฏทางด้านซ้ายของแท็บ หน้าแรก ใน PowerPoint 2010

1. แท็บ ใน Ribbon ในกรณีนี้คือแท็บ หน้าแรก แต่ละแท็บจะเกี่ยวข้องกับชนิดของงาน เช่น การแทรกสื่อหรือการนำการเคลื่อนไหวไปใช้กับวัตถุ

2. กลุ่ม บนแท็บ หน้าแรก ในกรณีนี้คือกลุ่ม ฟอนต์ คำสั่งต่างๆ จะถูกจัดระเบียบเป็นกลุ่มเชิงตรรกะและถูกเก็บรวบรวมเข้าไว้ด้วยกันภายใต้แท็บ

3. แต่ละปุ่มหรือแต่ละคำสั่งในกลุ่ม ภาพนิ่ง ในกรณีนี้คือปุ่ม สร้างภาพนิ่ง

คุณลักษณะอื่นๆ ของ Ribbon

ไดอะแกรมของ Ribbon ใน PowerPoint 2010
สิ่งอื่นๆ ที่คุณอาจพบบน Ribbon คือ แท็บบริบท แกลเลอรี และตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ

1. แกลเลอรี ในกรณีนี้คือแกลเลอรีรูปร่างในกลุ่ม การวาด แกลเลอรีคือหน้าต่างสี่เหลี่ยมหรือเมนูที่แสดงชุดของตัวเลือกเกี่ยวกับภาพที่เกี่ยวข้อง

2. แท็บบริบท ในกรณีนี้คือแท็บ เครื่องมือรูปภาพ เพื่อลดความยุ่งเหยิงลง บางแท็บจะแสดงเฉพาะเมื่อคุณต้องการใช้งาน ตัวอย่างเช่น แท็บ เครื่องมือรูปภาพ จะแสดงต่อเมื่อคุณแทรกรูปภาพบนสไลด์แล้วเลือกรูปภาพนั้น

3. ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ในกรณีนี้คือตัวที่เริ่มต้นกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบรูปร่าง ขึ้นมา

ด้านบนของหน้า

ตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งยอดนิยมบน Ribbon

เมื่อต้องการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งของคำสั่งที่เฉพาะเจาะจงบนแท็บหรือกลุ่ม ให้ดูที่ไดอะแกรมต่อไปนี้

แท็บ แฟ้ม

แท็บไฟล์ใน Ribbon ของ PowerPoint 2010
แท็บ ไฟล์ คือที่ที่คุณสามารถสร้างไฟล์ใหม่ เปิดหรือบันทึกไฟล์ที่มีอยู่ และพิมพ์งานนำเสนอของคุณ

1. บันทึกเป็น

2. เปิด

3. สร้าง

4. พิมพ์

แท็บ หน้าแรก

แท็บหน้าแรกใน Ribbon ของ PowerPoint 2010
แท็บ หน้าแรก คือที่ที่คุณสามารถแทรกสไลด์ใหม่ จัดกลุ่มวัตถุไว้ด้วยกัน และจัดรูปแบบข้อความบนสไลด์ของคุณได้

1. ถ้าคุณคลิกลูกศรถัดจาก สร้างภาพนิ่ง คุณสามารถเลือกภาพนิ่งได้จากเค้าโครงภาพนิ่งหลายรูปแบบ

2. กลุ่ม แบบอักษร ประกอบด้วยปุ่ม แบบอักษรตัวหนาตัวเอียง และ ขนาดแบบอักษร

3. กลุ่ม ย่อหน้า ประกอบด้วย จัดแนวข้อความชิดขวาจัดแนวข้อความชิดซ้ายเต็มแนว และ กึ่งกลาง

4. เมื่อต้องการค้นหาคำสั่ง กลุ่ม ให้คลิก จัดเรียง และภายใต้ จัดกลุ่มวัตถุ ให้เลือก จัดกลุ่ม

แท็บ แทรก

แท็บแทรกใน Ribbon ของ PowerPoint 2010
แท็บ แทรก คือที่ที่คุณสามารถแทรกตาราง รูปร่าง แผนภูมิ ส่วนหัว หรือส่วนท้ายลงในงานนำเสนอของคุณได้

1. ตาราง

2. รูปร่าง

3. แผนภูมิ

4. ส่วนหัวและส่วนท้าย

แท็บ ออกแบบ

แท็บออกแบบใน Ribbon ของ PowerPoint 2010
แท็บ ออกแบบ คือที่ที่คุณสามารถกำหนดพื้นหลัง การออกแบบและสีของธีม หรือการตั้งค่าหน้างานนำเสนอของคุณได้

1. คลิก การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพื่อเปิดใช้กล่องโต้ตอบ การตั้งค่าหน้ากระดาษ

2. ในกลุ่ม ชุดรูปแบบ ให้คลิกชุดรูปแบบที่นำไปใช้กับงานนำเสนอของคุณ

3. คลิก ลักษณะพื้นหลัง เพื่อเลือกสีและการออกแบบพื้นหลังสำหรับงานนำเสนอของคุณ

แท็บ การเปลี่ยน

แท็บการเปลี่ยนใน Ribbon ของ PowerPoint 2010
แท็บ การเปลี่ยน คือที่ที่คุณสามารถใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเอาการเปลี่ยนภาพออกจากสไลด์ปัจจุบันของคุณได้

1. ในกลุ่ม การเปลี่ยนภาพนิ่งนี้ ให้คลิกการเปลี่ยนภาพที่นำไปใช้กับภาพนิ่งปัจจุบันของคุณ

2. ในรายการ เสียง คุณสามารถเลือกเสียงที่มีอยู่หลายเสียงเพื่อเล่นในระหว่างการเปลี่ยนภาพของคุณได้

3. ภายใต้ เลื่อนภาพนิ่ง คุณสามารถเลือก เมื่อคลิกเมาส์ เพื่อทำให้การเปลี่ยนภาพเกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกเมาส์

แท็บ ภาพเคลื่อนไหว

แท็บภาพเคลื่อนไหวใน Ribbon ของ PowerPoint 2010
แท็บ ภาพเคลื่อนไหว คือที่ที่คุณสามารถใช้ เปลี่ยนแปลง หรือเอาการเคลื่อนไหวออกจากวัตถุบนสไลด์ของคุณ

1. คลิก เพิ่มภาพเคลื่อนไหว และเลือกการเคลื่อนไหวที่จะนำไปใช้กับวัตถุที่เลือก

2. คลิก บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว เพื่อเปิดใช้บานหน้าต่างงาน บานหน้าต่างภาพเคลื่อนไหว

3. กลุ่ม การกำหนดเวลา ประกอบด้วยส่วนของการตั้งค่า เริ่ม และ ระยะเวลา

แท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง

แท็บการนำเสนอภาพนิ่งใน Ribbon ของ PowerPoint 2010
แท็บ การนำเสนอภาพนิ่ง คือที่ที่คุณสามารถเริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง กำหนดการตั้งค่าสำหรับงานนำเสนอภาพนิ่งของคุณ และซ่อนสไลด์ได้

1. กลุ่ม เริ่มการนำเสนอภาพนิ่ง ประกอบด้วย ตั้งแต่ต้น และ จากภาพนิ่งปัจจุบัน

2. คลิก ตั้งค่าการนำเสนอภาพนิ่ง เพื่อเปิดใช้กล่องโต้ตอบ ตั้งค่าการนำเสนอ

3. ซ่อนภาพนิ่ง

แท็บ ตรวจทาน

แท็บรีวิวใน Ribbon ของ PowerPoint 2010
แท็บ ตรวจทาน คือตำแหน่งที่คุณสามารถตรวจสอบการสะกด เปลี่ยนแปลงภาษาในงานนำเสนอของคุณ หรือเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในงานนำเสนอปัจจุบันกับงานนำเสนออื่น

1. การสะกด เพื่อเริ่มตัวตรวจการสะกด

2. กลุ่ม ภาษา ประกอบด้วย ภาษาแก้ไข ที่คุณสามารถเลือกภาษาได้

3. เปรียบเทียบ ที่ที่คุณสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงในงานนำเสนอปัจจุบันกับงานนำเสนออื่น

แท็บ มุมมอง

แท็บมุมมองใน Ribbon ของ PowerPoint 2010
แท็บ มุมมอง คือตำแหน่งที่คุณสามารถดูต้นแบบภาพนิ่ง ต้นแบบบันทึกย่อ ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปิดหรือปิดไม้บรรทัด เส้นตาราง และเส้นบอกแนวการวาดได้ด้วย

1. ตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง

2. ต้นแบบภาพนิ่ง

3. กลุ่ม แสดง ที่มี ไม้บรรทัด และ เส้นตาราง

ฉันไม่พบคำสั่งที่ฉันต้องการ!     บางคำสั่ง เช่น ครอบตัด หรือ บีบอัด จะอยู่บนแท็บบริบท

เมื่อต้องการดูแท็บบริบท ให้เลือกวัตถุที่คุณต้องการทำงานด้วยก่อน แล้วตรวจสอบว่าแท็บบริบทปรากฏใน Ribbon หรือไม่

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×